Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ЄДИНОГО ТА ФІКСОВАНОГО ПОДАТКІВ

До кінця 2010 року спрощенці доплачуватимуть пенсійні внески. Конституція не передбачає ніким сплату внесків, лише податків та зборів

Верховна Рада України 8 липня 2010 року піднесла подарунок усім підприємцям-спрощенцям. Був прийнятий без особливого обговорення законопроект № 6673 "Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет на 2010 рік" і "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", поданий Прем'єр-міністром М. Азаровим 7 липня. А в ньому для підприємців платників єдиного податку запроваджена вже двічі відвойована доплата внесків до Пенсійного фонду. 15 липня 2010 року цей Закон вiд 08.07.2010 № 2461-VI підписано Президентом (у відпустці, що вже додає сумнівів в його законності!) і набуде він чинності з дня його публікації.

Зазначено, що зміни діють "на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески в порядку, визначеному цим Законом".

Сума страхового внеску встановлюється вказаними особами самостійно для себе і членів їх сімей, які беруть участь в здійсненні такими особами підприємницької діяльності і не перебувають з ними в трудових стосунках. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, яка перерахована до Пенсійного фонду України, повинна складати не менш мінімального розміру страхового внеску на кожну особу і не більше за розмір страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників... доходу (прибутку) оподаткування, загального доходу оподаткування, з якою сплачуються страхові внески".

Тепер усі підприємці-спрощенці зобов'язані будуть доплачувати до мінімального страхового внеску до кінця 2010 року, оскільки на цьому ж засіданні Верховної Ради ухвалений Закон про єдиний соціальний внесок, який набуде чинності з 1 січня 2011 року.

Але чому пенсійні платежі не накладаються на самозайнятих осіб, незрозуміло. Адже в цивілізованому світі це справа добровільна. Більш того, якщо копнути більше, то Конституція взагалі не передбачає обов’язкових пенсійних та соціальних внесків для всіх громадян. Вона говорить лише про податки, а це не те саме.

Але підприємець для того і ризикує, що намагається заробити собі на старість та дітям на радість без державної допомоги. І це його справа заробити собі пенсію, тим більше є недержавні пенсійні фонди, а також страхові компанії  зі страхування життя, які гарантують чималенькі суми при досягненні визначеного віку. То навіщо в цій справі державне рило радянських часів?

Петро ПАТЛАТИЙ

P.S.

Закон вступил в силу 17 июля и уже 21-го ПФ разместил на своем сайте разъяснение. Его смысл: за июль платить полностью (!), провести с предпринимателями разъяснительную работу, чтобы платили помесячно (а не поквартально, как требует Закон “Об общегосударственном пенсионном страховании”). «С целью уменьшения финансовой нагрузки».
 

Замість квартальної сплати пенсійних внесків від платників єдиного та фіксованого податків Пенсійний фонд хоче отримувати внески помісячно

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ОБОВ'ЯЗКОВУ СПЛАТУ СТРАХОВИХ ТА ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ

 

Для підприємців на фіксованому та єдиному податках з 1 травня 2009 року уряд планує запровадити додаткові пенсійні внески
 

Пенсійний фонд не враховує суми утримань із заробітної плати в мінімальний страховий внесок

 

За несплату єдиного соціального внеску встановлено таку саму кримінальну відповідальність, як за несплату податків

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Проект №6673

 ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" та

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 22–25, ст. 263, із змінами, внесеними законами України від 13 травня 2010 року N 2254-VI, 17 червня 2010 року N 2354-VI та N 2356-VI):

1) у статті 1:

у частині першій цифри "266.116.994,9", "218.706.258,1" і "47.410.736,8" замінити відповідно цифрами "252.717.994,9", "210.055.258,1" і "42.662.736,8";

у частині другій цифри "322.681.473,7", "244.502.144,8" і "78.179.328,9" замінити відповідно цифрами "305.632.473,7", "240.951.144,8" і "64.681.328,9";

в абзаці четвертому частини третьої цифри "57.745.369,9", "25.238.106,7" і "32.507.263,2" замінити відповідно цифрами "54.095.369,9", "30.338.106,7" і "23.757.263,2";

2) у статті 2:

у пункті 6 після слів "які зареєстровані в Автономній Республіці Крим" доповнити словами та цифрами "80 відсотків";

у пункті 7 після слова "крім" доповнити словами та цифрами "80 відсотків";

у пункті 10 після слова "крім" доповнити словами та цифрами "80 відсотків";

доповнити новим пунктом 50 такого змісту:

"50) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України".

