Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ЄДИНОГО ТА ФІКСОВАНОГО ПОДАТКІВ

ДПАУ  вважає, що в Книгу обліку доходів та витрат форми №10 слід вносити кожну операцію з купівлі-продажу товару і окремо робити підсумок за день

Багатьох приватних підприємців цікавить чи слід заповнювати форму №10 (Книгу обліку доходів та витрат) щоденно чи при здійснені кожної господарської операції? Як заповнювати форму №10. Розглянемо цю проблему докладніше.

Згідно з п.  6  ст.  9  Закону  N  265/95-ВР  реєстратори  розрахункових  операцій  та  розрахункові  книжки  не застосовуються при продажу  товарів  (наданні  послуг)  суб'єктами підприємницької  діяльності  -  фізичними  особами,  оподаткування доходів яких здійснюється відповідно  до  законодавства  з  питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва (в тому числі шляхом отримання  свідоцтва  про  сплату  єдиного  податку),  якщо   такі суб'єкти  не  здійснюють  продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив),  за умови ведення такими особами книг  обліку  доходів  і витрат  у  порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів  України за поданням  державного  органу,  уповноваженого  проводити  державну регуляторну політику.

Кабінетом Міністрів України на виконання ст. 9 Закону N 265/95-ВР прийнято постанову від 26.09.2001 р. N 1269 “Про затвердження Порядку ведення книги обліку доходів і витрат” (далі — Порядок).

Відповідно до пунктів 1 та 5 Порядку Книга обліку доходів і витрат ведеться суб’єктами підприємницької діяльності — фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється згідно із законодавством з питань оподаткування суб’єктів малого підприємництва (у тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку). При цьому до Книги заносяться такі відомості: порядковий номер запису; дата здійснення операції, пов’язаної з проведенням витрат і/або отриманим доходом; суми витрат за фактом їх здійснення, в тому числі заробітна плата найманого працівника; сума вартості товарів, отриманих для їх продажу (надання послуг); сума виручки від продажу товарів (надання послуг) — з підсумком за день.

Пунктом 3 Порядку визначено, що форма Книги обліку доходів і витрат затверджується Державною податковою адміністрацією України.

Форму Книги обліку доходів і витрат визначено Інструкцією про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю (додаток N 10), що затверджена наказом ДПА України від 21.04.93 р. N 12 та зареєстрована в Мін’юсті України 09.06.93 р. за N 64.

При цьому, як зазначається в Листі ДПАУ від 25.12.2009  N 28923/7/23-7017/1485, обов'язковому  заповненню  підлягають  лише графи "період обліку", "витрати   на  виробництво  продукції",  "сума  виручки  (доходу)", "чистий дохід".

Таким чином бачимо з Порядку бачимо, що зазначаються дані з підсумком за день, тобто суми операцій за день, а не кожна операція. ДПАУ ж вважає, що слід вносити кожну операцію з купівлі продажу і окремо робити підсумок за день. Про це йдеться як у вищезгаданому листі, так і в п. 2 листа ДПА України від 05.11.97 р. N 17-0117/10-8886, у Книзі обліку доходів і витрат графи 4, 5 та 6 заповнюються підприємцем безпосередньо на місці реалізації після кожного факту продажу. Тут можна сказати те, що це часто фізично неможливо – кожний товар вписувати в Книгу ф.№10, особливо, наприклад, на морозі, а, головне, Книга ф. №10 не містить графи щодо назви товару та його кількості, а тому здійснення операцій з обліку операцій кожного товару є непрактичною, адже ми не будемо знати при проведенні підсумку ані залишку товарів, ані того, що ми фактично продали. ДПАУ пропонує це робити гамузом в графі 2 на початок кварталу, але цього в Порядку не передбачено.

