Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ЯКЩО ПІДПРИЄМЕЦЬ МАВ НЕЗНАЧНІ СУМИ, НУЛЬОВЕ АБО ВІД'ЄМНЕ ЗНАЧЕННЯ ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ В АКТІ ПЕРЕВІРКИ ДПА УКРАЇНИ В ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ ВИМАГАЄ ЗАЗНАЧЕННЯ ОБҐРУНТОВАНІ ЇХ ПРИЧИНИ

Наказом ДПАУ від 11.06.2004 р. №326 було затверджено Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами (далі – Порядок).

Розглянемо деякі цікаві та спірні моменти цього основного документу щодо проведення та оформлення перевірок податковими органами щодо приватних підприємців. Цікаво, що ДПАУ не удосужилася внести зміни до Порядку після кардинальних змін в порядку проведення нею перевірок у зв’язку з набуттям чинності з 16 лютого 2005 року набув чинності досить революційного Закону України від 12.01.2005 р. №2322-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)". Саме за ним право приймати рішення за адміністративними справами щодо податкових правопорушень перейшло від власне податкових органів до місцевих судів загальної юрисдикції та інші зміни в правах та обов’язках податкових органів.

А тому може статися ситуація, коли податківці посилатимуться на Порядок, хоча той самий Закон “Про державну податкову службу” (далі – Закон) вже говоритиме про інакше.

Пункт 1.3 розділу 1 Порядку передбачає, що органи державної податкової служби можуть запрошувати підприємців для проведення  перевірки до органу державної податкової служби. Вочевидь, що це стосується планової перевірки, оскільки при позаплановій запрошень не роблять. Документальна перевірка може проводитися у приміщенні податкового органу за бажанням платника податків. В абзаці третьому пункту 1.3 розділу 1 порядку сказано, що посадова особа, відповідальна за проведення перевірки, зобов'язана перед початком проведення документальної перевірки  прийняти під опис надані суб'єктом підприємницької діяльності документи, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності за період, що перевіряється.

Але така документальна перевірка в приміщенні податкового органу протизаконна, а тому вдаватися до неї підприємець може на власний розсуд. Річ в тім, що податкові органи за пунктом 1 частини першої статті 11 Закону можуть здійснювати документальні невиїзні перевірки (на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів) незалежно від способу їх подачі), а також планові та позапланові виїзні перевірки. Тобто невиїзна перевірка (тобто в приміщенні податкового органу) повинна проводитися лише на підставі раніше поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків. А податківці міркують інакше – вони бажають отримати всі документи в приміщенні податкового органу до проведення перевірки, а потім фактично проводити перевірку (недарма сказано що документи приймаються “перед початком проведення документальної перевірки”). Крім того є ще одне зауваження – жоден підприємець не зобов’язаний нести їм стоси свої паперів – лише декларації. Тому ви маєте повне право прийти в податкову на перевірку без жодних документів (паспорт взяти все ж бажано). А запросити вас прийти вони дійсно мають право – пункт 4 частини першої статті 11 Закону передбачає право податкових органів запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) такими платниками податків. Але це запрошення не означає необхідності нести із собою документацію. Оскільки частина перша статті 19 Конституції України говорить про те, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. А законодавством не передбачено, що підприємці повинні носити документи в податкову, окрім податкових декларацій.

Порядок передбачає фактичне вилучення документів

Цікавинка Порядку також в тому, що принесені документи податківці бажають приймати за описом, складеним платником податків за власним бажанням. А в кінці опису суб’єктом підприємницької діяльності повинно бути зазначено, що для проведення перевірки документи надані в повному обсязі, інші документи, пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності, відсутні. Податківці не розуміють, що вони можуть мати лише з документами, пов’язаними зі сплатою податків, а не зі всіма документами, що пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності. Наприклад, у підприємця головний документ – паспорт чи свідоцтво про держреєстрацію – безумовно, тісно пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, але ж це не означає, що свій паспорт  чи свідоцтво слід здавати їм за описом...

