Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

Практично всі критерії відбору та формування переліку (Реєстру) великих платників податків дублюють один одного

Є у структурі ДПАУ Управління організації роботи з великими платниками податків, яке працює з 2000 року. Цікаво розглянути критерії відбору та формування переліку (Реєстру) великих платників податків (далі - Критерії). Останні Критерії затверджено Листом ДПАУ від 06.03.2009 р.  N 162/08-0118, і таких Критеріїв чотири: сукупний валовий дохід, загальна сума нарахованих податків до Державного бюджету України, загальна сума сплачених податків до Державного бюджету України, загальна сума податку на додану вартість, задекларована до відшкодування з бюджету. Крім того при середньообліковій чисельності працівників за звітний (фінансовий) рік, меншій, ніж 15 чоловік, загальна чисельність балів зменшується на 2. Якщо загальна сума балів за встановленими показниками більша або дорівнює п’яти, платник податків відповідає критеріям великого платника податків.

Але майже всі ці Критерії дублюють один одного. Наприклад, загальна сума сплачених податків до Державного бюджету України входить до загальна сума нарахованих податків до Державного бюджету України. А також до сукупного валового доходу. Загальна сума податку на додану вартість, задекларована до відшкодування з бюджету повністю входить до сукупного валового доходу. Таким чином ДПАУ штучно збільшує кількість великих платників податків саме тих, які працюють і сплачують податки, а не тих, хто лише декларує відшкодування ПДВ при експорті. Тобто ці критерії направлені саме проти внутрішнього виробника, який насичує внутрішній ринок і сприяє вивозу всього на експорт з мінімальною націнкою. Наприклад, заява на відшкодування ПДВ в 100 млн. грн. посередником з 2 робітниками і нульовою виручкою вважатиметься поданою від невеликого платника податків, оскільки він набере лише 1 бал, і навіть валовий дохід в 1 млрд. грн. від експорту додасть йому лише 3 бали, тобто буде їх 4, а інших податків у нього може і не бути (нульова чи від’ємна експортна націнка). Єдиний критерій без дублювання - кількість робітників.

Чому би не замінити на один критерій - суму нарахованих податків, якщо ми шукаємо великого платника податків. А заважає це зробити ПДВ, який дозволяє експортерам майже нічого не платити в Україні, маючи велику виручку.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

                    06.03.2009  N 162/08-0118

Управління організації роботи з великими платниками податків на виконання п. 4 Плану заходів, затвердженого наказом ДПАУ від 13.02.2009 р. N 65, надає опрацьовані матеріали для включення до посібника.

Начальник Управління В.Бєлкін

Додаток

                                      До Листа ДПА України

                                      06.03.2009  N 162/08-0118

                             КРИТЕРІЇ

             відбору та формування переліку (Реєстру)

                    великих платників податків

1. Коментар

Деякі податкові структури як у розвинених країнах світу, так і тих, що розвиваються, одним з важливих питань роботи ставлять питання організації відносин з великими платниками податків. В першу чергу це такі країни Європи, як Австрія, Бельгія, Великобританія, Нідерланди, Франція, Угорщина та інші.

Це мотивується значимістю податкових надходжень від такої категорії платників податків при формуванні бюджету країни, а також концентрації проблемних аспектів — значні суми недоїмки, застосування схем ухилення від сплати платежів у бюджет, факти шахрайства.

Робота з визначення категорії “великий платник податків” та формування переліків розпочалася на рівні ДПАУ у 2000 році та продовжується по теперішній час.

2. Процедура відбору та формування переліку (Реєстру) великих платників податків

2.1. Відбір та формування переліку великих платників податків Протягом періоду з 2000 року по 2008 рік критеріальні показники та Порядок відбору платників до категорії великих постійно змінюються та удосконалюються, враховуючи специфіку роботи з великими платниками податків в процесі їх податкового супроводження.

