Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ НАРЕШТІ ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗ ФЕЙС-КОНТРОЛЮ

Що було.

Досі в податкових інспекціях встановлювався  графік  прийому  платників податків з обов'язковим урахуванням днів і годин прийому суб'єктів підприємницької діяльності     відповідним    органом    державної реєстрації. Часи прийому повинні були бути максимально зручними для  платників податків і  водночас з урахуванням робочого часу,  достатнього для забезпечення якісної   роботи   по   наповненню   та   коригуванню інформаційних ресурсів з питань обліку платників. Однак ніяких кількісних обмежень для графіку прийому платників податків не існувало. З 1 червня 2003 року  і до теперішнього часу під час прийому  заяв  про  взяття  на  облік працівники податкової міліції проводили перевірку паспортних даних,  працювали на  випередження  взяття  на  облік  фіктивних  фірм  та проводили співбесіду  з  фізичними  особами  -  суб'єктами   підприємницької діяльності,  засновниками  платників  податків  або уповноваженими ними особами,  у тому  числі  з  призначеними  посадовими  особами платників   податків  (крім  бюджетних  установ  та  організацій).

Що сталося.

Тепер Наказом ДПАУ від 02.03.2005 р. №93 “Про удосконалення процедур взяття на облік платників податків в органах державної податкової служби” чітко визначено, що платників податків мають приймати щоденно не менше чотирьох годин на день. При цьому відбуватиметься чергування годин прийому в першій та другій половині дня. Таким чином по вісім годин прийому щоденно в жодній податковій інспекції не було і не буде. Однак тепер можна безкоштовно отримати друковані памятки щодо порядку обліку платників податків. Працівники податкової міліції тепер не здійснюють  прийом  документів  для  взяття на облік платника податків разом з працівники  підрозділу обліку платників. Більше того, працівники податкової міліції тепер не проводять співбесіду  з  фізичними  особами  -  суб'єктами   підприємницької діяльності,  засновниками  платників  податків  або уповноваженими ними особами,  у тому  числі  з  призначеними  посадовими  особами платників   податків. Податкова міліція працюватиме без залучення осіб, що перевірятимуться протягом 15-ти днів після взяття на облік платників податків іншими законними методами. Взяття на  облік  платника  податків  здійснюється   відділом обліку  платників  податків, як і раніше,  протягом  двох  робочих днів від дня наступного за днем надходження заяви за ф.  N 1-ОПП, однак вже без наявності відмітки податкової міліції про проведення перевірки  на заяві.

Що робити. Наявність відомостей з реєстраційної картки  є  обов'язковою  умовою взяття на облік суб'єктів підприємницької діяльності. Але раніше, як виняток, проводилася реєстрація платника податків без  наявності  копії  реєстраційної  картки,  якщо  це платник податків,  державну реєстрацію  якого  здійснено  протягом попередніх  5-ти  робочих  днів. Вочевидь такі винятки тепер не потрібні, оскільки інформація від держреєстраторів до податкових інспекцій потрапляє вчасно. І реєструватися стало простіше, крім того тепер офіційно реєстрацію в податкових інспекціях можна проводити без її відвідин засновниками чи посадовими особами за дорученнями, виданими стороннім особам.

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.06.2003  N 280

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації обліку платників податків в органах державної податкової служби України та Порядку взаємодії підрозділів органів державної податкової служби України щодо організації обліку платників податків

(Витяг)

 

... З метою забезпечення єдиного порядку обліку платників податків в органах державної податкової служби України і забезпечення безумовного дотримання порядку взаємодії підрозділів з питань обліку платників податків в органах державної податкової служби України НАКАЗУЮ:

Затвердити Методичні рекомендації щодо організації обліку платників податків в органах державної податкової служби України та ввести їх в дію з 1 червня 2003 року (додаток 1).

Затвердити Порядок взаємодії підрозділів органів державної податкової служби України при організації обліку платників податків та ввести його в дію з 1 червня 2003 року (додаток 2).

Голова Ю.Кравченко

 ( Додаток 1 не наводиться.)

