Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ЄДИНОГО ТА ФІКСОВАНОГО ПОДАТКІВ

 

З-ПІД ДІЇ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ВИВЕДЕНО ТОРГІВЛЮ СЛАБОГРАДУСНИМ АЛКОГОЛЕМ

Державна податкова адміністрація, посилаючись на лист Держстандарту, віднесла слабоградусні алкогольні напої до горілчаних виробів, що автоматично робить неможливим торгівлю ними платниками єдиного податку - фізичними особами. Справа в тім, що Указом Президента1 встановлено, що на фізичних осіб, які займаються підприємництвом без створення юридичної особи і торгують лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами дія цього Указу не поширюється і такі особи не можуть бути платниками єдиного податку.

Аналогічна ситуація з платниками фіксованого прибуткового податку2: їх очікує таке ж розчарування. Тепер листом ДПА України, який наведено нижче, повідомлено, що "Бренді-кола", "Ром-кола", "Джин-тонік" належать до виробів лікеро-горілчаних, щоправда, як слабоградусні (слабоалкогольні) напої. Тобто виходить, що платникам єдиного та фіксованого прибуткового податків ними торгувати не можна. Що робити?

Два стандарти - один слабоалкогольний, другий - міцний

Для визначення термінів і асортименту лікеро-горілчаних виробів (напоїв) необхідно керуватися національним ДСТУ 3297-95 "Виробництво лікеро-горілчаних напоїв - Терміни та визначення" та міжнародним ГОСТом 7190-93 "Изделия ликеро-водочные - Общие технические условия", які запроваджені в національну систему стандартизації з 1 січня 1997 року й мають однакову юридичну силу.

За ДСТУ 3297-95 лікеро-горілчаний напій визначається як спиртний напій міцністю від 12% до 60%, виготовлений змішуванням ректифікованого спирту з напівфабрикатами та інгредієнтами. Отже, слабоалкогольні напої з вмістом спирту від 1,2 до 12% цим стандартом до лікеро-горілчаних напоїв не зараховано.

Тепер розглянемо міжнародний ГОСТ 7190-93, у якому йдеться про протилежне. Відповідно до змін №1 до цього ГОСТу, прийнятих Міждержавною Радою із стандартизації, метрології та сертифікації3, перелік груп лікеро-горілчаних виробів доповнено групою "напої слабоградусні газовані і негазовані", визначені як вироби із вмістом спирту 6,0 - 12,0%.

Отже, два стандарти суперечать одне одному. Цю суперечність можна застосувати на свою користь. Річ у тім, що, згідно із Законом України від 17.05.2001 р. №2408-III "Про стандартизацію" (він має зворотну силу, оскільки послаблює відповідальність громадян), прийняття міжнародного (регіонального) стандарту - це опублікування національного стандарту, що грунтується на відповідному міднародному (регіональному) стандарті,або підтвердження того, що міжнародний (регіональний) стандарт має такий же статус, як і національний стандарт, із зазначеннм будь-яких відхилень від міжнародного (регіонального) стандарту. Оскільки офіційного опублікування змін до ГОСТу 7190-93 "Изделия ликеро-водочные - Общие технические условия" не було, можна вважати, що таких змін для України нема. Тим більше, що ГОСТ - це міжнародний стандарт (СНД), і на його підставі треба ще створити національний стандарт.

Відсутність доведених до населення стандартів теоретично призводить до їх нечинності

Частина друга статті 57 Конституції України передбачає, що Закони та інші нормативно-правові акти (якими є стандарти), які визначають права й обов'язки громадян, повинні бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Зміни до ГОСТів до відома платників єдиного податку - фізичних осіб та платників фіксованого прибуткового податку офіційним шляхом доведені не були, а тому не можуть застосовуватися до громадян України.

Ще залишається судовий та адміністративний порядок розгляду вищерозглянутої ситуації, якщо працівники податкової намагатимуться оштрафувати платника єдиного чи фіксованого прибуткового податку за те, що він не перейшов на звичайну систему оподаткування при продажу слабоалкогольних напоїв. І в цьому стане в нагоді принцип конфлікту інтересів, закладений у підпункті 4.4.1 пункту 4.1 статті 4 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", адже ДСТУ 3297-95 "Виробництво лікеро-горілчаних напоїв - Терміни та визначення" та ГОСТ 7190-93 "Изделия ликеро-водочные - Общие технические условия" суперечать одне одному в частині слабоалкогольних напоїв. Є ще сподівання на Держстандарт: подейкують, що для слабоалгогольних напоїв невдовзі розроблять окремий стандарт, тож ці проблеми самі собою відпадуть.

