Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕВІРОК СТАНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ АКТИВІВ БОРЖНИКА, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ, ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ НЕ ОБМЕЖУЮТЬСЯ. ПРО ТАКУ ПЕРЕВІРКУ МОЖУТЬ ПОВІДОМИТИ ЛИШЕ ТЕЛЕФОНОМ

В Листі від 08.10.2004 р. №19533/7/24-1117 "Щодо проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі" ДПА України визнала, що кількість перевірок стану збереження активів боржника, які перебувають у податковій заставі, та періодичність їх проведення не обмежуються, а проводяться перевірки у разі необхідності, що визначається податковим керуючим такого платника. Питання кількості перевірок стану збереження податкової застави чомусь замовчено в Положенні про проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, яке затверджено наказом ДПАУ від 20.09.2004 р. N 544. Протягом 2005-2007 років інших розяснень щодо кількості перевірок та застосування цього Порядку не оприлюднювалося. Таким чином перевірки збереження стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі можуть бути щомісячними, щотижневими тощо – на розсуд податкового керуючого, єдине, що може його стримати – це відмова погодження шаленої кількості перевірок керівником (його заступником) податкового органу.

При цьому посвідчення, форма якого затверджена Порядком взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб (наказ ДПА України від 01.04.2004 р. N 187), не виписується. Але три документи у податкового керуючого мають бути:

службове посвідчення працівника органу державної податкової служби України;

копія наказу податкового органу за місцем реєстрації платника податків про призначення податковим керуючим такого платника податків;

повідомлення про проведення перевірки стану збереження активів такого платника податків, підписане керівником податкового органу та зареєстроване у такому податковому органі.

ДПА України обійшла увагою необхідність розпису податкового керуючого в Журналі реєстрації перевірок. На нашу думку, його треба попросити зробити автограф в цьому журналі. Адже це Журнал реєстрації перевірок все ж. А пункт 7 Порядку ведення  Журналу реєстрації перевірок, який затверджений наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 р. N 18 прямо передбачає, що представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен обов'язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис.

Єдине, що добре, так те, що про проведення перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, податковий керуючий попередньо повідомляє такого платника податків письмово (листом, факсом, телеграмою тощо). Але і тут не визначено, наскільки попередньо робиться попередження – за 1 годину чи за 1 добу чи може ще якось. Цікаво, що в коментованому листі ДПА України вигадала таку форму повідомлення про перевірку, як телефонограма (цікаво, як вони доведуть, що платник податків її отримав ?) – Положення про проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі прямо не передбачає такого повідомлення. Адже можуть статися випадки, коли попереджати будуть буквально за годину до перевірки. В цьому випадку вимагаєте письмового повідомлення і не приймайте жодних телефонограм від податкових органів про перевірки.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.10.2004 р. N 19533/7/24-1117

Відповідно до пп. 8.6.5 ст. 8 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та з метою забезпечення виконання податковими керуючими функціональних обов'язків щодо погашення податкового боргу платників податків, ДПАУ розробила та направляє для практичного використання в роботі Положення про проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі (далі - Положення), затверджене наказом ДПАУ від 20.09.2004 р. N 544 та зареєстроване в Мін'юсті України 29.09.2004 р. N 1236/9835.

Положення визначає основні процедури проведення податковими керуючими перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, стосовно встановлення фактичної (фізичної) наявності у платника податків таких активів та документального підтвердження їх руху за даними бухгалтерського та податкового обліку, що ведеться платником податків.

Про початок здійснення перевірки стану збереження активів податковий керуючий в обов'язковому порядку повинен повідомити платника податків, наприклад, шляхом направлення йому листа, факсу, телеграми або телефонограми.

Кількість перевірок стану збереження активів боржника, які перебувають у податковій заставі, та періодичність їх проведення не обмежуються, а проводяться перевірки у разі необхідності, що визначається податковим керуючим такого платника.

Для погодження необхідності у проведенні перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, податковий керуючий звертається з поданням до керівника (його заступника) органу ДПС. Погоджене керівником подання є підставою для оформлення повідомлення про проведення перевірки.

При цьому для проведення перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, посвідчення, форма якого затверджена Порядком взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб (наказ ДПА України від 01.04.2004 р. N 187), не виписується, а достатніми є документи за переліком, визначеним у п. 3.2 Положення.

За результатами проведеної перевірки в будь-якому випадку складається окремий акт відповідної форми (додаток 2 до Положення).

Якщо перевірка стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, проводиться в межах планової або позапланової документальної перевірки такого платника, то все одно складається окремий акт проведеної перевірки заставних активів.

В такому випадку зміст акта перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, може бути відображений у відповідній частині акта документальної перевірки та/або у вигляді інформативних додатків (розділ 2 Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, затвердженого наказом ДПА України від 11.06.2004 р. N 326 та зареєстрованого в Мін'юсті України 30.06.2004 р. N 803/9402).

У разі знаходження активів платника податків не за місцем реєстрації платника податків, а в іншому регіоні, до проведення перевірки стану збереження активів платника податків може бути залучений інший податковий орган шляхом направлення останньому відповідного звернення. На такий випадок ДПАУ розробила примірну форму звернення, що додається до цього листа*.

____________

* Не додається.

З урахуванням вимог п. 3.3 Положення в такому випадку керівник іншого податкового органу відповідним наказом призначає податкового керуючого для проведення перевірки стану збереження активів не за місцем реєстрації платника податків та підписує повідомлення про проведення даної перевірки.

Якщо за висновком податкового керуючого перевірка наявності заставних активів, що знаходяться не за місцем реєстрації платника податків, може проводитися ним самостійно з виїздом за місцезнаходженням таких активів, то до іншого податкового органу також направляється звернення. За таких умов до перевірки залучаються представники іншого податкового органу без додаткового призначення податкового керуючого та підписання повідомлення керівником такого іншого податкового органу.

Зазначене довести до відома та використання в практичній роботі підпорядкованих органів ДПС.

Заступник Голови 

С. Лекарь 

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_92.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"