Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

Податкові роз’яснення мають затверджуватися Наказами, але ДПАУ активно доводить їх і листами

Згідно з підпунктом 3 пункту 7 Порядку надання податкових роз'яснень, який затверджено Постановою Кабінет Міністрів України від 16.05.2001 р. № 494, податкові роз’яснення оформлятися відповідним наказом центрального податкового, контролюючого або іншого державного органу в установленому порядку.

Але ДПАУ не завжди затверджує податкові роз’яснення Наказами, вона їх доводить і звичайними Листами. Ще було би зрозумілим, якщо узагальнюючи роз’яснення затверджувалися Наказами, а індивідуальні – листами, але з Листа ДПАУ від 15.04.08 р. № 4594/5/16-1516 "Щодо того, які роз'яснення вважають узагальнюючими" можна дізнатися, що і роз’яснення, які мають статус узагальнюючих податкових роз'яснень, доводяться звичайними Листами ДПАУ.

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т 

 

15.04.2008 N 4594/5/16-1516

ДПАУ розглянула лист Слідчого відділу Дарницького районного управління Головного управління МВС України в м. Києві від 04.04.2008 р. N 52-1806 стосовно надання інформації щодо листа ДПАУ від 06.04.2007 р. N 7049/7/16-1517-26 і повідомляє.

Згідно з п. 4 ст. 8 розділу II Закону України від 04.12.90 р. N 509-XII "Про державну податкову службу" (із змінами та доповненнями) Державна податкова адміністрація України в порядку, встановленому законом, надає податкові роз'яснення, організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби.

Звернення платників податків - юридичних та фізичних осіб, (крім скарг) стосовно надання роз'яснень податкового законодавства розглядаються з урахуванням положень Закону України "Про систему оподаткування" та "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" із змінами та доповненнями, а також наказу Державної податкової адміністрації України від 12.04.2003 р. N 176 "Про затвердження Порядку надання роз'яснення окремих положень податкового законодавства" (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23.04.2003 р. за N 326/7647).

Відповідно до пп. 4.4.2 ст. 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та п. 1.11 Порядку надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства, податкове роз'яснення є оприлюдненням офіційного розуміння окремих положень податкового законодавства контролюючими органами у межах їх компетенції, яке використовується при обґрунтуванні їх рішень під час проведення апеляційних процедур.

Податковими роз'ясненнями вважаються будь-які відповіді контролюючого органу на запити зацікавлених осіб з питань оподаткування. Податкове роз'яснення, надане контролюючим органом вищого рівня, має пріоритет над податковими роз'ясненнями підпорядкованих йому контролюючих органів. Податкове роз'яснення центрального податкового органу має пріоритет над податковими роз'ясненнями, виданими іншими контролюючими органами. Податкове роз'яснення не має сили нормативно-правового акта.

Відповідно до Регламенту ДПАУ, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 07.11.2007 р. N 626, податковим роз'ясненням вважаються будь-які відповіді податкового органу з питань окремих положень податкового законодавства, надані на запит зацікавленої особи.

Податкові роз'яснення на запити платників податків надаються у терміни, встановлені Законом України "Про звернення громадян".

Листом ДПАУ від 06.04.2007 р. N 7049/7/16-1517-26 (N 3388/6/16-1515) було надано роз'яснення щодо порядку формування податкового кредиту з податку на додану вартість при ввезенні (імпорті) товарів на митну територію України на запит <...>.

Відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" центральний (керівний) орган контролюючого органу проводить періодичне узагальнення податкових питань, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує узагальнюючі податкові роз'яснення, які підлягають оприлюдненню з дотриманням правил комерційної та банківської таємниці.

З урахуванням викладеного та у зв'язку з надходженням численних запитів від платників податків та податкових органів, роз'яснення щодо порядку формування податкового кредиту з податку на додану вартість при ввезенні (імпорті) товарів на митну територію України надавалися в листах ДПАУ від 07.11.2007 р. N 22703/7/16-1117 (п. 14) та від 09.04.2008 р. N 7310/7/16-1517.

