Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

Видача електронного цифрового підпису Міндоходів здійснюється за наказом, не зареєстрованим в Міністерстві юстиції, Положення про Інформаційно-довідковий департамент Міндоходів також не зареєстроване

Наказом Міндоходів від 07.04.2013 р.  №74 затверджено Положення про Інформаційно-довідковий департамент Міндоходів. За ним основними завданнями ІДД Міндоходів є:

1) надання консультацій та інформаційно-довідкових послуг відповідно до Податкового та Митного кодексів України, законодавства з питань сплати єдиного внеску;

2) інформування суб’єктів господарювання та громадян про зміни та доповнення, внесені до нормативно-правових актів з питань оподаткування державної митної справи, сплати єдиного внеску;

3) формування та підтримки в актуальному стані Бази знань Міндоходів;

4) організація роботи сервісу Міндоходів України «Пульс»;

5) організація роботи з надання послуг електронного цифрового підпису;

6) організація роботи зі зверненнями, що надійшли з державної установи «Урядовий контактний центр».

Таким чином його діяльність стосується прав та обов’язків громадян, зокрема зі сплати податків. Але тоді цей Наказ слід реєструвати в Мін‘юсті.

Видача електронного цифрового підпису регулюється Наказом від 01.06.2013 №14, який теж ніде не зареєстровано.

Петро ПАТЛАТИЙ

2.01.2014

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

07.04.2013 р.                                                                        №74

Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міндоходів

від  09.08.2013 № 340

Про затвердження Положення про Інформаційно-довідковий департамент Міндоходів

Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України „Про центральні органи виконавчої влади”, постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №563 „Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади” і від 20 березня 2013 року №229 „Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів” та керуючись підпунктом 10 пункту 11 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року №141/2013,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Інформаційно-довідковий департамент Міндоходів, що додається.

2. Директору Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів забезпечити дотримання вимог відповідного положення.

3. Департаменту інфраструктури (Лісняк С.І.) забезпечити виготовлення, засвідчення в установленому порядку та надсилання Інформаційно-довідковому департаменту Міндоходів двох примірників копії наказу і відповідного положення.

Термін – три дні.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                                                                                                                                 О.В. Клименко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства доходів і зборів України від 23.04.2013 № 74

 

Із змінами та доповненнями, внесеними наказами Міндоходів

від 09.08.2013  №340

ПОЛОЖЕННЯ

про Інформаційно-довідковий департамент Міндоходів

 

1. Інформаційно-довідковий департамент Міністерства доходів і зборів України (далі – ІДД Міндоходів) є спеціалізованим департаментом у системі територіальних органів Міністерства доходів і зборів України (далі - Міндоходів), який підпорядковується Міндоходів.

Скорочена назва Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів – ІДД Міндоходів.

ІДД Міндоходів є правонаступником усіх прав та обов’язків Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби.

2. ІДД Міндоходів у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міндоходів, дорученнями Міністра доходів і зборів України (далі – Міністр), його першого заступника та заступників, іншими актами законодавства України.

3. Основними завданнями ІДД Міндоходів є:

1) надання консультацій та інформаційно-довідкових послуг відповідно до Податкового та Митного кодексів України, законодавства з питань сплати єдиного внеску;

2) інформування суб’єктів господарювання та громадян про зміни та доповнення, внесені до нормативно-правових актів з питань оподаткування державної митної справи, сплати єдиного внеску;

3) формування та підтримки в актуальному стані Бази знань Міндоходів;

4) організація роботи сервісу Міндоходів України «Пульс»;

5) організація роботи з надання послуг електронного цифрового підпису;

6) організація роботи зі зверненнями, що надійшли з державної установи «Урядовий контактний центр».

4. ІДД Міндоходів відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає суб’єктам господарювання та громадянам консультації у письмовій формі з використанням Бази знань та інформаційно-довідкові послуги за допомогою Бази знань, системи Ліга:Закон та інших офіційних джерел інформації з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства контроль за додержанням якого покладено на Міндоходів;

2) наповнює Базу знань та взаємодіє зі структурними підрозділами Міндоходів щодо підтримки її в актуальному стані з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на Міндоходів;

3) реєструє користувачів, керує доступом для користування Базою знань, забезпечує захист інформаційних систем ІДД від несанкціонованого доступу;

4) забезпечує багатоканальний доступ суб’єктів господарювання та громадян до отримання інформаційно-довідкових послуг шляхом надання відповідей телефоном, факсом, електронною поштою, через веб-сайт, за допомогою автовідповідача;

5) здійснює моніторинг законодавства з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на Міністерство;

6) отримує від суб’єктів господарювання та громадян інформацію, яка надходить на сервіс «Пульс», щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників Міністерства та його територіальних органів, а також проблем, які виникають під час здійснення контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів та валютних цінностей, що переміщуються через митний кордон України;

7) направляє інформацію, яка надходить на сервіс «Пульс», до відповідних структурних підрозділів Міндоходів та його територіальних органів для реагування і вжиття заходів та інформує заявників про результати розгляду;

8) здійснює моніторинг та супроводжує опрацювання інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», від суб’єктів господарювання та громадян;

