Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

ЗБІР ДО ДЕРЖАВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ФОНДУ ТРЕБА БУЛО НАРАХОВУВАТИ, АЛЕ НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО СПЛАЧУВАТИ

Три роки тривали суперечки на сторінках газет та у судових залах з цього приводу, надійшло багато звернень і до редакції Книги маразмів України. Але підприємці, врешті-решт, перемогли: цей збір можна не сплачувати. "Як це так не сплачувати?" - спитаєте ви. Щоб з'ясувати, чому так сталося, розглянемо докладно порядок сплати інноваційного збору.

Немає строків сплати - немає самої сплати

По-перше, статтею 11 Закону України від 17.02.2000 р. №1458-III "Про Державний бюджет України на 2000 рік" (далі - Закон про Держбюджет-2000, див. "Документи для роботи" №13/2000) встановлено, що з метою формування Державного інноваційного фонду суб'єкти підприємницької діяльності, які, відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", є платниками податку на прибуток підприємств, незалежно від форм власності сплачують до Державного бюджету України збір у розмірі 1 відсотка обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), зменшеного на суму податку на додану вартість та акцизного збору. А Закон про Держбюджет-2000 визначив ставку збору, коло платників, проте таку істотну дрібницю, як строки сплати, не передбачив. Саме це і дає змогу не сплачувати інноваційний збір. Можливо, для когось це - дрібниця, однак для підприємств, які не мають коштів на власні інноваційні проекти, але змушені сплачувати інноваційний збір, це - рятівне коло.

Річ у тому, що, відповідно до пункту 3 частини першої статті 9 Закону України від 25.06.91 р. №1251-XII "Про систему оподаткування", платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни. А закон строків сплати інноваційного збору не встановив - тож вини підприємців тут немає. Доказовим також є факт, що абзацом п'ятим пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. №774 "Про заходи щодо організації виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" було доручено Міністерству фінансів разом з Міністерством економіки, Державною податковою адміністрацією, Фондом державного майна в установленому порядку подати узгоджений проект законодавчого акта про внесення доповнень до порядку сплати дивідендів, нарахованих на акції, що належать державі, а також встановлення терміну сплати та подання органам податкової служби розрахунків за зборами до Державного інноваційного фонду. Однак цього не зроблено. Нарахований інноваційний збір ніколи не стане недоїмкою і за нього не застосовуватимуть штрафні санкції Відповідно до частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р. №8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів", який податківці намагаються застосувати до неплатників інноваційного збору, після закінчення встановлених строків сплати відповідних платежів невнесена сума вважається недоїмкою і стягується з нарахуванням пені, якщо законодавством України не встановлено стягнення недоїмки за окремими платежами без нарахування пені. Тож нарахований інноваційний збір ніколи не стане недоїмкою і за нього не застосовуватимуть штрафні санкції.

По-друге, загалом строки сплати інноваційного збору було визначено (незаконно) абзацом другим пункту 2 Порядку обліку доходів та видатків Державного інноваційного фонду, затвердженого наказом Міннауки від 01.10.98 р. №258 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.98 р. за №668/3108. Нагадаємо зміст цього абзацу: "Підприємства, установи, організації - платники обов'язкового збору до Держіннофонду (далі - платники) подають установі банку, в якій вони обслуговуються, платіжні доручення на перерахування бюджетних надходжень на вищезазначені рахунки. Обов'язковий збір сплачується не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним. Платіжні доручення на перерахування коштів до Держіннофонду заповнюються з обов'язковим зазначенням коду бюджетної класифікації та символу звітності банку".

