Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ЄДИНОГО ТА ФІКСОВАНОГО ПОДАТКІВ

Місцеві органи самоврядування мусять затверджувати як ставки єдиного податку, так і положення про нього, які нічого не змінюють

Оскільки згідно підпункту 10.1.2 ПКУ єдиний податок належить до місцевих податків, то місцеві органи самоврядування (міські, селищні та сільські ради) мусять тепер затверджувати, крім ставок єдиного податку, власні Положення про єдиний податок. Хоча в ПКУ є в РОЗДІЛІ XIV Глава 1 "СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ" і місцеві органи влади нічого там змінити не можуть. А можуть лише затвердити свої ставки єдиного податку.

Тобто маразм в тому, що ці положення по всій країні будуть однаковими (тавтологічними), бо Податковий кодекс місцеві ради не змінять. І навіщо тоді ці положення, якщо досі ми обходилися без них, ради не мають прав тлумачити ПКУ і користі від них ніякої? З іншого боку існує небезпека, що якась місцева рада затвердить таке положення, що протизаконно звузить чи розширить права чи обов'язки платників єдиного податку.

Петро ПАТЛАТИЙ
26.01.2011

Єдиний соціальний внесок і єдиний податок в 2011 році

Податковий кодекс і єдиний податок в 2011 році

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


6/4/3

Про місцеві податки і збори

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним та Податковим кодексами України, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Встановити з 01.01.2011 р. наступні місцеві податки і збори: 1.1. Збір за місця для паркування транспортних засобів встановлюється у відсотках від мінімальної заробітної плати встановленої на 1січня бюджетного року, в залежності від місць паркування згідно з додатком 1 (додається). 1.2. Туристичний збір встановлюється в розмірі 1,0 відсотка від вартості усього періоду проживання (ночівлі). 1.3.Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановити за ставками згідно з додатком 2 (додається). 1.4.Єдиний податок встановлюється відповідно до Указу президента України „ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” згідно з додатком 3 (додається).

2.Затвердити Положення про місцеві податки і збори, згідно з додатками 4-7 (додаються).

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів .

 

 

Додаток №7

до рішення міської ради

від 05.01.2011 р.

№6/4/3

 

ПОЛОЖЕННЯ

по єдиному податку

І. Загальні положення.

Єдиний податок на території м. Тернополя справляється  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Указу президента України від 3.07.1998р. № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»( далі – Указ) та рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів на території м. Тернополя.

Порядок переходу суб’єктів в підприємницької діяльності на застосування спрощеної системи  оподаткування регулюється Указом.

ІІ. Платники збору.

Платниками збору є :

-         юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких  за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1млн. грн.

-         фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення  юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн.

Перелік суб’єктів підприємницької діяльності, на яких не розповсюджується спрощена система оподаткування  та які не можуть бути платниками єдиного податку, наведено в  Указі.

ІІІ. Об’єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є дохід суб’єктів підприємницької діяльності.

IV. База оподаткування.

Для юридичних осіб – платників єдиного податку базою оподаткування є виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Для фізичних осіб  база оподаткування носить фіксований характер і не залежить від суми одержаної виручки.

V. Ставки податку.

1. Ставки податку для юридичних осіб.

Юридичні особи можуть самостійно обрати одну із ставок єдиного податку:

- 6% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати ПДВ;

- 10% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

2. Ставки податку для фізичних осіб.

Ставка єдиного податку  для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності встановлюється місцевими радами по місцю державної реєстрації в межах від 20 до 200 грн. за календарний місяць. Ставка збільшується на 50% за кожну особу в разі використання у підприємницькій діяльності платником єдиного податку  найманої праці, включаючи членів його сім»ї. Якщо приватний підприємець здійснює декілька видів діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, податок сплачується за більшою ставкою.

VІ. Порядок обчислення.

Платники єдиного податку – юридичні особи  обчислюють податок в розмірі 6 чи 10% від суми виручки від реалізації, без врахування акцизного збору. Ставка 6% застосовується лише платниками ПДВ. Протягом дії Свідоцтва про сплату єдиного податку може діяти лише одна ставка.