Зазначені листи направлені регіональним державним податковим органам для відома, використання в роботі та інформування платників податків та мають статус узагальнюючих податкових роз'яснень.

Заступник Голови

С.Чекашкін

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 16 травня 2001 р. N 494

                               Київ

 

                 Про затвердження Порядку надання

                      податкових роз'яснень

 

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

            N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002 )

Відповідно до підпункту 4.4.2 статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок надання податкових роз’яснень (додається).

2. Міністерству фінансів передбачати починаючи з 2002 року під час формування показників проекту Державного бюджету України на відповідний рік видатки контролюючим органам на оприлюднення роз’яснень щодо застосування норм податкового законодавства та форм податкового обліку чи обов’язкової податкової звітності.

               Перший

віце-прем’єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 34

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 16 травня 2001 р. N 494

 

                             ПОРЯДОК

                  надання податкових роз'яснень

 

1. Податкові роз’яснення (далі — роз’яснення) — це оприлюднення офіційного розуміння окремих положень законодавства з питань оподаткування уповноваженими на це контролюючими органами з метою обгрунтування їх рішень у разі проведення апеляційних процедур. Роз’яснення не має сили нормативно-правового акта.

Якщо законом з питань оподаткування обов’язки з роз’яснення окремих його положень покладено на інші державні органи, такі роз’яснення надаються згідно з цим Порядком.

2. Роз’яснення надається у разі, коли:

1) нормою закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або нормами різних законів чи різних нормативно-правових актів припускається неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого може бути прийняте рішення як на користь платника податків, так і на користь контролюючого органу;

2) запроваджується новий вид податку, збору (обов’язкового платежу) або вносяться зміни до правил оподаткування.

3. Роз’яснення є чинними протягом терміну дії відповідної норми законодавства з питань оподаткування.

4. Роз’яснення на запит платників податків повинне надаватися у терміни, встановлені законом для надання відповіді на звернення громадян до органів державної влади.

5. Роз’яснення відповідного рішення повинні бути оприлюднені в десятиденний термін з моменту їх прийняття і набирають чинності з дня оприлюднення у засобах масової інформації.

6. Контролюючі та інші державні органи зобов’язані безоплатно оприлюднити форми податкового обліку чи обов’язкової податкової звітності, якщо внаслідок запровадження нового виду податку, збору (обов’язкового платежу) або внесення змін до правил оподаткування змінюються форми податкового обліку чи обов’язкової податкової звітності.

7. Роз’яснення повинне відповідати таким вимогам:

1) надаватися згідно з цим Порядком виходячи з положень Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, принципів оподаткування, визначених у Законі України “Про систему оподаткування”, та економічного змісту того чи іншого виду податку, збору (обов’язкового платежу);

2) містити у назві посилання на конкретну статтю або пункт акта законодавства, щодо якого воно надається;

3) оформлятися відповідним наказом центрального податкового, контролюючого або іншого державного органу в установленому порядку.

8. У разі внесення змін до тексту роз’яснення оприлюднюються лише зміни, а не обов’язково нова редакція цього роз’яснення.

9. Платник податків має право безоплатно отримати відповідь на свій запит у будь-якому органі державної податкової служби або контролюючому органі, яка повинна грунтуватися на роз’ясненнях, наданих центральним податковим органом.

10. У разі коли суд визнав роз’яснення недійсним, контролюючі та інші державні органи зобов’язані у триденний термін з дня прийняття такого судового рішення надати його копію центральному податковому органу та скасувати відповідне роз’яснення. (Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1510 від 11.10.2002)

Таке судове рішення повинне бути оприлюднене протягом 30 календарних днів з моменту його прийняття за рахунок сторони, що програла спір (була визнана винною).

