Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

ЯКЩО ЗАЛУЧАЄШ КОШТИ - ОТРИМАЄШ ПОДАТКИ

Згідно із законодавством (Закон "Про оподаткування прибутку підприємств"), доходи, отримані платником податку від продажу (розміщення) емітованих ним облігацій, ощадних сертифікатів та інших боргових цінних паперів, включаються для цілей оподаткування до складу валових доходів такого платника податків. Таким чином відбувається оподаткування позичкових коштів в момент їх залучення нібито - це прибутки позичальника і повертати їх не потрібно, що призводить до знекровлення інвестицій.

Прості арифметичні підрахунки показують, діюча система оподаткування здорожує запозичення коштів на фондовому ринку в 1,4 раза. Як підвищити рентабельність виробництва одразу на 40%, щоб відпрацювати ці накрутки ? Це можливо лише в умовах гіперінфляції, але тоді годі і мріяти про виробництво.

Обсяг зареєстрованих в 1997 році випусків корпоративних облігацій склав 116,4 млн. грн., що у 151,2 раза більше, ніж за 1996 рік (770 тис.грн.), але вже в другому півріччі 1997 року (коли введено новий закон про оподаткування прибутку) було зареєстровано лише п'ять випусків облігацій на загальну суму 13,5 млн.грн., що в 8,6 раза менше, ніж у попередньому періоді. Протягом 1998 року було зареєстровано випуски облігацій лише на суму 6,2 млн. грн.

Можливо цей маразм буде виправлений нижченаведеним Указом президента, але Верховна Рада його відхилила.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про стимулювання розвитку фондового ринку в Україні"

З метою розвитку фондового ринку України та відповідно до пункту 4 розділу ХУ "Перехідні положення" Конституції України п о с т а н о в л я ю:

1. Установити, що кошти спільного інвестування інвестиційних фондів та інвестиційних компаній не включаються до складу їх валового доходу.

До валового доходу не включаються і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку у зв'язку з первинним розміщенням емітованих ним облігацій, ощадних сертифікатів у межах їх номінальної вартості.

До валових витрат не включаються кошти або майно, надані платником податку у зв'язку з погашенням цим платником податку-емітентом номінальної вартості емітованих ним облігацій, ощадних сертифікатів.

2. Торгівець цінними паперами, для якого цей вид діяльності є виключним, не здійснює окремий облік фінансових результатів з торгівлі цінними паперами та деривативами.

3. Податок на репатріацію доходів у розмірі 15 відсотків від суми доходу, отриманого нерезидентом від провадження господарської діяльності з джерелом його походження з України, не застосовується до доходів нерезидентів, отриманих у вигляді дивідендів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами, якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

4. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних роз'яснень щодо цього Указу.

5. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 4 розділу 15 "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА.

м. Київ,4 червня 1999 року. N 615/99

І все ж зазначений маразм було остаточно ліквідовано Законом України “Про зміни в деяких законах з метою стимулювання інвестиційної діяльності” №977-XІV від 15 липня 1999 р. (Зміни внесено в закони "Про податок на додану вартість" і "Про оподаткування прибутку підприємств"), (див. "Урядовий кур'єр" від 21.08.99р., "Голос України" від 26.08.99р., Офіційний вісник України, 1999 р., *33).
Так, емітенти процентних облігацій і векселів знову можуть включати проценти по цих паперах до складу своїх валових витрат (по дисконтних цінних паперах до складу валових витрат вносяться балансові збитки від їх розміщення).
Крім того, не підпадають під обкладення податком на прибуток кошти і майно, залучені (або надані) у довірче управління, а також шляхом випуску облігацій, векселів, ощадних (депозитних) або інвестиційних сертифікатів.
Дискримінаційне оподаткування випуску корпоративних облігацій, інвестиційних і ощадних сертифікатів було введено законом про оподаткування прибутку підприємств у другій половині 1997 року. У результаті обсяг емісій облігацій знизився зі 104 млн. грн. в першому півріччі 1997 року до 20 млн. грн. за наступні два роки (усього було зареєстровано сім емісій).
Згідно з українським законодавством обсяг випуску облігацій обмежується лише для акціонерних товариств 25% обсягу  їх статутного фонду. Для інших господарських товариств обмежень не існує.


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"