 

Додаток 2

ПОРЯДОК
взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації обліку платників податків

З метою налагодження дієвої взаємодії між підрозділами податкової служби при взятті на облік платників податків, підготовці та проведенні перевірок документів, що подаються платниками податків для взяття на облік, організації роботи зі скасування державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності встановлюється такий порядок співпраці щодо якісного виконання взаємопов’язаних завдань і функцій.

Організація роботи зі взяття на облік платників податків

Підрозділи органів державної податкової служби України при організації взяття на облік платників податків в обов’язковому порядку дотримуються вимог законодавчих та нормативних документів, що регламентують порядок взяття на облік платників податків.

З метою належної організації роботи з прийому документів для обліку платників податків розпорядженням начальника державної податкової інспекції встановлюється графік прийому платників податків з обов’язковим урахуванням днів і годин прийому суб’єктів підприємницької діяльності відповідним органом державної реєстрації.

Часи прийому повинні бути максимально зручними для платників податків і водночас з урахуванням робочого часу, достатнього для забезпечення якісної роботи по наповненню та коригуванню інформаційних ресурсів органів ДПС з питань обліку платників.

Порядок взяття на облік платників податку

Облік платників податків проводиться відповідно до такого порядку.

Платник податків подає документи для взяття на облік до органу державної податкової служби за своїм місцем знаходження (місцем проживання). Прийом платників проводиться у приміщеннях, призначених для прийому громадян. Працівники підрозділу обліку платників податків разом з уповноваженими працівниками підрозділу податкової міліції здійснюють прийом документів для взяття на облік платника податків. Перевірку комплектності та відповідності документів вимогам наказів ДПА України здійснюють працівники підрозділу обліку платників податків. При невідповідності пакета документів вимогам нормативно-правових актів, типовим формам документів пакет документів повертається заявникові з обов’язковим обгрунтуванням причин повернення документів та відмови щодо взяття на облік. У разі якщо платник податків вимагає надання письмового обгрунтування, така вимога повинна бути задоволена.

При відповідності пакета документів вимогам Інструкції заява реєструється у відділі обліку платників податків у журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (перереєстрацію, реорганізацію, внесення змін) платників податків за ф. N 2-ОПП. На заяві за ф. N 1-ОПП робиться відмітка у лівому верхньому кутку “номер і дата реєстрації в ДПА” згідно з записом про реєстрацію цієї заяви у графі 2 журналу за ф. N 2-ОПП

Водночас з прийомом заяв про взяття на облік працівники податкової міліції проводять перевірку паспортних даних, працюють на випередження взяття на облік фіктивних фірм та проводять співбесіду з фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, засновниками платників податків або уповноваженими ними особами, у тому числі з призначеними посадовими особами платників податків (крім бюджетних установ та організацій).

Отримання інформації для подальшої перевірки паспортних даних та копій документів, що підтверджують повноваження зазначених осіб, здійснюється працівниками податкової міліції разом з проведенням процедури взяття на облік та співбесіди.

Подальша робота щодо ідентифікації зазначених фізичних осіб, виявлення випадків здійснення ними протиправних дій, у тому числі участі у складі засновників платників податків, які не подають звітності до органів державної податкової служби, здійснюється без залучення для цього тих осіб, які перевіряються.

Працівникам податкової міліції забороняється вимагати від платників податків документи, не передбачені нормативно-правовими актами для взяття на облік, додатковий пакет установчих документів, безпідставно запрошувати до підрозділу податкової міліції.

За кожним встановленим фактом дублювання працівниками податкової міліції дій працівників підрозділу обліку платників податків під час проведення перевірок, безпідставне запрошення до підрозділу податкової міліції, вимагання надання додаткових документів або їх копій повинно бути проведене службове розслідування, за результатами якого винні посадові особи притягаються до відповідальності. У разі надходження скарги або звернення громадян необхідно інформувати ГУПМ ДПА України у встановленому порядку.

Про проведену перевірку незалежно від її результатів працівники податкової міліції не пізніше наступного робочого дня від дня подання заяви проставляють відмітку на заяві за ф. N 1-ОПП (ф. N 5-ОПП, яка зберігається у відділі обліку платників податків. Форма відмітки (штампу) подана в додатку 1.

