Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

Ринок оціночних послуг для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства було монополізовано 12 фірмами

За Наказами Фонду державного майна України №554, 555, 556 від 23 квітня 2012 року, наказом Міністерства юстиції України №766/5 від 21 травня 2012 року ринок оцінки послуг для цілей оподаткування було поділено лише між 12 фірмами, хоча досі їх працювало 6 тис. Мотив - заниження оціночної вартості.

Вартість послуг оцінки зросла в рази і ринок нерухомості та автомобілів був заблокований.

Після хвилі протестів, втручання прем’єра та Президента 14 червня низка суперечливих наказів була скасована. Але це все тимчасово...

Петро ПАТЛАТИЙ
15.06.2012

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ


Корупції може бути схильна будь-яка людина, що володіє дискреційною владою — владою над розподілом якихось ресурсів, що не належать йому, на свій розсуд (чиновник, депутат, суддя, співробітник правоохоронних органів, адміністратор, екзаменатор, лікар тощо).

Дискреційні повноваження - сукупність прав і обов'язків державних органів, їх посадових та службових осіб, що дають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково зміст рішення або вибрати один з кількох варіантів прийняття рішень, пере бачених проектом акта.

Враховуючи ситуацію, що склалася в галузі незалежної оцінки, просимо орган, наділений повноваженнями в сфері регуляції оціночної діяльності відповісти на питання, які цікавлять оціночну спільноту.
Чому:

1. ФДМУ, володіючи дискреційними повноваженнями, фактично підмінив і незаконно розширив зміст статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" і пункту 4 "Прикінцевих положень" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки". Більш ніж двома десятками наказів ФДМУ фактично порушив норми Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і запровадив іншу, абсолютно нову не тільки оцінку, але і процес її організації.
В Наказах ФДМУ шляхом внесення змін з'явилися додатково і необґрунтовано:
- залучення до оціночної діяльності «сторонніх організацій», які призначені стати супутниками оціночних фірм при відмиванні коштів;
- знищення інституту стажування всупереч Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
- віртуальне впровадження так званої системи управління якістю в оцінці, яка набуває статусу інтелектуальної власності «сторонніх» організацій. Простіше кажучи, це легалізований механізм для отримання «відкату» коштів, які будуть віддавати «стороннім» організаціям оціночні підприємства, що будуть допущені до даного виду діяльності.

2. ФДМУ неправомірно сприяв фізичним і юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності:
- Підписав Угоду про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з НДЕІ, який не проводив до цього підготовку оцінювачів. При цьому відмовив 25 досвідченим навчальним центрам, які постійно проводять дану підготовку.
- Надав можливість тільки одній, наперед організованій групі господарських структур, вивчити свої представників: 80 осіб, менше 1% від всіх оцінювачів України.
- Не допустив до навчання всіх інших оцінювачів України (9000 осіб), зареєстрованих у реєстрі ФДМУ, і відмовляє їм в навчанні і сьогодні.
- Видав сертифікати суб’єкта оціночної діяльності 12 оціночним організаціям, сформованих під одним «дахом» господарів і ідеологів.
- Влаштував для «новоспечених» оцінювачів «кріпосне право». Вніс в кваліфікаційне свідоцтво оцінювача фразу: «для здійснення оціночної діяльності у складі…» конкретно визначеної юридичної особи.
- Ввів в склад Екзаменаційної комісії аж по 3 представника, але тільки від 2-х громадських організацій: 1) Асоціації спеціалістів банківської оцінки України (АСБОУ) та від 2) Союзу оцінювачів України (СОУ), які набули статусу саморегулівних організацій оцінювачів тільки 15 травня 2012 року.
- До складу Екзаменаційної комісії не був введений жоден представник УТО, АФО та інших, які більше десятиріччя! визнані ФДМУ як саморегулівні організації.

3. ФДМУ не тільки не вжив заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів, а сам створив колапс на ринку нерухомості України. Свідоме зменшення оцінювачів на ринку призвело до дефіциту послуги (300000 угод :21день :12 місяців : 80 чоловік ≈15 звітів за один день на одного чоловіка!) А дефіцит послуги призвів до її подорожчання в 6-10 разів.