Ось такий анекдот: у нас фізичним особам - платникам єдиного та фіксованого прибуткового податку можна торгувати шампанським, вином та коньяком (вони належать до виноробної продукції, а не до лікеро-горілчаної, а ось "дитячими" "Бренді-колою", "Ром-колою" та "Джин-тоніком" - ні. Хоча, зрозуміло, невдовзі цілком може дійти черга до коньяку та вина.

Отже, розмови про повну відмову або значне корегування умов, на яких працюють платники єдиного податку, починають справджуватися.

Що буде, якщо платник єдиного податку продовжуватиме торгувати "Джин-тоніком" та "Ром-колою"?

Якщо платники єдиного та фіксованого податків, порушивши умови застосування спрощеної системи оподаткування, продовжують торгівлю слабоалкогольними напоями без переходу на загальну систему оподаткування, обліку та звітності, то до них можуть бути застосовані такі санкції:

1) контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового зобов'язання платника податків за прибутковим податком за прогресивною шкалою оподаткування щодо всього обсягу реалізації (за вирахуванням витрат на придбаний товар). Якщо буде виявлено несплату прибуткового податку, то такий платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі п'яти відсотків від суми недоплати за кожен із податкових періодів, установлених для такого податку, починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу, але не більше двадцяти п'яти відсотків такої суми та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн);

2) штраф за неподання квартальної декларації з прибуткового податку - 170 грн за кожне неподання;

3) штраф за незастосування РРО - в 5-кратному розмірі всієї виручки, а не лише щодо слабоалкогольних напоїв.

Також втрачається право на перехід на єдиний податок до кінця календарного року.


Примітки:

1 Стаття 7 Указу Президента України від 28 червня 1999 року №746 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".

2Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян" також містить положення про те, що не дозволяється застосування фіксованого податку при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

3Затверджено протоколом №12 від 21.11.97 р.


Про віднесення до лікеро-горілчаних слабоалкогольних напоїв

Лист ДПАУ від 23.08.2001 р. №11516/7/17-0217

Державна податкова адміністрація України, враховуючи численні звернення платників податку та податкових органів щодо правомірності здійснення торговельної діяльності фізичними особами - платниками єдиного податку напоями на зразок "Бренді-кола", "Ром-кола", "Джин-тонік", з урахуванням роз'яснення, даного Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України листом від 12.07.2001 р. №2-3/7-4499, повідомляє.

Статтею 7 Указу Президента України від 03.07.98 р. №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу Президента України від 28.06.99 р. №746/99) визначено, що його дія не поширюється на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними виробами, тобто фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю вказаними виробами, не мають права перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

ГОСТом 7190-93 "Вироби лікеро-горілчані. Загальні технічні умови" до лікеро-горілчаних напоїв віднесено слабоградусні (слабоалкогольні) напої, які мають міцність 6,0 - 12,0%, масову концентрацію загального екстракту 4,5 - 10,0 г/100 см3, цукру 0,2 - 0,7 г/100 см3. Алкогольні напої "Бренді-кола", "Ром-кола", "Джин-тонік" відносяться до цієї групи лікеро-горілчаних виробів.

Заступник голови Г. БОНДАРЕНКО


Заборона торгівлі слабоградусним алкоголем для платників єдиного податку автоматично тягне за собою застосування РРО

Заборона продажу платниками єдиного податку - фізичними особами слабоалкогольних напоїв автоматично тягне за собою ще й перехід на застосування РРО замість Книги обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок. Адже Законом України від 05.03.98 р. №182/98-ВР "Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва і реалізації алкогольних напоїв" визначено, що алкогольні напої, виготовлені на основі харчових спиртів із вмістом спирту етилового більш ніж 1,2% об'ємних одиниць, віднесені до товарних груп гармонізованої системи опису і кодування товарів під кодами 22.04, 22.05, 22.06, 22.08.

Оскільки слабоалкогольні напої на зразок "Ром-кола", "Джин-тонік", "Водка-лимон" є алкогольними, то вони є підакцизними товарами, отже, продаж таких напоїв на звичайній системі оподаткування фізичними особами має здійснюватися з обов'язковим застосуванням РРО. І лише застосування єдиного та фіксованого прибуткового податків звільняє від застосування РРО, але не розрахункових книжок.

25.04.2004 23:20


Попередня статтяНаступна стаття[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"