9) аналізує статистику звернень суб’єктів господарювання та громадян на сервіс «Пульс» щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників Міністерства та його територіальних органів;

10) надає послуги електронного цифрового підпису;

11) надає у користування засоби криптографічного захисту інформації, у тому числі надійні засоби електронного цифрового підпису;

12) надає консультаційні послуги з питань отримання та використання  електронного цифрового підпису;

13) приймає до розгляду звернення громадян, які надійшли до державної установи «Урядовий контактний центр» (далі – УКЦ) у інформаційній системі УКЦ, організовує та координує роботу структурних підрозділів Міндоходів зі зверненнями громадян, що надійшли з УКЦ та інформує УКЦ про результати їх розгляду;

14) здійснює інші визначені законами України повноваження, покладені на Міндоходів.

5. ІДД Міндоходів з метою організації своєї діяльності:

1) організовує роботу структурних підрозділів ІДД Міндоходів;

2) здійснює контроль за виконанням правил поведінки посадових осіб ІДД Міндоходів;

3) забезпечує прийом громадян, розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів, а також запитів на отримання  публічної інформації;

4) співпрацює з інститутами громадянського суспільства та забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики за напрямами діяльності Міндоходів;

5) інформує суспільство про показники роботи, напрями та підсумки діяльності ІДД Міндоходів у порядку та способи, передбачені законодавством;

6) організовує роз’яснювальну роботу у засобах масової інформації щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Міндоходів;

7) реалізує в межах компетенції інформаційну політику Міндоходів;

8) надає пропозиції Міндоходів щодо формування державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних сферах;

9) здійснює добір кадрів в ІДД Міндоходів, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ІДД Міндоходів;

10) здійснює прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності ІДД Міндоходів;

11) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці та захисту інформації, контроль за її збереженням в ІДД Міндоходів, а також мобілізаційну підготовку, мобілізацію та контроль за здійсненням таких заходів;

12) здійснює нагляд за охороною праці в ІДД Міндоходів;

13) здійснює заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки в ІДД Міндоходів;

14) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

15) організовує планово-фінансову роботу в ІДД Міндоходів, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та удосконалення бухгалтерського обліку;

16) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

17) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в ІДД Міндоходів;

18) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення ІДД Міндоходів та автоматизацію його діяльності;

19) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Міндоходів Президентом України.

6. ІДД Міндоходів має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

2) скликати наради, утворювати консультативні органи (комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на ІДД Міндоходів завдань;

3) представляти за дорученням керівництва Міндоходів у взаємовідносинах з територіальними органами Міндоходів з питань, що належать до компетенції ІДД Міндоходів;

4) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Міндоходів та його територіальних органів інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на ІДД Міндоходів завдань і функцій;

5) вносити керівництву Міндоходів пропозиції з питань, що належать до компетенції ІДД Міндоходів;

6) узгоджувати і вирішувати питання координації, взаємодії з іншими структурними підрозділами Міндоходів та його територіальними органами;

7) видавати накази та інші організаційно-розпорядчі документи ІДД Міндоходів, готувати проекти наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Міндоходів;

8) готувати за підписом керівництва Міндоходів листи та документи до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, територіальних органів Міндоходів України, підприємств установ, організацій та громадян з питань, що належать до компетенції ІДД Міндоходів.

Посадові особи ІДД Міндоходів користуються правами, передбаченими законом.

7. ІДД Міндоходів під час виконання покладених на них завдань у межах компетенції взаємодіє в установленому порядку зі структурними підрозділами Міндоходів, його територіальними органами, органами державної влади, громадськими організаціями, об’єднаннями, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, платниками тощо.

 

8. ІДД Міндоходів у межах повноважень, на основі і на виконання доручень Міндоходів видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються директором ІДД Міндоходів.

Акти ІДД Міндоходів можуть бути скасовані Міністром повністю чи в окремій частині.

9. ІДД Міндоходів очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром у порядку, визначеному законодавством.

Директор ІДД Міндоходів має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром.

Директор ІДД Міндоходів вносить Міністру пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників.

 

10. Директор ІДД Міндоходів:

1) очолює та здійснює керівництво діяльністю ІДД Міндоходів, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2) вносить Міністру пропозиції щодо пріоритетів роботи ІДД Міндоходів і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи ІДД Міндоходів (річні, піврічні), звітує про їх виконання;

3) організовує та забезпечує виконання в ІДД Міндоходів Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міндоходів, доручень Міністра, першого заступника (заступника, заступника Міністра - керівника апарату);

4) дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками ІДД Міндоходів доручення;

5) підписує від імені Міндоходів (на бланках Міндоходів) листи та документи до територіальних органів Міндоходів з питань, що належать до його компетенції;

6) звітує перед Міністром щодо виконання покладених на ІДД Міндоходів завдань;

7) призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, працівників ІДД Міндоходів, присвоює їм спеціальні звання та ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) порушує перед Міністром питання про присвоєння спеціальних звань та рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

9) подає на затвердження Міністру структуру ІДД Міндоходів;

10) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

11) визначає функціональні повноваження структурних підрозділів у складі ІДД Міндоходів;

12) затверджує положення про структурні підрозділи ІДД Міндоходів і посадові інструкції працівників;

13) підписує накази та інші документи організаційно-розпорядчого характеру ІДД Міндоходів;

14) бере участь у розробці та внесенні в установленому порядку Міністру проектів законодавчих актів, організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до сфери діяльності ІДД Міндоходів;

15) здійснює розгляд та погодження проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів Міндоходів;

16) ініціює питання проведення службового розслідування стосовно керівників структурних підрозділів, їх заступників, інших посадових осіб ІДД Міндоходів;

17) вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю ІДД Міндоходів;

18) вносить Міністру подання щодо представлення в установленому порядку посадових осіб ІДД Міндоходів до відзначення державними нагородами України;

19) представляє ІДД Міндоходів у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

20) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції ІДД Міндоходів;

21) забезпечує ведення посадовими особами ІДД Міндоходів особистого прийому громадян та розгляд їх письмових звернень;

22) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

 

11. ІДД Міндоходів утримується за рахунок державного бюджету.

Структуру ІДД Міндоходів затверджує Міністр.

Штатний розпис, кошторис ІДД Міндоходів затверджує заступник Міністра - керівник апарату.

Гранична чисельність працівників ІДД Міндоходів затверджується Міністром.

12. ІДД Міндоходів утворюється у порядку, передбаченому статтею 13 Закону України „Про центральні органи виконавчої влади”.

13. ІДД Міндоходів є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, коду ЄДРПОУ і свого повного найменування, інші печатки і штампи, власні бланки, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

 

 

 

Директор Департаменту регулювання

діяльності Міністерства та його

територіальних органів                                                                         Л.Г. Клочкова

 

 

 

 Затверджено

Наказ Інформаційно-довідкового

департаменту Міндоходів

від 01.06.2013 №14

(в редакції наказу ІДД Міндоходів

від 30.12.2013 №101)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА №___________________________

(заповнюється адміністратором реєстрації)

(для фізичної особи/фізичної особи – підприємця)

РОЗДІЛ 1. Заява-приєднання до договору "Про надання послуг електронного цифрового підпису"

Договірприєднання,визначенийуційЗаяві,укладаєтьсялишешляхомприєднанняфізичноїособи/фізичноїособипідприємцячиїїуповноваженогопредставника(даліЗамовника)дозапропонованогоДоговорувцілому,причомуЗамовникнеможезапропонуватисвоїумовицьогоДоговору.УвипадкунезгодизізмістомтаформоюДоговоручиокремихйогоположень,Замовниквправівідмовитисявідйогоукладення.

Замовник,якийдієназаконнихпідставах,підписавшицюЗаяву-приєднанняукладаєДоговір“Пронаданняпослугелектронногоцифровогопідпису”(далі–Договір),розміщенийнаофіційномуінформаційномуресурсі(далівеб-сайті)АкредитованогоцентрусертифікаціїключівІнформаційно-довідковогодепартаментуМіндоходів(далі–АЦСКІДД)Виконавця–www.acskidd.gov.ua,шляхомприєднання до всіх його умов в цілому.

ЗмоментупідписанняЗамовникомцієїЗаяви-приєднаннятаприйняттяїїВиконавцем,ЗамовниктаВиконавецьнабуваютьправтаобов’язків визначених Договором та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання).

Підписавши цю заяву Замовник засвідчує:

ознайомлення з умовами Договору та нормативними документами, що регулюють порядок надання послуг;

повне розуміння змісту Договору, значень термінів і всіх його умов;

вільневолевиявленняукластиДоговір,відповіднодойогоумов,визначенихнаофіційномувеб-сайтішляхомприєднаннядоньоговповному обсязі.

Відповідно до Закону України від 22 травня 2003 року №851“Проелектроннідокументитаелектроннийдокументообіг”,ЗаконуУкраїнивід22травня2003року№852“Проелектроннийцифровийпідпис”,підписанийелектроннимцифровимпідписомВиконавцяелектроннийДоговір(розміщенийнавеб-сайтіАЦСКІДД)єоригінальнимпримірником,маєповнуюридичнусилутанеможебутизапереченийВиконавцем чи Замовником виключно через те, що він має електронну форму.

РЕКВІЗИТИ ЗАМОВНИКА

Заповнюється українською мовою, друкованими літерами у 2-ох примірниках, та приймається до розгляду,

якщо немає виправлень чи необумовлених зауважень (заповнення олівцем не допускається)

Позначте свій статус:

Фізична особа ― підприємець

Фізична особа

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (без скорочень):

Ідентифікаційний номер

або серія та номер паспорту

Контактні дані:

Поштовий індекс:

Область:

Район області:

Населений пункт (м., с., смт., сел., хут.) назва:

Вулиця (вул., бульв., просп., пров., пл.):

Корпус:

Кв./офіс:

Будинок:

Засоби зв'язку (за наявності):

Телефон:

Факс:

E-mail:

____________________________________

____________________ /

Підписувач:

підпис

ПІБ

           

 

____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/tax/4_254.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"