 

 
  Тип Назва Дата Номер
  Лист Щодо припинення чинності податкових роз'яснень 17.05.2008 10022/7/31-1018
  Лист Про податкові роз'яснення 29.05.2006 10063/7/17-0118
  Лист Про надання роз'яснення стосовно порядку застосування норм податкового законодавства з податку на додану вартість 07.09.2006 16715/7/16-1517
  Лист Про надання роз'яснення (стосовно відображення в податковому обліку операцій з врахуванням векселів) 23.07.2007 14578/7/22-2017
  Лист Про надання роз'яснення стосовно виявлення технічної помилки у листі Державної податкової адміністрації України від 20.10.2005 р. N 21012/7/15-0317 27.10.2005 21540/7/15-0317
  Лист Про надання роз'яснення стосовно порядку відображення в податковому обліку з податку на прибуток підприємств сум податку на додану вартість, сплаченого при придбанні легкових автомобілів, які входитимуть до складу основних фондів такого платника податку 27.07.2005 14787/7/15-1117
  Лист Про роз'яснення окремих норм Закону України від 24 червня 2004 року N 1878-IV у частині фіксованого сільськогосподарського податку 12.11.2004 22207/7/15-3417
  Лист Щодо отримання платником податків податкового роз'яснення 19.12.2003 10401/6/31-0016
  Лист Про надання роз'яснення стосовно уточнення узгодженого податкового зобов'язання 11.11.2002 7412/7/11-1316
  Лист Щодо надання роз'яснень з питань зменшення сум податкових зобов'язань (боргу) за даними нової податкової декларації 10.05.2002 2912/6/24-1115
  Лист Щодо відкликання податкових роз'яснень 30.07.2008 15352/7/16-1117
  Лист Про розгляд листа щодо надання роз'яснення про правила формування податкового кредиту при ввезенні на митну територію України основних фондів в якості внеску в статутний фонд та про порядок розрахунку бюджетного відшкодування 19.06.2008 12463/7/16-1517-08
  Лист Про надання роз'яснення щодо порядку податкового обліку податку на додану вартість по операціях по примусовому продажу через аукціон майна боржника 30.05.2008 11098/7/16-1517
  Лист Про надання роз'яснень (щодо окремих питань, що виникають під час подання податкової звітності з податку на додану вартість з урахуванням вимог наказу ДПА України від 17.03.08 р. N 159) 19.05.2008 10061/7/16-1417
  Лист Про надання роз'яснення щодо порядку заповнення та подання додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість 16.04.2008 7929/7/16-0017
  Лист Про відкликання податкового роз'яснення 07.04.2008 7063/7/16-1117
  Лист Про надання роз'яснення стосовно податкових наслідків після реєстрації підприємства платником ПДВ внаслідок його перетворення 12.03.2008 4672/7/16-1517-05
  Лист Про розгляд листа стосовно надання роз'яснення з питання визначення дати виникнення податкових зобов'язань 07.03.2008 4501/7/16-1517-18
  Лист Стосовно надання роз'яснення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з повернення постачальнику обладнання, при отриманні якого був сформований податковий кредит 15.11.2007 14316/5/16-1516
  Лист Про надання роз'яснення стосовно порядку складання державними податковими інспекціями протоколів про адміністративні правопорушення 19.09.2007 18612/7/10-1217/3325
  Лист Про роз'яснення щодо оподаткування сум доходів, одержаних фізичними особами - суб'єктами малого підприємництва, які є платниками єдиного податку 14.09.2007 18409/7/17-0117
