Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ СТРОКІВ СПЛАТИ РОЗСТРОЧЕНИХ СУМ ПОДАТКОВОГО БОРГУ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО

Як зазначає ДПАУ в Листі  від 17.05.2005 р. № 9552/7/23-1117 “Щодо правомірності нарахування штрафних санкцій за порушення строків сплати розстрочених сум податкового боргу» застосування штрафних санкцій відповідно до пп. 17.1.7 ст. 17 Закону N 2181 за порушення строків сплати розстрочених сум податкового боргу відповідно до ст. 18 цього Закону не передбачено. Мотив простий – відповідно до пп. 17.1.7 ст. 17 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання протягом граничних строків, визначених Законом N 2181, такий платник податку зобов'язаний сплатити штраф у відповідних розмірах. Однак у разі розстрочення податкових зобовязань термін сплати регулюється не Законом №2181, а договором про розстрочення (відстрочення). Потім цю думку було офіційно підтверджено в Наказі ДПАУ від 7 жовтня 2005 року N 434 "Про затвердження податкового роз'яснення".

Але відсутність штрафів не означає, що боржник може вчасно не платити суми відстрочених податкових зобовязань і не мати проблем. Проблеми (санкції) для такого випадку передбачено п.п. 18.1.2 Закону №2181, відповідно до якого керівник податкового органу (його заступник) зобов'язаний прийняти рішення про дострокове розірвання договору про розстрочення, що тягне за собою обов'язок платника податків сплатити невнесену суму розстроченого податкового боргу, а також процентів, нарахованих на таку розстрочену суму податкового боргу, у разі коли платник податків, який уклав договір про розстрочення, до закінчення дії такого договору накопичує новий податковий борг або не сплачує чергову частку реструктурованого податкового боргу протягом двох податкових періодів, наступних за податковим періодом виникнення такого нового податкового боргу, або податковим періодом, за який сплачується чергова частка реструктурованого податкового боргу. Тобто несплата двох сум погашення розстроченого боргу викликає розірвання угоди про розстрочення. Несплата однієї суми прощається.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.05.2005 р. N 9552/7/23-1117

ДПАУ розглянула лист ДПА в Луганській області щодо надання роз'яснення стосовно правомірності нарахування штрафних санкцій відповідно до пп. 17.1.7 ст. 17 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон N 2181) за порушення строків сплати розстрочених, відповідно до ст. 18 вищевказаного Закону, сум податкового боргу та повідомляє таке.

Вказаним підпунктом визначено, що у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання протягом граничних строків, визначених Законом N 2181, такий платник податку зобов'язаний сплатити штраф у відповідних розмірах.

Тобто підставою для нарахування зазначених штрафів є дві обов'язкові умови: податкове зобов'язання повинно бути узгоджене, а строк його сплати повинен бути визначений Законом N 2181.

Підпунктом 18.1.2 ст. 18 Закону N 2181 передбачено, що за бажанням платника податку податковий борг, який виник у період з 01.01.2000 р. до 01.01.2001 р. і не сплачений на день набрання чинності цією статтею (21.02.2001 р.), може бути розстрочений на строк, що не перевищує 60 календарних місяців від місяця виникнення податкового боргу, включаючи такий місяць.

При цьому основна сума розстроченого податкового боргу (без пені та штрафних санкцій) підлягає сплаті рівними частками у строки, встановлені Законом N 2181 для квартального податкового періоду, з відстроченням першого платежу на строк, який визначається платником податків, але не може бути більшим двох квартальних податкових періодів, наступних за квартальним періодом, у якому був укладений договір про розстрочення.

У договорі вказується: назва платежу, коди бюджетної класифікації, сума розстроченого (відстроченого) податкового зобов'язання, термін розстрочення (відстрочення), термін сплати зазначених сум, права та обов'язки платника податків і податкового органу, а також умови дії прийнятого рішення та укладеного договору.

Тобто конкретний термін сплати розстроченого (відстроченого) податкового зобов'язання передбачено не Законом N 2181, а договором про розстрочення (відстрочення).

