Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

Надання податкових роз’яснень регулюється двома суперечливими постановами Кабміну. Податкове роз’яснення може бути лише узагальнюючим?

Постановою Кабміну від 27 січня 2010 р. N 86 “Про надання податкових та інших роз’яснень” наказано Державній податковій адміністрації, Державній митній службі, Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття надавати податкові роз’яснення та роз’яснення виключно у вигляді узагальнюючих податкових роз’яснень та роз’яснень інших органів із затвердженням їх наказами відповідних контролюючих органів.

Правових колізій тут кілька. По-перше, Кабмін зовсім забув про власну Постанова від 16.05.2001 р. № 494 “Про затвердження Порядку надання податкових роз'яснень”, яка передбачає дещо інший порядок надання податкових роз’яснень. Зокрема вона передбачає надання індивідуальних податкових роз’яснень. Тепер фактично окремі запити платників податків не розглядатимуться або нагромаджуватимуться для створення узагальнюючих роз’яснень. І виходить, що тепер у нас дві суперечливі Постанови Кабміну щодо надання податкових роз’яснень. Обидві постанови передбачають оформлення роз’яснень у вигляді Наказів, щоправда індивідуальні роз’яснення контролюючі органи на практиці надавали листами, що було зручно як для органів, так і для платників податків.

По-друге, Закон №2181 і зокрема підпункту 4.4.2 статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” наділи Кабінет Міністрів України правом щодо визначення порядку надання саме податкових роз'яснень, тобто роз’яснень саме щодо податків та зборів, а не соціальних внесків. Таким чином Кабмін не має права визначати порядок видання роз’яснень фондами соціального страхування. Його стосуються ДПАУ, митниця та Пенсійний фонд.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 27 січня 2010 р. N 86

                               Київ

Про надання податкових та інших роз’яснень

 

З метою вдосконалення адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів), внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та відповідно до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Державній податковій адміністрації, Державній митній службі, Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття:

надавати податкові роз’яснення та роз’яснення з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування платникам податків, зборів (обов’язкових платежів), іншим заінтересованим особам щодо офіційного розуміння окремих положень законодавства виключно у вигляді узагальнюючих податкових роз’яснень та роз’яснень інших органів, визначених статтею 2 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, із затвердженням їх наказами відповідних контролюючих органів;

привести у тримісячний строк у відповідність з цією постановою раніше надані роз’яснення.

Прем’єр-міністр України                                                                  Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 34

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 16 травня 2001 р. N 494

                               Київ

 

                 Про затвердження Порядку надання

                      податкових роз'яснень

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1510 від 11.10.2002 )

Відповідно до підпункту 4.4.2 статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок надання податкових роз’яснень (додається).

2. Міністерству фінансів передбачати починаючи з 2002 року під час формування показників проекту Державного бюджету України на відповідний рік видатки контролюючим органам на оприлюднення роз’яснень щодо застосування норм податкового законодавства та форм податкового обліку чи обов’язкової податкової звітності.

               Перший

віце-прем’єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 34

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 16 травня 2001 р. N 494

 

                             ПОРЯДОК

                  надання податкових роз'яснень

1. Податкові роз’яснення (далі — роз’яснення) — це оприлюднення офіційного розуміння окремих положень законодавства з питань оподаткування уповноваженими на це контролюючими органами з метою обгрунтування їх рішень у разі проведення апеляційних процедур. Роз’яснення не має сили нормативно-правового акта.

Якщо законом з питань оподаткування обов’язки з роз’яснення окремих його положень покладено на інші державні органи, такі роз’яснення надаються згідно з цим Порядком.

2. Роз’яснення надається у разі, коли:

1) нормою закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або нормами різних законів чи різних нормативно-правових актів припускається неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого може бути прийняте рішення як на користь платника податків, так і на користь контролюючого органу;

2) запроваджується новий вид податку, збору (обов’язкового платежу) або вносяться зміни до правил оподаткування.

3. Роз’яснення є чинними протягом терміну дії відповідної норми законодавства з питань оподаткування.

4. Роз’яснення на запит платників податків повинне надаватися у терміни, встановлені законом для надання відповіді на звернення громадян до органів державної влади.

5. Роз’яснення відповідного рішення повинні бути оприлюднені в десятиденний термін з моменту їх прийняття і набирають чинності з дня оприлюднення у засобах масової інформації.

6. Контролюючі та інші державні органи зобов’язані безоплатно оприлюднити форми податкового обліку чи обов’язкової податкової звітності, якщо внаслідок запровадження нового виду податку, збору (обов’язкового платежу) або внесення змін до правил оподаткування змінюються форми податкового обліку чи обов’язкової податкової звітності.

7. Роз’яснення повинне відповідати таким вимогам:

1) надаватися згідно з цим Порядком виходячи з положень Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, принципів оподаткування, визначених у Законі України “Про систему оподаткування”, та економічного змісту того чи іншого виду податку, збору (обов’язкового платежу);

2) містити у назві посилання на конкретну статтю або пункт акта законодавства, щодо якого воно надається;

3) оформлятися відповідним наказом центрального податкового, контролюючого або іншого державного органу в установленому порядку.

8. У разі внесення змін до тексту роз’яснення оприлюднюються лише зміни, а не обов’язково нова редакція цього роз’яснення.

9. Платник податків має право безоплатно отримати відповідь на свій запит у будь-якому органі державної податкової служби або контролюючому органі, яка повинна грунтуватися на роз’ясненнях, наданих центральним податковим органом.

10. У разі коли суд визнав роз’яснення недійсним, контролюючі та інші державні органи зобов’язані у триденний термін з дня прийняття такого судового рішення надати його копію центральному податковому органу та скасувати відповідне роз’яснення. (Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1510 від 11.10.2002)

Таке судове рішення повинне бути оприлюднене протягом 30 календарних днів з моменту його прийняття за рахунок сторони, що програла спір (була визнана винною).

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_113.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"