  Лист Щодо надання роз'яснень про порядок обкладання податком на додану вартість операцій з продажу майнових паїв розпайованих сільгоспідприємств 12.07.2007 3586/Н/16-1515
  Лист Щодо надання роз'яснення з питань формування податкового кредиту з ПДВ у разі придбання обладнання за бюджетні кошти 31.05.2007 10860/7/16-1517-05
  Лист Про надання роз'яснення щодо застосування ставки податку до сум доходів, одержаних нерезидентами від продажу нерухомості на території України 23.04.2007 8151/7/17-0717
  Лист Щодо надання роз'яснення з питань застосування податкової застави 06.04.2007 1644/Б/24-0615
  Лист Щодо надання роз'яснень (про порядок електронного обміну інформацією про рахунки платників податків) 20.03.2007 5432/7/29-2017
  Лист Про надання роз'яснення стосовно наявності фактів відмови регіональних митних органів у застосуванні податкових векселів при сплаті податку на додану вартість при розмитненні імпортних товарів 06.02.2007 2230/7/16-1517
  Лист Щодо надання роз'яснення стосовно нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з поставки туристичних послуг 23.01.2007 1072/7/16-1517-1
  Лист Про надання роз'яснення (Щодо сплати суб'єктом підприємницької діяльності єдиного податку) 28.11.2006 13411/6/17-0416
  Лист Про надання роз'яснення (щодо порядку списання безнадійної податкової заборгованості, термін давності якої більше 1095 календарних днів) 13.10.2006 11603/6/24-1215
  Лист Щодо надання роз'яснення стосовно оподаткування податком на додану вартість операцій по ліквідації виробничих і складських приміщень 20.06.2006 6744/6/16-1515-26
  Лист Про надання роз'яснення (з питань застосування податкової соціальної пільги до доходів платників податку з доходів фізичних осіб, які утримують дітей віком до 18 років) 12.06.2006 11125/7/17-0717
  Лист Щодо надання податкового роз'яснення стосовно формування податкового кредиту та податкових зобов'язань при переході підприємства на консолідовану сплату ПДВ 22.05.2006 5657/6/16-1415
  Лист Про надання роз'яснення про визначення сум податку на додану вартість, які підлягають обов'язковому перерахуванню сільськогосподарськими товаровиробниками на окремі рахунки для цільового використання 05.05.2006 8557/7/16-1417
  Лист Про надання роз'яснення про порядок оподаткування податком на додану вартість фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт 28.04.2006 8151/7/16-1517
  Лист Щодо надання роз'яснення про порядок зарахування суми бюджетного відшкодування в рахунок погашення податкових векселів 30.03.2006 2986/6/16-1515-25
  Лист Про надання роз'яснення нових норм Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість 22.02.2006 3295/7/29-1017
  Лист Про надання роз'яснення стосовно можливості включення у серпні 2005 року до податкового кредиту сум податку на додану вартість по податкових накладних 19.12.2005 25233/7/16-1517-26
  Лист Щодо надання роз'яснення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки послуг, що надаються адміністратором недержавних пенсійних фондів 17.11.2005 23032/7/16-1517
  Лист Щодо надання роз'яснення норм податкового законодавства при здійсненні операцій з купівлі-продажу нерухомості та земельних ділянок 30.09.2005 412/2/16-1510