Так, в 2000 році Порядок відбору платників до категорії великих платників податків та процес їх переведення на податкове обслуговування до спеціалізованих інспекцій базувався на інтегруванні трьох кількісних показників, а саме: сукупний валовий дохід; загальна сума нарахованих платежів до бюджету; загальна сума сплачених платежів до бюджету, затверджених наказами ДПАУ від 06.04.2000 р. N 151 “Про затвердження Порядку визначення критеріальних показників стосовно великих платників та методики його застосування” та від 14.04.2000 р. N 170 “Про внесення доповнень до нормативно-правових актів”, зареєстрованого в Мін’юсті України 04.05.2000 р. за N 256/4477.

Відбір платників здійснювався одночасно на трьох рівнях: ДПІ в районах міста, ДПІ в місті та ДПА в області.

Контроль за достовірністю та повнотою відбору здійснювався з боку ДПА області. Сформовані переліки погоджувались з ДПАУ в частині відповідності двох критеріальних показників “загальна сума нарахованих та сплачених платежів до бюджету”.

В процесі обслуговування великих платників в інспекціях ВПП в 2001 році виникла необхідність у внесенні змін до Порядку відбору платників в частині включення до переліку філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, зазначених платників податків, що не мають статусу юридичної особи, що розташовані на території відповідних міст (області), що складають інфраструктуру великого платника податків для формування інтегрованого образу клієнта. Крім того, до визначеного переліку великих платників необхідно включати всі банківські установи, що знаходяться на обліку районів відповідних міст.

Безпосереднє проведення відбору базується на інтегруванні трьох кількісних показників, а саме: сукупний валовий дохід; загальна сума нарахованих платежів до бюджету; загальна сума податку на додану вартість, задекларована до відшкодування. Тобто показник “загальна сума сплачених платежів до бюджету” змінено на “загальна сума податку на додану вартість, задекларована до відшкодування”. Вказана зміна критеріальних показників відбулась внаслідок того, що великі платники є ще й платниками, які декларують значні суми ПДВ до відшкодування. Зазначені вище зміни затверджено наказом ДПАУ від 24.07.2001 р. N 296 “Про затвердження Порядку визначення критеріальних показників стосовно великих платників та методики його застосування”.

Формування переліків платників, які претендують на включення до категорії великих платників, проводилось на рівні ДПА у відповідних областях з використанням додаткової інформації стосовно уточнення рівня валового доходу з ДПІ районів відповідних міст.

В процесі податкового супроводження великих платників податків виникла необхідність в поверненні до критеріального показника “загальна сума сплачених платежів до бюджету”. Тобто відбір великих платників для обслуговування в СДПІ ВПП у 2004 році відбувався на інтегруванні чотирьох кількісних показників, а саме: сукупний валовий дохід; загальна сума нарахованих платежів до бюджету; загальна сума ПДВ, задекларована до відшкодування; загальна сума сплачених платежів до бюджету. Використання вказаних показників давало можливість більш ретельного відбору великих платників, враховуючи використання більш широкого спектру показників результатів діяльності ВПП. Внесені зміни затверджені наказом ДПАУ від 10.04.2003 р. N 172 “Про Зміни та доповнення до Порядку визначення критеріальних показників стосовно великих платників податків та методики його застосування”.

Крім того, зазначеним наказом передбачено встановлення контролю зі сторони ДПА відповідних областей — Координаційними Радами щодо організації та контролю за діяльністю СДПІ ВПП (далі — Координаційна Рада), за якістю та повнотою проведення відбору великих платників податків. Прийняття рішення щодо проведення будь-яких коригувань затверджених переліків ВПП здійснюється Координаційною Радою відповідної області з подальшим погодженням з Департаментом організаційно-розпорядчої роботи ДПАУ. Коригування переліків ВПП протягом року можливе лише за наявності об’єктивних причин (ліквідація, реорганізація, новостворення, зміна назви тощо) за поданням облДПА та повідомленням Департаменту організаційно-розпорядчої роботи.

Робота з удосконалення процесу відбору великих платників податків та формування переліків продовжувалась.

     Так, наказом  ДПАУ від 20.08.2007 р.  N 497 ( z1046-07 ) були

змінені обсяги  критеріальних  показників  та  введено  додатковий

показник середньооблікової чисельності працівників.

