Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

Є податкові пільги – здавай квартальний звіт за Порядком і від Кабміну, і від ДПАУ та Мінфіну. Продаж товарів іноземцям пільгується, а продаж цих самих товарів українцям – оподатковується по повній програмі

Відповідно до пункту 30.1 статті 30 Податкового кодексу податкова пільга – передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті.

Пункт 30.2 передбачає, що підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

А відповідно до пункту 30.6 ПКУ суми податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом – платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Такий порядок затверджено Постановою КМУ від 27 грудня 2010 р. N 1233.

З нього можна дізнатися (пункт 8), що податкові пільги визначаються за операціями з постачання товарів та/або послуг, що є об’єктами обкладення податком на додану вартість і відповідно до Податкового кодексу України та міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою, а також тих, до яких застосовані спеціальні режими оподаткування в галузі сільського господарства. Крім того запроваджено додатковий квартальний звіт, щоправда він не є податковою декларацією, але звіт є звіт.

Таким чином офіційно визнано, що експорт щодо ПДВ є пільгою, оскільки ставка ПДВ при експорті, як правило, 0%. Звідси сумний висновок – виходить, що продаж українських товарів іноземцям пільгується, а продаж цих самих товарів українцям – оподатковується по повній програмі. Це узаконена державна зрада... І тепер зрозуміло, чому економіка України має небезпечну експортоорієнтованість.

Крім того Порядок від Кабміну не визначає методику розрахунку конкретних сум податкових пільг. В пункті 9 говориться, що суми податків та зборів, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, розраховуються таким суб’єктом у порядку, встановленому Державною податковою службою за погодженням з Мінфіном. Тоді навіщо його затверджено?

Петро ПАТЛАТИЙ
02.02.2011

ДПС в місті Києві намагається штрафувати за неподання звіту про суми податкових пільг як за порушення ведення податкового обліку

Неприбуткові організації (крім профспілок) здають два звіти щодо використаних коштів та податкових пільг

Вилучення оригіналів документів неможливе навіть через суд або чому слід порушувати кримінальну справу для вилучення документів

Коментар до Податкового кодексу України – найбільший серед всіх коментарів кодексів

Податківці при перевірках тепер не зобов’язані відмічатися в Журналі реєстрації перевірок

Відмова від примусової інвентаризації чи наданні копій документів тепер має наслідком адміністративний арешт активів

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2010 р. N 1233

Київ

Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг

Відповідно до пункту 30.6 статті 30 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, що додається.

2. Державній податковій службі забезпечити облік сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, за операціями, що здійснюються на митній території України.

3. Державній митній службі забезпечити облік сум податків та зборів, не сплачених суб’єктами господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України.

4. Державній податковій службі та Державній митній службі привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 34

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 27 грудня 2010 р. N 1233

 

ПОРЯДОК

обліку сум податків та зборів,

не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг

1. Цей Порядок є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до Податкового кодексу України не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.

2. Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг (далі — звіт) за формою згідно з додатком.

3. Звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

4. У звіті зазначається:

у графах “Код податку, збору” та “Найменування податку, збору" — код та найменування податку та збору відповідно до бюджетної класифікації;

у графах “Код пільги згідно з довідником пільг” та “Найменування податкової пільги “ — код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до довідника пільг, форма та порядок ведення якого затверджуються Державною податковою службою;

у підграфі “усього” графи “Сума податкових пільг" — обсяг пільг за платежами, що здійснені до зведеного бюджету;

у підграфі “в тому числі з державного бюджету” графи “Сума податкових пільг" — обсяг пільг за платежами, що здійснені до державного бюджету;

у підграфах “дата початку” та “дата закінчення” графи “Строк користування податковими пільгами у звітному періоді" — число, місяць, рік. У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду;

у підграфах “усього” та “у тому числі з державного бюджету” графи “Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням" — обсяг пільг за платежами відповідно до довідника пільг у разі цільового використання податкових пільг.

5. Державна податкова служба та Державна митна служба готують зведену інформацію про суми податкових пільг суб’єктів господарювання, визначають обсяг втрати доходів бюджету внаслідок надання таких пільг.

6. Органи державної податкової служби забезпечують облік сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.

7. Облік податкових пільг ведеться органами державної податкової служби на підставі звіту.

8. Податкові пільги визначаються за операціями з постачання товарів та/або послуг, що є об’єктами обкладення податком на додану вартість і відповідно до Податкового кодексу України та міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою, а також тих, до яких застосовані спеціальні режими оподаткування в галузі сільського господарства.

9. Суми податків та зборів, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, розраховуються таким суб’єктом у порядку, встановленому Державною податковою службою за погодженням з Мінфіном.

Додаток

                                                        до Порядку

 

                               ЗВІТ

                    про суми податкових пільг

 

 

------------------------------------------------------------------

| 1. |  Звітний податковий період    |    |   |   |   |          |

|    |                               |----------------+----------|

|    |                               |рік             |квартал   |

------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------

| 2. |Повне найменування суб'єкта|                               |

|    |господарювання             |                               |

|    |                           |-------------------------------|

------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------

| 3. |Код суб'єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ| | | | | | | | |

|    |або реєстраційний номер його картки        | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------

| 4. |Місцезнаходження|поштовий індекс                 | | | | | |

|    |суб'єкта        |--------------------------------+-+-+-+-+-|

|    |господарювання  |телефон*              | | | | | | | | | | |

|    |                |----------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|

|    |                |мобільний телефон*    | | | | | | | | | | |

|----+----------------+----------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|

|    |                |телефакс*             | | | | | | | | | | |

|----+----------------+------------------------------------------|

|    |                |адреса електронної пошти*                 |

------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------

| 5. |До державної податкової служби в __________________________|

------------------------------------------------------------------

 

* Заповнюється за бажанням.

------------------------------------------------------------------------------------

|  Код |Наймену-|Код пільги|Найменування|    Сума     |    Строк   |Сума податкових|

|подат-| вання  | згідно з | податкової |  податкових |користування|    пільг, що  |

|  ку, |податку,|довідником|   пільги   |    пільг,   |податковими | використана за|

|збору | збору  |  пільг   |            |   гривень   | пільгами у |    цільовим   |

|      |        |          |            |             |  звітному  | призначенням, |

|      |        |          |            |             |  періоді   |    гривень    |

|      |        |          |            |-------------+------------+---------------|

|      |        |          |            |усьо-| у тому| дата| дата |усього| у тому |

|      |        |          |            |  го |числі з| по- |закін-|      |числі з |

|      |        |          |            |     |держав-|чатку|чення |      |держав- |

|      |        |          |            |     | ного  |     |      |      | ного   |

|      |        |          |            |     |бюджету|     |      |      |бюджету |

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Дата заповнення       ---------------------

                       ---------------------

 

 Керівник підприємства або

 уповноважена ним особа,

 реєстраційний номер облікової картки  ________  _________________

                                       (підпис)    (ініціали та

                                                     прізвище)

 

 ---------------------

 ---------------------

                                                      М.П.

 

 Головний бухгалтер,

 реєстраційний номер облікової картки  ________  _________________

                                       (підпис)    (ініціали та

                                                     прізвище)

 

 ---------------------

 ---------------------

 

_______________

Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами державної податкової служби.

------------------------------------------------------------------

|Відмітка про внесення даних до електронної бази                 |

|звітності _____________________ 20__ року                       |

|----------------------------------------------------------------|

------------------------------------------------------------------

____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/tax/4_164.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"