Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

Більшість податків слід сплачувати з точністю до гривні, хоча їхній облік в ДПАУ ведеться з точністю до копійки

Згідно з пп. 3.9 п. 3 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та державних цільових фондів, затвердженої наказом ДПА України від 03.09.2001 р. N 342 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.10.2001 р. за N 887/6078, усі вартісні операції в особових рахунках платників здійснюються у гривнях та копійках відповідно до норм розрахунків, що діють в установах банків України та затверджені положеннями про ведення бухгалтерського обліку.

Нову Інструкцію про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та державних цільових фондів затверджено Наказом ДПАУ від 18.07.2005 р. № 276 та зареєстровано у Мін’юсті України 02.08.2005 за № 843/11123. Так само в її пункті 3.7 говориться про те, що усі вартісні операції в особових рахунках платників здійснюються в гривнях з двома десятковими знаками.

Однак більшість податкових декларацій подається в цілих гривнях, а не в гривнях з копійками, а є навіть і декларації в тис. грн. з одним десятковим знаком (наприклад, декларація з податку на доходи (прибуток) страховика). Наприклад, в декларації з ПДВ та податку на прибуток суми обороту та податку проставляються в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальноустановленими правилами. Але розрахунок комунального податку та з іних місцевих податків та зборів, розрахунок рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат заповнюється в гривнях з копійками.

Таким чином більшисть податків слід сплачувати з точністю до гривні, а не до копійки. В результаті в масштабах країни утворюються штучні переплати та недоплати – з кожного по копійці – державі зайві мільойони. З іншого боку можна копійки (до 50) можна не доплачувати.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 01.04.2004 р. N 2465/6/31-0016

Щодо надання податкових роз'яснень

 

Державна податкова адміністрація України розглянула листа редакції газети "Все про бухгалтерський облік" від 24.02.2004 р. N 68 щодо порядку заповнення Уточнюючого розрахунку у зв'язку із виправленням самостійно виявлених помилок і повідомляє наступне.

Відповідно до абз. "а" пп. 4.4.2 ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із змінами та доповненнями) роз'яснення окремих положень податкового законодавства надаються у порядку, визначеному центральним (керівним) органом контролюючого органу.

Починаючи з 04.05.2003 р. набрав чинності Порядок надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 12.04.2003 р. N 176 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2003 року за N 326/7647 (далі - наказ N 176).

Згідно з п. 4 наказу N 176 підставою для надання податкового роз'яснення є запит платника податків, надісланий податковому органу відповідного рівня.

Цим наказом встановлено, в яких випадках і кому надаються податкові та узагальнюючі податкові роз'яснення. На відміну від узагальнюючих податкових роз'яснень, які надаються виключно Державною податковою адміністрацією України та якими можуть користуватися усі платники податків, відповідно до пп. 1.11 п. 1 наказу N 176 податковим роз'ясненням, наданим на запит конкретного платника податків, користується лише цей платник податків при обрахуванні ним сум податкових зобов'язань та при проведенні апеляційних процедур. Податкове роз'яснення не має сили нормативно-правового акта.

Таким чином, податкове роз'яснення надається платнику податків для правильності застосування норм податкового законодавства в його податковому обліку, а не для використання таких роз'яснень для здійснення ним підприємницької діяльності з надання послуг юридичного або аудиторсько-консалтингового характеру.

Платник податків для одержання податкового роз'яснення повинен звертатися в податковий орган за місцем його реєстрації.

Разом з цим, у рамках програми налагодження партнерських відносин податкових органів і платників податків редакція газети "Все про бухгалтерський облік" має можливість направити свої пропозиції щодо врегулювання окремих норм податкового законодавства до податкового органу за місцем своєї реєстрації для наступної їх обробки, узагальнення та надання до ДПА України для видачі узагальнюючих податкових роз'яснень.

Стосовно загального питання щодо одиниць виміру, в яких слід заповнювати окремі рядки Уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, то слід враховувати наступне.

Згідно з пп. 3.9 п. 3 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та державних цільових фондів, затвердженої наказом ДПА України від 03.09.2001 р. N 342 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.10.2001 р. за N 887/6078, усі вартісні операції в особових рахунках платників здійснюються у гривнях та копійках відповідно до норм розрахунків, що діють в установах банків України та затверджені положеннями про ведення бухгалтерського обліку.

Поряд з цим, відповідно до пп. 1.4 п. 1 Порядку складання декларації про прибуток підприємств, затвердженого наказом ДПА України від 29.03.2003 р. N 143, декларація заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком. Аналогічні одиниці виміру передбачені й формою Уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, наведеною у додатку до зазначеного Порядку.

Таким чином, заповнення рядків Уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок як по графі 1 (показники), так і по графі 3 (загальна сума) слід здійснювати в тисячах гривень з одним десятковим знаком, користуючись при цьому загальними математичними правилами округлення.

Сплаті до бюджету підлягають саме ті суми заниження податкового зобов'язання та штрафних санкцій, які відображені в Уточнюючому розрахунку та будуть нараховані у картці особового рахунку.

В іншому випадку при сплаті донарахованих сум та штрафних санкцій з точністю до гривень з копійками, матиме місце виникнення штучного податкового боргу (наприклад, нараховано - 0,4 тис. грн., сплачено - 376,37 грн.) або переплати (наприклад, нараховано - 0,4 тис. грн., сплачено - 439,23 грн.).

 Заступник Голови 

 В. М. Москаленко 

Надруковано:

"Все про бухгалтерський облік",

N 46, 20 травня 2004 р.

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_98.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"