Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ЄДИНОГО ТА ФІКСОВАНОГО ПОДАТКІВ

До кінця 2010 року спрощенці доплачуватимуть пенсійні внески. Конституція не передбачає ніким сплату внесків, лише податків та зборів

Верховна Рада України 8 липня 2010 року піднесла подарунок усім підприємцям-спрощенцям. Був прийнятий без особливого обговорення законопроект № 6673 "Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет на 2010 рік" і "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", поданий Прем'єр-міністром М. Азаровим 7 липня. А в ньому для підприємців платників єдиного податку запроваджена вже двічі відвойована доплата внесків до Пенсійного фонду. 15 липня 2010 року цей Закон вiд 08.07.2010 № 2461-VI підписано Президентом (у відпустці, що вже додає сумнівів в його законності!) і набуде він чинності з дня його публікації.

Зазначено, що зміни діють "на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески в порядку, визначеному цим Законом".

Сума страхового внеску встановлюється вказаними особами самостійно для себе і членів їх сімей, які беруть участь в здійсненні такими особами підприємницької діяльності і не перебувають з ними в трудових стосунках. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, яка перерахована до Пенсійного фонду України, повинна складати не менш мінімального розміру страхового внеску на кожну особу і не більше за розмір страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників... доходу (прибутку) оподаткування, загального доходу оподаткування, з якою сплачуються страхові внески".

Тепер усі підприємці-спрощенці зобов'язані будуть доплачувати до мінімального страхового внеску до кінця 2010 року, оскільки на цьому ж засіданні Верховної Ради ухвалений Закон про єдиний соціальний внесок, який набуде чинності з 1 січня 2011 року.

Але чому пенсійні платежі не накладаються на самозайнятих осіб, незрозуміло. Адже в цивілізованому світі це справа добровільна. Більш того, якщо копнути більше, то Конституція взагалі не передбачає обов’язкових пенсійних та соціальних внесків для всіх громадян. Вона говорить лише про податки, а це не те саме.

Але підприємець для того і ризикує, що намагається заробити собі на старість та дітям на радість без державної допомоги. І це його справа заробити собі пенсію, тим більше є недержавні пенсійні фонди, а також страхові компанії  зі страхування життя, які гарантують чималенькі суми при досягненні визначеного віку. То навіщо в цій справі державне рило радянських часів?

Петро ПАТЛАТИЙ

P.S.

Закон вступил в силу 17 июля и уже 21-го ПФ разместил на своем сайте разъяснение. Его смысл: за июль платить полностью (!), провести с предпринимателями разъяснительную работу, чтобы платили помесячно (а не поквартально, как требует Закон “Об общегосударственном пенсионном страховании”). «С целью уменьшения финансовой нагрузки».
 

Замість квартальної сплати пенсійних внесків від платників єдиного та фіксованого податків Пенсійний фонд хоче отримувати внески помісячно

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ОБОВ'ЯЗКОВУ СПЛАТУ СТРАХОВИХ ТА ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ

 

Для підприємців на фіксованому та єдиному податках з 1 травня 2009 року уряд планує запровадити додаткові пенсійні внески
 

Пенсійний фонд не враховує суми утримань із заробітної плати в мінімальний страховий внесок

 

За несплату єдиного соціального внеску встановлено таку саму кримінальну відповідальність, як за несплату податків

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Проект №6673

 ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" та

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 22–25, ст. 263, із змінами, внесеними законами України від 13 травня 2010 року N 2254-VI, 17 червня 2010 року N 2354-VI та N 2356-VI):

1) у статті 1:

у частині першій цифри "266.116.994,9", "218.706.258,1" і "47.410.736,8" замінити відповідно цифрами "252.717.994,9", "210.055.258,1" і "42.662.736,8";

у частині другій цифри "322.681.473,7", "244.502.144,8" і "78.179.328,9" замінити відповідно цифрами "305.632.473,7", "240.951.144,8" і "64.681.328,9";

в абзаці четвертому частини третьої цифри "57.745.369,9", "25.238.106,7" і "32.507.263,2" замінити відповідно цифрами "54.095.369,9", "30.338.106,7" і "23.757.263,2";

2) у статті 2:

у пункті 6 після слів "які зареєстровані в Автономній Республіці Крим" доповнити словами та цифрами "80 відсотків";

у пункті 7 після слова "крім" доповнити словами та цифрами "80 відсотків";

у пункті 10 після слова "крім" доповнити словами та цифрами "80 відсотків";

доповнити новим пунктом 50 такого змісту:

"50) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України".

3) пункти 1, 2, 3 та 9 статті 6 викласти у такій редакції:

"1) 80 відсотків акцизного збору із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) 80 відсотків акцизного збору із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) 80 відсотків ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

9) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім пункту 50 статті 2 цього Закону) та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи";

4) у частині першій статті 48 цифри "40.500" замінити цифрами "1.040.500";

5) у частині першій статті 74:

у пункті 1 цифри "3.033.070" замінити цифрами "1.333.070";

у пункті 2 цифри "1.503.995" замінити цифрами "1.003.995";

у пункті 3 цифри "9.300.192,8" замінити цифрами "6.600.192,8";

у пункті 4 цифри "6.695.920" замінити цифрами "6.295.920";

у пункті 5 цифри "1.800.000" замінити цифрами "1.000.000";

у пункті 6 цифри "1.000.000" замінити цифрами "500.000";

у пункті 7 цифри "2.268.340" замінити цифрами "1.568.340";

у пункті 8 цифри "1.100.000" замінити цифрами "500.000";

у пункті 10 цифри "1.040.000" замінити цифрами "390.000";

у пункті 11 цифри "1.191.894" замінити цифрами "991.894";

6) Внести зміни до додатків № 1, № 2, № 3 і № 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" відповідно до додатків № 1, № 2, № 3 і № 4 до цього Закону.

 

2. Підпункт 4 пункту 8 розділу ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49–51, ст. 376; 2004 р., № 49, ст. 528; 2005 р., № 6, ст. 137, 2007 р., № 27, ст. 361; 2008 р., № 5–8, ст. 78, № 27-28, ст.253)  викласти в такій редакції:

"4) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та члени сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески в порядку, визначеному цим Законом.

Сума страхового внеску встановлюється зазначеними особами самостійно для себе та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні такими особами підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страхові внески".

 ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_edin/4_49.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"