Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНУ ПОДАТКОВУ СЛУЖБУ В УКРАЇНІ" ПРАКТИЧНО НЕ ОБУМОВЛЮЄ ПІДСТАВИ, ТРИВАЛІСТЬ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ НЕВИЇЗНИХ ПЕРЕВІРОК. ТОМУ ДЕЯКІ ПОДАТКОВІ ОРГАНИ МОЖУТЬ ПРОВОДИТИ ЇХ БЕЗ КІНЦЯ І КРАЮ. ЯК ЗАХИСТИТИСЯ ?

Відповідно до пункту 1частини першої статті 11 Закону України від 04.12.1990 р. №509-XII "Про державну податкову службу в Україні" (далі – Закон про ДПС) органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право здійснювати документальні невиїзні перевірки (на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів) незалежно від способу їх подачі), а також планові та позапланові виїзні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків та зборів (обов'язкових платежів). Тобто Закон про ДПС говорить про три види перевірок.

Підстави та порядок проведення органами державної податкової служби планових і позапланових виїзних перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) врегульовано статтею 111 Закону про ДПС. Але цей Закон, як не дивно, практично не обумовлює підстави та порядок проведення документальних невиїзних перевірок.

Планова виїзна перевірка проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності платника податків за письмовим рішенням керівника відповідного органу державної податкової служби не частіше одного разу на календарний рік.

Право на проведення планової виїзної перевірки платника податків надається лише у тому випадку, коли йому не пізніше ніж за десять днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її проведення.

Обмеження щодо проведення позапланових виїзних перевірок ще більш ліберальні, але підстав для їхнього проведення 9 плюс позаплановими перевірками вважаються також перевірки в межах повноважень податкових органів, визначених законами України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", а в інших випадках - за рішенням суду.

Але про документальні невиїзні перевірки в Законі про ДПС немає ані порядку, ані підстав, ані періодичності і навіть її тривалості. Через це у деяких податкових органів на місцях може виникнути спокуса перевіряти платників податків у себе на місці без виїзду до “упора”. Як від цього захиститися ?

Небезпека документальної невиїзної перевірки така сама, як і планової виїзної чи позапланової виїзної. І до неї слід поставитися досить уважно. Адже відповідно до нового Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства (далі - Порядок), який затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 10..08.2005 р. N 327,  податкове повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій) приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів від дня реєстрації акта невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок або вручення його поштою суб'єкту господарювання (на підставі відмітки на поштовому повідомленні), а за наявності заперечень посадових осіб суб'єкта господарювання до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді суб'єкту господарювання (пункт 4.11 Порядку).

Крім того “у разі неявки посадових осіб суб'єкта господарювання для проведення невиїзної документальної перевірки протягом 10 днів після отримання письмового запрошення органу податкової служби складається акт про неявку посадових осіб суб'єкта господарювання на запрошення органу податкової служби” (абзац третій пункту 1.11 Порядку). А у разі неявки посадових осіб суб'єкта господарювання до органу державної податкової служби для ознайомлення та підписання акта невиїзної документальної перевірки у строки, визначені у пункті 4.2 цього розділу, складається акт щодо неявки посадових осіб суб'єкта господарювання до органу державної податкової служби (пункт 4.9 Порядку). Вот тут і починається справжня “гра”, адже чинне законодавство дає найбільше підстав саме для відбиття документальної виїзної перевірки. Зауважимо, що Порядок розповсюджується лише на юридичні особи, їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи. Для перевірок підприємців є окремий Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, який затверджено наказом ДПАУ від 11.06.2004 р. N 326. А дивина цього Порядку в тому, що в ньому ані слова про документальні невиїзні перевірки. Там говориться про один з їх різновидів - камеральну перевірку. А ця перевірка проводиться податковим органом виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів перевірок платника податків. Тобто ця перевірка проводиться без запрошення і тим більше без надання податківцям інших документів. Тому підприємці захищені вже тим, що Порядок передбачає проведення документальних невиїзних перевірок лише для юросіб, хоча Закон про ДПС поширюється і на юрсоіб і на фізосіб. Але незважаючи на це податкові органи проводять документальні невиїзні перевірки із запрошеннями і підприємців, щоправда документальна невиїзна перевірка підприємців наразі може проводитися у приміщенні податкового органу за бажанням платника податків. Тому захист від цього актуальний і для них, адже рано чи пізно податківці оновлять Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами або у порушення цього порядку проводять документальні невиїзні перевірки всіх і вся за добровільно-примусовим методом.

Як не відгукуватися на запрошення

Виходить, що для проведення невиїзної документальної перевірки органи державної податкової служби мають право запрошувати керівників суб’єктів підприємницької діяльності та підприємців. Це “мають” (а не повинні завжди) ґрунтується на тому, що пункт 4 частини першої статті 11 Закону про ДПС говорить, що податкові органи мають право “запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) такими платниками податків. Письмові повідомлення про такі запрошення направляються не пізніше ніж за десять робочих днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (посадова особа платника податків)”. Звідси виходить, що це запрошення нерозривно пов’язано із проведенням невиїзної документальної перевірки, адже Закон про ДПС говорить про три види перевірок, і у планових та позапланових виїзних перевірках запрошень немає. Тому запрошення до документальної невиїзної документальної перевірки має надійти вам за десять робочих днів до дня запрошення рекомендованим листом. Якщо не надійшло вчасно, або надійшло простим листом, або в запрошені не вказано про дату чи час “побачення” – це пряма підстава не відгукуватися на запрошення. Однак невиїзна документальна перевірка може відбутися і без Вашого запрошення на неї. Вас можуть запросити підписати вже готові акти.