 А головне в іншому – податківці фактично заявляють, що надані документи вони можуть прийняти за власним описом, якщо платник податків його не склав – вони кажуть “У разі відмови платника податку від особистого складання опису, такий опис складається посадовою особою, відповідальною за проведення перевірки, у присутності платника податку. При цьому цей факт зазначається в акті перевірки”. Але це вже натуральне вилучення оригіналів документів. Але вилучати оригінали документів можна лише при арешті податкових активів на підставі рішення суду, а в інших випадках податківці повинні користуватися копіями документів (пункт 9 частини першої статті 11 Закону про державну податкову службу). Більш того, цей пункт передбачає, що забороняється вилучення у суб’єктів господарської діяльності документів, що не підтверджують факти порушення законів України про оподаткування. А в нашому випадку незаконного вилучення виходить, що всі надані без опису документи підтверджують факти порушення законів України про оподаткування.

Поясни, підприємець, чому в тебе збитки

Порядок приємний тим, що чітко обумовлено зміст та правила складання акта документальної перевірки. В акті не допускається визначення виду і розміру штрафних (фінансових) санкцій та адміністративних штрафів за встановлені порушення.

Але є одне “але” – в пункті 5 розділу 2 Порядку передбачений такий перл тоталітарної держави “якщо суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа протягом своєї діяльності мав незначні суми, нульове або від'ємне значення оподатковуваного доходу чи заявляв значні суми до відшкодування податку на додану вартість, в акті в обов'язковому порядку зазначаються обґрунтовані їх причини”. Зрозуміло, що ці причини мають писатися зі слів та пояснень підприємця, ніби він оправдовується. Укладачі цього перлу напевно не знайомі з Конституцією України, яка в частині першій статті 63 говорить про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Тобто про жодну обов’язковість свідчень про збитковість чи незначний заробіток не може бути і мови. Оскільки ці свідчення можуть бути використані проти вас.

Перевірка проводиться за планом перевірки, який затверджено керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби та підписаний начальником відділу (управління) працівника, що очолює перевірку.

Цікаво, що на відміну від юридичних осіб, для підприємців не визначено дій податківців щодо складання розрахунків штрафних (фінансових) санкцій та оформлення податкового-повідомлення-рішення. Чітко не обумовлено дій щодо зустрічних перевірок. Для юридичних осіб вони містяться в Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності — юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами.

Якщо ви не згідні з перевіркою, то до її завершення можна скаржитися ще до підписання акта. Порядок передбачає у розділі 3, що при виникненні спірних питань під час здійснення перевірки до підписання акта, такі питання виносяться на розгляд постійних комісій при державних податкових інспекціях (обласних державних податкових адміністраціях). А про можливість вписати скаргу в акт після підписання акту вже не згадується (до 2004 року на це давалося 3 дні). Тому скаргу на дії податківців бажано писати ще до підписання акту.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 11 червня 2004 року N 326

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 червня 2004 р. за N 803/9402

Відповідно до Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-ХІІ "Про державну податкову службу в Україні" та з метою забезпечення досконалого та якісного відображення результатів проведених документальних перевірок суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами (додається).

2. Директору Департаменту оподаткування фізичних осіб Дубелю В. С. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику управління справами Ніку В. О. у 5-денний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В. П.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лекаря С. І.

 

Голова 

Ю. Ф. Кравченко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 11 червня 2004 р. N 326

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 червня 2004 р. за N 803/9402 


Порядок
оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами

1. Визначення термінів, підстави для проведення документальних перевірок та основні принципи їх проведення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" та Указу Президента України від 23 липня 1998 року N 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" для використання посадовими особами органів державної податкової служби при проведенні документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами.

У цьому Порядку термін "платник податків" вживається в значенні фізична особа, яка має статус суб'єкта підприємницької діяльності (суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа).

1.2. Визначення типу перевірок, які проводяться державними податковими органами.

Органи державної податкової служби від імені держави здійснюють планові та позапланові документальні перевірки фінансово-господарської діяльності фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

Плановою документальною перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, яка проводиться відповідно до вимог статті 2 Указу Президента України від 23 липня 1998 року N 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" та передбачена в плані роботи податкового органу.

Термін проведення планової документальної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи не повинен перевищувати 30 робочих днів, крім перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з р ічним сукупним валовим доходом 20 млн. гривень і більше, строк проведення яких може перевищувати 30 робочих днів. Продовження строків проведення перевірки здійснюється за рішенням керівника податкового органу вищого рівня.

Позаплановою документальною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи податкового органу і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, які визначені в Указі Президента України від 23 липня 1998 року N 817/98.

Письмове повідомлення із зазначенням дати проведення планової перевірки надсилається суб'єкту підприємницької діяльності не пізніше ніж за десять календарних днів до початку перевірки.

