Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Неподання декларації про доходи фізичною особою чи підприємцем – штраф в 170 грн+25% від суми заниження за Податковим кодексом чи 51-136 грн за КпАП?

Ця проблема була ще в Законі про податок з доходів фізосіб. З новим Податковим кодексом цей казус суттєво посилився. Суперечність в тому, що згідно п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків) карається штрафом у розмірі 170 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. За ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, накладатимуть штраф у розмірі 1020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Крім того тепер є підпункт 120.1.1 ПКУ за яким неподання  платником  податків - фізичною  особою декларації чи включення до неї перекручених (недостовірних)  даних про  суми  одержаних  доходів,  понесених  витрат та якщо такі дії платника призвели до заниження суми оподатковуваного доходу, -  тягнуть за собою накладення на платника  податків  -  фізичну особу  штрафу  у  розмірі  25  відсотків від різниці між заниженою сумою податкового  зобов'язання  і  сумою,  визначеною  податковим органом. Таким чином вже власне Податковий кодекс містить два штрафи за неподання декларацій фізичними особами - 170 грн та 25% від сум донарахувань доходів податковим органом!

Одночасно відповідно до ст. 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, - тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 грн.).

Відповідно ст. 234 Кодексу України про адміністративні правопорушення органи державної податкової служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з ухиленням від подання декларації про доходи.

Ось і виникає питання щодо штрафу для громадянина чи підприємця, який не подав декларації про доходи: «Штраф в 170 грн за Податковим кодексом+25% від суми заниження чи 51-136 грн за КпАП»? Без додаткової інформації цю проблему не вирішити. А її вирішення полягає в тому, що за декларацією про доходи громадян донарахування податків роблять власне податкові органи, на відміну від інших видів декларації. Громадяни-підприємці на звичайній системі оподаткування сплачують аванси, але остаточний розрахунок – залишається за податковими органами. Але так було до 1 січня 2011 року.

Тепер трохи інакше – відповідно до п. 179.7 Податкового кодексу фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що  настає  за  звітним,  сплатити  суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Сума податкових зобов'язань,  донарахована органом  державної податкової  служби,  сплачується до відповідного бюджету у строки, встановлені цим Кодексом. Тобто є самостійне нарахування і податкове донарахування.

Таким чином підприємця ніби можуть оштрафувати на 170 грн+25% від сум донарахувань доходів податківцями, якщо він не подасть декларації, в який він має самостійно щось визначити, а громадянина, який має подати декларацію, але нічого визначати в ній не повинен і нічого в бюджет не винен, але не подав, може очікувати менший штраф в 51-136 грн., такий саме штраф чекає на підприємця, якщо він ніякої діяльності не здійснював. Але такий різноманітний підхід до одного правопорушення є дискримінаційним та суперечливим. А тому має застосовуватися принцип конфлікту інтересів.

Досі пп. 17.1.5 Закону № 2181 прямо вказував на неможливість застосування штрафу, у випадку коли контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання платника податків, за умови, що особою, відповідальною за нарахування податку чи збору, є саме контролюючий орган. Декларація про доходи лише надає інформацію про фактично отримані або очікувані доходи, а конкретну суму податку визначає податковий орган. Отже, законодавство давало підстави для застосування до громадян за подібне порушення тільки адміністративного штрафу, про що казала і ДПАУ в Листі від 19.05.2006 р. №9432/7/17-0417. Але в Податковому кодексі такої норми не збережено...

Сподіваюся, що в цьому питанні ДПАУ підтримає менший штраф за КпАП. Але розробникам Податкового кодексу варто би прибрати статтю 164-1 з КпАП або прибрати в ПКУ пункт 120.1 статті 120. Частково це було зроблено Законом від 07.07.2011 р. №3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України», яким підпункт 120.1.1 пункту 120.1 статті 120 виключено з ПК.

 Віталій МОСЕЙЧУК
08.04.2011

Отримав спадщину – подавай декларацію, навіть якщо ставка податку 0%

 

В Податковому кодексі зникла норма про заборону подвійного декларування. Новостворені підприємці звітуються за перший квартал роботи двічі

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

19.05.2006  N 9432/7/17-0417

 Щодо поширення дії статті 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення на суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб

(Витяг)

Державна податкова адміністрація України розглянула... лист... щодо поширення дії статті 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності та повідомляє.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 13-92 “Про прибутковий податок з громадян” (розділ IV) (далі — Декрет), положення якого продовжують діяти і після набрання чинності з 01.01.2004 р. Законом України від 22.05.2003 р. N 889-IV “Про податок з доходів фізичних осіб” (далі — Закон) з урахуванням положень пункту 9.12 статті 9 цього Закону.

Розділом IV Декрету передбачено, що оподаткуванню підлягають доходи, одержані за звітний податковий період фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності від продажу нею товарів (надання послуг, виконання робіт) у межах її підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, подають до податкового органу декларації за наслідками кожного звітного кварталу, а також звітного року у строки, визначені законом. У декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний рік або інший період, за який здійснюється оподаткування (оподатковуваний період) (пункт 4 статті 14 Декрету.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларацій про доходи, одержані громадянами за календарний рік або за інший період звітного року, визначено статтею 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. (зі змінами та доповненнями).

Статтею 128 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. N 436-IV громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу.

Громадянин-підприємець зобов’язаний своєчасно подавати до податкових органів декларації про доходи, інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов’язкових платежів, вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства (пункт 6 статті 128 Господарського кодексу України.

Згідно із статтею 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас пунктом 2 статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 13-92 “Про прибутковий податок з громадян” (далі — Декрет) встановлену, що форма, за якою подаються відомості про нараховані та виплачені платникам суми доходів і суми утриманих з них податків, встановлюється центральним податковим органом.

На виконання Декрету наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 р. N 12 затверджено Інструкцію про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю (далі — Інструкція), зареєстровану в Мін’юсті України 09.06.93 р. за N 64, згідно з підпунктом 14.3 пункту 14 якої оподаткування доходів фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності податковими органами здійснюється на підставі податкових декларацій за звітний податковий період, які подаються наростаючим підсумком з початку року (за квартал, півріччя, три квартали, рік).

Заступник Голови                                                                                       Л.В.Ходос

____________


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/tax_fiz/4_114.html


Попередня статтяНаступна стаття

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"