При середньообліковій чисельності працівників за звітний (фінансовий) рік меншій, ніж 15 чоловік, загальна чисельність балів зменшується на 2 бали. Якщо загальна сума балів за встановленими показниками більша або дорівнює п’яти, платник відповідає критеріям великого платника податків.

Це дозволило виключити з категорії великих платників податків підприємства, що мінімізують податкові зобов’язання шляхом використання різноманітних схем.

2.2. Порядок відбору великих платників податків та методика його застосування

Великий платник податків — це юридична особа, яка органами державної податкової служби зарахована до категорії великих платників за встановленими критеріями.

Принцип відбору великих платників податків базується на відборі платників податків, які забезпечують не менше 50% надходжень до Державного бюджету України, що формують платники податків міста (області).

Відбір великих платників податків здійснюється ДПА в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі та проводиться за такими етапами:

Етап 1. Відбір платників податків до категорії великих платників податків проводиться методом інтегрування критеріальних показників, а саме:

а) сукупний валовий дохід:

------------------------------------------------------------------

|від 20 млн. грн. до 100 млн. грн. -           |1 бал;           |

|----------------------------------------------+-----------------|

|від 100 млн. грн. до 500 млн. грн. -          |2 бали;          |

|----------------------------------------------+-----------------|

|понад 500 млн. грн. -                         |3 бали;          |

------------------------------------------------------------------

 

б) загальна сума нарахованих податків до Державного бюджету України:

------------------------------------------------------------------

|від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. -           |1 бал;            |

|---------------------------------------------+------------------|

|від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. -             |2 бали;           |

|---------------------------------------------+------------------|

|понад 5 млн. грн. -                          |3 бали;           |

------------------------------------------------------------------

 

в) загальна сума сплачених податків до Державного бюджету України:

------------------------------------------------------------------

|від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. -           |1 бал;            |

|---------------------------------------------+------------------|

|від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. -             |2 бали;           |

|---------------------------------------------+------------------|

|понад 5 млн. грн. -                          |3 бали;           |

------------------------------------------------------------------

 

г) загальна сума податку на додану вартість, задекларована до відшкодування з бюджету:

------------------------------------------------------------------

|від 3 млн. грн. до 15 млн. грн. -            |1 бал;            |

|---------------------------------------------+------------------|

|від 15 млн. грн. до 50 млн. грн. -           |2 бали;           |

|---------------------------------------------+------------------|

|понад 50 млн. грн. -                         |3 бали.           |

|                                             |                  |

------------------------------------------------------------------

 

Показники за підпунктами “а”, “б”, “в”, “г” цього пункту розраховуються за результатами діяльності підприємств за дев’ять місяців звітного року в сумі з очікуваними показниками за IV квартал звітного року.

При середньообліковій чисельності працівників за звітний (фінансовий) рік, меншій, ніж 15 чоловік, загальна чисельність балів зменшується на 2.

Якщо загальна сума балів за встановленими показниками більша або дорівнює п’яти, платник податків відповідає критеріям великого платника податків.

Приклади розрахунку балів

Приклад 1. Розрахунок балів при середньообліковій чисельності працівників не менше 15 чоловік:

"а” + “б” + “в” + “г” і 5 балів — великий платник податків.

Приклад 2. Розрахунок балів при середньообліковій чисельності працівників менше 15 чоловік:

"а” + “б” + “в” + “г" — 2 бали і 5 балів — великий платник податків.

За результатами 1 етапу визначаються ті платники податків, які водночас відповідають усім критеріям та мають загальну суму балів 5 та більше.

Етап 2. Перевірка забезпечення основного принципу відбору.

У разі якщо за результатами 1 етапу відбору не виконується основний принцип, а саме платниками податків, що відповідають усім критеріям великого платника податків забезпечено менше 50% надходжень до Державного бюджету України, що формують платники податків міста (області), загальна сума балів зменшується до 4 — 3 балів.

Етап 3. Формування переліку платників податків, які обслуговуються спеціалізованою державною податковою інспекцією (далі — СДПІ).

До переліку платників податків, які обслуговуються СДПІ, уключаються платники податків, відібрані за результатами 1 — 2 етапів відбору, та розташовані на території міста (області) дочірні підприємства зазначених платників податків, їх філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також банки.