Виручкою  вважається сума, що фактично надійшла на розрахунковий рахунок або (та) в касу підприємства за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг), а також від реалізації основних фондів.

Платники єдиного податку – фізичні особи сплачують податок за встановленими ставками, незалежно від обсягу виручки.

VІІ. Податковий період.

Для платників єдиного податку  податковий період дорівнює кварталу

VІІІ. Строк та порядок сплати.

Платники єдиного податку – юридичні  особи за перший і другий місяці  кожного звітного кварталу сплачують єдиний податок авансом не  пізніше 20 числа  наступного місяця. Остаточна сплата податку здійснюється протягом 10 календарних днів, наступних за  останнім днем граничного строку подання розрахунку.

Платники єдиного податку – фізичні особи  сплачують  податок  щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця  на рахунок відділень Держказначейства.

ІХ. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.

Суб’єкти малого підприємництва - юридичні особи – подають до органу державної податкової служби розрахунок  за встановленою формою про сплату єдиного податку протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Для платників єдиного податку – фізичних осіб – встановлено квартальний період для подання податкової звітності. Звіт за встановленою формою подається протягом 5 днів після закінчення звітного періоду.

Х.Особливості податкового навантаження.

Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:

а) податок на прибуток підприємств;

б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - підприємців);

в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;

г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

ґ) плата за користування надрами;

д) збір за спеціальне використання води;

е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

Нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюються суб'єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"

ХІ. Відповідальність.

Платники  єдиного податку несуть відповідальність за повноту і своєчасність його сплати у відповідності з діючим законодавством.

Контроль за справлянням податку, повнотою та своєчасністю його сплати покладено на органи державної податкової служби.

 

Секретар ради                                                                     І.В.Турський

 

Додаток №3 до рішення

міської ради

від 05.01.2011 р.

№6/4/3

Таблиця ставок єдиного податку

для  фізичних осіб-підприємців

 

 

№ п/п

 

Види підприємницької діяльності

            Ставка єдиного

 податку

1.                                                                 Торгівельна  діяльність:

1.1.

Продовольчими та промисловими товарами з торгових місць, крім лотків

200

1.2.

Торгівля періодичними виданнями, друкованими засобами масової інформації , книгами, бланками , реєстраційними журналами  з усіх торгових місць, включаючи  кіоски та лотки

 

200

1.3.

Торгівля парфумерією, косметикою і фармацептичними товарами

200

1.4.

Торгівля квітами та рослинами

200

1.5.

Торгівля з лотків незалежно від виду продукції

150

1.6.

Торгівля промисловими та продовольчими товарами на ринках з торгових місць

200

1.7.

Торгівля вживаними речами (крім магазинів)

150

1.8.

Прийом склопосуду

100

1.9.

Гуртова торгівельна діяльність, посередництво в торгівлі

200

2.                                                      Діяльність у сфері ресторанного господарства:

2.1.

Суб'єкти підпр-цької діяльності, що здійснюють свою діяльність в сфері ресторанного господарства (крім шкільних,робітничих та студ. їдалень)

200

2.2.

Суб'єкти підприємницької дія-сті, що здійснюють свою дія-сть в сфері ресторанного господарства- шкільні,робітничі та студентські їдальні

100

3.                                                               Діяльність в сфері платних послуг :

3.1.

Легковим автотранспортом (в т.ч. таксі)

100

3.2.

Мікроавтобусами

200

3.3.

Автобусами

200

3.4.

Перевезення вантажів автотранспортом і послуги автокранами

200

3.5.

Транспортно-експедиційні послуги

200

3.6.

Ремонт та технічне обслуговування автомобілів

200

3.7.

Охорона майна та об”єктів

200

3.8.

Переклад текстів з іноземних мов, курси по вивченню іноземних мов, репетиторство

200

3.9.

Технічне обслуговування , ремонт промислового обладнання, електрообладнання, комп”єютерної та офісної техніки

          200

3.10.

Створення програмного забезпечення, організація компютерних ігор, проведення курсів з вивчення основ інформатики

200

3.11.