Тому фактично всі підприємці порушують Порядок ведення Книги ф.№10 і повинні сплачувати штраф. Відповідно до статті 164-1 Кодексу про адміністративні правопорушення неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, - тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Віталій МОСЕЙЧУК

01.01.2011

Єдиний соцвнесок: запроваджено подвійне нарахування на винагороду підприємцям, які надають послуги

Фіксований податок в 2011 році залишився без ринкового збору, але уніфікації спрощеної системи оподаткування не відбулося

Книжку з основними документами щодо єдиного податку можна замовити тут

Книжку щодо основних документів для платників фіксованого податку в 2011 році, Правила торгівлі на ринках, кутки споживача для магазинів та кіосків на ринках можна купити тут

Книгу щодо єдиного соціального внеску та Інструкції щодо його сплати дивіться тут

Для неутримання податку на доходи фізосіб з підприємців щодо видів їхньої діяльності вимагають свідоцтво про держреєстрацію, але в ньому немає видів діяльності

Єдиний соціальний внесок і єдиний податок в 2011 році

Податковий кодекс і єдиний податок в 2011 році

Скачати Податковий кодекс України

Всупереч Бюджетному та власне Податковому кодексу впроваджують податкову конституцію з 1 січня 2011 року

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.12.2009  N 28923/7/23-7017/1485

Щодо застосування

штрафних (фінансових) санкцій

до суб’єктів господарювання — платників єдиного податку

адміністрації

1. Статтею 6 Закону України від 06.07.95 р. N 265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі — Закон N 265/95-ВР) визначено, що облік товарних запасів фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності ведеться у порядку, визначеному чинним законодавством, а юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) — у порядку, визначеному відповідним національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку. Облік ведеться з урахуванням особливостей, встановлених для суб’єктів малого підприємництва. Обов’язок із ведення обліку товарних запасів не застосовується до осіб, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку придбаних або проданих товарів.

Згідно з п.  6  ст.  9  Закону  N  265/95-ВР  реєстратори  розрахункових  операцій  та  розрахункові  книжки  не застосовуються при продажу  товарів  (наданні  послуг)  суб'єктами підприємницької  діяльності  -  фізичними  особами,  оподаткування доходів яких здійснюється відповідно  до  законодавства  з  питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва (в тому числі шляхом отримання  свідоцтва  про  сплату  єдиного  податку),  якщо   такі суб'єкти  не  здійснюють  продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив),  за умови ведення такими особами книг  обліку  доходів  і витрат  у  порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів  України за поданням  державного  органу,  уповноваженого  проводити  державну регуляторну політику.

Кабінетом Міністрів України на виконання ст. 9 Закону N 265/95-ВР прийнято постанову від 26.09.2001 р. N 1269 “Про затвердження Порядку ведення книги обліку доходів і витрат” (далі — Порядок).

Відповідно до пунктів 1 та 5 Порядку Книга обліку доходів і витрат ведеться суб’єктами підприємницької діяльності — фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється згідно із законодавством з питань оподаткування суб’єктів малого підприємництва (у тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку). При цьому до Книги заносяться такі відомості: порядковий номер запису; дата здійснення операції, пов’язаної з проведенням витрат і/або отриманим доходом; суми витрат за фактом їх здійснення, в тому числі заробітна плата найманого працівника; сума вартості товарів, отриманих для їх продажу (надання послуг); сума виручки від продажу товарів (надання послуг) — з підсумком за день.

Пунктом 3 Порядку визначено, що форма Книги обліку доходів і витрат затверджується Державною податковою адміністрацією України.

Форму Книги обліку доходів і витрат визначено Інструкцією про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю (додаток N 10), що затверджена наказом ДПА України від 21.04.93 р. N 12 та зареєстрована в Мін’юсті України 09.06.93 р. за N 64.

2. Щодо застосування Указу Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (далі — Указ N 727/98) зазначаємо таке.

     Згідно з  п.  4  Указу N 727/98 ( 727/98 ) форма Книги обліку

доходів та  витрат  (  z0064-93  ),  що  підлягають  оподаткуванню

відповідно до цього Указу,  і порядок її ведення суб'єктами малого

підприємництва,  які застосовують спрощену систему  оподаткування,

обліку   та   звітності,   встановлюються   Державною   податковою

адміністрацією України.