  Лист Про надання роз'яснення щодо сплати податку на додану вартість суднами, що прямують на ремонт на судноремонтні підприємства (бази) України 01.08.2005 15141/7/23-0187
  Лист Про надання роз'яснення щодо надання органами місцевого самоврядування пільг зі сплати податку на прибуток підприємствам комунальної форми власності 25.05.2005 10194/7/15-1117
  Лист Про надання роз'яснення щодо сплати податку на прибуток згідно із Законом України "Про державний бюджет України на 2005 рік" 17.01.2005 747/7/15-1117
  Лист Щодо роз'яснень окремих положень порядку проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі 17.12.2004 24757/7/24-1117
  Лист Щодо надання роз'яснення про порядок проведення коригування раніше нарахованих податкових зобов'язань при поверненні реалізованих товарів 23.09.2004 8427/6/15-2415-4
  Лист Щодо надання роз'яснення з питання нарахування податкових зобов'язань з податку на додану вартість під час будівництва будівель та споруд за рахунок власних коштів підприємства з метою їх подальшого продажу 09.07.2004 4423/Ч/15-2415-20
  Лист Про надання роз'яснень щодо податкового обліку витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ 09.07.2004 12712/7115-1117
  Лист Щодо надання податкових роз'яснень 01.04.2004 2465/6/31-0016
  Лист Про надання роз'яснення щодо строку виплати суми податкових зобов'язань платника податків 29.05.2003 8622/7/15-0116
  Лист Щодо надання податкового роз'яснення 05.05.2003 266/2/15-1110
  Лист Щодо права Державної податкової адміністрації України роз'яснювати законодавчі та інші нормативно-правові акти про податки, збори, обов'язкові платежі 23.01.2003 532/6/10-1115/162
  Лист Про застосування Податкового роз'яснення 13.12.2002 8490/6/11-1016
  Лист Щодо набрання чинності податковим роз'ясненням з питання оподаткування реактивної електроенергії 15.10.2002 15819/7/15-2117
  Лист Щодо податкових роз'яснень 21.02.2002 1162/6/31-0315
  Лист Стосовно надання роз'яснення щодо зменшення податкового зобов'язання платника податку на прибуток на суму внесеної і фактично використаної інвестиції на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей 25.12.2001 8273/6/15-0116
  Лист Щодо практичного застосування податкового роз'яснення 04.09.2001 11928/7/15-1117
  Лист Щодо роз'яснень застосування норм податкового законодавства України за фактами списання і віднесення до валових витрат підприємствами дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності 25.06.2001 8397/7/15-1117
  Лист Щодо роз'яснень застосування норм податкового законодавства України за фактами списання і віднесення до валових витрат дебіторської заборгованості 23.06.2001 8343/7/15-1117
  Лист Щодо порядку надання податкових роз'яснень 22.06.2001 4171/6/31-10016
  Лист Щодо надання податкових роз'яснень з питання списання податкового боргу, зафіксованого в рішеннях арбітражних судів 21.06.2001 4155/6/24-2115
  Лист Щодо надання роз'яснень норм діючого податкового законодавства 20.04.2001 126/2/24-2110
  Лист Про застосування податкових роз'яснень 17.01.2001 185/6/1116
  Лист Щодо надання роз'яснення про бюджетні відшкодування сум податку на додану вартість 17.04.1998 4417/10/16-1215-26
  Лист Щодо роз'яснень деяких питань податкового законодавства 09.03.1998 2401/10/23-3117-26
  Лист Щодо роз'яснення деяких питань сплати податку на прибуток 21.11.1997 15-1116/11-9433

