Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

ДПСУ – це і Державна податкова служба України, і Державна прикордонна служба України

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) часто називає себе Державною податковою службою України (ДПСУ) або ДПС або ДПС України, ці слова застосовують і журналісти, і економісти, адже є Закон "Про державну податкову службу в Україні", крім того тепер так офіційно називають ДПАУ після перейменування в ході адміністративної реформи за Указом Президента від 09.12.2010 р. №1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", це найменування застосовує і Податковий кодекс України. Але Закон від 04.12.1990 р. № 509-XII має назву "Про державну податкову службу в Україні", а не "Про державну податкову службу Україні"

Гумор ще в тому, що ДПСУ у нас вже є – це Державна прикордонна служба України. І ця назва теж є узаконеною (є Закон України від 03.04.2003 р. №661-IV “Про Державну прикордонну службу України”).

Віталій МОСЕЙЧУК
08.02.2011

Є Закон про державну податкову службу України, а і є Положення про неї від Президента

УКРАЇНА ЧЕРЕЗ ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЗАМІСТЬ ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК ВИДУМАЛА СОБІ АЄРОМОБІЛЬНІ ВІЙСЬКА

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.07.2009  N 743/3/16-1111

Заходи впливу ДПАУ щодо відшкодування ПДВ. Розшифровки контрагентів

                             (Витяг)

ДПАУ на виконання п. 3 доручення КМУ (до Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Указу Президента України від 25.02.2008 р. N 155 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року “Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 грудня 2006 року “Про заходи щодо попередження і нейтралізації загроз національній безпеці, пов’язаних із нестабільністю правового регулювання відносин у сфері адміністрування податку на додану вартість” (далі — Рішення), затвердженого Першим віце-прем’єр-міністром України 28.02.2008 р.) доповідає.

1. З метою завершення перевірок визначення правомірності заявлених до відшкодування сум податку, які тривають понад установлений законом термін, та забезпечення скорочення бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ органами ДПС України продовжується робота щодо упередження безпідставно заявлених до відшкодування сум ПДВ.

За результатами контрольно-перевірочних заходів у 2009 р.

проведено виїзні документальні перевірки 3726 підприємств.

2. З метою поліпшення ефективності роботи з адміністрування ПДВ та на виконання п. 3.2 Рішення РНБО ДПА України 22.08.2008 затверджено План заходів, спрямованих на посилення внутрішнього контролю за додержанням законодавства посадовими особами органів ДПС при адмініструванні ПДВ (далі — План заходів).

З метою посилення внутрішнього контролю за додержанням законодавства посадовими особами органів ДПС, скорочення та поетапної ліквідації бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ, у тому числі критичної, а також завершення перевірок визначення правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ, які тривають понад установлений законом термін, ДПАУ вжито окремих методологічних та організаційних заходів.

У першому півріччі 2009 р. питання правомірності відшкодування з бюджету сум ПДВ, визначені Планом заходів, були перевірені підрозділом відомчого контролю у ході комплексних перевірок органів ДПС Миколаївської та Черкаської областей.

За результатами перевірок видано накази, якими притягнуто до відповідальності винних посадових осіб, та вжито заходів щодо усунення виявлених порушень.

     На виконання  розпорядження  ДПАУ  від  26.01.2009   N   19-р

( vr019225-09   )   "Щодо   проведення  службового  розслідування"

працівниками ГУПМ та Управління по боротьбі з корупцією в  органах

ДПС  ДПАУ  перевірено  оперативно-службову  діяльність підрозділів

головного відділу податкової  міліції  ДПІ  у  Печерському  районі

м. Києва у 2008 та січні 2009 р.

За результатами перевірки начальника вказаного підрозділу звільнено із займаної посади, його заступнику оголошено сувору догану, двом оперативним працівникам оголошено догани та двох співробітників попереджено.

3. Згідно із вимогами розпорядження КМУ від 06.02.2008 N 262-р “Про заходи щодо удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість”, наказу ДПАУ від 18.04.2008 N 266 “Про організацію взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів” підрозділи податкової міліції здійснюють оперативне відпрацювання інформації щодо платників ПДВ ризикової категорії та платників, що заявили до відшкодування з бюджету податку, у порядку, встановленому чинними законодавчими та нормативно-правовими актами.

З метою ефективного відпрацювання розшифровок додатка 5 до декларацій з ПДВ, оперативного виявлення і локалізації “податкових ям” та притягнення до відповідальності осіб, причетних до їх створення і функціонування, з 26 січня 2009 р. проводиться оперативно-профілактична операція “Яма”.

З метою забезпечення ступеневого контролю за бюджетним відшкодуванням ПДВ підрозділи податкової міліції беруть участь в опрацюванні реєстрів на відшкодування, у межах компетенції надають застереження щодо такого відшкодування.

4. На виконання вимог розпорядження КМУ від 06.02.2008 р.

