Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ СТЯГУЄТЬСЯ ЗА СТАВКАМИ, ВСТАНОВЛЕНИМИ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА, А НЕ ЗАКОНОМ. КОЖНОГО ПРАЦЮЮЧОГО "НАМАХУЮТЬ" УДВІЧІ

Згідно з чинним законодавством оподаткування фізичних осіб здійснюється на підставі Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян", згідно з частиною першої статті 7 якого ставки оподаткування встановлюються, виходячи з мінімальної заробітної плати, а вона сьогодні в Україні визначається сумою в 118 гривень. 

Цей Декрет КМУ має силу закону, а згідно зі статтею 92 Конституції України виключно законами України встановлюються система оподаткування, податки і збори. Таким чином, при визначенні порядку оподаткування доходів фізичних осіб ніхто не може користуватися будь-якими іншими нормативними актами, крім законів або прирівняних до закону нормативних актів. А оскільки Декрет Кабінету Міністрів України – єдиний на сьогодні законодавчий акт, який визначає принцип стягування прибуткового податку, то саме він є основним законом з цих питань. 

Однак на практиці податки з фізичних осіб стягуються згідно з Інструкцію Державної податкової адміністрації України "Про прибутковий податок з громадян", затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 р. 12, з змінами і доповненнями до неї, внесеними 28.04. 2000 р.. У цьому документі ДПАУ замінила поняття "мінімальна заробітна плата" словами "неоподатковуваний мінімум", і дає його фіксований розмір - 17 гривень. При цьому ДПАУ посилається на Указ Президента України від 13.09.94 р.519/94 "Про збільшення неоподатковуваного мінімуму та ставки прогресивного оподаткування доходів громадян", яким і передбачені 17 гривень як неоподатковуваний мінімум доходів громадян

Також слід відмітити

1.      Указ Президента України від 13.09.94 р.519/94 "Про збільшення неоподатковуваного мінімуму та ставки прогресивного оподаткування доходів громадян" не є законом з питань оподаткування за своїм визначенням. А відповідно до частини третьої статті 1 Закону України від 25.06.91 р. №1251-XII "Про систему оподаткування" ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

2.      Цей Указ був прийнятий до прийняття Конституції України, а згідно з пунктом 1 Перехідних положень якої "Закони і інші нормативні акти, прийняті до вступу внаслідок цієї Конституції, є діючими в частині, яка не суперечить Конституції України". Відповідно до тих самих Перехідних положень Президент має право видавати укази з тих економічних питань, які не врегульовані законодавством. Але Закон про систему оподаткування є, був прийнятий він ще в 1991 році, тому Указ не може бути основою для написання Інструкції ДПАУ з прибуткового податку.

Наприклад, якщо людина отримує мінімальну заробітну плату в розмірі 118 гривень, то згідно Декрету Кабінету Міністрів України прибутковий податок з нього не стягується. У той же час сьогодні за Інструкцією ДПАУ заробітна плата від 17 до 85 гривень обкладається 10 % з суми, що перевищує 17 гривень, а після 85 гривень ставка податку зростає до 15 %, і відповідно громадянин з мінімальною заробітною платою в 118 грн віддає державі у вигляді прибуткового податку 11 гривень 75 копійок. При заробітній платі 300 гривень громадяни відповідно чинному законодавству повинні платити 18,2 грн. податку, а віддають згідно з Інструкцією ДПАУ та Указу Президента 45,55 грн. - в два з половиною разу більше! 

У вирішенні цієї дійсно актуальної проблеми мав би активно сприяти Закон України від 21.12.2000 р.2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (див. “Документи для роботи” №10/2001) зі своїм демократичним принципом вирішення “конфліку інтересів” - у випадку, якщо норма закону або іншого нормативно-правового акту, виданого на основі закону, або якщо норми різних законів або різних нормативно-правових актів передбачають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення в користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення в рамках апеляційного узгодження приймається в користь платника податків, але це, на жаль, стається лише в судових органах. 

В той же час щодо ставок прибуткового податку на користь платників податків слід піти ще далі, адже за Законом України від 05.10.2000 р. №2017-III "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" відповідно до якого виключно законами України визначається неоподатковуваний мінімум доходів громадян. А оскільки Указ не Закон, то правових підстав на його застосування немає. Більше того, відповідно до статті 17 цього Закону основні державні соціальні гарантії (до яких входить і неоподатковуваний мінімум доходів громадян), які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Тобто неоподатковуваний мінімум не може бути нижчим  прожиткового мінімуму (на 2000 рік - 331,05 грн), а не лише від мінімальної заробітної плати ! На жаль, Кабінет Міністрів, який протягом 6 місяців з дня набуття чинності цим Законом (11 листопада 2000 року) не вніс на розгляд до Верховної Ради законопроекти щодо змін до законів оподаткування виходячи з принципу неоподатковуваний мінімум не менше прожиткового, а тому зараз змушені навіть розглядати менш важливе запитання щодо відповідності неоподатковуваного мінімуму мінімальній заробітній платі (оскільки 118 грн менше за 331,05 грн, то до більшої суми слід подолати меншу, або одразу її перескочити).