     На виконання  Указу  N  727/98  (  727/98  ) видано наказ ДПА

України від 29.10.99 р.  N 599  (  z0752-99  )  "Про  затвердження

Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі", який

зареєстровано в Мін'юсті України 02.11.99 р. за N 752/4045 (далі -

наказ  N  599).  Згідно  з  п.  8  наказу  N  599  для  визначення

результатів  власної  підприємницької   діяльності   на   підставі

хронологічного  відображення здійснених господарських і фінансових

операцій платник єдиного  податку  веде  Книгу  обліку  доходів  і

витрат  згідно  з  додатком  N  10  до  Інструкції про прибутковий

податок  з  громадян,  затвердженої  наказом  Головної   державної

податкової  інспекції України від 21.04.93 р. N 12 ( z0064-93 ) та

зареєстрованої  в  Мін'юсті України 09.06.93 р. за N 64. При цьому

обов'язковому  заповненню  підлягають  лише графи "період обліку",

"витрати  на  виробництво  продукції",  "сума  виручки  (доходу)",

"чистий дохід".

Відповідно до п. 2 листа ДПА України від 05.11.97 р. N 17-0117/10-8886 у Книзі обліку доходів і витрат графи 4, 5 та 6 заповнюються підприємцем безпосередньо на місці реалізації після кожного факту продажу. Наприкінці робочого дня підбиваються підсумки всіх сум, отриманих за реалізований товар, і виводиться денна сума валового доходу.

Уся отримана суб’єктом господарювання готівкова виручка протягом дня має бути в повній сумі оприбуткована у Книзі обліку доходів і витрат.

3. Відповідно до п. 17 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. N 833, забороняється продаж товарів, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема що засвідчують їх якість та безпеку.

До документів, що є підставою для оприбуткування товару, як правило, належать накладні та товарно-транспортні накладні. Такі документи є підставою для внесення записів до облікових бухгалтерських реєстрів. Відсутність відповідних первинних документів, які підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей, є порушенням установленого порядку ведення бухгалтерського обліку. Також відсутність первинних документів, що підтверджують факт отримання та перевезення вантажів, а саме: товарно-транспортних накладних, дорожніх листів тощо та документів на зберігання товару, є порушенням Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 р. N 363, зареєстрованих у Мін’юсті України 20.02.98 р. за N 128/2568.

Здійснення поставки товару на будь-яких умовах поставки не звільняє учасників господарської операції від складання первинних документів, які передбачені законодавством про бухгалтерський облік. Відсутність таких документів може свідчити про нездійснення самих господарських операцій.

Облік — це належним чином організована система збору, нагромадження, обробки, групування, узагальнення і реєстрації (фіксації) необхідної інформації або її сукупних даних, що відображають кількісну чи якісну характеристику подій, явищ, фактів, процесів, об’єктів тощо.

Відтак з урахуванням вищезазначеного суб’єкти господарювання зобов’язані вести зазначений облік.

Фінансові санкції відповідно до статей 20, 21 Закону N 265/95-ВР застосовуються до суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані в установленому порядку, чи не ведуть або ведуть з порушенням установленого порядку облік товарів за місцем реалізації та зберігання.

Заступник Голови Н.Рубан

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

N 17-0117/10-8886 від 05.11.97

                 Про порядок ведення Книги ф.N 10

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1997 року N 43, за погодженням з Федерацією профспілок робітників кооперації та інших форм підприємництва України Державною податковою адміністрацією України підготовлено Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат громадян — суб’єктів підприємницької діяльності (з особливостями її ведення для сфери торгівлі) за формою N 10 згідно з інструкцією “Про прибутковий податок з громадян”, затвердженою наказом Головної державної податкової інспекції від 21 квітня 1993 року N 12.

Зазначений Порядок необхідно довести підпорядкованим податковим адміністраціям, фінансовим управлінням і платникам податків для застосування в практичній роботі.