Відбір великих платників податків проводиться автоматизовано засобами програмного забезпечення з 1 по 10 грудня звітного року. Списки платників податків формуються підрозділами інформатизації процесів оподаткування та не пізніше 10 грудня звітного року передаються до підрозділів організації роботи з великими платниками податків і адміністрування податків.

Підрозділи організації роботи з великими платниками податків:

координують проведення підрозділами адміністрування податків аналізу отриманих списків та за його результатами формують орієнтовний реєстр великих платників податків;

узгоджують із СДПІ перелік платників податків, що обслуговувались в СДПІ та підлягають виключенню із категорії великих платників податків за результатами проведеного відбору, та повний перелік платників податків, запропонований для обслуговування СДПІ в наступному році.

Орієнтовний реєстр великих платників податків, перелік платників податків, що обслуговувались в СДПІ та підлягають виключенню із категорії великих платників податків за результатами проведеного відбору, та повний перелік платників податків, запропонований для обслуговування СДПІ в наступному році, надаються підрозділом організації роботи з великими платниками податків на розгляд Координаційної ради із організації контролю за повнотою сплати податків підприємствами у складі ФПГ, інших об’єднань, а також великими платниками податків регіональної ДПА, утвореної відповідно до наказу ДПАУ від 15.11.2006 р. N 692 (далі — Координаційна рада), в термін не пізніше 20 грудня звітного року.

Рішення про включення платника податків до Реєстру великих платників податків та рішення щодо переліку платників податків, що знаходились на обслуговуванні в СДПІ та підлягають виключенню із категорії великих платників податків, та повного переліку платників податків, що обслуговуються в СДПІ, приймаються Координаційною радою до 25 грудня звітного року за формами, що додаються (додатки 1, 2, 3).

Реєстр великих платників податків, перелік платників податків, які знаходились на обслуговуванні в СДПІ та підлягають виключенню із категорії великих платників податків, та повний перелік платників податків, що обслуговуються в СДПІ, затверджуються головою регіональної ДПА до 28 грудня звітного року.

Реєстр великих платників податків, перелік платників податків, що знаходились на обслуговуванні в СДПІ та підлягають виключенню із категорії великих платників податків, та повний перелік платників податків, що обслуговуються в СДПІ, затверджені головою регіональної ДПА, доводяться до відома ДПІ за місцем реєстрації великого платника податків до 1 січня наступного року. Реєстр великих платників податків, перелік платників податків, що знаходились на обслуговуванні в СДПІ та підлягають виключенню із категорії великих платників податків, та повний перелік платників податків, що обслуговуються в СДПІ, передаються підрозділами організації роботи з великими платниками податків регіональних ДПА до Управління організації роботи з великими платниками податків ДПАУ засобами електронного зв’язку до 10 січня наступного року.

Коригування Реєстру великих платників податків протягом року можливе при наявності об’єктивних причин, пов’язаних виключно із ліквідацією, реорганізацією, припиненням великого платника податків. Рішення про таке коригування приймається Координаційною радою (протокол) та затверджується головою регіональної ДПА.

Копія рішення Координаційної ради про коригування Реєстру великих платників надається підрозділом організації роботи з великими платниками податків регіонального рівня до Управління організації роботи з великими платниками податків ДПАУ засобами електронного зв’язку у 10-денний термін з дати винесення відповідного рішення.

3. Законодавчі та нормативні акти, роз’яснення ДПАУ

     Закон України від 04.12.90 р.  N  509-XII  (  509-12  )  "Про

державну податкову службу в Україні";

     Закон України від 25.06.91 р.  N 1251-XII (  1251-12  )  "Про

систему оподаткування";

Порядок обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затверджений наказом ДПАУ від 19.02.98 р. N 80, зареєстрований у Мін’юсті України 16.03.98 р. за N 172/2612.

Порядок відбору великих платників податків та методика його застосування, затверджені наказом ДПАУ від 09.12.2008 р. N 772.

(Додатки 1,2,3 не наводяться)

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_115.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"