Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ЄДИНОГО ТА ФІКСОВАНОГО ПОДАТКІВ

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ВВАЖАЄ, ЩО ПІДПРИЄМЦІ ЗОБОВ’ЯЗАНІ СПЛАТИТИ ЗА I КВАРТАЛ 2005 РОКУ  ФІКСОВАНИЙ РОЗМІР СТРАХОВОГО ВНЕСКУ, РОЗРАХОВАНИЙ ЯК РІЗНИЦЯ МІЖ ВСТАНОВЛЕНОЮ СТАВКОЮ ВНЕСКУ (83,84 ГРН.) ТА ЧАСТИНОЮ ЄДИНОГО АБО ФІКСОВАНОГО ПОДАТКІВ

Відповідно до статті 2 Закону України від 16.03.2006 р. №3583-IV "Про вирішення питання щодо заборгованості суб'єктів господарської діяльності, які застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності, у зв'язку з неперерозподілом Державним казначейством України частини податків до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття протягом 2004 року - I кварталу 2005 року" донарахування та фінансові (штрафні) санкції до

суб’єктів господарської діяльності, які застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності щодо сум фактично сплачених внесків у 2004 році — I кварталі 2005 року, не застосовуються.

Тобто донарахувань до сум сплачених внесків не повинно бути. Але Пенсійний фонд в Листі від 15.05.2006  N 5970/03-20 вважає за інакше. Він говорить, що “фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які у I кварталі 2005 року працювали за спрощеною системою оподаткування, зобов’язані сплатити до Пенсійного фонду фіксований розмір страхового внеску, розрахований як різниця між встановленою ставкою внеску (83,84 грн.) та частиною єдиного або фіксованого податків, яка згідно з Указом Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів підприємницької діяльності” та Законом України “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” становить 42 та 10 відсотків відповідно”. Але це однозначно суперечить статті 2 вищезгаданого Закону !

Віталій МОСЕЙЧУК

 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

                     15.05.2006  N 5970/03-20

Надсилаємо для керівництва у роботі лист Пенсійного фонду України від 12.05.2006 р. N 5946/03-20, який погоджено Головою Ради підприємців України.

Водночас повідомляємо, що фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які у I кварталі 2005 року працювали за спрощеною системою оподаткування, зобов’язані сплатити до Пенсійного фонду фіксований розмір страхового внеску, розрахований як різниця між встановленою ставкою внеску (83,84 грн.) та частиною єдиного або фіксованого податків, яка згідно з Указом Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів підприємницької діяльності” та Законом України “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” становить 42 та 10 відсотків відповідно.

Наприклад: підприємець Шевченко В.В. сплатив фіксований податок по 100 грн. за кожний місяць I кварталу 2005 року. До бюджету Фонду повинно було надійти 30 грн. (по 10 грн. за кожний місяць кварталу). Отже, Шевченко В.В. зобов’язаний сплатити 218,82 грн. фіксованого розміру страхового внеску (83,84 + 83,84 + + 81,14 — 30).

Розрахунок сум фіксованого внеску, який підлягає сплаті, здійснюється у акті довільної форми на підставі документів, що підтверджують сплату єдиного та фіксованого податків за січень, лютий та березень 2005 року. До карток особових рахунків платників заносяться суми, що належать до сплати, на підставі зазначених актів датою їх узгодження.

Звертаємо увагу, що Законом України “Про вирішення питання щодо заборгованості суб’єктів господарської діяльності, які застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності, у зв’язку з неперерозподілом Державним казначейством України частини податків до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття протягом 2004 року — І кварталу 2005 року” не передбачено перерахунок або повернення сплачених сум фіксованого розміру страхового внеску.

При цьому у звітах до персоніфікованого обліку зазначаються суми фактично сплачених платником та перерахованих органами казначейства на рахунки Фонду внесків. Облік страхового стажу здійснюється відповідно до фактично сплачених сум внесків.

Заступник Голови правління В.Короневський

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вирішення питання щодо заборгованості суб’єктів господарської діяльності, які застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності, у зв’язку з неперерозподілом Державним казначейством України частини податків до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття протягом 2004 року — I кварталу 2005 року

Цей закон регулює суперечності, які виникли при прийняті Закону України “Про державний бюджет України на 2005 рік” від 23 грудня 2004 року N 2285-IV та Закону України “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” від 25 березня 2005 року N 2505-IV у суб’єктів господарської діяльності, які застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності щодо сплати внесків до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття і виникнення у них заборгованості.

Стаття 1. Суми внесків до Пенсійного фонду України, Фонду

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття суб’єктів господарської діяльності, які застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності, які були сплачені ними в складі податків згідно з чинним законодавством України протягом 2004 року — I кварталу 2005 року, але не були зараховані на їх особові рахунки в цих фондах у зв’язку з застосуванням Державним казначейством України норм діючого на той час Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” від 23 грудня 2004 року N 2285-IV, не вважати заборгованістю.

Стаття 2. Донарахування та фінансові (штрафні) санкції до

суб’єктів господарської діяльності, які застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності щодо сум фактично сплачених внесків у 2004 році — I кварталі 2005 року, не застосовуються.

Стаття 3. Облік страхового стажу для нарахування витрат,

пов’язаних з наданням матеріального забезпечення від Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття застрахованим особам, проводити відповідно до фактично зарахованих сум внесків, які були сплачені протягом 2004 та 2005 років.

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Цей Закон регулює правовідносини, які виникли у зв’язку з дією норм Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” від 23 грудня 2004 року N 2285-IV.

3. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття у разі, якщо ними були застосовані фінансові (штрафні) санкції до суб’єктів господарювання обумовлених в статті 1 цього Закону за період 2004 року — I кварталу 2005 року, та якщо вони були стягнуті, провести зарахування цих сум на особові рахунки страхувальників в рахунок майбутніх платежів.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 16 березня 2006 року

          N 3583-IV


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_edin/4_26.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"