Взяття на облік платника податків здійснюється відділом обліку платників податків протягом двох робочих днів від дня, наступного за днем надходження заяви за ф. N 1-ОПП (ф. N 5-ОПП з повним пакетом документів за умови наявності відмітки податкової міліції про проведення перевірки на заяві.

Дані з заяви про взяття на облік заносяться до районного рівня Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб або реєстру фізичних осіб — платників податків — суб’єктів підприємницької діяльності, після чого на першому примірнику статуту (положення, договору про спільну діяльність, установчого договору для об’єднань підприємств, довіреності на здійснення представницьких функцій в Україні для постійних представництв нерезидентів, зареєстрованого легалізуючим органом повідомлення про заснування для організацій профспілок із статусом первинних профспілкових організацій) платника податків (крім фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності) ставиться відмітка (штамп) про взяття його на облік за підписом відповідальної особи. Форма відмітки (штампу) наведена в додатку 2.

Копії реєстраційних карток новостворених суб’єктів підприємницької діяльності, що надходять від органів державної реєстрації до взяття на облік платника податків, зберігаються у відділі обліку платників податків в окремій папці за датою проведення державної реєстрації. Після взяття платника податків на облік копії реєстраційних карток підшиваються до реєстраційної частини облікової справи платника податків.

Наявність копії реєстраційної картки є обов’язковою умовою взяття на облік суб’єктів підприємницької діяльності в органах ДПС як платника податків. Як виняток облік платника податків може бути проведено без наявності копії реєстраційної картки, якщо це платник податків, державну реєстрацію якого здійснено протягом попередніх 5-ти робочих днів і реєстраційна картка якого за термінами “протягом 5-ти робочих днів” не надійшла до податкового органу. При цьому працівники підрозділу обліку платників податків повинні перевірити достовірність проведення державної реєстрації, а копію реєстраційної картки після її надходження від органу державної реєстрації додати до реєстраційної частини облікової справи платника податків.

     Довідка про  взяття на облік платника податків за ф.  N 4-ОПП готується у двох примірниках і підписується посадовою особою  підрозділу обліку платників податків - не нижче начальника відділу та керівником органу державної податкової служби або  його заступником.  У  лівому  верхньому  кутку  довідки  за ф.  N 4-ОПП ставиться номер  реєстрації  з  журналу ф. N 2-ОПП та дата реєстрації в цьому журналі.

Довідка  за   ф.   N 4-ОПП та,  якщо потрібно, примірник з поміткою "копія" (копія ф.  N  4-ОПП)  для  подання  в установу  банку,  де  платник податків має намір відкрити рахунок, видається   керівній   особі   (директорові,   бухгалтерові)   або засновникові (особі, яка має доручення, завірене печаткою суб'єкта господарювання чи нотаріально,  що підшивається  до  реєстраційної частини облікової справи).  Другий примірник довідки за ф. N 4-ОПП підшивається до реєстраційної частини облікової справи.

У разі  потреби  отримання  копій  довідки  за  ф.  N   4-ОПП платник  податків подає письмове звернення,  в якому вказує кількість необхідних копій та мету їх  отримання,  а  також може додати необхідну кількість ксерокопій оригіналу.

Ксерокопія оригіналу  довідки  за  ф.  N  4-ОПП завіряється  в  порядку,  наведеному  в  додатку  4,  підписується відповідальною   особою   відділу  обліку  платників  податків  та завіряється печаткою    відділу    обліку    платників    податків (додаток 10) і реєструється в журналі за ф. N 14-ОПП.

Копія довідки  за  ф.  N  4-ОПП  без  надання  ксерокопії  довідки виготовляється та  підписується  у  порядку  оформлення  оригіналу довідки за ф.  N 4-ОПП.  На письмовому зверненні про надання копії довідки за ф.  N 4-ОПП зазначається  дата  і  номер  видачі  копії довідки.