З 18 січня 2000 року інноваційний збір можна не сплачувати, але треба продовжувати його нараховувати

Але цей абзац спіткала важка доля (як і наказ загалом). Відповідно до рішення Вищого арбітражного суду від 18.01.2000 р. (справа №8/7), абзац другий пункту 2 Порядку обліку доходів та видатків Державного інноваційного фонду визнано недійсним. А висновком від 07.04.2000 р. №4/8 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта" (див. "Документи для роботи" №32/2000, с. 58) Мін'юст скасував державну реєстрацію Порядку обліку доходів та видатків Державного інноваційного фонду. Таким чином, з 18 січня 2000 року інноваційний збір можна не сплачувати, але треба продовжувати його нараховувати, згідно з Законом про Держбюджет-2000. Фонд ліквідовано - як можна сплачувати до нього внески

По-третє, Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2000 р. №654 "Про утворення Української державної інноваційної компанії" скасовано Постанову Кабінету Міністрів України від 06.08.98 р. №1242 "Про затвердження Порядку формування та використання коштів Державного інноваційного фонду", а сам Державний інноваційний фонд ліквідовано, відповідно до Указу Президента України від 15.12.99 р. №1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" (див. "Документи для роботи" №52/99). І тоді ж постало запитання: як можна сплачувати збір до неіснуючого фонду? Це виглядає так само безглуздо, як продовжувати сплачувати податки до бюджету СРСР.

По-четверте. Інноваційний збір треба нараховувати і його можуть стягнути заднім числом. Річ у тому, що, відповідно до Рішення Конституційний Суду від 09.02.99 р. №1-рп/99 "У справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів)", якщо в нормативно-правовому акті буде вказано про його зворотну силу, то він буде чинним щодо юридичних осіб, які і є платниками інноваційного збору. Тому можна припустити майже фантастичну ситуацію, що з'явиться Закон, який регламентуватиме строки сплати збору до Державного інноваційного фонду і матиме зворотну силу, і доведеться цей збір сплачувати... А поки що збір до Державного інноваційного фонду залишається, як це не дивно, добровільним платежем. А якщо справа дійде до суду (у переважній більшості випадків так воно і буде), то в цій статті досить аргументів, які дозволяють не лише довести свою правоту перед податківцями, але і стягнути моральні збитки за вимогу сплачувати законодавчо не врегульовані платежі та втрачений прибуток, а також збитки за відволікання від роботи. А посилання ДПА України на Порядок формування і використання спеціального фонду позабюджетних коштів цільового призначення, який затверджено Мінфіном, Мінекономіки та Комітетом з науково-технічного прогресу при Кабінеті Міністрів України від 21.02.2000 р. №12-02; 57-86/37; 1-8/176, в якому нібито наказано сплачувати інноваційний збір не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, є некоректними, адже згідно з пунктом 3 частини 1 статті 9 платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у терміни, встановлені ЗАКОНАМИ, а не всілякими наказами, порядками та положеннями. А відповідно до частини другої статті 4 Арбітражного процесуального кодексу, арбітражний суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України.

По-п'яте, формально можна довести незаконність встановлення механізму справляння інноваційного збору в Законі про Держбюджет-2000. Адже, відповідно до частини другої статті 7 Закону України від 25.06.91 р. №1251-XII "Про систему оподаткування", зміна податкових ставок і механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів не можуть запроваджуватися Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Якщо ставка інноваційного збору порівняно з 1999 роком змінена не була, то твердження, що механізм справляння інноваційного збору було встановлено Законом про Держбюджет-2000 в статті 11 (ставка, база оподаткування, суб'єкти оподаткування, звільнення від оподаткування), заперечень не викликає (щоправда, без строків сплати). Але ж встановлення механізму будь-яким законом про держбюджет, в тому числі і Законом про Держбюджет-2000, є незаконним. Тому інноваційний збір фактично є поза законом.

P.S. На думку редакції, сплачувати чи не сплачувати збір до Інноваційного фонду - добровільна справа підприємців, але ризик у тому, що податківці цей збір нікому не подарують. На щастя, з 2001 році збору до Державного інноваційного фонду вже немає. Уряд зрозумів неефективність цього збору та небажання підприємців витрачати гроші на будь-що, окрім інвестицій, і в Державному бюджеті на 2001 рік інноваційного збору вже не передбачено.

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_85.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"