Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ПІДПРИЄМСТВА, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ЗБИРАННЯМ І ЗАГОТІВЛЕЮ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ ТА ПІДПРИЄМСТВА, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ РОЗВЕДЕННЯМ ХУДОБИ ТА ЗБЕРІГАЮТЬ ГНІЙ, НЕ ПОВИННІ СПЛАЧУВАТИ ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Відповідно до статті 39 Закону України від 05.03.98 N 187/98-ВР "Про відходи" плата за розміщення відходів на території підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих відходів як вторинної сировини і здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів та надають послуги у цій сфері, не сплачується.

Крім того, у статті 44 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" вказано, що збір за забруднення навколишнього природного середовища встановлюється на основі лімітів розміщення відходів. А відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів", власники ліцензій на збирання і заготівлю окремих відходів як вторинної сировини не повинні отримувати лімітів. Для гною ситуація цікавіша – Кабмін взагалі не вважає гній забруднюючою речовиною.

А тому підприємства, які займаються збиранням і заготівлею вторинної сировини (макулатури) і отримали ліцензію на цей вид діяльності, та сільськогосподарські підприємства, які займаються розведенням великої рогатої худоби та зберігають гній, не повинні сплачувати збір за забруднення навколишнього природного середовища за здійснення зазначених видів діяльності. Що підтверджується Листом Міністерство охорони навколишнього природного середовища від 14.04.2005 р. №2862/22/2-5 "Щодо збору за забруднення навколишнього природного середовища та лімітів на розміщення вторинної сировини" та Листом ДПАУ від 15.04.2005 р. №3194/6/15-3216 "Щодо необхідності сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища підприємствами, які займаються збиранням і заготівлею вторинної сировини - макулатури, та сільськогосподарськими підприємствами, які займаються розведенням великої рогатої худоби та зберігають гній".

В той же час і гній і макулатура забрудннють навколишне середовище. А тому підприємства, які збирають макулатуру мають бути звільнені від цього збору, оскільки вони фактично зменшують забруднення, а вот сільгоспідприємства лише збільшують забруднення гноєм, незважаючи на його використання в якості органічних добрив. Це підтверджує Мінохоронприроди, яке в Листі від от 12.10.2005 р. №9726/17-5 фактично відмовилося від своєї попередньої думки, висловленої в Листі від 14.04.2005 р. №2862/22/2-5 "Щодо збору за забруднення навколишнього природного середовища та лімітів на розміщення вторинної сировини", та сказало, що "требования законодательства об отходах в полной мере распространяются на предприятия животноводства и птицеводства".

"

Віталій МОСЕЙЧУК

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.04.2005 р. №2862/22/2-5

Редакції газети

«Все про бухгалтерський облік»

 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища розглянуло листи редакції газети «Все про бухгалтерський облік».

<…>

У статті 44 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» вказано, що збір за забруднення навколишнього природного середовища встановлюється на основі лімітів розміщення відходів.

Ліміти на розміщення вторинної сировини та гною Мінприроди не видаються.

Заступник Міністра

А. Гриценко

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 15.04.2005 р. №3194/6/15-3216

Редакції газети
«Все про бухгалтерський облік»

 

Державна податкова адміністрація України у відповідь на листи редакції газети «Все про бухгалтерський облік» <...> щодо необхідності сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища підприємствами, які займаються збиранням і заготівлею вторинної сировини — макулатури, та сільськогосподарськими підприємствами, які займаються розведенням великої рогатої худоби та зберігають гній, повідомляє наступне.

Згідно із статтею 44 Закону України від 25.06.91 №1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища», із внесеними змінами, збір за забруднення навколишнього природного середовища встановлюється на основі фактичних обсягів викидів, лімітів скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище і розміщення відходів.

Відповідно до статті 39 Закону України від 05.03.98 №187/98-ВР «Про відходи», із внесеними змінами, плата за розміщення відходів на території підприємств, установ та організацій — суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих відходів як вторинної сировини і здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів та надають послуги у цій сфері, не сплачується.

Згідно із статтею 8 постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 №1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», власники відходів, для яких платежі за розміщення відходів усіх класів небезпеки не перевищують 10 гривень на рік, власники побутових відходів, що уклали договори на розміщення відходів з підприємствами комунального господарства, та власники відходів, які одержали ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини, звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів.

Статтею 20 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначено, що до компетенції Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і його органів на місцях належить видача дозволів на захоронення (складування) відходів, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, на спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства України.

Відповідно до листа Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 14.04.2005 р. №2862/22/2-5 ліміти на розміщення гною та макулатури як вторинної сировини Мінприроди не затверджуються.

Отже, підприємства, які займаються збиранням і заготівлею вторинної сировини (макулатури) і отримали ліцензію на цей вид діяльності, та сільськогосподарські підприємства, які займаються розведенням великої рогатої худоби та зберігають гній, не повинні сплачувати збір за забруднення навколишнього природного середовища за здійснення зазначених видів діяльності.

Заступник Голови

Г. М. Оперенко

 

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ УКРАИНЫ

ПИСЬМО
от 12.10.2005 г. №9726/17-5

Государственной налоговой администрации Украины

 

Относительно установления лимитов и уплаты сборов за загрязнение

Министерство охраны окружающей природной среды Украины рассмотрело Ваше письмо от 19.09.2005 г. №11013/5/15-3216 относительно необходимости получения лимитов на размещение навоза и птичьего помета и уплаты сбора за загрязнение окружающей природной среды предприятиями, которые занимаются животноводством и птицеводством, и сообщает.

Согласно п. 8 Порядка разработки, утверждения и пересмотра лимитов на образование и размещение отходов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 03.08.98 г. №1218:

«Владельцы отходов, для которых платежи за размещение отходов всех классов опасности не превышают 10 гривен в год, владельцы бытовых отходов, заключившие договоры на размещение отходов с предприятиями коммунального хозяйства, и владельцы отходов, получившие лицензию на сбор и заготовку отдельных видов отходов как вторичного сырья, освобождаются от получения лимитов на образование и размещение отходов».

В соответствии с п. 8 постановления Кабинета Министров Украины от 01.03.99 г. №303: «За сверхлимитные объемы сбросов и размещение отходов сбор исчисляется в установленном порядке в пятикратном размере.

В случае отсутствия у плательщика сбора утвержденных в установленном порядке лимитов сбросов и размещения отходов сбор взимается как за сверхлимитные сбросы и размещение отходов в соответствии с их объемами».

Таким образом, требования законодательства об отходах в полной мере распространяются на предприятия животноводства и птицеводства.

 

Заместитель Министра

Е. Яворская

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_brud/4_5.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"