Підрозділ обліку платників податків формує реєстраційну частину облікової справи платника податків, на обкладинці якої зазначається: ідентифікаційний номер з кодом ЄДРПОУ або (реєстраційний (обліковий) номер з ТРДПАУ) платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, скорочена назва (прізвище, ім’я та по батькові) платника податків.

Реєстраційна частина облікової справи

Наступного дня після взяття на облік платників податків підрозділ обліку платників податків передає інформацію про платників податків — юридичних осіб (копії заяв за ф. N 1-ОПП, взятих на облік за попередній день до підрозділу податкової міліції для підтвердження місцезнаходження платників податків.

У 15-денний термін після взяття платника податків на облік підрозділ податкової міліції проводить перевірку місцезнаходження відповідно до вимог розпорядження Державної податкової адміністрації України N 366-р/ДСК і видає довідку встановленої форми та копію документа, що підтверджує місцезнаходження платника податків. Форма довідки наведена в додатку 3. Довідка та копія документа, що підтверджує місцезнаходження, підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків.

Підрозділ обліку платників податків не пізніше наступного дня після взяття платника податків на облік формує та передає списки платників податків, взятих на облік, до підрозділів оподаткування юридичних (фізичних) осіб. З метою якісного адміністрування податків, визначення бази оподаткування, проведення подальшого контролю за поданням ними податкової звітності підрозділи оподаткування юридичних (фізичних) осіб визначають їх платниками за видами податків і зборів (обов’язкових платежів) та приймають рішення щодо включення до реєстрів платників податків за кожним видом податку, а також визначають перелік та терміни сплати платежів, формують облікову справу (звітну частину) на кожного платника податків та забезпечують її ведення. Списки платників з визначеним переліком платежів та термінів сплати не пізніше двох робочих днів з дати взяття платника податків на облік подаються до підрозділу обліку та звітності для занесення до бази даних інформації стосовно платежів, які визначені для кожного платника, та подальшого відкриття карток особових рахунків.

Орагнізація роботи з питань забезпечення повноти обліку суб’єктів господарської діяльності та достовірності реєстраційних даних платників податків

Організація роботи з питань забезпечення обліку суб’єктів господарської діяльності, які ухиляються від перебування на обліку в органах податкової служби, встановлення місцезнаходження платників податків здійснюється за таким порядком.

З метою забезпечення перебування на обліку всіх зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності та виявлення осіб, які ухиляються від перебування на обліку, підрозділ обліку платників податків щомісяця проводить звірку з органами державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та органами державної статистики. За результатами звірки формуються списки суб’єктів, які ухиляються від взяття на облік (не подали документів протягом встановленого інструкцією про порядок обліку платників податків (далі — Інструкція терміну) або які не подали відомостей про перереєстрацію, внесення змін чи доповнень.

За результатами звірки працівники підрозділів обліку платників податків у межах своїх прав та компетенції вживають заходів щодо взяття їх на облік, у тому числі суб’єктів, які порушили порядок взяття на облік в органах податкової служби, та направляють платникам письмове повідомлення.

Якщо заходи, вжиті працівниками підрозділу обліку платників податків, не посприяли взяттю на облік платників податків, підрозділ з обліку платників податків готує та передає матеріали і запит на встановлення їх місцезнаходження до підрозділу податкової міліції у порядку, встановленому Наказом ДПА України від 11.05.1998 р. N 233 “Про затвердження положення про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими службами державних податкових адміністрацій (інспекцій) по встановленню місця знаходження суб’єктів підприємництва, що ухиляються від сплати податків” (далі — наказ ДПА України N 233), а до підрозділу стягнення податкового боргу — переліки платників.

Порядок подання запитів про встановлення місцезнаходження платників податків, які перебувають на обліку та стосовно яких працівниками податкової служби виявлена відсутність їх за місцезнаходженням (місцем проживання), визначений розділом 11 Інструкції.

Підрозділ стягнення податкового боргу щодо кожного, зазначеного у переліку платника податків, визначає суми податкових зобов’язань (у тому числі і за непрямими методами), проводить заходи для погашення податкового боргу та координує, при необхідності, свою роботу з підрозділом податкової міліції.