N 262 “Про заходи щодо удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість” у першому півріччі 2009 р. ДПАУ розроблено нормативні документи та здійснено такі заходи:

     наказом ДПАУ   від  24.04.2009  р.  N  213  (  v0213225-09  )

затверджено Уніфікований  формат  транспортного  повідомлення  при

інформаційній   взаємодії   платників   податків,   операторів  та

податкових  органів  в  електронному  вигляді  телекомунікаційними

каналами  зв'язку з використанням електронного цифрового підпису з

метою   стандартизації   інтерфейсу   взаємодії    криптографічних

бібліотек   всіх   акредитованих  центрів  сертифікації  ключів  з

існуючою в органах ДПСУ системою приймання та  обробки  податкової

звітності,  поданої  платниками  податків  в  електронному вигляді

засобами телекомунікаційного зв'язку;

     наказом ДПАУ  від  06.04.2009  р.  N 168 ( v0168225-09 ) "Про

впровадження  централізованої   системи   електронної   податкової

звітності  платників  податків  в органах ДПС України" затверджено

План-графік поетапного впровадження у  промислову  експлуатацію  в

органах   ДПСУ   централізованої  системи  електронної  податкової

звітності платників податків та створення на базі ДПА у  м.  Києві

відділу централізованої обробки електронних звітів (ЦОЕЗ), на який

покладено функції приймання,  передачі  та  обробки  всіх  масивів

електронної   звітності.   Вказана  система  дозволить  оперативно

отримувати й обробляти інформацію платників податків, у тому числі

через   спецоператорів,  скоротити  витрати  на  районному  рівні,

зменшити  обсяги  технічних  помилок,  забезпечити  повний  захист

інформації,  покращити  рівень  обслуговування  платників та імідж

ДПС;

доопрацьовано та підтримується в актуальному стані програмне забезпечення для платників податків з формування та передачі до органів ДПС податкової звітності в електронному вигляді згідно з наказом ДПАУ від 21.01.2009 р. N 8 “Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість”. Оновлені версії регулярно надсилаються до регіональних ДПА для безкоштовного розповсюдження серед платників податків, а також оприлюднюються на сайті ДПАУ;

удосконалено програмне забезпечення Системи автоматизованого співставлення розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (далі — Система) та транспортного модуля підняття даних з районного на обласний і центральний рівні, що дало можливість щоденно отримувати та обробляти розшифровки. Співставлення виконується на центральному рівні із забезпеченням доступу до результатів співставлення підрозділам органів ДПС на регіональному та районному рівні для відпрацювання отриманих результатів;

розроблено і на центральному рівні впроваджується модуль до програмного забезпечення Системи, який дозволяє графічно відображати зв’язки між контрагентами та в автоматичному режимі відслідковувати схеми та ланцюги взаємовідносин платників ПДВ.

Органами ДПС забезпечується значний обсяг робіт з приймання та обробки податкової звітності платників податку на додану вартість. У червні цього року подали звітність в електронному вигляді 77,6% платників ПДВ. Кількість операцій у розшифровках, поданих у червні, — 94,95% загальної кількості операцій.

5. На сьогодні робота ДПАУ спрямована на максимальне погашення наявної заборгованості з відшкодування ПДВ перед платниками та забезпечення у подальшому відшкодування податку у законодавчо встановлені терміни.

На виконання пп. 3 п. 3 Рішення листами ДПАУ від 24.03.2008 р. N 3424/5/10-3010/732 та N 89/1/10-3010/733 Раді національної безпеки і оборони України та Секретаріату Президента України, відповідно, надано аналіз результатів адміністративного та судового оскарження платниками ПДВ рішень органів ДПС про зменшення розміру сум ПДВ, що підлягають відшкодуванню з Держбюджету України, або відмову в їх виплаті та повідомлено про вжиті заходи стосовно підвищення ефективності виконання органами ДПС контрольних функцій.

Крім того, з метою формування належної доказової бази по руйнуванню схем ухилення від оподаткування, припинення протиправної діяльності суб’єктів господарювання, які надали податковий кредит і не задекларували податкових зобов’язань, розроблено та направлено до підпорядкованих органів ДПС листом від 03.02.2009 р. N 2012/7/10-1017/256 Методичні рекомендації (орієнтовний алгоритм дій) органів ДПС по руйнуванню схем ухилення від оподаткування та формування доказової бази у справах про стягнення коштів, отриманих за нікчемними угодами. З результатами аналізу стану позовної роботи і з метою вирішення справ про відшкодування з бюджету сум ПДВ та визнання недійсними податкових повідомлень-рішень щодо зменшення заявлених до відшкодування сум на користь органів ДПС України, листом ДПАУ від 10.03.2009 р. N 4917/7/10-3017/735 наголошено регіональним органам на забезпеченні належної доказової бази при відстоюванні позиції органів ДПС у судах по справах різних категорій, і в тому числі про відшкодування з бюджету сум ПДВ та визнання недійсними податкових повідомлень-рішень щодо зменшення заявлених до відшкодування сум податку.

6. З метою запровадження передбаченого пп. 4 п. 3 Рішення моніторингу змін показників, що всебічно характеризують ситуацію з відшкодуванням з Держбюджету України сум ПДВ, зокрема, сум, які знаходяться в адміністративному або судовому оскарженні, ДПАУ видано розпорядження від 21.05.2008 р. N 152-р “Про забезпечення взаємодії структурних підрозділів органів ДПС щодо відстеження стану залишків невідшкодованих сум ПДВ, які знаходяться в адміністративному або судовому оскарженні”. Вказаним розпорядженням передбачено здійснення органами ДПС аналізу обсягів та детальної структури сум ПДВ, заявлених до відшкодування з Держбюджету України, сум, щодо яких відмовлено у відшкодуванні з Держбюджету України, сум, які відшкодовано та не відшкодовано, в тому числі підтверджені перевірками, перевіряються понад установлені законом строки, сум, щодо яких здійснюється адміністративне оскарження, судовий розгляд, тощо по кожному регіону.

Заступник Голови Н.Рубан

____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/tax/4_168.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"