Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ЄДИНОГО ТА ФІКСОВАНОГО ПОДАТКІВ

ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМ ВЛАСНОСТІ НЕ МОЖУТЬ ПЛАТНИКАМИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Згідно з частиною четвертою статті 7 Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" його дія не поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малою підприємництва, перевищують 25 відсотків.

Таким чином, оскільки засновники (органи державної влади та органи місцевого самоврядування) державних та комунальних підприємств не є суб'єктами малого підприємництва і їх частка в цих підприємствах перевищує 25 відсотків, Міністерство юстиції в Листі від 12.12.2005 р. N 20-35-389 вважає, що дія Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" на  підприємства, засновані на державній та комунальній власності, не поширюється.

Щоправда цей Лист зупинено Листом ДПАУ від 18.01.2006 р. N 743/7/15-0416, щоправда фактично лише для підприємств з державною та комунальною формою власності, у яких несформований (відсутній) статутний фонд. Але Міністерство юстиції підтримало Держпідприємництво в Листі від 30.01.2006 р. N 587 "Щодо застосування окремих положень Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.12.2005 р. №20-35-389

Лист зупинено згідно з листом Державної податкової адміністрації України від 18 січня 2006 року №743/7/15-0416)

У Міністерстві юстиції розглянуто ваш лист стосовно надання роз'яснення щодо можливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності підприємствами державної та комунальної форм власності та повідомляється.

Відповідно до пункту 4 розділу XV «Перехідних положень» Конституції України Президент України протягом трьох років після набрання чинності Конституцією України мав право видавати схвалені Кабінетом Міністрів України і скріплені підписом Прем'єр-міністра України укази з економічних питань, не врегульованих законами, з одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради України в порядку, встановленому статтею 93 цієї Конституції.

Так, у період дії Перехідних положень Конституції України було видано Указ Президента України від 3 липня 1998 року №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» (далі — Указ).

Статтею 1 Указу встановлено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується, зокрема, для юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. грн.

Водночас згідно з частиною четвертою статті 7 Указу його дія не поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам — учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малою підприємництва, перевищують 25 відсотків.

Для з'ясування питання поширення дії Указу на підприємства, засновані на державній та комунальній власності, слід враховувати, що державне підприємство згідно з положеннями Господарського кодексу України є підприємством, що діє на основі державної власності, утворюється уповноваженим органом державної влади і майно якого закріплюється за ним на праві господарського відання чи праві оперативного управління (статті 63, 73, 74).

Комунальне підприємство — це підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади, утворюється органом, який є представником власника — відповідної територіальної громади і виконує його функції, та майно якого закріплюється за ним на праві господарського відання або на праві оперативного управління (статті 63, 78 зазначеного Кодексу).

Отже, незалежно від наявності чи відсутності статутного фонду, єдиним засновником (учасником) державних та комунальних підприємств є відповідно держава чи територіальна громада в особі уповноважених органів. Тобто їх частка в цих підприємствах перевищує 25 відсотків.

Враховуючи поняття суб'єкта малого підприємництва, наведене у статті 1 Указу, уповноважені органи, які діють від імені держави чи територіальних громад, не є суб'єктами малого підприємництва.

Крім того, частиною першою статті 8 Господарського кодексу України передбачено, що держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання.

Таким чином, оскільки засновники (органи державної влади та органи місцевого самоврядування) державних та комунальних підприємств не є суб'єктами малого підприємництва і їх частка в цих підприємствах перевищує 25 відсотків, вважаємо, що дія Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» на зазначені підприємства не поширюється.

 Заступник Міністра

 Л. В. Єфіменко

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
від 30.01.2006 р. №587

Щодо застосування окремих положень Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»

Враховуючи численні звернення суб'єктів підприємницької діяльності щодо можливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності підприємствами державної та комунальної форм власності, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва повідомляє наступне.

Законом України від 19.10.2000 №2063-III «Про державну підтримку малого підприємництва» встановлено, що одним із основних напрямів державної підтримки малого підприємництва є застосування спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, загальні вимоги застосування якої визначені Указом Президента України від 03.07.98 №727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва», із змінами та доповненнями (далі — Указ).

Разом з тим, відповідно до положень зазначених законодавчих актів існують певні обмеження застосування спрощеної системи оподаткування. Одним із таких обмежень є те, що їх дія не поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки (частка), що належить юридичним особам — учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків.

Враховуючи неоднозначне трактування зазначеної норми окремими контролюючими органами та суб'єктами підприємницької діяльності, Держпідприємництво звернувся за відповідними роз'ясненнями до Міністерства юстиції України як до спеціально уповноваженого органу, що надає роз'яснення чинного законодавства, а також до Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва.

Міністерством юстиції України та Комітетом Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва надано відповідні роз'яснення (листи від 11.01.2006 №20-34-2000 та 09.12.2005 №06-11/12-483).

Так, статтею 1 Указу встановлено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується, зокрема, для юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Водночас, згідно з частиною четвертою статті 7 Указу його дія не поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам — учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків.