Підрозділ податкової міліції у встановленому порядку реєструє запити, що надійшли від підрозділів обліку платників податків, проводить необхідні та достатні заходи для взяття на облік платника податків та подання ним документів про перереєстрацію чи зміни, а також встановлення фактичного місцезнаходження платника податків. Комплекс таких заходів включає також процедури на попередження і створення та діяльності фіктивного підприємництва.

Не пізніше як через місяць від дня надходження запиту підрозділ податкової міліції надсилає до підрозділу обліку платників податків інформаційне повідомлення про результати виконання запиту. Якщо протягом місяця місцезнаходження платника податків встановити не вдалось і робота зі встановлення фактичного місцезнаходження платника податків продовжується, то в повідомленні вказується, що заходи зі встановлення місцезнаходження не завершені. При цьому запит вважається невиконаним і підрозділ податкової міліції не пізніше як через місяць від дня надання такого повідомлення повторно повинен надіслати до підрозділу обліку платників податків повідомлення про результати роботи. Запит на встановлення місцезнаходження вважається виконаним після передачі до підрозділу обліку платників від підрозділу податкової міліції повідомлення, у якому вказане фактичне місцезнаходження платника податків або зроблено висновок про неможливість встановлення фактичного місцезнаходження платника податків і підтверджено, що підрозділом податкової міліції проведені всі необхідні та достатні заходи з цього питання (форма повідомлення наведена у додатку 3).

Якщо підрозділом податкової міліції підтверджено неможливість установлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків, то підрозділ обліку платників податків до відповідного органу державної реєстрації надсилає повідомлення про відсутність платника податків за місцезнаходженням, неповідомлення ним органу державної податкової служби своєї нової адреси та неможливість установлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків. При цьому орган державної податкової служби просить орган державної реєстрації скористатися правом подання позову до суду про скасування державної реєстрації чи примусової ліквідації відсутнього платника податків та в подальшому координує свою роботу з органом державної реєстрації. Таке повідомлення надсилається як стосовно осіб, які не з’явилися до органу державної податкової служби для взяття на облік, так і стосовно платників податків, що перебувають на обліку.

Щодо відсутніх платників податків, які мають податковий борг (незалежно від розміру такого боргу), органи державної податкової служби мають право подати позов до суду про визнання його банкрутом відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, зокрема з урахуванням статті 52 названого Закону. У разі порушення судом справи про банкрутство відсутнього боржника означене у попередньому абзаці повідомлення можна не надсилати до органу державної реєстрації. Таке повідомлення можна не надсилати також і в разі якщо за позовом органу державної податкової служби судом порушена справа про скасування державної реєстрації або визнання недійсними статутних документів суб’єкта підприємницької діяльності, місцезнаходження якого не встановлено.

Матеріали для подання позову про визнання банкрутом відсутнього боржника або скасування державної реєстрації відсутнього суб’єкта підприємницької діяльності тощо готуються підрозділами оподаткування юридичних (фізичних) осіб, стягнення податкового боргу, податкової міліції, обліку платників податків та іншими підрозділами відповідно до їх функціональних обов’язків та встановленого порядку подання таких позовів до суду. Подання позову та його супроводження здійснює підрозділ правового забезпечення.

Якщо платник податків був знятий з обліку в органах державної податкової служби у зв’язку з ліквідацією та не завершує свою ліквідацію протягом 3-х місяців або були отримані відомості про ведення таким платником податків господарської діяльності після зняття його з обліку, органом державної податкової служби щодо такого платника податків вживаються такі ж заходи, як і до платника податків, який ухиляється від взяття на облік. Результатом проведення таких заходів може бути або ліквідація платника податків, або відновлення його на обліку.

У разі відновлення платника на обліку він зобов’язаний подати вчасно не подані податкові декларації, розрахунки за весь період, а підрозділ з обліку платників податків надсилає до органу державної реєстрації відповідне повідомлення, в якому вказує, що довідка про зняття з обліку (ф. N 12-ОПП вважається недійсною у зв’язку з відновленням на обліку платника податків.