Організ. компютерних ігор, пров-ня курсів з вивчення основ інформатики в школах

100

3.12.

Консультативні послуги, пов’язані з виїздом за кордон, організація відпочинку, тур. поїздок

200

3.13.

Консультаційно- маркетингові послуги (крім юридичних)

200

3.14.

Платні туалети

100

3.15.

Санітарне прибир.та очистка від снігу в зимовий період прибудинк. територій, тротуарів, ін.об’єктів благоустрою міста, прибир. сходових кліток, місць заг.користування, сміттєкамер житлових будинків, експлуатація, тех. обслуг.,поточний ремонт житл. фонду і його інженерного обладнання та комунікацій

 

50

3.16.

Вивіз сміття

200

3.17.

Вивчення попиту населення

200

3.18.

Культури

100

3.19.

Освіти та спорту

100

3.20.

Медичні та стоматологічні послуги

200

3.21.

Надання послуг з оранки та обробітку земельних ділянок

100

3.22.

Юридичні послуги

200

3.23.

Бухгалтерський облік

200

3.24.

Паркування  та стоянка автотранспорту

200

3.25.

Графічний і комп’ютерний дизайн

200

3.26.

Послуги мобільного та телефонного зв’язку

200

3.27.

Ритуальні послуги

200

3.28.

Послуги, пов”язані з доглядом за тілом людини

200

3.29.

Сфера відпочинку і розваг

200

3.30.

Брокерські послуги, оцінка вартості рухомого та нерухомого майна, складання угод купівлі-продажу

200

3.31.

Ксерокопіювання та ламінування

150

3.32.

Знімальні, геодезичні , гідрографічні роботи та буріння свердловин

200

3.33.

Послуги по ремонту, реставрації та поновленню меблів

150

3.34.

Фасування та упаковка промислових і продовольчих товарів

200

3.35.

Очищення та прибирання приміщень

200

4.                                                                        Виробнича діяльність:

4.1.

Будівництво та ремонт житла, інших будівель

200

4.2.

Видавнича та поліграфічна діяльність

150

4.3.

Заготівля та переробка вторинної сировини

200

4.4.

Помол зерна на власному або орендованому обладнанні з власної або давальницької сировини з наступною реалізацією продукції.

200

4.5.

Заготівля та реалізація сільськогосподарської продукції

200

4.6.

Вирощування сільськогосподарської продукції та  реалізація

150

4.7.

Виробництво меблів, лісопильне та стругаьне виробництво, просочування деревини

200

4.8.

Виробництво та реалізація хлібобулочних виробів

200

4.9.

Виробництво ковбасних та інших виробів з м’яса

200

4.10.

Вирощування риби та її реалізація

150

4.11.

Виробництво рибної продукції

200

4.12.

Обробка металу, зварювальні роботи, виробництво металевих конструкцій

200

4.13.

Виготовлення теслярських та столярних виробів

200

4.14.

Виготовлення пиріжків, хот-догів, гамбургерів, чебуреків, кондитерських виробів

150

4.15.

Виробництво мінеральної води та прохолоджувальних напоїв

200

4.16.

Виробництво будівельних матеріалів, бетону

200

4.17.

Виробництво виробів з пластмаси

150

4.18.

Виробництво рекламних вивісок і табличок

150

4.19.

Виробництво сувенірної продукції

150

5.                                                                         Надання побутових послуг:

5.1.

Виготовлення, ремонт взуття , трикотажних , швейних , галантерейних  виробів

100

5.2.

Ремонт годинників

150

5.3.

Ремонт телерадіоапаратури , побутової техніки і засобів електрозв”язку

150

5.4.

Мініфотолабораторії, відеозйомка

200

5.5.

Фотографування населення

150

5.6.

Перукарські послуги

150

5.7.

Послуги по встановленню та обслуговуванню кабельного телебачення

200

5.8.

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

100

5.9.

Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів, чищення та фарбування текстильних і хутрових виробів

 

200

6.

Інші види підприємницької діяльності

200

 

Секретар ради                                                                      І.В.Турський

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/tax_edin/4_63.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"