Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

Органи державної податкової служби не реагують на критичні виступи в Інтернеті та за кордоном?

Згідно з Порядком реагування органів державної податкової служби на критичні виступи в засобах масової інформації, який затверджено Наказом ДПАУ від 29.10.2002  N 516, ДПАУ реагує на критику, яка лунає в українських друкованих засобах масової інформації та на українських каналах телебачення і радіомовлення. Таким чином про реакцію на закордонні публікації та публікації в мережі Інтернет мова не йде.

Тому все критичне, що написане про ДПАУ та податкову систему в Інтернеті або за кордоном не є критичним виступом з точки зору податківців. Шкода. З іншого боку ігнорування українського Інтернету – це ознака непрямої цензури.

Існує таємний Порядок організації роботи та взаємодії органів дердавної податкової служби України при реагуванні на критичні виступи в засобах масової інформації, який затверджено Наказом ДПСУ від 28.10.2011 р. Цього наказу немає в правових базах та широкому доступі, хоча він стосується ЗМІ та журналістів s dymve самомо говориться , що щого видано для «забезпечення відкритості...». І за ним ДПС тепер реагує і деякі інтернет-видання.

Петро ПАТЛАТИЙ

В таємному наказі податківці передбачають зустрічі із авторами критичних матеріалів у ЗМІ для всебічного освітлення проблеми з точки зору органу ДПС

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Державної податкової

                                      адміністрації України

                                      29.10.2002  N 516

ПОРЯДОК

реагування органів державної податкової служби на критичні виступи в засобах масової інформації

1. Визначення термінів

1.1. Засоби масової інформації (ЗМІ):

українські друковані засоби масової інформації, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16.11.92 N 2782-XII) ;

сфера розповсюдження — місцева, регіональна, загальнодержавна, зарубіжна (Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16.11.92 N 2782-XII) ;

українські канали телебачення і радіомовлення (Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21.12.93 N 3759-XII) ;

загальнонаціональний канал мовлення — канал мовлення, призначений для трансляції телерадіопрограм більш як на половину областей України (Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21.12.93 N 3759-XII).

1.2. Дії органів державної податкової служби (ДПС) — діяльність органів державної податкової служби, пов’язана зі здійсненням контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством; масово-роз’яснювальна робота; запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення та інші функції, передбачені ст. 2 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.90 N 509-XII.

1.3. Підрозділи моніторингу виступів у засобах масової інформації стосовно дій органів державної податкової служби — структурний підрозділ органів державної податкової служби, що виконує функцію моніторингу виступів у засобах масової інформації, стосовно дій органів державної податкової служби та забезпечує зв’язки із засобами масової інформації, громадськістю.

1.4. Функції підрозділів моніторингу виступів у засобах масової інформації стосовно дій органів державної податкової служби — збір, обробка, аналіз інформації, що стосується діяльності державної податкової служби, процесів оподаткування, фінансово-економічного становища в державі та за її межами, пов’язаного з питаннями оподаткування; створення відповідним органом державної податкової служби реєстру засобів масової інформації за їх територіальною належністю.

1.5. Критичні виступи — розповсюджені засобами масової інформації виступи, які містять у собі критичну інформацію щодо дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб, пов’язані з виконанням законодавчо покладених на них функцій та службових обов’язків.

2. Реагування органів державної податкової служби на критичні виступи у засобах масової інформації

2.1. Підрозділи, за якими закріплені функції збору, обробки, аналізу критичних виступів в ЗМІ відносно дій органів ДПС та їх посадових осіб у ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюють систематичне відстеження, вивчення та аналіз відстежених виступів в ЗМІ. Відстеження виступів в ЗМІ проводиться відповідним органом ДПС згідно затвердженого реєстру ЗМІ за їх територіальною належністю.

2.2. Після проведення відбору критичних виступів в ЗМІ, зміст яких безпосередньо торкається діяльності органів державної податкової служби України та дій їх посадових осіб, здійснюється їх аналіз та вивчення (термін — три дні з дня отримання інформації).

За результатами проведеного аналізу на ім’я голови відповідного органу ДПС подається службова записка з викладенням інформації стосовно критичних виступів в ЗМІ щсдо діяльності органів ДПС України та їх посадових осіб.

2.3. У випадках, коли критичні виступи ЗМІ торкаються діяльності органів державної податкової служби іншої територіальної належності, орган державної податкової служби, в межах територіальної належності якого знаходиться вказаний ЗМІ, письмово повідомляє орган ДПС, в адресу якого спрямовано критичний виступ, та передає текстову копію критичного матеріалу (термін — три дні).

2.4. Голова відповідного податкового органу не пізніше 2-х днів з дня отримання службової записки приймає рішення про необхідність перевірки викладеної інформації та дає доручення підрозділу відомчого контролю та іншим підрозділам щодо організації її проведення, з визначенням терміну виконання (не більше 1-го місяця).

2.5. Підрозділ відомчого контролю або інший підрозділ, визначений головою органу ДПС, здійснює перевірку достовірності інформації, що викладена у критичному виступі ЗМІ.

За результатами цієї перевірки на ім’я голови складається довідка з аналізом та висновком щодо достовірності зазначеної інформації. Копія довідки з відповідними резолюціями надається підрозділу моніторингу для узагальнення та подальшої роботи зі ЗМІ.

2.6. При підтвердженні за результатами перевірки фактів неправомірності дій органів ДПС або їх посадових осіб — голова відповідного податкового органу виносить рішення про здійснення організаційних заходів щодо усунення виявлених в роботі недоліків та про притягнення винних до відповідальності. Інформація про це має бути направлена до редакції відповідного ЗМІ.

2.7. У випадку, коли за результатами перевірки критична інформація не знаходить свого підтвердження, голова відповідного органу ДПС приймає рішення щодо здійснення визначеної чинним законодавством України процедури спростування неправдивої інформації.

2.8. У разі, коли критичні матеріали ЗМІ для відповідного реагування були надіслані до органів ДПС за територіальною належністю, такий орган ДПС після вжиття передбачених Порядком заходів, повинен письмово повідомити орган ДПС, що передав критичну інформацію, про результати реагування (термін — три дні з винесенням остаточного рішення по справі).

____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_131.html 


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"