4. Накази ФДМУ призвели до профанації не тільки спеціальності, але і процесу оцінки. Професіоналізм і репутація, схоже остаточно втратили актуальність в цій галузі економіки:
- Відмінено огляд об’єкта оцінки;
- За надання даних відповідає Замовник, який не тільки надає опис об’єкту оцінки, але і несе за нього відповідальність;
- Введено «спосіб оцінки для цілей оподаткування» через «спосіб автоматизованої оцінки для цілей оподаткування»;
- Оцінювач в порушення Національних стандартів оцінки не оцінює об’єкт оцінки, а виконує дії оператора комп’ютерної програми;
- Всі 12 «допущених до годівниці» оціночних підприємств розташовані в м.Київ.

5. ФДМУ звузив рамки впливу громадськості і розмив віртуальними саморегулівними організаціями (та їх об’єднаннями) склад Наглядової ради.

Враховуючи викладене вище,

Просимо невідкладно вжити заходів щодо створення прозорого механізму оцінювання нерухомості для цілей оподаткування шляхом:
1. скасування наказів Фонду державного майна України №554, 555, 556 від 23 квітня 2012 року, наказу Міністерства юстиції України №766/5 від 21 травня 2012 року, та інших актів ФДМУ нормативного та ненормативного характеру, прийнятих для започаткування оцінки для цілей оподаткування.
2. визнання за оцінювачами, які отримали кваліфікаційні документи за відповідними спеціалізаціями оцінки у відповідності з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» права здійснювати оцінку для цілей оподаткування.
3. ініціювання вилучення з статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" та з пункту 4 «Прикінцевих положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки» норм, що регламентують оцінку для цілей оподаткування.

Оцінювачі України

 

з 12 компаній 11 створені в 2011-2012 рр..

06.06.2012
Список суб’єктів оціночної діяльності, що включені до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності у розділ «Суб’єкти оціночної діяльності» за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» та спеціалізаціями у межах такого напряму

Список

суб’єктів оціночної діяльності,

що включені до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності у розділ «Суб’єкти оціночної діяльності» за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» та спеціалізаціями у межах такого напряму

Назва

Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Контактні дані

№ сертифіката СОД та дана його видачі

Напрям оцінки та спеціалізації у межах такого напряму, зазначені у сертифікаті суб’єкта оціночної діяльності

1

ТОВ "АЛЬТАРІКА"

37253566

02121,

м. Київ,

Харківське шосе, 156

(044) 377-53-67 (багатоканальний)

(044) 377-53-66

(096) 010-71-31 (Харків)

(095) 681-32-71 (Донецьк)

(095) 681-32-47 (Луганськ)

Інтернет-сайт: www.cinamaina.in.ua

№ 13503/12 від 06.06.2012

Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":

спеціалізація 3.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства ";

спеціалізація 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

2

ТОВ "АННИТ"

37873791

01103,

м. Київ,

вул. Драгомирова, 4, офіс 121

(044) 500-71-18 (call-центр)

(044) 500-71-17, (044) 500-71-19

(095) 681-39-01 (Донецьк)

(095) 681-46-29 (Луганськ)

(095) 681-32-10 (Харків)

Інтернет-сайт: www.annit.com.ua

№ 13506/12 від 06.06.2012

Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":

спеціалізація 3.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства ";

спеціалізація 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

3

ТОВ "ГРАФИТЕК ЛТД"

38080978

03151,

м. Київ, Повітрофлотський проспект, 66

(044) 377-54-81 (багатоканальний)

(044) 377-54-86

(098) 874-57-63 (Львів)

(096) 013-97-49 (Рівне, Луцьк)

(096) 013-56-16 (Івано-Франківськ)

(096) 013-56-15 (Тернопіль)

Інтернет-сайт: www.grafitek.com.ua

№ 13499/12 від 06.06.2012

Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":

спеціалізація 3.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства ";

спеціалізація 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

4

ТОВ "ІНТЕК-ПЛЮС"

37956338

02090,

м. Київ,

вул. Сосюри, 6

(044) 500-05-25 (багатоканальний)

(044) 500-05-21

(096) 013-56-14 (Кіровоград)

(096) 527-68-83 (Черкаси)

(096) 013-56-13 (Дніпропетровськ)

(096) 013-08-90 (Полтава)

Інтернет-сайт:

www.intek-plus.com.ua

№ 13501/12 від 06.06.2012

Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":

спеціалізація 3.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства ";

спеціалізація 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

5

ТОВ "КЕРКИОН"

37873189

04053,

м. Київ,

вул. Артема, 37-41

(044) 583-50-30 (багатоканальний)

