Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

На плату за ліцензії від НБУ нараховують ПДВ, хоча отримання ліцензій щодо господарської діяльності не є об’єктом оподаткування ПДВ

Пунктом 6 Постанови НБУ від 12.08.2003 р. № 333 “Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів НБУ» (Зареєстровано у Мін’юсті України 10.09.2003 за № 784/8105) визначено, що тарифи на операції (послуги) затверджені без урахування податку на додану вартість.

За операціями (послугами), що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість згідно із законодавством України (крім операцій з розрахунково-касового обслуговування та послуг з інкасації), клієнти Національного банку України здійснюють перерахування коштів за тарифами, збільшеними на суму податку на додану вартість.

В результаті, наприклад, ліцензії, в т. ч. індивідуальні, видаються НБУ з нарахуванням ПДВ (див. Лист  НБУ від 30.09.2003 № 45-111/3169 “Щодо реквізитів і тарифів, за якими необхідно здійснювати оплату послуг за надання індивідуальних ліцензій (дозволів) на здійснення операцій з валютними цінностями”). В той же час ліцензії щодо господарської діяльності за Законом “Про ліцензування деяких видів господарської діяльності” видаються без сплати ПДВ !

В цьому Листі НБУ доводить до відома реквізити і тарифи, за якими необхідно здійснювати оплату послуг за надання індивідуальних ліцензій (дозволів) на здійснення операцій з валютними цінностями, що надаються НБУ. При цьому НБУ вважає, що за операціями (послугами), що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість згідно із законодавством України (крім операцій з розрахунково-касового обслуговування та послуг з інкасації), клієнти Національного банку України здійснюють перерахування коштів за тарифами, збільшеними на суму податку на додану вартість. І наводить тарифи з надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями з урахуванням ПДВ. Незважаючи на те, що відповідно до підпункту 3.2.6 Закону України від 03.04.97р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" не є об'єктом оподаткування операції з оплати вартості державних платних послуг, які надаються фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади і місцевого самоврядування та обов'язковість отримання (надання) яких встановлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, отримання ліцензії (дозволу), сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо. Чи  НБУ вважає, що індивідуальні ліцензії не є обов'язковими ? Ні, щоб здійснити якусь особливу операцію, індивідуальну ліцензію слід отримати. Зокрема без неї неможливо здійснити інвестиції за кордон або відкрити та використовувати резидентом рахунок в іноземному банку. Такі операції є звичними для багатьох українських підприємств і одночасно НБУ робить вид, що отримання таких ліцензій нібито є не обов’язковим (оскільки він нараховує ПДВ).

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.09.2003 р. N 45-111/3169

Генеральний департамент банківського нагляду 

Територіальним управлінням Національного банку України, комерційним банкам 

 

Надсилаємо для інформування клієнтів банків та використання в роботі реквізити і тарифи, за якими необхідно здійснювати оплату послуг за надання індивідуальних ліцензій (дозволів) на здійснення операцій з валютними цінностями, що надаються Національним банком України згідно з Переліком і тарифами, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333. При здійсненні платежів за індивідуальні ліцензії (дозволи) на суми, зазначені у згаданих тарифах, необхідно додатково нараховувати ПДВ згідно із Законом України "Про податок на додану вартість". З метою уникнення випадків повернення коштів клієнтам, платежі за індивідуальні ліцензії (дозволи) мають здійснюватися після підписання відповідних індивідуальних ліцензій (дозволів).

Звертаємо увагу, що здійснювати оплату послуг за надання індивідуальних ліцензій (дозволів) на здійснення операцій з валютними цінностями, що надаються територіальними управліннями Національного банку України, за цими реквізитами забороняється.