Планова та позапланова документальні перевірки фінансово-господарської діяльності фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності охоплюють питання правильності, достовірності, повноти нарахування та своєчасності сплати до бюджету сум податкових зобов'язань стосовно тих податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за якими покладено на органи державної податкової служби України.

Камеральна перевірка - це перевірка, яка проводиться податковим органом виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів перевірок платника податків.

1.3. Документальна перевірка фінансово-господарської діяльності платника податків проводиться за місцезнаходженням суб'єкта підприємництва та/або за місцем здійснення підприємницької діяльності, щодо якого проводиться така перевірка.

Органи державної податкової служби можуть також запрошувати платників податків для проведення перевірки до органу державної податкової служби. Документальна перевірка може проводитися у приміщенні податкового органу за бажанням платника податків. Письмові повідомлення про такі запрошення направляються фізичним особам рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави виклику, дата і година, на яку викликається громадянин, а також місцезнаходження проведення перевірки.

Перед початком проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності платника податків за місцезнаходженням податкового органу посадова особа, відповідальна за проведення перевірки, зобов'язана прийняти надані суб'єктом підприємницької діяльності документи, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності за період, що перевіряється.

Зазначені документи приймаються за описом, складеним платником податків за власним бажанням.

Опис наданих для перевірки документів складається у двох примірниках особисто суб'єктом підприємницької діяльності в присутності посадової особи, відповідальної за проведення перевірки. В описі в обов'язковому порядку зазначається кожний переданий документ із указанням його найменування, номера та дати видачі. У разі наявності значної кількості однотипних документів, наприклад, накладних на придбання товару, в описі допускається запис із зазначенням назви однотипних документів (накладна), їх кількість, за який період діяльності вони надані та кількість аркушів.

У кінці опису суб'єктом підприємницької діяльності повинно бути зазначено, що для проведення перевірки документи надані в повному обсязі, інші документи, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, відсутні.

Посадова особа, що здійснює перевірку, ознайомившись із наданими для перевірки документами, перевіривши їх наявність за описом, робить у ньому запис про прийняття для проведення документальної перевірки документів, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, зазначає дату їх прийняття та ставить особистий підпис.

У разі відмови платника податку від особистого складання опису, такий опис складається посадовою особою, відповідальною за проведення перевірки, у присутності платника податку. При цьому цей факт зазначається в акті перевірки.

Один примірник опису додається до матеріалів перевірки, а інший - залишається у платника податків.

Після закінчення перевірки посадова особа, відповідальна за проведення перевірки, повертає платнику податків документи за описом. Платник податків на першому примірнику опису, що додається до акта перевірки, вчиняє запис: "Документи після завершення проведення перевірки отримав у повному обсязі", зазначає дату їх отримання та ставить особистий підпис.

У разі відсутності у платника податків документів, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, така особа повинна надати письмове пояснення щодо причин їх відсутності.

У разі залучення до проведення документальної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи працівників інших підрозділів податкового органу, зокрема, податкового аудиту та валютного контролю, податкової міліції, складається один зведений акт документальної перевірки.

Термін проведення перевірки - це проміжок часу між датою початку і датою закінчення документальної перевірки. Датою закінчення перевірки є дата підписання акта перевірки. Термін проведення перевірки зазначається у письмовому повідомленні про проведення перевірки.

План перевірки - перелік питань, розроблених податковим органом з урахуванням специфіки діяльності платника податків, які висвітлюються в акті документальної перевірки.

1.4. За результатами проведеної документальної перевірки складається акт документальної перевірки.

1.5. Акт документальної перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів порушень, зокрема, норм податкового та валютного законодавства, а також невиконання платником податків законних вимог посадової особи податкових органів, яка проводила перевірку.

1.6. За результатами документальної перевірки в акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, які мають відношення до фактів виявлених порушень податкового та валютного законодавства.

1.7. Факти виявлених порушень податкового та ва лютного законодавства викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі, з посиланнями на первинні або інші документи, які зафіксовані за обліком та підтверджують наявність зазначених фактів.

1.8. Акт документальної перевірки повинен бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок.

У разі відсутності первинних документів, що підтверджують факт порушення, до акта перевірки додається пояснення платника податків, що перевіряється.

Титульний аркуш акта документальної перевірки друкується на номерному бланку органу державної податкової служби для складання актів документальних перевірок. Перший примірник акта в оригіналі залишається в органах державної податкової служби, інший - залишається суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі.