(044) 583-50-31, (096) 013-08-62 (Ужгород, Івано-Франківськ)

(096) 013-08-63 (Львів)

(096) 013-08-61 (Чернівці)

(067) 891-56-84 (Тернопіль)

Інтернет-сайт:

www.kerkion.com.ua

№ 13500/12 від 06.06.2012

Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":

спеціалізація 3.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства ";

спеціалізація 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

6

ТОВ "ЛАОДИКА"

37873152

04655,

м. Київ,

вул. Новокостянтинівська, 2А

(044) 351-19-03 (багатоканальний)

(044) 351-19-04, (044) 359-04-32

(097) 612-64-70 (Одеса)

(097) 612-64-71 (Миколаїв)

(097) 612-64-76 (Херсон)

(097) 612-64-79 (АР Крим)

Інтернет-сайт:

www.laodika.com.ua

№ 13496/12 від 06.06.2012

Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":

спеціалізація 3.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства ";

спеціалізація 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

7

ТОВ "ЛЕГРАНД ЛТД "

37253292

01034,

м. Київ,

вул. Володимирська, 45, офіс 101

(044) 230-06-76 (call-центр)

(044) 230-06-70, (044) 230-06-80

(096) 017-50-93 (Дніпропетровськ)

(096) 017-50-34 (Донецьк)

(096) 807-23-99 (Запоріжжя)

Інтернет-сайт:

www.legrand.in.ua

№ 13495/12 від 06.06.2012

Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":

спеціалізація 3.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства ";

спеціалізація 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

8

ТОВ "ОДЕОН-2010"

37253219

02068,

м. Київ,

вул. Ахматової, 13,

оф. 113

(044) 220-30-20 (багатоканальний)

(044) 220-23-33, (044) 220-90-18

(093) 754-99-63 (Суми)

(093) 754-99-19 (Харків)

(093) 754-99-22 (Чернігів)

Інтернет-сайт:

www.odeon.in.ua

№ 13502/12 від 06.06.2012

Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":

спеціалізація 3.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства ";

спеціалізація 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

9

ТОВ "ПРІНТСЕЛ"

37873079

03056,

м. Київ,

пров. Індустріальний, 2, офіс 3

(044) 454-16-16 (багатоканальний)

(044) 454-16-17

(099) 146-45-95(Одеса)

(050) 812-96-25 (Житомир)

(095) 341-97-46 (Вінниця)

(095) 346-21-45 (Хмельницький)

Інтернет-сайт:

www.printsel.com.ua

№ 13505/12 від 06.06.2012

Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":

спеціалізація 3.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства ";

спеціалізація 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

10

ТОВ "РОСТТОРГ"

37956269

04071,

м. Київ,

вул. Нижній Вал, 7/9

(044) 277-27-73 (call-центр)

(044) 277-27-74

(096) 024-32-50 (АР Крим)

(099) 257-67-32 (Запоріжжя)

(099) 257-68-02 (Херсон)

(093) 723-27-84 (Миколаїв)

Інтернет-сайт:

www.rosttorg.com.ua

№ 13498/12 від 06.06.2012

Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":

спеціалізація 3.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства ";

спеціалізація 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

11

ТОВ "СТІЛПАРК"

38080900

01135,

м. Київ,

вул. Дмитрівська, 69, офіс 10

(044) 359-04-30 (багатоканальний)

(044) 359-04-31

(098) 864-34-92 (Житомир, Рівне)

(098) 864 34 93 (Хмельницький)

(098) 864-67-51 (Чернівці)

(098) 864-67-53 (Луцьк)

Інтернет-сайт:

www.stilpark.kiev.ua

№ 13504/12 від 06.06.2012

Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":

спеціалізація 3.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства ";

спеціалізація 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

12

ТОВ "ЮРІНТЕГРО"

38039647

01042,

м. Київ,

вул. Приозерна, 2

(044) 230-05-45 (call-центр)

(044) 230-05-50, (044) 230-05-48

(098) 306-52-35 (Дніпропетровськ)

(098) 306-54-31 (Полтава)

(098) 303-86-49 (Суми)

(098) 303-86-83 (Чернігів)

Інтернет-сайт:

www.ozinka.com.ua

№ 13497/12 від 06.06.2012

Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":

спеціалізація 3.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства ";

спеціалізація 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

http://www.spfu.gov.ua/ukr/news_big.php?id=10710

____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/tax/4_219.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"