Заступник Гопови Г.М.Оперенко

ПОРЯДОК

ведення Книги обліку доходів і витрат громадян-суб’єктів підприємницької діяльності

      (з особливостями її ведення для сфери торгівлі) ф. N 10

 

Порядок реєстрації та ведення Книги обліку доходів і витрат (далі — Книга), які ведуть громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності, розроблено відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 “Про прибутковий податок з громадян” і наказу Міністерства фінансів та Міністерства статистики України від 16 жовтня 1997 року N 216/27 “Про часткову зміну Порядку реєстраціі та ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”.

1. Громадянин — суб’єкт підприємницької діяльності повинен заводити Книгу самостійно (Книга може мати вигляд зошита чи блокнота і купується самим громадянином). Форма Книги наведена у додатку N 10 до інструкції “Про прибутковий податок з громадян”, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року N 12 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за N 64. За необхідністю, з урахуванням специфіки окремих видів діяльності, до Книги за погодженням з податковою адміністрацією можуть бути внесені зміни і доповнення.

Книга нумерується, прошнуровується і скріплюється печаткою державної податкової адміністрації і затверджується підписом Голови або заступником Голови податкової адміністрації на час, коли суб’єкт підприємницької діяльності стає на облік у державній податковій адміністрації як платник податків. При реєстрації Книги слід ознайомити підприємця з порядком її ведення, про що отримати підпис.

2. Суб’єкти підприємницької діяльності забезпечують облік руху товарів і готівки (записи здійснюються кульковою або чорнильною ручкою чітко, розбірливо, підтирання або виправлення не допускаються) по кожній графі Книги у такому порядку:

Графи 1, 2, 3 та 7 Книги заповнюються громадянами на момент виготовлення продукції, наданих послуг, а також придбання усієї групи товарів і підраховуються лише в кінці кварталу для співвідношення сум між придбанням і реалізацією товарів для подання декларації про отримані суми доходу.

Громадяни, які самостійно (безпосередньо) здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі, графи 1, 2, 3, 4, 5 і 6 заповнюють за кожний день реалізації з виведенням підсумків по закінченні кожного дня. При цьому в графі 2 зазначається товар, який призначено для продажу в цей день.

Показники, що зазначаються у графах 4, 5 і 6, заповнюються підприємцем безпосередньо на місці реалізації після кожного факту продажу. Наприкінці робочого дня підбиваються підсумки всіх сум, отриманих за реалізований товар, і виводиться денна сума валового доходу.

Відповідно до усіх даних на кінець кварталу підраховуються суми між придбаним і реалізованим товаром та витрат і визначається сума отриманого чистого доходу, на підставі яких заповнюються квартальні декларації.

Книга повинна знаходитись на місці здійснення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг протягом всього робочого дня та пред’являтись для перевірки представникам податкової служби на першу їх вимогу.

Перевірка обліку руху товарів безпосередньо на місці проведення підприємницької діяльності провадиться податковим інспектором виключно на день перевірки, після чого робиться запис за такою формою: дата, “перевірено”, посада, звання, прізвище та ініціали перевіряючого і підпис. Запис повинен заповнювати один повний рядок. Вилучення Книги з місця проведення торговельної діяльності не допускається. Встановлені при перевірці порушення до Книги не записуються, а відображаються в акті або протоколі.

У разі, коли Книга закінчується або загублена протягом кварталу або року, заповнюється нова, до якої переносяться залишки товарів, про що робиться відповідний запис як у використаній, так і в новій Книзі.

Використана Книга здається підприємцем до податкової адміністрації, де зберігається протягом п’яти років.

У випадках звернення громадян протягом року до державних податкових адміністрацій за одержанням нових Книг замість втрачених (загублених) вони видаються лише при наявності підтвердження органів внутрішніх справ про надходження заяви про втрату. На такій Книзі обов’язковим є запис “Дублікат книги видано

"___"__________ 199__ р.  за N ___ замість  раніше  виданої  книги

"_________" 199__ р.".

 

 Заступник начальника Головного управління

 оподаткування фізичних осіб                          В.В.Павленко

 

 "Вісник податкової служби України", 12/97

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/tax_edin/4_59.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"