3) пункти 1, 2, 3 та 9 статті 6 викласти у такій редакції:

"1) 80 відсотків акцизного збору із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) 80 відсотків акцизного збору із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) 80 відсотків ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

9) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім пункту 50 статті 2 цього Закону) та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи";

4) у частині першій статті 48 цифри "40.500" замінити цифрами "1.040.500";

5) у частині першій статті 74:

у пункті 1 цифри "3.033.070" замінити цифрами "1.333.070";

у пункті 2 цифри "1.503.995" замінити цифрами "1.003.995";

у пункті 3 цифри "9.300.192,8" замінити цифрами "6.600.192,8";

у пункті 4 цифри "6.695.920" замінити цифрами "6.295.920";

у пункті 5 цифри "1.800.000" замінити цифрами "1.000.000";

у пункті 6 цифри "1.000.000" замінити цифрами "500.000";

у пункті 7 цифри "2.268.340" замінити цифрами "1.568.340";

у пункті 8 цифри "1.100.000" замінити цифрами "500.000";

у пункті 10 цифри "1.040.000" замінити цифрами "390.000";

у пункті 11 цифри "1.191.894" замінити цифрами "991.894";

6) Внести зміни до додатків № 1, № 2, № 3 і № 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" відповідно до додатків № 1, № 2, № 3 і № 4 до цього Закону.

 

2. Підпункт 4 пункту 8 розділу ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49–51, ст. 376; 2004 р., № 49, ст. 528; 2005 р., № 6, ст. 137, 2007 р., № 27, ст. 361; 2008 р., № 5–8, ст. 78, № 27-28, ст.253)  викласти в такій редакції:

"4) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та члени сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески в порядку, визначеному цим Законом.

Сума страхового внеску встановлюється зазначеними особами самостійно для себе та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні такими особами підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страхові внески".

 ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_edin/4_49.html


Попередня статтяНаступна стаття


Коментарі

29.07.2010 12:01, Astronom
Маразм 1. Основним місцем моєї роботи є бюджетна установа - позашкільний навчальний заклад. Там вже 20 років знаходиться моя трудова книжка, бухгалтерія управління освіти, звісно, сплачує пенсійний внесок В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ щомісяця. Оскільки зарплата маленька, я ще в 1999 році зареєстрована як приватний підприємець, сплачую єдиний податок.

29.07.2010 12:02, Astronom
Оскільки зарплата маленька, я ще в 1999 році зареєстрована як приватний підприємець, сплачую єдиний податок. І тепер мене Законом зобов'язують ДОПЛАЧУВАТИ ще й в ПФУ. Я що - сама багата людина в Україні, щоб мені платити двічі? Адже підприємництво - це в мене додатковий дохід (на основному місці роботи я маю 1,5 викладацькі ставки), а внески до ПФ за мене в повному обсязі сплачує бюджет!

29.07.2010 12:03, Astronom
Маразм 2. В мене 3 дитини щкільного віку. ДПІ ще з 2004 року вимагає від мене написати заяву про "добровільну" відмову від соціальної податкової пільги на ОСНОВНОМУ місці роботи, тобто в позашкільному закладі - зменшення подоходного податка, яка мені положена як багатодітній мамі.

29.07.2010 12:04, Astronom
Як ще в 2006 роз'яснив такий собі діяч з ДПІ на прізвище Лікар, приватні підприємці-спрощенці не мають права на соціальні податкові пільги по будь-яких заробітках.

29.07.2010 12:05, Astronom
Ні багатодітні, ні афганці - ніхто! І я знаю людей, які написали такі заяви!
Тобто, якщо я отримую тільки мізерну зарплату - право на пільгу як багатодітна маю, мене "захищає та підтримує" держава. Як тільки я хочу хоч трошки підробити грошей на репетиторстві і чесно сплатити з цих грошей податки - все! Держава забуває про мою багатодітність і бачить в мені тільки ПП!

09.08.2010 15:50, гоша
если бы государство заботилось о люлях подобная ситуация была бы недоразумением, но так, как цели нашего госудатсва совершенно иные, а именно грабёж и истребление населения, то и ситуация с законодательством логически вполне понятна.Пока люди не ответят тем же будут, население будут вырезать как овец.

12.08.2010 16:31, міра
а якщо в мене приміщення в оренді і я повинна заплатити 4000грн оренди+ком,послуги+єдиний податок і ще +пенссійний=повний 0,а як жити?

22.09.2010 22:43, Олена
Мені цікаво - хоч хтось зі влади читає наші "маразми". Прямо козли. Геноцид справжній. Здирають вже шкіру. Мені "сподобався" вираз Азарова "ніби то зубожілий народ України". Та ми вже злидні всі справжні. Такі тварюки! Вони продовжують наживатися на нашій крові і те ж буде з нашими дітьми. Їм просто треба зробити такий же геноцид, як і вони нам влаштовують вже котрий рік поспіль!!! Тоді може спустяться до долу і побачать чи ми "нібито зубожілі" з вами чи такі насправді!!!

04.10.2010 13:50, Вадим
Я також сплачував 50 грн. просто так, бо це моя країна. Заробіток -десь 1000-1200, часом і на їжу не хватало. У мене двоє дітей. А зараз не платитиму нічого! Облизня - Азарову! Великого, товстого облизня!

10.10.2010 11:12, Катерина
Натуральный рэкет в законе совсем оборзели-заставляют переводить человека с пол ставки на целую при том что рынок закрывается до 13-00,законы одни,а мы должны пользоваться теми,которые им выгодны,я например буду молиться за то,чтобы россияне тоже ошиблись и пустили на здание снаряд,мы отстроим
Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"