У разі необхідності використання у змісті акта скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні відповідне словосполучення наводиться повністю з вказівкою в дужках його скороченої назви або абревіатури, які будуть використовуватись далі в тексті.

В акті документальної перевірки, розрахунках та інших матеріалах не допускаються різного роду виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

1.9. Усі вартісні показники відображаються в національній валюті України, а показники, що виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню в акті документальної перевірки з вказівкою їх еквівалента в національній валюті України за курсом валют, що встановлений Національним банком України на дату проведення фінансово-господарської операції.

1.10. Інформація, що міститься в акті документальної перевірки, не підлягає розголошенню органом державної податкової служби і її співробітниками, а також передачі в інші органи, за винятком випадків, передбачених законодавством.

1.11. У разі якщо платник податків відмовляється від проведення перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб податкового органу до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з отриманням інших об'єктів оподаткування, електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку або з використанням карток платіжних систем, вагокасових комплексів, систем та засобів штрихового кодування, складається акт відмови від допуску до перевірки.

Акт відмови від допуску до перевірки - це акт, який складається посадовими особами податкового органу в разі відмови платника податків у допуску до перевірки.

Акт відмови від підпису - це акт, який засвідчує відмову платника податків від підписання акта документальної перевірки. При цьому, в акті зазначається про ознайомлення (чи відмову від ознайомлення) платника податків із змістом акта перевірки, обов'язками, правами і відповідальністю платника податків.

Акт відмови від допуску до перевірки та акт відмови від підпису підписується не менш як трьома особами.

2. Склад і зміст акта документальної перевірки

Акт документальної перевірки повинен складатися з трьох частин:

I - вступна;

II - описова;

III - висновок;

інформативні додатки.

I. Вступна частина акта документальної перевірки

Вступна частина акта документальної перевірки повинна містити такі дані:

дата підписання акта перевірки (число, місяць, рік підписання акта посадовими особами, що проводили перевірку, та суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою);

номер акта перевірки (порядковий номер журналу реєстрації перевірок, код структурного підрозділу, ідентифікаційний номер фізичної особи);

місце складання акта перевірки;

прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта підприємницької діяльності, його ідентифікаційний номер та адреса, зазначена у реєс траційних документах;

підстави для проведення документальної перевірки відповідно до вимог Указу Президента України від 23 липня 1998 року N 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності";

дата та номер посвідчення на документальну перевірку, назва органу державної податкової служби, який його виписав;

посада, назва структурного підрозділу, назва органу податкової служби, прізвище, ім'я та по батькові особи, що проводить перевірку;

документальна перевірка (планова чи позапланова). У разі проведення перевірки за непрямими методами визначення сум податкових зобов'язань в акті перевірки в обов'язковому порядку описуються методи, які при цьому були застосовані;

період, за який проводиться перевірка діяльності платника податків;

інформація про направлення повідомлення платнику податків про проведення планової перевірки;

інформація про осіб, за їх наявності, відповідальних за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи за період, що перевіряється, із зазначенням дати про приймання на роботу та звільнення;

інформація про наявність журналу реєстрації перевірок суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи та вчинення в ньому запису про проведення перевірки;

термін проведення перевірки;

дані про реєстрацію (перереєстрацію) платника податків в органах виконавчої влади (назва документа, назва органу, дата і реєстраційний номер), дата взяття на облік державним податковим органом (назва документа, назва органу державної податкової служби та дата взяття на облік), реєстраційні дані платника ПДВ (назва документа, дата, номер, індивідуальний податковий номер);

інформація про види діяльності, які здійснював суб'єкт підприємницької діяльності за період, що перевірявся, із зазначенням при цьому видів діяльності, що підлягають патентуванню та ліцензуванню (номер і дата видачі патенту, ліцензії, назва органу, що видав патент, ліцензію, терміни початку та закінчення дії патенту, ліцензії);

перелік об'єктів, де здійснюється підприємницька діяльність структурних підрозділів, із зазначенням тих, які належать йому за правом приватної власності та орендованих, складські та інші приміщення, де знаходяться товарно-матеріальні цінності (готові вироби, напівфабрикати, сировина і т. п.);

дані про наявність рахунків у банках та інших фінансових установах із зазначенням своєчасності надання повідомлення про їх відкриття (закриття);

інформація про стан сплати податків та інших обов'язкових платежів за період, що перевіряється;