Інформація з сайту http://nalog.edina-rodina.org/

Але ДПА України захищається і видала великий лист в своє оправдання і визнала, що українців обдурили вже на 11,6 млрд. грн з четвертого кварталу 1995 року по третій квартал 2001 року.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.10.2001 р. N 14493/7/17-0417

Про прибутковий податок з громадян

Державна податкова адміністрація України надсилає роз'яснення щодо застосування діючої шкали ставок оподаткування доходів громадян.

У зв'язку з численними запитами, у яких порушені питання правомірності застосування діючої шкали ставок справляння прибуткового податку з громадян, затвердженої відповідним Указом Президента України, Державна податкова адміністрація України повідомляє.

Питання оптимальності шкали ставок оподаткування та розміру неоподатковуваного мінімуму доходів завжди були актуальними, однак лишалися поза увагою народних депутатів України впродовж довгого часу, оскільки їх розв'язання тісно переплітається з інтересами кожної особи, пов'язане як з необхідністю формування бюджету, так і з необхідністю реформування оплати праці в Україні.

Публікації у деяких виданнях засобів масової інформації статей щодо правомірності застосування для цілей оподаткування доходів фізичних осіб прогресивної шкали ставок прибуткового податку з громадян, наведеної у статті 7 (пункт 1) Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", чи прогресивної шкали, встановленої Указом Президента України від 13.09.94 N 519/94 "Про збільшення неоподатковуваного мінімуму та ставки прогресивного оподаткування доходів громадян" (в редакції Указу Президента України від 21.11.95 N 1082/95), викликали численні звернення до органів державної податкової служби, а також звернення із позовними заявами до судових установ.

Які ж соціально-політичні наслідки можливі внаслідок застосування шкали ставок, що наведена у п. 1 ст. 7 Декрету?

У 2000 році до бюджету надійшло 6,4 млрд. грн. прибуткового податку з громадян, що становить 20 відсотків бюджету. За 9 місяців 2001 року до бюджету вже надійшло 6,2 млрд. грн. прибуткового податку, а це - 23,8 відсотка надходжень за цей період. У місцевих бюджетах питома вага надходжень прибуткового податку з доходів громадян ще вагоміша: від 50 до 70 відсотків. Цей податок надходить рівномірно, постійно і, власне, складає основу витратної частини місцевих бюджетів. Отже, фактично за рахунок цього податку утримуються заклади охорони здоров'я і освіти, виплачується заробітна плата медикам, вчителям, комунальникам.

Пропозиції про негайне повернення нібито надмірно сплаченої суми насправді означатимуть раптове погіршення матеріального стану для мільйонів громадян, які працюють у бюджетній сфері, і погіршення стану соціального обслуговування практично для всього населення. Перш за все це призведе до кризової ситуації із виплатою заробітної плати працівникам бюджетної сфери за рахунок ненадходження значних сум податку до бюджету. Так, у разі прийняття пропозиції народного депутата України Ржавського О. М. з бюджету слід буде повернути понад 11,6 млрд. грн. прибуткового податку з громадян (за період дії Указу, тобто з IV кварталу 1995 р. до цього часу).

Вважаємо за необхідне наголосити, що обчислення прибуткового податку з доходів громадян, зокрема одержаних за місцем основної роботи, регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 13-92 (із змінами та доповненнями) (далі - Декрет) та Інструкцією про прибутковий податок з громадян, яка розроблена на підставі статті 23 Декрету і затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 N 12, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.06.93 за N 64 (із змінами та доповненнями).

Інструкція визначає механізм застосування положень Декрету в умовах змін у законодавчому полі України, зокрема пунктом 7.1 Інструкції визначається порядок застосування прогресивної шкали ставок прибуткового податку, наведених у пункті 1 статті 7 Декрету, залежно від змін розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, який встановлюється іншими, ніж Декрет, нормативно-правовими актами Президента, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України з урахуванням того, що згідно з пунктом 1 статті 6 Декрету в прогресивну шкалу ставок оподаткування (пункт 1 статті 7 Декрету) введено неоподатковуваний мінімум (далі - НМ), а не мінімальну заробітну плату.

