Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ

Фізичні особи-сільгоспвиробники не можуть бути платниками фіксованого сільськогосподарського податку

До набуття чинності Законом України від 29.06.2004 р. №1929-IV «Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" (щодо уточнення терміна "сільськогосподарський товаровиробник")» визначення сільськогосподарського товаровиробника в Законі "Про сільськогосподарську кооперацію" було таким: фізична або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, у якої валовий дохід, отриманий від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) та/або поголів’я сільськогосподарських тварин у власності, користуванні, у тому числі й на умовах оренди за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 50 відсотків загальної суми валового доходу. Це обмеження не поширюється на осіб, які мають особисті підсобні господарства. Тепер замість 50 відсотків стало 75.

Тепер це визначення звучить так: “сільськогосподарський товаровиробник - фізична або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, у якої валовий доход, отриманий від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) та/або поголів’я сільськогосподарських тварин у власності, користуванні, у тому числі й на умовах оренди, за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу. Це обмеження не поширюється на осіб, які ведуть особисте селянське господарство”.

Таким чином, визначення сільськогосподарського товаровиробника в Законі "Про сільськогосподарську кооперацію" ще більше наближено до визначення можливого платника фіксованого сільськогосподарського податку із Закону України від 17.12.98 р. №320-XIV "Про фіксований сільськогосподарський податок". За ним (абзац перший частини першої статті 2) особи можуть бути зареєстровані як платники ФСП, якщо такі особи є сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а також рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), у яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу.

Як бачимо, можна бути сільськогосподарським виробником (за Законом "Про сільськогосподарську кооперацію"), але не мати права бути платником фіксованого сільськогосподарського податку.

Зокрема, фізичні особи - підприємці, які навіть 100% свого доходу отримують від продажу сільгосппродукції, або особисті селянські господарства не можуть бути платниками фіксованого сільгоспподатку. Так, наприклад, вважає Міністерство аграрної політики України в Листі від 17.05.2004 р. №37-25-1-7/5665 "Щодо правомірності віднесення фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності до складу платників фіксованого сільськогосподарського податку", 1 оскільки, мовляв, згідно з чинним законодавством платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства, які мають статус юридичної особи. Добре, що хоч є єдиний податок, завдяки чому підприємці-сільгоспвиробники, позбавлені фіксованого сільгоспподатку, сплачують єдиний податок. Що навіть вигідніше за фіксований сільгоспподаток, оскільки єдиний податок не залежить від орної площі землі.

Крім таких "негараздів" зміни у визначенні сільськогосподарського виробника призведуть до того, що менше стане сільськогосподарських кооперативів, оскільки ними вважається юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками.

Податковий кодекс не ліквідував дискримінацію приватних підприємців на селі. Адже згідно з пунктом 301.1 Податкового кодексу платниками податку з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 301.6 цієї статті, можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

А згідно пп. 14.1.235. сільськогосподарський товаровиробник для цілей глави 2 розділу XIV цього Кодексу — це юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання. 

Постанова Кабінет Міністрів України від 06/05/2005 р. №325 "Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу" говорить про те, що сільськогосподарські товаровиробники - це юридична та фізична особа, що виробляє сільськогосподарську продукцію.

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку, затверджена Наказом від 24.12.2010 р. №1016, передбачає графу "Код згідно з ЄДРПОУ", в ній немає коду для фізичних осіб "Код згідно з ДРФО" і вона передбачає підписання керівником платника податку, а не підприємцем.

Як на мене, то варто дати статус платника ФСП фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які обробляють більше ніж 2 га земельної ділянки (до 2 га можна мати як особисте селянське господарство, дохід від якого не оподатковується).

Віталій МОСЕЙЧУК

13.05.2008 16:18

В мире фермер – это частный предприниматель, а в Украине – юридическое лицо

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" (щодо уточнення терміна "сільськогосподарський товаровиробник")

Закон України від 29.06.2004 р. №1929-IV

 

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац шостий статті 1 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" ("Відомості Верховної Ради України", 1997 р., №39, ст. 261; 2000 р., №51-52, ст. 451) викласти в такій редакції:

"сільськогосподарський товаровиробник - фізична або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, у якої валовий доход, отриманий від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) та/або поголів’я сільськогосподарських тварин у власності, користуванні, у тому числі й на умовах оренди, за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу. Це обмеження не поширюється на осіб, які ведуть особисте селянське господарство".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.*

 

Президент України                                    Л. КУЧМА

* Закон опублікований в "УК" 17.07.2004 р., чинний з 17.07.2004 р.

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.05.2004 р. N 37-25-1-7/5665

 Щодо правомірності віднесення фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності до складу платників фіксованого сільськогосподарського податку

Міністерство аграрної політики України розглянуло лист від 02.04.2004 р. N 3138/5/15-3116 щодо правомірності віднесення фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності до складу платників фіксованого сільськогосподарського податку і повідомляє, що згідно з чинним законодавством платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства, які мають статус юридичної особи.

 

Заступник Міністра 

В. Яковенко 

 

   Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/tax_fiz_selo/4_6.html


Попередня статтяНаступна стаття[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"