інформація про попередню документальну перевірку із зазначенням назви органу державної податкової служби, дати та номера акта перевірки, періоду перевірки (планова чи позапланова, встановлені порушення, донараховані суми податків та застосовані штрафні санкції, інформація про сплату донарахованих за актом перевірки сум та вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків);

інформація про документи, використані під час цієї перевірки, згруповані за типами (вказати період охоплення їх перевіркою та метод - суцільний, вибірковий);

інформація про зустрічні перевірки, проведені в ході документальної перевірки, та їх результати, про надіслані запити на їх проведення до інших органів державної податкової служби;

перелік комп'ютерних автоматизованих інформаційних систем, інформація яких використана під час перевірки;

дані про наявність пільг, наданих відповідно до чинного законодавства (вказати підстави для отримання пільг);

відображення інформації про наявність у платника податків засобів виробництва та транспортних засобів, які використовуються (знаходяться у суб'єкта підприємницької діяльності з метою використання) у процесі здійснення підприємницької діяльності, у тому числі орендованих, товарно-матеріальних цінностей, коштів на розрахун кових рахунках підприємця;

інформація з баз даних про платника податків та інші відомості про фінансово-господарську діяльність суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.

II. Описова частина акта документальної перевірки

1. Результати документальної перевірки групуються за окремими видами податків і зборів (обов'язкових платежів) та у розрізі податкових періодів.

2. За кожним відображеним в акті фактом порушення податкового та валютного законодавства необхідно:

висвітлити показники, які відображаються платником податків у податковій звітності, та фактичні показники, виявлені у ході перевірки на підставі первинних документів обліку платника податків у розрізі періодів;

у разі виявлення розбіжностей чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні пункти і статті нормативно-правових актів, що порушені платником податків, зазначити період (місяць, квартал, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків, в якому дане порушення здійснено, при цьому додати до акта письмові пояснення платника податків та, за їх наявності, відповідальних осіб за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи щодо встановлених порушень;

зазначити первинний документ, на підставі якого вчинено записи з обліку, а у разі відсутності такого - інші докази, що достовірно підтверджують наявність факту порушення;

у разі відмови платника податків та, за їх наявності, відповідальних осіб за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи надати посадовим особам, що здійснюють перевірку, письмові пояснення щодо причини ненадання документів, факти відмови відображаються в акті.

3. Виявлені факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, групуються у відомості або таблиці, що додаються до акта. Зазначені відомості або таблиці повинні містити повний перелік однотипних порушень податкового та валютного законодавства із зазначенням звітного періоду, до якого вони відносяться (назву, дату і номер документа, відповідно до якого здійснено операцію, суть операції, а також посилання на нормативно-правові акти, їх пункти і статті, положення яких порушені). Зазначені додатки повинні бути підписані посадовими особами, що здійснюють перевірку, платником податків, а також, за їх наявності, відповідальними особами за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності.

4. Не допускається відображення в акті перевірки необґрунтованих даних, а також суб'єктивних припущень посадовими особами, що здійснюють перевірку, які не мають підтверджених доказів, та різного роду висновків щодо дій платника податків та, за їх наявності, відповідальних осіб за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи (наприклад: дій щодо умислу чи відсутності умислу, "приховування об'єкта оподаткування", "описка" тощо).

5. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа протягом своєї діяльності мав незначні суми, нульове або від'ємне значення оподатковуваного доходу чи заявляв значні суми до відшкодування податку на додану вартість, в обов'язковому порядку зазначаються обґрунтовані їх причини.

6. У випадках встановлення фактів відсутності ведення обліку такий факт фіксується в описовій частині акта.

7. У разі коли документальною перевіркою не встановлено порушень вимог (посилання на нормативно-правові акти, які регламентують питання повноти нарахування та своєчасності сплати відповідних податків, зборів та інших обов'язкових платежів), в описовій частині акта відображаються задекларовані показники та робиться відповідний запис: "Документальною перевіркою пунктів N плану перевірки порушень не встановлено".

При цьому до акта перевірки додаються аналітичні таблиці, які підтверджують задекларовані показники.

III. Висновок

У цьому розділі акта документальної перевірки відображається узагальнений опис виявлених перевіркою порушень податкового та валютного законодавства з посиланням на підпункти, пункти, статті нормативно-правових актів.

Виявлені порушення податкового та валютного законодавства відображаються в національній валюті України у розрізі податків, зборів та інших обов'язкових платежів з розбивкою за роками та податковими періодами у межах періоду, що перевіряється.