У той же час процедура узгодження податкових зобов'язань (через податкову декларацію та податкове повідомлення) була запроваджена починаючи з 01.04.2001 р.

Відповідно до пп. 19.3.4 ст. 19 Закону N 2181 не оплачені внаслідок недостатності коштів платіжні документи, у тому числі органів стягнення, які перебували в обліку банків на момент набрання чинності цим Законом, повертаються їх виписувачам без виконання протягом п'яти робочих (банківських) днів з дня набрання чинності Законом N 2181.

Контролюючий орган, який отримав такий неоплачений платіжний документ, зобов'язаний надіслати платнику податків податкове повідомлення про суму непогашеного податкового зобов'язання, зазначеного у цьому платіжному документі, яка підлягає сплаті протягом строків, визначених ст. 5 Закону N 2181.

У разі коли згідно з п. 18.1 ст. 18 Закону N 2181 податкове зобов'язання може бути за бажанням платника податків розстрочене, контролюючий орган надсилає податкове повідомлення після закінчення 60 календарного дня з дня набрання чинності цим Законом, якщо платник податків не скористався правом такого розстрочення.

На відміну від вказаної ст. 18 Закону N 2181, узгодження сум податкових зобов'язань при наданні розстрочення (відстрочення) передбачається в ст. 14 Закону N 2181, але ця стаття не має відношення до проблеми, наведеної у листі ДПА у Луганській області, та, до того ж, ст. 14 набрала чинності з 01.10.2001 р.

Крім того, згідно з Положенням про списання та розстрочення податкового боргу платників податків у зв'язку з відміною картотеки, затвердженим наказом ДПАУ від 01.03.2001 р. N 81 та зареєстрованим у Мін'юсті Укр аїни 27.03.2001 р. N 281/5472, та нормами п. 18.1 ст. 18 Закону N 2181 з дня дострокового розірвання договору платник податків зобов'язаний сплатити невнесену суму розстроченого податкового боргу, суму нарахованих на нього процентів та суму процентів, яка була нарахована на фактично сплачену розстрочену суму.

З дня, наступного за днем розірвання договору, на розстрочені суми, що залишились несплаченими, нараховується пеня у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Тобто при порушенні термінів сплати розстрочених сум податкового боргу на підставі ст. 18 Закону N 2181, не передбачається нарахування штрафів.

Враховуючи вищенаведене, застосування штрафних санкцій відповідно до пп. 17.1.7 ст. 17 Закону N 2181 за порушення строків сплати розстрочених сум податкового боргу відповідно до ст. 18 цього Закону не передбачено.

 

Заступник Голови 

Б. Горбанський 

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 7 жовтня 2005 року №434

Про затвердження податкового роз'яснення

(Витяг)

З метою надання роз'яснення щодо застосування положень підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 та статті 18 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» зі змінами та доповненнями (далі — Закон №2181) та керуючись статтею 2 Закону України від 4 грудня 1990 року №509-XII «Про державну податкову службу в Україні», підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону №2181, наказую:

1. Затвердити Податкове роз'яснення щодо застосування штрафних санкцій відповідно до підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону України від 21.12.2000 №2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (зі змінами та доповненнями) за порушення строків сплати розстрочених на підставі статті 18 цього Закону сум податкового боргу (додається).

 

Голова

 

О. І. Кірєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 7 жовтня 2005 р. №434

Податкове роз'яснення

щодо застосування штрафних санкцій відповідно до підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» зі змінами та доповненнями за порушення строків сплати розстрочених на підставі статті 18 цього Закону сум податкового боргу

Державна податкова адміністрація України на запити, що надходять від податкових адміністрацій та платників податків щодо застосування штрафних санкцій відповідно до підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» зі змінами та доповненнями (далі — Закон №2181) за порушення строків сплати розстрочених відповідно до статті 18 цього Закону сум податкового боргу, повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 1.3 статті 1 Закону №2181 визначено, що податковий борг (недоїмка) — податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.

Підпунктом 17.1.7 пункту 17.1 статті 7 Закону №2181 передбачено, що у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання протягом граничних строків, визначених цим Законом, такий платник податку зобов'язаний сплатити штраф у відповідних розмірах.