У разі якщо при організації роботи структурними підрозділами органів державної податкової служби встановлено відсутність посадових осіб суб’єкта підприємницької діяльності за юридичною та фактичною адресою, інформація на встановлення місцезнаходження та/або розшук передається до підрозділу податкової міліції за встановленою наказом ДПА України N 233-формою. Перелік платників податків, стосовно яких направлені запити на встановлення місцезнаходження, надається підрозділу обліку платників податків (п. 11.5 Інструкції.

Підрозділ податкової міліції проводить заходи зі встановлення місцезнаходження платника податків та/або здійснює оперативно-розшукові заходи щодо розшуку посадових осіб суб’єкта підприємницької діяльності.

Не пізніше як через місяць від дня отримання запиту підрозділ податкової міліції обов’язково у письмовій формі повідомляє про результати розшуку підрозділ обліку платників податків.

З метою забезпечення достовірності реєстраційних даних платників податків підрозділи органів державної податкової служби, які здійснюють документальні перевірки платників податків, зобов’язані здійснювати звірку облікових відомостей, наявних у районному рівні Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб та реєстрі фізичних осіб, з фактичними відомостями, встановленими під час перевірки платника податків. Після закінчення перевірки підрозділ, який очолює перевірку, зобов’язаний скласти інформаційну довідку про розбіжності облікових відомостей і подати до підрозділу обліку платників податків протягом 10 днів після реєстрації акта документальної перевірки.

____________

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 березня 2005 року N 93

Про удосконалення процедур взяття на облік платників податків в органах державної податкової служби

(Витяг)

З метою підвищення рівня обслуговування платників податків, удосконалення та спрощення процедур обліку платників податків в органах державної податкової служби відповідно до статей 8, 10 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії підрозділів органів державної податкової служби України при організації обліку платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 09.06.2003 р. N 280 (додаток 1).

2. Встановити, що Методичні рекомендації щодо організації обліку платників податків в органах державної податкової служби, затверджені наказом ДПА України від 09.06.2003 р. N 280, діють у частині, що не суперечить Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та Інструкції про порядок обліку платників податків, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 р. N 80 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17.11.98 р. N 552) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.12.98 р. за N 791/3231, із змінами та доповненнями (далі - Інструкція).

 

Голова

Ф. О. Ярошенко

 

Додаток 1
до наказу ДПА України
від 2 березня 2005 р. N 93 

 

ЗМІНИ
до Порядку взаємодії підрозділів органів державної податкової служби України при організації обліку платників податків

1. Пункт 1 та підпункт 1.1 пункту 1 викласти у такій редакції:

"1. Організація роботи щодо взяття на облік (реєстрації) платників податків в органах державної податкової служби

Підрозділи органів державної податкової служби України при організації взяття на облік платників податків в обов'язковому порядку дотримуються вимог законодавчих та нормативних документів, що регламентують порядок взяття на облік платників податків.

З метою належної організації роботи по прийому документів з питань обліку платників податків розпорядженням начальника податкової інспекції встановлюється щоденний графік прийому платників податків, не менше чотирьох годин на день, із чергуванням годин прийому у першій та другій половині робочого дня, з обов'язковим урахуванням днів та годин прийому суб'єктів господарської діяльності відповідними органами державної реєстрації.

Прийом платників податків проводиться у приміщеннях, які призначені для прийому громадян та спеціально обладнані інформаційними стендами з переліком документів, які необхідні для обліку платників податків, із зразками їх заповнення. Платники податків повинні мати можливість безкоштовно отримати друковані інформаційні матеріали (пам'ятки) щодо порядку обліку платників податків.

1.1. Організація роботи по взяттю на облік платників податків

Облік платників податків проводиться відповідно до такого порядку.

Платник податків подає документи для взяття на облік до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) у порядку, визначеному Інструкцією про порядок обліку платників податків, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 р. N 80 (в редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17.11.98 р. N 552) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14.12.98 р. за N 791/3231, із змінами та доповненнями (далі - Інструкція).

Прийом документів для взяття на облік платника податків, перевірку комплектності та відповідності документів вимогам чинного законодавства та Інструкції здійснюють працівники підрозділу обліку платників податків. При невідповідності пакета документів вимогам нормативно-правових актів, типовим формам документів пакет документів повертається заявникові з обов'язковим обгрунтуванням причин повернення документів та відмови щодо взяття на облік. У разі якщо платник податків вимагає надання письмового обгрунтування, така вимога повинна бути задоволена.

