Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ДПА УКРАЇНИ ПРИМУШУЄ ПРОФСПІЛКИ ЗВІТУВАТИСЯ ЗА НЕОПОДАТКОВУВАНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ Й НАВІТЬ ПРИ ВІДСУТНОСТІ БУДЬ-ЯКИХ ОПЕРАЦІЙ

ДПА України В Листі від 11.03.2004 р. №4091/7/15-1317 "Щодо правомірності подання профспілковими організаціями податкової звітності" не погоджується з тим, що профспілки, які не проводили ніякої діяльності, не подають Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями навіть із прокресленнями. А профспілки, які отримували лише неоподатковувані доходи, також законно можуть не подавати Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями.

У Наказі від 09.02.2004 р. №81 “Про затвердження змін до Порядку складання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями” (див. “Документи для роботи” №7/2004) ДПА України погодилася, що погодилася, що профспілки заповнюють Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями лише в частині обліку доходів, що підлягають оподаткуванню, а не про всі доходи, звільнені від оподаткування. У самому звіті рядки 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 та 7.3.4 вилучено. Але професійним спілкам цього виявилося замало. Професійні спілки взагалі вимагають, що якщо взагалі не було ніяких операцій, то не подавати навіть Податковий звіт зі всіма прокресленнями, і якщо не було оподатковуваних операцій, то також не подавати Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями. І профспілки мають рацію.

Для розуміння цього достатньо глянути останню редакцію підпункту

7.11.12 Закону України  від 22.05.97р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств". Відповідно до нього центральний податковий орган встановлює порядок обліку й подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій (неприбуткових організацій, визначених в абзаці "ж" підпункту 7.11.1, у частині обліку і подання податкової звітності за доходами, що підлягають оподаткуванню) та вирішує питання про виключення організацій з реєстру неприбуткових організацій і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень цього Закону та інших законодавчих актів про неприбуткові організації. Оскільки профспілки визначені в абзаці "ж" підпункту 7.11.1, то ДПА України має право встановлювати порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів лише за доходами, що підлягають оподаткуванню. Таким чином, є цілком законним, що профспілки, які не проводили ніякої діяльності, не подають Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями із прокресленнями. А профспілки, які отримували лише неоподатковувані доходи, також законно можуть не подавати Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями.

03.04.2004 20:18

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 ЛИСТ

 від 11.03.2004 р. N 4091/7/15-1317

У зв'язку з численними запитами платників податків та державних податкових органів щодо правомірності подання профспілковими організаціями податкової звітності Державна податкова адміністрація України повідомляє.

Законом України від 10.07.2003 р. N 1096-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності профспілок" (далі - Закон N 1096) внесено зміни до пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон).

До набрання чинності Законом N 1096 профспілки включалися до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до абзацу "г" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону як інші, ніж визначені у абзаці "б" цього підпункту, юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів.

З набранням чинності Законом N 1096 профспілки можуть перебувати у Реєстрі неприбуткових установ і організацій згідно з абзацом "ж" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону. Доходи таких неприбуткових організацій, отримані у вигляді членських внесків, відрахувань коштів підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів, звільняються від оподаткування.

Порядок ведення і складання податкових звітів, декларацій про прибуток підприємств та розрахунків податку встановлюється центральним податковим органом (підпункт 16.15 статті 16 Закону).

Оскільки для неприбуткових організацій передбачено особливий пільговий режим оподаткування, на виконання норми підпункту 7.11.12 статті 7 Закону Державною податковою адміністрацію України розроблено Порядок складання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями (далі - Порядок), затверджений наказом ДПА України від 11.07.97 р. N 233 та зареєстрований в Мін'юсті України 06.08.97 р. за N 290/2094 (із змінами і доповненнями).

У зв'язку з внесенням змін Законом N 1096 до вказаного вище підпункту 7.11.12 Закону пункт 1.3 Порядку доповнено положенням, згідно з яким профспілкові організації заповнюють та подають звіт у частині обліку доходів, що підлягають оподаткуванню (наказ ДПА від 09.02.2004 р. N 81, зареєстровано в Мін'юсті України 09.02.2004 р. за N 173/8772).

Поряд з цим зазначаємо, що пунктом 1.5 Порядку встановлено, що податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями (далі - Звіт) подається до податкового органу і у разі відсутності операцій (сум) з прокресленням відповідних рядків.

Пунктом 16.4 статті 16 Закону визначено, що платники податку у строки, визначені Законом, подають до податкового органу податкову декларацію про прибуток за звітний період, розраховану наростаючим підсумком.

Крім того, статтею 9 Закону України від 25.06.91 р. N 1251 "Про систему оподаткування" передбачено, що платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

Звіт як податковий розрахунок, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, за своїм статусом прирівнюється до податкової декларації (пункт 1.11 статті 1 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"), за неподання якої підпунктом 17.1.1 статті 17 цього Закону для платників податку встановлено відповідальність, а саме: якщо платник податків не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, такий платник податку сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.

Виходячи з викладеного, профспілкові організації зобов'язані подавати до податкового органу Звіт у встановлені законодавством строки незалежно від наявності доходів, які підлягають оподаткуванню.

 

Заступник Голови 

 

Ю. Гриб 

 

Надруковано:

"Баланс",

N 13, 30 березня 2004 р.

 


Попередня статтяНаступна стаття[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"