Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ЄДИНОГО ТА ФІКСОВАНОГО ПОДАТКІВ

Спрощена система оподаткування з 2011 року не стосується юридичних осіб!?

Відповідно до урядового проекту Податкового кодексу від 17.09.2010 р. (стаття 2 глави 1 розділу XIV) платниками податку з урахуванням пункту 2.2 цієї статті є фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності таких критеріїв (далі у цій главі - фізичні особи):

кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 2 особи (включаючи членів сімей таких фізичних осіб);

обсяг доходу не перевищує 300000 гривень.

Тобто юридичні особи вже не можуть бути на спрощеній системі оподаткування. Для них уряд пропонує ставку податку на прибуток в 0% на 5 років зі сплатою всіх інших податків. А для новоутворених юросіб для отримання 0% податку на прибуток  слід мати розмір інвестицій які перевищують 5 мільйонів гривень та які спрямовують отриманий прибуток у розвиток або модернізацію виробництва. Тобто пільгові умови оподаткування серед юросіб не для бідних і не для малого бізнесу. Лише для тих, хто досі працював на спрощеній системі. Крім того виникає плутанина: “новоутворені” та “утворені в установленому законом порядку з 1 січня 2011 року”, для мене це те саме, але в кодексі це різні підприємства?

Віталій МОСЕЙЧУК
21.09.2010

22.6. На період з 1 січня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, які відповідають одному із наступних критеріїв:

а) утворені в установленому законом порядку з 1 січня 2011 року;

б) діючі та протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), декларували щорічний обсяг доходів у сумі, що не перевищує три мільйони гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала двадцяти осіб;

в) до набрання чинності цього Кодексу застосовували спрощену систему оподаткування.

При цьому, платники податку зазначені у підпунктах "а", "б", "в" цього пункту сплачують прибуток за ставкою встановленою пунктом 20.1 статті 20 у разі, якщо у звітному періоді платник податку декларує обсяг доходів, що наростаючим підсумком з початку року перевищує три мільйони гривень та/або середньооблікова кількість працівників в такому періоді перевищує двадцять осіб, та/або якщо розмір виплаченої у такому періоді заробітної плати (доход) працівникам, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, становить не менше ніж дві мінімальні заробітні плати, встановленої законодавством.

Дія цього пункту не поширюється на суб'єктів господарювання які:

1) утворені в період після набрання чинності цього Кодексу шляхом реорганізації (злиття, приєднання поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації)

2) здійснюють:

2.1) діяльність з організації азартних ігор;

2.2) виробництво, оптовий продаж, експорт імпорт підакцизних товарів;

2.3) виробництво, оптовий та роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів;

2.4) видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

2.6) фінансову діяльність (гр. 65 - гр. 67 Секції J КВЕД ДК 009:2005);

2.7) діяльність з обміну валют;

2.8) видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;

2.9) операції з нерухомим майном, оренда (у тому числі надання в оренду торгових місць на ринках та/або у торгівельних об'єктах) (гр. 70, 71 КВЕД ДК 009:2005);

2.10) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку (гр. 64 КВЕД ДК 009:2005);

2.11) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

2.12) діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

2.13) охоронну діяльність;

2.14) зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації);

2.15) виробництво продукції на давальницькій сировині;

2.16) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

2.17) роздрібну торгівлю одягом та іншими виробами, що використовувалися ("секонд-хенд");

2.18) діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води;

2.19) діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям (гр. 74 КВЕД ДК 009:2005).

23.7. З метою залучення інвестицій в оновлення основних засобів, створення додаткових робочих місць, збільшення обсягів виробництва продукції, робіт, послуг, для новоутворених суб'єктів господарювання - юридичних осіб до 1 січня 2016 року застосовується ставка податку на прибуток 0 відсотків.

23.7.1 Під новоутвореними суб'єктами господарювання розуміються суб'єкти господарювання, державна реєстрація яких відбулась після набрання чинності цим Кодексом, розмір інвестицій в які перевищує 5 мільйонів гривень та які спрямовують отриманий прибуток у розвиток або модернізацію виробництва.

У спрощенців з 2011 року може бути максимум 2 робітника, що в 2,5-5 разів менше, ніж зараз. Податковий кодекс – генератор безробіття

Президент зберіг спрощену систему оподаткування, але ніхто з розробників Податкового кодексу добровільно у відставку не пішов

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ

ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Стаття 1. Визначення термінів

У цій главі терміни вживаються у розумінні розділу І цього Кодексу.

Стаття 2. Платники податку

2.1. Платниками податку з урахуванням пункту 2.2 цієї статті є фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності таких критеріїв (далі у цій главі - фізичні особи):

кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 2 особи (включаючи членів сімей таких фізичних осіб);

обсяг доходу не перевищує 300000 гривень.

2.2. Спрощена система оподаткування не поширюється на:

2.2.1) фізичних осіб - підприємців, які здійснюють:

а) діяльність з організації азартних ігор;

б) виробництво та роздрібний продаж підакцизних товарів (крім діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

в) виробництво та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів;

г) видобуток, виробництво та інші види діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, в тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

ґ) видобуток та реалізацію корисних копалин;

д) фінансову діяльність;

е) операції з нерухомим майном;

є) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

ж) діяльність з надання послуг у сфері телерадіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

з) діяльність у сфері наземного, водного, авіаційного транспорту, надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (крім діяльності таксі, діяльності нерегулярного пасажирського транспорту та діяльності автомобільного вантажного транспорту);

и) зовнішньоекономічну діяльність, крім експорту програмного забезпечення;

і) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

ї) діяльність з проведення розслідувань та забезпечення безпеки;

й) діяльність у сфері права;

к) діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

л) діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії;

м) діяльність з консультування з питань комерційної діяльності та управління;

н) діяльність з управління підприємствами, допоміжну діяльність у сфері державного управління;

о) рекламну діяльність;

п) технічні випробування та дослідження;

р) підбір та забезпечення персоналом;

с) діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

т) роздрібну торгівлю виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, обробленим та необробленим дорогоцінним камінням;

у) роздрібну торгівлю уживаними товарами, товарами "секонд-хенд";

ф) роздрібну торгівлю через мережу Інтернет;

х) роздрібну торгівлю через торгові автомати;

2.2.2) фізичних осіб - підприємців, які на день подання заяви про реєстрацію платником податку мають податковий борг (недоїмку), за винятком безнадійного податкового боргу (недоїмки), який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_edin/4_51.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"