Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ЄДИНОГО ТА ФІКСОВАНОГО ПОДАТКІВ

ДПАУ ВВАЖАЄ, ЩО СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ НЕ СТОСУЄТЬСЯ  ДОПОМІЖНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ, В Т.Ч. ЩОДО БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ ТА ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

Відповідно до статті 7 Указу Президента від 03.07.98 р. N 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" його дія не поширюється на довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи. Тобто його дія не поширюється на фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи. Але це не означає, що його дія не поширюється на інші підприємства чи підприємців, які займаються небанківським фінансовим бізнесом, наприклад, надають позики, чи торгують цінними паперами. Але ДПАУ так не вважає. Зокрема в Листі від 23.06.2006  N 6903/6/15-0416 ДПАУ стверджує, що на допоміжну діяльність у сфері страхування дія спрощеної системи оподаткування не поширюється, хоча ця допоміжна діяльність здійснюється не небанківської фінансовою установою.

Згідно зі статтею 333 глави 35 Господарського кодексу України допоміжною діяльністю у сфері фінансів та страхування є недержавне управління фінансовими ринками, біржові операції з фондовими цінностями, інші види діяльності (посередництво у кредитуванні, фінансові консультації, діяльність, пов’язана з іноземною валютою, страхуванням вантажів, оцінювання страхового ризику та збитків, інші види допоміжної діяльності).

Таким чином виходить, що ДПАУ вважає, що спрощена система оподаткування не стосується біржових операції з фондовими цінностями та фінансовими консультаціями.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

                   23.06.2006  N 6903/6/15-0416

Про окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

                             (Витяг)

...> Відповідно  до  статті  1  Указу  спрощена система  оподаткування,  обліку  та   звітності   запроваджується, зокрема, для юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності,  в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн гривень.

Разом з тим статтею 7 Указу встановлено обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Так, відповідно до положень зазначеної статті дія Указу не поширюється на довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи.

Згідно зі статтею 333 глави 35 Господарського кодексу України фінансова діяльність суб’єктів господарювання включає грошове та інше фінансове посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і страхування.

Фінансовим посередництвом є діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.

Страхуванням у сфері господарювання є діяльність, спрямована на покриття довготермінових та короткотермінових ризиків суб’єктів господарювання з використанням заощаджень через кредитно-фінансову систему або без такого використання.

Допоміжною діяльністю у сфері фінансів та страхування є недержавне управління фінансовими ринками, біржові операції з фондовими цінностями, інші види діяльності (посередництво у кредитуванні, фінансові консультації, діяльність, пов’язана з іноземною валютою, страхуванням вантажів, оцінювання страхового ризику та збитків, інші види допоміжної діяльності).

Відповідно до частини 1 пункту 1 статті 1 Закону України від 12.07.2001 р. N 2664-III “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (зі змінами і доповненнями) (далі — Закон N 2664-III) фінансова установа — юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому Законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

     Згідно з  частиною  5  пункту  1  статті  1 Закону N 2664-III фінансові  послуги  -  це  операції  з   фінансовими активами,  що  здійснюються  в  інтересах  третіх  осіб за власний рахунок чи  за  рахунок  цих  осіб,  а  у  випадках,  передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів,  з  метою  отримання  прибутку  або  збереження  реальної вартості фінансових активів.

 

Перелік фінансових послуг визначено статтею 4 Закону N 2664-III.

Враховуючи наведене, якщо ТОВ здійснює допоміжну діяльність у сфері страхування, то на таке товариство не поширюється дія Указу.

Перший заступник голови                                                           Г.Оперенко

 
Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_edin/4_31.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"