Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

При успадкуванні майна нотаріуси вимагають платні акти оцінки незважаючи на нульове оподаткування спадщини

Пункт 1 глави 2 розділу II Порядку чинення нотаріальних дій нотаріусами України (затверджено Наказом Мін'юсту від 22.02.2012 р. № 296/5) доповнено підпунктом 1.20 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 888/5 від 15.05.2013: "1.20. Вчинення нотаріальної дії за участю фізичної особи, предметом якої є об’єкт нерухомого та рухомого майна, здійснюється нотаріусом за наявності оціночної вартості такого майна, проведеної в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

Таким чином при будь-якому успадкуванні рухомого та нерухомого майна вимагають акт оцінки майна. А він зовсім не безкоштовний, а коштує 400-500 грн. Але більшість успадкованого майна спадкується безкоштовно, адже спадкується спадкоємцями першої лінії. А згідно підпункту 174.2.1 пункту 174.2 статті 174 Податкового кодексу об’єкти спадщини оподатковуються за нульовою ставкою:
а) вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення;
б) вартість власності, зазначеної в підпунктах “а”, “б”, “ґ” пункту 174.1 цієї статті, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в підпунктах “а”, “б” пункту 174.1, що успадковуються дитиною-інвалідом;
в) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем.

Таким чином Міністерство юстиції сприяє незаконному збагаченню оціночних фірм. Це відверта корупція та порушення прав власності, гарантованих Конституцією.

Цікаво, що Міністерство доходів і зборів України в Листі від 25.12.2013 р. N 20795/5/99-99-17-03-03-16 виступає проти зайвої оцінки того, що не підлягає оподаткуванню при успадкуванні.

Петро ПАТЛАТИЙ
14.12.2013

Фонд держмайна сфальсифікував інформацію про кількість оцінювачів для податкової оцінки

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.12.2013 р. N 20795/5/99-99-17-03-03-16

Про розгляд листа

Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист щодо необхідності проведення оцінки нерухомого майна у разі його спадкування спадкоємцями, які є родичами першого ступеня споріднення зі спадкоємцями, і в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, визначає ст. 174 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Згідно із п. 174.1 ст. 174 Кодексу об'єкти спадщини платника податку з метою оподаткування поділяються, зокрема, на об'єкт нерухомого майна.

За нульовою ставкою оподатковується вартість власності (нерухомого майна), що успадковується членами сім'ї першого ступеня споріднення.

Водночас, згідно з п. 174.6 ст. 174 Кодексу кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з правилами, встановленими розділом IV Кодексу для оподаткування спадщини.

Правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів визначено Законом України від 12.07.2001 N 2658-III "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (далі - Закон N 2658).

Відповідно до ст. 3 Закону N 2658 оцінка, зокрема, майна - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності. Процедури оцінки майна встановлюються нормативно-правовими актами з оцінки майна.

Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадку оподаткування майна згідно з законом (ст. 7 Закону N 2658).

При цьому методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях (національних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, методиках та інших нормативно-правових актах, які розробляються з урахуванням вимог положень (національних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України (ст. 9 Закону N 2658).

Відповідно до пункту 1 Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231, цей Порядок визначає механізм проведення оцінки нерухомого та рухомого майна для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, з метою обчислення доходу платника податку - фізичної особи від продажу (обміну) та іншого доходу такого платника податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого та рухомого майна (крім випадків його успадкування та дарування), а також обчислення суми державного мита, податків та інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Цей Порядок є обов'язковим для застосування під час проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів.

Разом з тим, статтею 23 Кодексу визначено поняття бази оподаткування - це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання.

База оподаткування і порядок її визначення встановлюються цим Кодексом для кожного податку окремо.

Відповідно до п. 164.1 ст. 164 Кодексу базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід з урахуванням особливостей, визначених розділом IV "Податок на доходи фізичних осіб".

Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Згідно із пп. 14.1.156 п. 14.1 ст. 14 Кодексу податкове зобов'язання - це сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом отрок).

Враховуючи наведене, на думку Міністерства доходів і зборів України, оскільки при отримані фізичною особою - членом сім'ї спадкодавця (дарувателя) першого ступеня споріднення доходу у вигляді об'єктів спадщини (подарунку), зокрема, нерухомого майна, відсутнє податкове зобов'язання щодо сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб, не доцільно проведення оцінки майна у зв’язку з відсутністю втрат бюджету.

Водночас, відповідно до ст. 24 Закону N 2658 органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є Фонд державного майна України. Разом з тим, Фонд державного майна України забезпечує широке інформування суспільства з питань оціночної діяльності, стану та особливостей ціноутворення на майно та майнові права в Україні.

Враховуючи зазначене, з питання, порушеного у листі, пропонуємо звернутися до Фонду державного майна України.

Щодо застосування абзацу другого п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

Зміни, які були внесені Законом України від 07.07.2011 р. N 3609-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України" до абзацу другого п. 174.3 ст. 174 дають можливість спадкоємцям (обдаровуваним), які отримали у спадщину (дарунок) об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, не зазначати їх вартість (суму такого доходу) в річній податковій декларації і в кореспонденції, зі змінами, внесеними до п. 179.2 ст. 179 Кодексу, - взагалі не подавати річну податкову декларацію, якщо відсутні інші підстави для обов'язкового декларування доходів.

Заступник Міністра

А. П. Ігнатов

 ____________


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/tax_fiz/4_142.html


Попередня статтяНаступна стаття

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"