При відповідності пакета документів вимогам Інструкції заява реєструється у відділі обліку платників податків у журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (перереєстрацію, реорганізацію, внесення змін) платників податків за ф. N 2-ОПП. На заяві за ф. N 1-ОПП робиться відмітка у лівому верхньому кутку "номер і дата реєстрації в ДПА" згідно з записом про реєстрацію цієї заяви у графі 2 журналу за ф. N 2-ОПП.

Взяття на облік платника податків здійснюється відділом обліку платників податків протягом двох робочих днів від дня, наступного за днем надходження заяви, за ф. N 1-ОПП (ф. N 5-ОПП) з повним пакетом документів.

Дані з заяви про взяття на облік заносяться до районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб - платників податків - підприємців.

Від органів державної реєстрації до взяття на облік платника податків надходять відомості з реєстраційних карток новостворених суб'єктів господарської діяльності в електронному вигляді, які зберігаються на магнітних носіях і обробляються засобами Автоматизованої інформаційної системи обліку та ведення реєстрів платників податків і зборів (юридичних та фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності та інших суб'єктів оподаткування) перехідної інформаційної системи ДПС (далі - АІС РПП), та/або відомості з реєстраційних карток на паперових носіях, які зберігаються у відділі обліку платників податків в окремій папці за датою проведення державної реєстрації.

Взаємний обмін між Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, державними реєстраторами та органами державної податкової служби України інформацією, повідомленнями та відомостями з реєстраційних карток при вчиненні реєстраційних дій, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", тобто відомостями з Єдиного державного реєстру, та взяття на облік, зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби здійснюється відповідно до Порядку взаємодії Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, державних реєстраторів та органів державної податкової служби з питань надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 27.07.2004 р. N 428/85 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.08.2004 р. за N 1004/9603.

Наявність відомостей з реєстраційної картки є обов'язковою умовою взяття на облік суб'єктів господарської діяльності в органах ДПС як платників податків. Працівники підрозділу обліку платників податків повинні перевірити достовірність проведення державної реєстрації, відомості з реєстраційної картки після їх надходження від органу державної реєстрації та додати їх до реєстраційної частини облікової справи платника податків.

Довідка про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП (додаток 4 до Інструкції) готується у двох примірниках і підписується керівником органу державної податкової служби або його заступником та посадовою особою підрозділу обліку платників податків - не нижче начальника відділу. У лівому верхньому кутку довідки за ф. N 4-ОПП ставиться номер реєстрації з журналу ф. N 2-ОПП та дата реєстрації в цьому журналі.

Перший примірник (оригінал) довідки за ф. N 4-ОПП та одна копія такої довідки (для подання в установу банку, де платник податків має намір відкрити рахунок) видаються керівній особі (директору, бухгалтеру), засновнику (власнику) платника податків або особі, яка має доручення, завірене печаткою суб'єкта господарювання чи нотаріально (така довіреність або її копія підшиваються до реєстраційної частини облікової справи платника податків).

Другий примірник довідки за ф. N 4-ОПП підшивається до реєстраційної частини облікової справи.

Одночасно із видачею довідки юридичній особі підрозділом з обліку платників податків про взяття такого платника на облік ставиться відмітка (штамп) за підписом відповідальної особи на першому примірнику установчого документа (статуту) такого платника податків або іншого документа, що його замінює, для відповідної категорії платників податків (положення, договори про спільну діяльність, довіреність на здійснення представницьких функцій в Україні для постійних представництв нерезидентів, повідомлення про заснування для організацій профспілок із статусом первинних профспілкових організацій тощо). Форма відмітки (штампу) наведена в додатку 2.

У разі потреби отримання додаткових копій довідки за ф. N 4-ОПП платник податків подає письмове звернення, в якому вказує кількість необхідних копій та мету їх отримання та може додати необхідну кількість ксерокопій оригіналу.