Вперше до прогресивної шкали ставок оподаткування розмір неоподатковуваного мінімуму (4600 крб.), який на той час дорівнював розміру мінімальної заробітної плати (далі - МЗП), було введено Декретом Кабінету Міністрів України від 29.12.92 р. N 19-92 "Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсій".

Далі, в період 01.06.93 - 31.08.93, постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.93 N 433, за дорученням Верховної Ради України, був встановлений розмір НМ 13800 крб., а також змінена структура ставок (10, 20, 30, 40, 50, 60 %) і в таблиці прогресивної шкали ставок оподаткування слова "мінімальна заробітна плата" замінені словами "неоподатковуваний мінімум", згідно з вимогами пункту 1 статті 6 Декрету, тоді як розмір МЗП у цей період відповідно до Постанови Верховної Ради України від 01.06.93 N 3243-XII становив 6900 крб.

У період 01.09.93 - 31.11.93 розмір НМ згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.93 N 719 становив 40000 крб., а розмір МЗП - 20000 крб. згідно з Постановою Верховної Ради України від 27.08.93 N 3415-XII.

З 01.12.93 - 30.09.94 постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.93 N 1032 розмір НМ встановлено у сумі 120000 крб. та змінено структуру ставок (10, 20, 30, 40, 60, 90 %). Постановою Верховної Ради України від 25.11.93 N 3653-XII розмір МЗП встановлено у сумі 60000 крб.

З 01.10.94 - 31.01.95 Указом Президента України від 13.09.94 N 519 (в редакції Указу Президента України від 31.10.94 N 649) розміри ставок прогресивної шкали оподаткування встановлюються (10, 20, 30, 40, 50 %), а розмір неоподатковуваного мінімуму з 120 тис. крб. збільшується до 780 тис. крб., тоді як розмір МЗП залишається без змін (60000 крб.).

З 01.02.95 - 30.09.95 застосовується розмір НМ - 1400000 крб. згідно з Указом Президента України від 03.02.95 N 100. МЗП - без змін (60000 крб.).

З 01.10.95 - 31.08.96 зміни до структури ставок податку (10, 15, 20, 30, 40 %) і розмір НМ (1700000 крб.) запроваджені Указом Президента України від 21.11.95 N 1082/95 "Про внесення змін до Указу Президента України від 13 вересня 1994 року N 519". МЗП до 01.03.96 залишалась без змін (60000 крб.), а з 01.03.96 розмір МЗП збільшено до 1500000 крб. Постановою Верховної Ради України від 20.02.96 р. N 49/96-ВР.

Починаючи з 01.09.96 і по цей час НМ дорівнює 17 грн., а МЗП - 15 грн. (до 31.12.97) (з урахуванням Указу Президента України від 25.08.96 N 762/96 "Про грошову реформу в Україні").

На підставі цього був виданий наказ ДПА України "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", який був зареєстрований в Міністерстві юстиції України та яким передбачено, що доход у розмірі 17 грн. не оподатковується.

Законами України про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на 1998, 1999, 2000 роки, якими встановлювалися розміри мінімальної заробітної плати, доручень про перегляд розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян не надавалось.

Тому в даний час діє шкала ставок прогресивного оподаткування доходів громадян, встановлена Указом Президента України від 21.11.95 N 1082/95 "Про внесення змін до Указу Президента України від 13 вересня 1994 року N 519", а з урахуванням положень Указу Президента України "Про грошову реформу в Україні" розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, починаючи з вересня 1996 року, становить 17 грн. на місяць.

Верховна Рада України, зокрема в п. 4 Постанови "Про введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік", погоджувалась, що податки, які обраховувались у співвідношенні з мінімальною заробітною платою, обраховуються у співвідношенні з розміром установленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць.

Згідно із статтею 102 Конституції України Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Відповідно до статті 106 Конституції України Президент України на основі та на виконання Конституції України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Таким чином, на сьогодні Указ Президента України від 13.09.94 р. N 519 "Про збільшення неоподатковуваного мінімуму та ставки прогресивного оподаткування доходів громадян" (в редакції Указу Президента України від 21.11.95 р. N 1082/95) чинності не втратив, тому є обов'язковим до виконання на території України.

Про результати проведеної роботи та вжиті заходи повідомити Головне управління оподаткування фізичних осіб до 1 листопада 2001 року електронними засобами зв'язку (1704).

 

Заступник Голови 

Г. Бондаренко 

 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"