Підставою для нарахування зазначених штрафів є дві обов'язкові умови: податкове зобов'язання повинно бути узгоджене, а строк його сплати повинен бути визначений Законом №2181.

Підпунктом 18.1.2 пункту 18.1 статті 18 Закону №2181 встановлено, що податковий борг, який виник у період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2001 року і не сплачений на день надбання чинності цією статтею, може бути за бажанням платника податку розстрочений на строк, що не перевищує 60 календарних місяців від місяця виникнення податкового боргу, включаючи такий місяць.

Основна сума розстроченого податкового боргу без пені та штрафних санкцій підлягає сплаті рівними частками у строки, встановлені Законом №2181 для квартального податкового періоду, з відстроченням першого платежу на строк, який визначається платником податків, але не може бути більшим двох квартальних податкових періодів, наступних за квартальним періодом, у якому був укладений договір про розстрочення.

При складанні договору про розстрочення вказується: назва платежу, коди бюджетної класифікації, сума розстроченого (відстроченого) податкового зобов'язання, термін розстрочення (відстрочення), термін сплати зазначених сум, права та обов'язки платника податків і податкового органу, а також умови дії прийнятого рішення та укладеного договору.

Термін сплати розстроченої суми визначається Законом №2181 та вказується окремо для платника у кожному конкретному рішенні про розстрочення податкового боргу. Починаючи з 01.04.2001 року була запроваджена процедура узгодження податкових зобов'язань через податкову декларацію та податкове повідомлення.

Відповідно до підпункту 19.3.4 зазначеного Закону неоплачені внаслідок недостатності коштів платіжні документи, у тому числі органів стягнення, які перебували в обліку на момент набрання чинності цим Законом, повертаються їх виписувачам без виконання протягом п'яти робочих (банківських) днів від дня набрання чинності цим Законом.

Контролюючий орган, який отримав такий неоплачений платіжний документ, зобов'язаний надіслати платнику податків податкове повідомлення про суму непогашеного податкового зобов'язання, зазначеного у цьому платіжному документі, яка підлягає сплаті протягом строків, визначених статтею 5 Закону №2181.

У разі якщо платник податків не скористався правом такого розстрочення, контролюючий орган надсилає податкове повідомлення після закінчення 60 календарного дня від дня набрання чинності Законом №2181.

Таким чином, Законом №2181 не визначена процедура узгодження сум податкового боргу, що був розстрочений на підставі статті 18 цього Закону.

Згідно з нормами пункту 18.1 статті 18 Закону №2181 та Положення про списання та розстрочення податкового боргу платників податків у зв'язку з відміною картотеки, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2001 №81 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 березня 2001 року за №281/5472, у разі невиконання умов договору, коли платник податків накопичує новий податковий борг або не сплачує чергову частку реструктуризованого податкового боргу протягом двох податкових періодів, наступних за податковим періодом виникнення такого нового податкового боргу або податковим періодом, за який сплачується чергова частка реструктуризованого податкового боргу, керівник податкового органу (його заступник) зобов'язаний прийняти рішення про дострокове розірвання договору про розстрочення до закінчення дії такого договору.

Платник податків, відповідно до викладених норм, зобов'язаний сплатити невнесену суму розстроченого податкового боргу, а також відсотків, нарахованих відповідно до підпункту 18.1.2 Закону №2181 на таку розстрочену суму податкового боргу. Керівник податкового органу (його заступник) зобов'язаний прийняти рішення про дострокове розірвання договору про розстрочення до закінчення дії такого договору.

З дня, наступного за днем розірвання договору, на розстрочені суми, що залишились несплаченими, нараховується пеня у розмірах, передбачених чинним законодавством.

При порушенні термінів сплати розстрочених сум податкового боргу на підставі статті 18 Закону №2181 не передбачається нарахування штрафів.

Таким чином, застосування штрафних санкцій відповідно до підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону №2181 за порушення строків сплати розстрочених сум податкового боргу відповідно до статті 18 цього зазначеного Закону не передбачено.

 

Заступник Голови

Б. М. Горбанський

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_67.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"