Отримувач 

Національний банк України 

Платіжні реквізити отримувача 

Рахунок N 46296992735 в Операційному управлінні НБУ, МФО 300001, код за ЄДРПОУ 00032106 


У платіжних документах пункт "Призначення платежу" належить формулювати так:

- за надання індивідуальної ліцензії (дозволу)

Призначення платежу 

За індивідуальну ліцензію (дозвіл) на
____________________________________________
                                    (назва ліцензії (дозволу))
згідно з постановою Правління НБУ N 333
від 12.08.2003.
В т. ч. ПДВ ______________________________ грн.
                                                      (сума ПДВ) 


- за внесення змін до раніше наданих індивідуальних ліцензій (дозволів) на здійснення операцій з валютними цінностями

Призначення платежу 

За внесення змін до індивідуальної ліцензії НБУ на
____________________________________________
                                  (назва ліцензії (дозволу))
згідно з постановою Правління НБУ N 333
від 12.08.2003.
В т. ч. ПДВ ______________________________ грн.
                                                        (сума ПДВ) 


Додаток: 2 арк. (витяг з тарифів).

 

Директор Генерального департаменту банківського нагляду 

 
В. В. Пушкарьов 


 

Додаток 


Виписка з тарифів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333

  

Сума без ПДВ 

Сума з ПДВ 

Надання індивідуальної ліцензії на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за експортно-імпортними операціями 

15 нео под. мінім. доходів громадян 

306 грн. 

Надання індивідуальної ліцензії на відкриття та використання резидентом рахунку в іноземному банку 

50 неопод. мінім. доходів громадян 

1020 грн. 

Надання індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон 

100 неопод. мінім. доходів громадян 

2040 грн. 

Надання індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України 

100 неопод. мінім. доходів громадян 

2040 грн. 

Надання індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей (36 постанова) 

100 неопод. мінім. доходів громадян 

2040 грн. 

Надання уповноваженому банку індивідуальної ліцензії на вивезення банківських металів 

100 неопод. мінім. доходів громадян 

2040 грн. 

Надання уповноваженому банку індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів 

100 неопод. мінім. доходів громадян 

2040 грн. 

Надання уповноваженому банку індивідуальної ліцензії на вивезення банкнот іноземних держав 

100 неопод. мінім. доходів громадян 

2040 грн. 

Надання уповноваженому банку спеціального дозволу на ввезення банкнот іноземних держав, бланків чеків 

50 неопод. мінім. доходів громадян 

1020 грн. 

Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти як засобу платежу на території України 

2000 неопод. мінім. доходів громадян 

4080 грн. 

Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як застави 

100 неопод. мінім. доходів громадян 

2040 грн. 

Надання уповноваженому банку (фінансовій установі) висновку про погодження агентської угоди 

100 неопод. мінім. доходів громадян 

2040 грн. 

Надання юридичній особі та фізичній особі - суб'єктам підприємницької діяльності індивідуальної ліцензії на здійснення переказу валютних цінностей за межі України (членські внески тощо) або переказу в Україну валюти України 

50 неопод. мінім. доходів громадян 

1020 грн. 

Надання індивідуальної ліцензії на здійснення переказу іноземної валюти за кордон фізичною особою 

10 неопод. мінім. доходів громадян 

204 грн. 

Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей 

10 неопод. мінім. доходів громадян 

204 грн. 

Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) в Україну валюти України 

10 неопод. мінім. доходів громадян 

204 грн. 

Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту спеціального дозволу на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів 

10 неопод. мінім. доходів громадян 

204 грн. 

Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей 

100 неопод. мінім. доходів громадян 

2040 грн. 

Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) валюти України в Україну 

100 неопод. мінім. доходів громадян 

2040 грн. 

Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту спеціального дозволу на ввезення (пересилання) в Україну валютних цінностей 

100 неопод. мінім. доходів громадян 

2040 грн. 

Унесення змін до раніше наданої індивідуальної ліцензії і спеціального дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями та індивідуальної ліцензії на перевищення законодавчо встановленого строку розрахунку за експортно-імпортною операцією 

У розмірі 50 % від тарифу на видачу відповідної ліцензії, дозволу 

  

___________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_pdv/4_75.html


Попередня статтяНаступна стаття


Notice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"