Перша копія довідки та копії довідки за ф. N 4-ОПП за зверненням платника податків можуть бути виготовлені (надруковані) у такому самому порядку, як і оригінал такої довідки. Всі дані бланку такої копії довідки мають повністю відповідати оригіналу довідки. Виготовлена шляхом повторного друку копія довідки не підписується керівником органу державної податкової служби.

Ксерокопія оригіналу довідки за ф. N 4-ОПП або копія такої довідки, виготовлена шляхом повторного друку, завіряється в порядку, наведеному в додатку 7, підписується відповідальною особою відділу обліку платників податків та завіряється печаткою відділу обліку платників податків (додаток 8) і реєструється в журналі за ф. N 14-ОПП.

Копії довідки про взяття на облік платника податків видаються платнику податків за умови пред'явлення ним оригіналу такої довідки.

Дублікат довідки за ф. N 4-ОПП (у разі втрати, пошкодження оригіналу тощо) виготовляється та підписується у порядку оформлення оригіналу довідки за ф. N 4-ОПП на підставі письмового звернення платника податків. У лівій верхній частині дубліката довідки робиться спеціальний запис "Дублікат".

Підрозділ обліку платника податків формує реєстраційну частину облікової справи платника податків, на обкладинці якої зазначається: його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер із ТРДПАУ / номер ДРФО, скорочена назва (прізвище, ім'я та по батькові) платника податку, дата взяття на облік.

Наступного дня після взяття на облік платників податків підрозділ з обліку платників податків передає список платників податків, взятих на облік за попередній день, до підрозділу податкової міліції, який здійснює перевірку достовірності відомостей про платника податків, його засновників, керівника та головного бухгалтера на підставі відповідних електронних даних АІС РПП, сформованих підрозділами з обліку платників податків.

З цією метою підрозділам податкової міліції має бути забезпечено робоче місце користувача АІС РПП.

Робота щодо ідентифікації зазначених фізичних осіб, виявлення випадків здійснення ними протиправних дій, у тому числі участі в інших платниках податків, які є порушниками податкового законодавства, здійснюється без залучення для цього тих осіб, які перевіряються.

Працівникам податкової міліції забороняється дублювати дії працівників обліку платників податків.

У 15-денний термін після взяття на облік платника податків - юридичної особи підрозділ податкової міліції проводить перевірку місцезнаходження платника відповідно до вимог розпорядження Державної податкової адміністрації України від 9 жовтня 2000 року N 366-р/ДСК і не пізніше місячного терміну надає підрозділу обліку платників податків довідку встановленої форми. Форма довідки наведена в додатку 3. Довідка підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків.

Підрозділ обліку платників податків не пізніше наступного дня після взяття на облік платників податків - юридичних осіб формує та передає список платників податків, взятих на облік, до підрозділів оподаткування юридичних осіб, які формують звітну частину облікової справи на кожного платника податків та забезпечують її ведення. Реєстраційна частина облікової справи платника податків - юридичної особи зберігається у відділі обліку платників податків.

Облікові справи фізичних осіб - підприємців та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (нотаріусів, адвокатів та ін.), сформовані підрозділом з обліку платників, з описом документів передаються для подальшого їх формування, комплектування, ведення та зберігання до підрозділу оподаткування фізичних осіб.

З метою якісного адміністрування податків, визначення бази оподаткування, проведення подальшого контролю за поданням ними податкової звітності підрозділи оподаткування юридичних (фізичних) осіб визначають їх платниками за видами податків і зборів (обов'язкових платежів) та приймають рішення щодо включення до реєстрів платників податків за кожним видом податку, а також визначають перелік та терміни сплати платежів.

Списки платників під визначеним переліком платежів та термінів сплати не пізніше двох робочих днів з дати взяття платника податків на облік подаються підрозділами оподаткування юридичних (фізичних) осіб до підрозділу обліку та звітності для занесення до бази даних інформації стосовно платежів, які визначені для кожного платника.

2. Додаток 1 до Порядку вилучити.

____________

 

Надруковано:
"Вісник податкової служби України",
N 11, березень, 2005 р.

 

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_61.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"