Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Для неутримання податку з доходів громадян з підприємця слід надати витяг або виписку з реєстру, але у виписці немає видів діяльності суб’єкта господарювання

Відповідно до пункту 177.8 статті 177 Податкового кодексу під час нарахування (виплати) фізичній особі-підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою-підприємцем, який отримує такий дохід, надано виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про державну реєстрацію його як суб’єкта підприємницької діяльності.

Законодавчий абсурд тут в тому, що якщо у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців зазначаються види діяльності підприємця, то у виписці таких немає! Доказ тому, як власне Форма виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затверджена Наказом Держпідприємництва від 13.04.2004 р. № 47, так і законодавчі вимоги до такої виписки, викладені в частині четвертій статті 21 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». Згідно з вимогами Закону у виписці зазначаються:

найменування юридичної особи або ім’я фізичної особи — підприємця;

ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця;

прізвище, ім’я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної особи — підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків;

наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи — підприємця;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;

дата видачі виписки.

Видів діяльності тут немає...

Закон від 07.04. 2011 р. № 3205-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця» також не розширив переліку інформації, яка зазначається у виписці. Тому податкові агенти вимагатимуть від підприємців витяг з реєстру, в якому види діяльності вказуються.

В редакції Закону від 07.07.2011 р. №3609-VI пункт 177.8 ПКУ з 6 серпня 2011 року набув нової редакції і скасував надання оригіналів витягу чи виписок та витягів з реєстру, але про види діяльності не забув: “Під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від операцій, здійснюваних у межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу”.

Віталій МОСЕЙЧУК
08.05.2011

Для того, щоб за послуги підприємця не утримували єдиний соцвнесок доведеться заплатити держреєстратору за витяг з реєстру

Для того, щоб з підприємця не утримували податок з доходів громадян доведеться заплатити держреєстратору за витяг або виписку з реєстру

Для неутримання податку на доходи фізосіб з підприємців щодо видів їхньої діяльності вимагали свідоцтво про держреєстрацію, але в ньому немає видів діяльності

Для неутримання податку з доходів громадян з підприємця слід надати витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а для неутримання єдиного соцвнеску – лише витяг

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців не містить кодів ДРФО чи ЄДРПОУ

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАКАЗ

13.04.2004  N 47

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      26 квітня 2004 р.

                                      за N 539/9138

 

 

Про затвердження Форми виписки з

Єдиного державного реєстру юридичних

осіб та фізичних осіб-підприємців

та Порядку її оформлення

 

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету

з питань регуляторної політики та підприємництва

N 49 ( z0438-07 ) від 16.04.2007 )

 

Відповідно до статті 7 та статті 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженого Указом Президента України від 25 травня 2000 року N 721/2000 (із змінами та доповненнями), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Форму виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що додається.

2. Затвердити Порядок оформлення бланка виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що додається.

3. Департаменту реєстрації та ліцензування (Єфремов О.В.) у п’ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Третьякова С.І.

Голова Ю.А.Авксентьєв

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Державного

                                      комітету України

                                      з питань регуляторної

                                      політики та підприємництва

                                      13.04.2004  N 47

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      26 квітня 2004 р.

                                      за N 539/9138

 

 

                                                       Лицевий бік

 

                      Державний герб України

 

     Серія _____                                       N ______

 

ВИПИСКА

З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

     ________________________________________________________

                (найменування юридичної особи або

     ________________________________________________________

      прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

 

 

Ідентифікаційний код       _______________________________________

юридичної особи або

ідентифікаційний номер

фізичної особи - платника

податків та інших обов'язкових

платежів  або  номер  та серія

паспорта  (для  фізичних  осіб,

які через свої  релігійні  або

інші переконання відмовляються

від прийняття ідентифікаційного

номера, офіційно повідомили про

це  відповідні органи державної

влади і мають відмітку в паспорті)

 

Місцезнаходження юридичної

особи                      _______________________________________

або місце проживання       _______________________________________

фізичної

особи-підприємця           _______________________________________

 

Дата та номер запису в     __________________________ N __________

Єдиному

державному реєстрі

юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців

 

                                                     Зворотний бік

 

Прізвище, ім’я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної

особи-підприємця _________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Наявність даних про перебування юридичної особи в процесі припинення або перебування фізичної особи-підприємця у процесі

припинення підприємницької діяльності ____________________________

__________________________________________________________________

 

     Дата видачі виписки ___________________

 

Примітка. Виписка є чинною протягом 30 днів з дати її видачі.

Якщо до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців протягом цього строку були внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у виписці, виписка втрачає чинність.

Державний реєстратор ___________  ________________________________

                       (підпис)        (прізвище та ініціали)

 

                     М.п.

 

 

 Директор департаменту

 реєстрації та ліцензування

 Держпідприємництва України                            О.В.Єфремов

 

____________


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/tax_fiz/4_122.html


Попередня статтяНаступна стаття

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"