Для з'ясування питання поширення дії Указу на підприємства, засновані на державній та комунальній власності, слід враховувати, що державне підприємство згідно з положеннями Господарського кодексу України є підприємством, що діє на основі державної власності, утворюється уповноваженим органом державної влади і майно якого закріплюється за ним на праві господарського відання чи праві оперативного управління (статті 63, 73, 74).

Комунальне підприємство — це підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади, утворюється органом, який є представником власника — відповідної територіальної громади і виконує його функції, та майно якого закріплюється за ним на праві господарського відання або на праві оперативного управління (статті 63, 78 зазначеного Кодексу).

Отже, незалежно від наявності чи відсутності статутного фонду, єдиним засновником (учасником) державних та комунальних підприємств є відповідно держава чи територіальна громада в особі уповноважених органів. Тобто їх частка в цих підприємствах перевищує 25 відсотків.

Враховуючи поняття суб'єкта малого підприємництва, наведене у статті 1 Указу, уповноважені органи, які діють від імені держави чи територіальних громад, не є суб'єктами малого підприємництва.

Крім того, частиною першою статті 8 Господарського кодексу України передбачено, що держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання.

Таким чином, за висновками Міністерства юстиції України та Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, оскільки засновники (органи державної влади та органи місцевого самоврядування) державних та комунальних підприємств не є суб'єктами малого підприємництва і їх частка в цих підприємствах перевищує 25 відсотків, то дія Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» на зазначені підприємства не поширюється.

 Голова

А. Дашкевич

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

                        23.06.2006  N 352 

Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо застосування положень Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування,обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"

Враховуючи лист Міністерства фінансів України від 30.05.06 N 31-20080/10-18/11475 стосовно розробки та затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення положень Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (в редакції Указу від 28.06.1999 N 746/99 та керуючись нормами Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, наказу Державної податкової адміністрації України від 12.04.03 N 176 “Про затвердження Порядку надання роз’яснень окремих положень податкового законодавства”, а також враховуючи листи-роз’яснення Міністерства фінансів України від 06.05.06 N 31-20080-3-8/2088 та Міністерства юстиції України від 12.12.05 N 20-35-389, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Узагальнююче податкове роз’яснення щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктами малого підприємництва з державною, комунальною та іншими формами власності, що додається.

2. Директору Департаменту інформаційної політики та масово — роз’яснювальної роботи Андроновій А.О. забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.

3. Директору Адміністративно-господарського департаменту Рахубі А.М. у 3-денний термін після затвердження наказу забезпечити тиражування та надсилання його державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

4. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі довести зазначене до відома підпорядкованих органів державної податкової служби.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о.Голови Г.М.Оперенко

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Державної податкової

                                      адміністрації України

                                      23.06.2006  N 352

                УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОДАТКОВЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ

               щодо застосування спрощеної системи

оподаткування, обліку та звітності суб’єктами малого підприємництва з державною, комунальною та іншими формами власності

Статтею 1 Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (в редакції Указу від 28 червня 1999 року N 746/99 встановлено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується, зокрема, для юридичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Одночасно частиною четвертою статті 7 Указу

визначено, що його дія не поширюється на суб’єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам — учасникам та засновникам даних суб’єктів, які не є суб’єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків.

Для з’ясування питання поширення дії Указу на підприємства, засновані на державній та комунальній власності, слід враховувати, що державне підприємство згідно з положеннями Господарського кодексу України є підприємством, що діє на основі державної власності, утворюється уповноваженим органом державної влади і майно якого закріплюється за ним на праві господарського відання чи праві оперативного управління (статті 63, 73, 74).

Комунальне підприємство — це підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади, утворюється органом, який є представником власника — відповідної територіальної громади і виконує його функції та майно якого закріплюється за ним на праві господарського відання або на праві оперативного управління (статті 63, 78 зазначеного Кодексу.

Отже, незалежно від наявності чи відсутності статутного фонду, єдиним засновником (учасником) державних та комунальних підприємств є відповідно держава чи територіальна громада в особі уповноважених органів. Тобто, їх частка в цих підприємствах перевищує 25 відсотків.

Враховуючи поняття суб’єкта малого підприємництва, наведене у статті 1 Указу, уповноважені органи, які діють від імені держави чи територіальних громад, не є суб’єктами малого підприємництва.

Крім того, частиною першою статті 8 Господарського кодексу України передбачено, що держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання.

Таким чином, оскільки засновники (органи державної влади та органи місцевого самоврядування) державних та комунальних підприємств не є суб’єктами малого підприємництва і їх частка в цих підприємствах перевищує 25 відсотків, дія Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” на зазначені підприємства не поширюється.

Враховуючи наведене, лист ДПА України від 18.01.06 N 743/7/15-0417 вважати відкликаним.

Директор Департаменту податку

на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Н.В.Хоцянівська


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_edin/4_25.html


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"