Граємося в бюрократію або  «red tape»

Відповідно до пункту 4.2 Порядку “акт невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок складається у двох примірниках та підписується протягом 5-ти робочих днів від дня закінчення установленого для проведення перевірки строку (для суб'єктів малого підприємництва - протягом 3-х робочих днів, а для суб'єктів господарювання, які мають філії та перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10-ти робочих днів)”. Захист полягає в тому, що для невиїзної документальної перевірки не визначено  “дня закінчення установленого для проведення перевірки строку”. Тобто платник податків отримує право ознайомлюватися із актом перевірки безкінечно довго. Так само як і податкові органи через законодавчу невизначеність тривалості невиїзної документальної перевірки можуть проводити її теж без кінця. Це метод захисту “око – за око”. З точки зору Закону, якщо максимальна тривалість невиїзної документальної перевірки із запрошенням керівників чи підприємців не визначена, то вона має тривати рівно 0 днів 0 годи та 0 хвилин, адже життя людини обмежене. Інакше можливі зловживання. Якщо без запрошення – то її тривалість може регулюватися власне податковим органом, адже від цього ніхто, крім власне податківців не страждає. Але все одно має бути якийсь норматив !

Граємося в дурня

Пункт 1 частини першої статті 11 Закону про ДПС говорить, що документальні невиїзні перевірки проводяться на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів) незалежно від способу їх подачі.

Трохи більш докладніше говориться у абзаці третьому пункту 1.3 Порядку, відповідно до якого невиїзною документальною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), незалежно від способу їх подачі.

Таким чином, щоб отримати всі документи від платника податків, пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів, податкові органи крім запрошення керівника чи підприємця, податкові органи повинні отримати від них ці документи, тобто щоб платники податків їх принесли чи привезли. Адже податкові органи для перевірки у себе в приміщенні мають лише податкові декларації та інформаційні бази. Однак Закон про ДПС не передбачає права податкових органів навантажувати платників перенесенням та перевезенням стосів документів. Тому довідка лікаря про неможливість підприємцем чи керівником перенесення вантажів дозволяє фактично уникнути проведення документальної невиїзної перевірки. Аналогічну функцію відіграє і довідка ДАІ про відсутність автотранспорту, адже на таксі платники податків в податкові інспекції їздити теж не зобов’язані. Також стає модним здавати документи до спеціалізованих архівних установ, з яких видача документів здійснюється лише уповноваженим особам, а не при кожному запрошенні до податкових органів. Тому на запрошення з’явитися в податкову можна з чистою душею їхати без всіляких документів, крім паспорта.

У разі претензій податківців посилайтеся на пункт 4 частини першої статті 11 Закону про ДПС, де сказано, що в запрошенні зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (посадова особа платника податків), а не перелік документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів).

 

Граємося в прокурора

Пункт 1 частини першої статті 11 Закону про ДПС передбачає, що органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право здійснювати документальні невиїзні перевірки. Тобто має бути Закон (а не Порядок від ДПАУ), який встановлює випадки і порядок проведення документальної невиїзної перевірки. Як ми вияснили Закон про ДПС про такі випадки і порядок фактично мовчить, розмова є лише про запрошення на таку перевірку. Тому, за Законом, далі запрошення, така перевірка не може рухатися. Вас запросили, ви прийшли, привіталися і можна казати до побачення. Адже жоден Закон не говорить, що ви маєте приносити якісь документи, давати свідчення проти себе. Навпаки, стаття 63 Конституції прямо передбачає, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Таким чином керівник підприємства чи підприємець на запрошенні може відмовитися від відповідей на питання податківців, адже ці відповіді можуть бути використані проти запрошеного. І за цю відмову немає жодної відповідальності. А примус давати такі показання – це перевищення влади чи службових повноважень, або навіть зловживання владою або службовим становищем.

Більше того, за повне ігнорування запрошень податкових органів теж нічого не буде. Адже стаття 1633 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає попередження або накладення штрафу у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за невиконання керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби, перелічених у пунктах 5 - 8 частини першої статті 11 Закону про ДПС. А про запрошення говориться у пункті 4 частини першої статті 11 Закону про ДПС. Крім того, ця стаття на приватних підприємців взагалі не розповсюджується.

А Конституція в частині другій статті 19 передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Закон про ДПС у статті 13 аналогічно говорить, що посадові особи органів державної податкової служби зобов'язані дотримувати Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та повною мірою використовувати надані їм права.

А за невиконання або неналежне виконання посадовими особами органів державної податкової служби своїх обов'язків вони притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Таким чином є декілька методів затягнути документальну невиїзну перевірку і у разі виявлених порушень сміливо оскаржувати виписані на її підставі податкові повідомлення-рішення. Адже через законодавче неврегулювання її проведення жодна з них не відбувається без порушення законодавства з боку податкових органів. А податкові органи чомусь і не поспішають законодавчо врегулювати свій головний біль. Можливо це і не біль для них, а суцільне задоволення – сидіти в кабінетах, запрошувати, перевіряти та штрафувати ?

P.S. Крім того зразки форми Акта про результати документальної перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства  та Довідки про результати документальної перевірки правильності обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум податку, які затверджено Наказом від 31 січня 2003 року N 50 “Про затвердження форм актів перевірок” не передбачають застосування цих форм для документальних невиїзних перевірок. Є ще Акт про результати камеральної перевірки податкових декларацій (розрахунків) по окремих загальнодержавних і місцевих податках і зборах, але він теж не може повною мірою застосовуватися при документальних невиїзних перевірках, адже стосується виключно декларацій і щодо обмеженого кола податків та зборів. Таким чином правильно оформи результати невиїзної перевірки податківці не можуть.

Віталій МОСЕЙЧУК

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_75.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2022. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"