В акті не допускається визначення виду і розміру штрафних (фінансових) санкцій та адміністративних штрафів за встановлені порушення.

У разі вилучення у ході перевірки документів, які підтверджують факт виявленого порушення, про це робиться запис із зазначенням підстав для вилучення, номера та дати протоколу вилучення.

Відображається кількість складених примірників акта перевірки та відмітка про вручення одного примірника суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі.

Інформативні додатки до акта документальної перевірки:

план перевірки суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, затверджений керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби та підписаний начальником відділу (управління) працівника, що очолює перевірку;

розрахунки донарахованих сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а також розрахунки зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування, зменшення податкового кредиту за податком на додану вартість у розрізі податкових періодів;

розрахунки пені за порушення вимог законодавства;

пояснення платника податків, а також, за їх наявності, відповідальних осіб за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи щодо виявлених порушень, надані в ході перевірки;

інші матеріали, що підтверджують наявність фактів податкових та валютних порушень;

матеріали (описи, відомості, протоколи, інвентаризаційний опис, акти хронометражів) про результати проведених в ході перевірки обстежень;

постанова органу державної податкової служби про проведення вилучення документів, протокол вилучення і опис документів, які вилучені, якщо вилучення мало місце;

відомості щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

інші матеріали, що мають значення для прийняття повідомлення-рішення за результатами перевірки та подальших заходів щодо забезпечення повернення валютної виручки;

у разі необхідності надаються копії форм звітності за період, що перевіряється.

Всі додатки, які містять інформацію про діяльність платника податків, підписуються посадовими особами органу державної податкової служби, які здійснили перевірку, та суб'єктом підприємницької діяльності, а також, за їх наявності, відповідальними особами за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.

3. Підписання акта документальної перевірки, порядок його реєстрації та зберігання

До підписання акта перевірки враховуються пояснення, надані в ході перевірки платником податків, а також, за їх наявності, відповідальними особами за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.

При виникненні спірних питань під час здійснення перевірки до підписання акта, такі питання виносяться на розгляд постійних комісій при державних податкових інспекціях (обласних державних податкових адміністраціях).

З матеріалами та актом перевірки ознайомлюється та візує їх начальник відділу (управління) структурного підрозділу, працівник якого проводив перевірку.

Акт документальної перевірки складається у двох примірниках та підписується посадовими особами органу державної податкової служби та інших контролюючих органів, які здійснювали перевірку, платником податків, а також, за їх наявності, відповідальними особами за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.

Після підписання акта перевірки посадовими особами один його примірник (з додатками) передається суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі, про що на останній сторінці всіх примірників акта робиться відповідна відмітка платника податків про його одержання з зазначенням прізвища та ініціалів, а також дати одержання акта.

При відмові суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи від підпису, що підтверджує вручення йому акта перевірки, робиться відповідний запис в акті та один примірник акта перевірки направляється платнику податків з поштовим повідомленням про одержання. До другого примірника акта, що зберігається в органі державної податкової служби, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення та вручення акта адресату.

Другий примірник акта після реєстрації та прийняття за ним відповідного рішення передається до структурного підрозділу, у якому зберігається справа платника.

У разі відмови суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи від підписання акта перевірки службовими особами органу державної податкової служби складається акт довільної форми, що засвідчує факт такої відмови. Акт підписується не менш як трьома посадовими особами. При цьому, в акті необхідно зазначити про факт ознайомлення платника податків та, за їх наявності, відповідальних осіб за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи зі змістом акта перевірки, обов'язками, правами і відповідальністю суб'єкта підприємницької діяльності та порядком оскарження дій службових осіб органів державної податкової служби.

Акт документальної перевірки в день його підписання (складання акта відмови від підпису) реєструється структурним підрозділом, який провів перевірку (очолював перевірку), у спеціальному журналі.

Акт відмови від підписання акта перевірки після його складання реєструється в органі державної податкової служби у спеціальному журналі.

Журнали реєстрації актів структурного підрозділу (до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції) прошнуровуються, пронумеровуються та скріплюються печаткою органу державної податкової служби.

Термін зберігання в органах державної податкової служби актів документальних перевірок фінансово-господарської діяльності, зустрічних, повторних перевірок та актів переперевірок, а також інших матеріалів, доданих до них, що стосуються проведення перевірки, складає 5 років.

 

Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб 

 
В. С. Дубель 

       ____________


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_fiz/4_71.html


Попередня статтяНаступна стаття

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"