Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

Коментар до Податкового кодексу України – найбільший серед всіх коментарів кодексів

6 січня 2011 року пройшло повідомлення про те, що вийшов в світ Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України в 3-х томах під редакцією М. Я. Азарова і його навіть можна скачати на одному з сайтів Мінфіну. В цих коментарях до податкового кодексу вразили три нонсенси.

По-перше, це обсяг - 2389 сторінок! Це найбільший коментар до українського кодексу на теперішній час, по-моєму. Навіть щоб просто скачати коментар до Податкового кодексу, доведеться витратити чимало часу, але його не прочитає і половина бухгалтерів. Коментарі до Цивільного, Господарського,  Кримінального та інших кодексів "сховаються". Судіть самі.

-            Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої, К.: Правова єдність., 2007. – 1140 с.

-            Кравчук В. М., Угриновська О. І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. — К. : Істина, 2006. - 944 с.

-            Постатейний коментар у двох частинах. Частини 2. / Керівники авторського колективу та відповідальні редактори проф. А С Довгерт, проф. Н С Кузнєцова. — К.: Юстиніан, 2006. — 1008 с.

-            Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. Автор: Тертишник В. М. 2007, с. 1056 ISBN: 966-8291-15-8

-            Науково-практичний коментар Господарського кодексу Українии. За загальною редакцією В. К. Мамутова. Юрінком Інтер. С. 441. ISBN: 966-667-140-9

-            Кодекс України про адміністративні правопорушення : Науково-практичний коментар Автор: Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. "Правова єдність", 2008, С. 781.

По-друге, цей коментар для Податкового кодексу, найбільший в історії України, написали власне розробники ПК. Таким чином закрадається думка, що автори Податкового кодексу не вміють писати зрозуміло і лаконічно, оскільки доводиться ще пояснювати величезними коментарями.

Цікаво, що в передмові до коментаря Податкового кодексу наведено таке висловлювання Цицерона (з помилкою в прізвищі – в передмові написано Ціцерон!): “Знання законів полягає не в тому, щоб пам’ятати їх слова, а в тому, щоб розуміти їх зміст”.

На мою думку, до коментарю ПКУ варто застосувати висловлювання Лао Цзи. Наведу їх російською мовою: “Когда множатся приказы и законы, растет число воров и разбойников”.

По-третє, серед авторів коментарів до Податкового кодексу я не знайшов жодного підприємця, власника бізнесу, практикуючого бухгалтера. Суцільні теоретики та митарі коментували цей кодекс. А де слова практиків? На Майдані?

А тому читайте альтернативний коментар Податкового кодексу від підприємців та аудиторів у нас.

Петро ПАТЛАТИЙ
11.01.2011

Н63 Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. /кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.

 ISBN 978-966-337-224-2

Скачати Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України від Азарова. Скачати коментарі до Податкового кодексу

Вийшов оригінальний коментар Податкового кодексу України: збірник казусів, абсурдів та нісенітниць ПКУ

Ані Закон №2181, ані Податковий кодекс не передбачають фінансової відповідальності податкової служби за відмову в прийнятті податкової звітності

Хто має підписувати податкові декларації або як Податковий кодекс примусово запровадив посади бухгалтера у всіх юридичних особах

Набуття Податковим кодексом чинності з 1 січня 2011 року суперечить  Закону “Про систему оподаткування”

Всупереч Бюджетному та власне Податковому кодексу впроваджують податкову конституцію з 1 січня 2011 року

Податковий кодекс не містить права податкових органів на затвердження порядку складання податкової звітності

Вилучення оригіналів документів неможливе навіть через суд або чому слід порушувати кримінальну справу для вилучення документів

Податківці при перевірках тепер не зобов’язані відмічатися в Журналі реєстрації перевірок

Скачати Податковий кодекс України

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


У томі І Науково-практичних коментарів до Податкового кодексу розкрито сутність термінів і понять, що використовуються у податковому законодавстві, детально проаналізовано загальні положення Податкового кодексу України, прокоментовано основні засади адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів). У даний том увійшли перший та другий розділи, у яких визначаються загальні засади оподаткування в Україні. До розділу І включені коментарі до загальних положень: поняття податку, податкового обов’язку, основних принципів податкового законодавства тощо. У розділ ІІ увійшли коментарі, що стосуються податкової звітності, порядку роз’яснення податкового законодавства, здійснення податкового контролю, обліку платників, порядку погашення податкового боргу платників податків, відповідальності та пені, застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав та інші питання, пов’язані з адмініструванням податків.

 

У том ІІ Науково-практичних коментарів до Податкового кодексу увійшли основні бюджетоутворюючі податки національної податкової системи України: податок на прибуток підприємств (Розділ ІІІ), податок на доходи фізичних осіб (Розділ IV), податок на додану вартість (Розділ V). Коментар за даними розділами надається у формі роз’яснення, тлумачення та правильного розуміння кожної статті, а також пропонується алгоритм застосування на практиці окремих норм податкового законодавства. Коментарі в другому томі тісно пов’язані з розділами І, ІІ, ХІХ та ХХ Податкового кодексу. У коментованих розділах звертається увага не тільки на норми Податкового кодексу, а й на інші суміжні нормативно-правові акти щодо процесів оподаткування.

 

У том ІІІ Науково-практичнихкоментарів до Податкового кодексу Україниувійшлиіншівісімнадцятьподатків, зборів та платежів, передбаченихстаттями 9, 10, 11 Розділу І Податкового кодексу України.

У томі ІІІ Коментаріввисвітленоособливостіоподаткуванняплатниківподатківвумовахдії угоди про розподілпродукції (Розділ ХVIII), прикінцевіположення (Розділ ХІХ) та перехідніположення (Розділ ХХ). У прикінцевихположенняхкоментуютьсярегламентованітермінинабраннячинності Кодексу в цілому та окремихрозділів, глав, статей, пунктів, підпунктів. Також у даномурозділікоментуютьсянаданіповноваження та завданнявиконавчим та законодавчим органам владистосовноокремихположеньоподаткування. До розділу ХХ Податкового кодексу надаєтьсяКоментарстосовно ряду специфічнихперехідних умов щодоокремихподатків, зборів, платежів (механізмнарахуванняподатків, визначенняподатковогозобов’язання, введенняподатковихпільгтощо).

Розрахований на державних службовців, фахівців міністерств та відомств та інших центральних органів виконавчої влади, керівників бюджетних установ та організацій, викладачів і студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного спрямування, усім, чия діяльність пов’язана з практичним застосуванням податкового законодавства.

____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/tax/4_154.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"