 

  Тип Назва Дата Номер
  Наказ Про затвердження Порядку надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства 12.04.2003 176
  Наказ Щодо затвердження податкового роз'яснення 10.09.2001 360
  Наказ Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо застосування пункту 12.1 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 11.07.2003 346
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення 24.01.2003 26
  Наказ Про затвердження змін до Податкового роз'яснення 08.05.2003 215
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення щодо відповідальності за порушення граничних термінів сплати узгодженого податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість 17.07.2002 343
  Наказ Щодо затвердження податкового роз'яснення 12.07.2002 330
  Наказ Про внесення Змін до податкового роз'яснення від 15.07.2002 р. N 334 "Щодо застосування положень пункту 12.2 статті 12 Закону України від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" стосовно формування банківськими устано... 22.09.2004 547
  Наказ Щодо затвердження податкового роз'яснення 14.01.2002 20
  Наказ Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо застосування положень Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" 23.06.2006 352
  Наказ Про затвердження Податкового роз'яснення щодо застосування положень пункту 1.8 статті 1, пункту 9.12 статті 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 29.12.2003 633
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення щодо застосування положень пункту 12.2 статті 12 Закону України від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" стосовно формування банківськими установами страхового резерву, що с... 15.07.2002 334
  Наказ Щодо затвердження податкового роз'яснення 15.02.2002 74
  Наказ Про затвердження Податкового роз'яснення щодо застосування норм статті 43 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" 05.02.2007 50
  Наказ Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо застосування норм статті 4 Закону України від 23.09.94 N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" у разі припинення зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами ... 03.08.2006 450
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення щодо застосування норм статті 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" 12.03.2004 134
  Наказ Про затвердження узагальнюючого податкового роз'яснення положень пункту 15.3 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" в частині визначення терміну "надміру сплачені податки,... 25.04.2003 197
  Наказ Щодо затвердження податкового роз'яснення щодо застосування норм статті 4 Закону України від 23.09.94 р. N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 23.10.2002 505
  Наказ Про внесення змін і доповнень до податкових роз'яснень ДПА України з питань справляння податку з доходів фізичних осіб 30.11.2004 682
  Наказ Про затвердження Змін до Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо застосування пункту 12.1 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 14.10.2003 484
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення 01.04.2002 142
  Наказ Щодо затвердження податкового роз'яснення 13.02.2002 68
  Наказ Про затвердження Податкового роз'яснення щодо застосування положень пункту 1.8 статті 1, пункту 9.12 статті 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 11.05.2005 172
  Наказ Про зміни до наказу ДПА України від 12.03.2004 N 134 "Про затвердження податкового роз'яснення щодо застосування норм статті 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" 20.01.2005 31
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення щодо заповнення платниками податків розрахункових документів у випадку погашення податкових векселів грошовими коштами 03.08.2004 450
  Наказ Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо застосування норм статті 4 Закону України N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 30.12.2003 641
  Наказ Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення положень Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" в частині визначення терміну "погашення податкового боргу" 16.07.2003 354
  Наказ Про затвердження нової редакції податкового роз'яснення від 15.07.2002 N 334 "Щодо застосування положень пункту 12.2 статті 12 Закону України від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" стосовно формування банківським... 07.04.2003 161
  Наказ Про втрату чинності податкових роз'яснень в частині окремих питань оподаткування прибутку підприємств 24.01.2003 25
  Наказ Щодо затвердження податкового роз'яснення 20.02.2002 81
  Наказ Про внесення змін до наказу ДПА України від 12.03.2004 N 134 "Про затвердження податкового роз'яснення щодо застосування норм статті 49 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" 13.02.2006 66
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення 16.06.2005 216
  Наказ Про внесення змін до наказу ДПА України від 12.03.2004 N 134 "Про затвердження податкового роз'яснення щодо застосування норм статті 46 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" 26.05.2005 189
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення відносно порядку сплати (перерахування) податку з доходів фізичних осіб до бюджету 22.04.2004 232
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення щодо оподаткування доходів фізичних осіб, одержаних ними від продажу сільськогосподарської продукції 29.01.2004 53
  Наказ Про затвердження Податкового роз'яснення щодо застосування окремих норм Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" в частині оподаткування іноземців та нерезидентів 29.01.2004 50
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення 02.09.2003 416
  Наказ Про затвердження Податкового роз'яснення щодо застосування підпункту 11.2.3 пункту 11.2 статті 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 07.03.2003 107
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення щодо граничних строків сплати податкового зобов'язання, визначеного платником у новій (уточненій) податковій декларації, що містить виправлені показники 22.10.2002 503
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення щодо порядку застосування нульової ставки податку на додану вартість по операціях з вивезення (експортування) товарів за межі митної території України 05.09.2002 418
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення 06.06.2002 271
  Наказ Щодо затвердження податкового роз'яснення 16.05.2002 221
  Наказ Про роз'яснення окремих положень податкового законодавства 15.03.2002 111
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення 28.08.2001 337
  Наказ Про втрату чинності наказом ДПА України від 01.04.02 N 142 "Про затвердження податкового роз'яснення" 15.05.2008 317
  Наказ Про втрату чинності наказом ДПА України від 05.02.07 N 50 "Про затвердження Податкового роз'яснення щодо застосування норм статті 43 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" 14.05.2008 312
  Наказ Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо застосування підпункту 5.3.5 п. 5.3 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" платниками податку на прибуток - споживачами електричної енергії 11.12.2007 696
  Наказ Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо упорядкування обліку плати за торгові патенти та порядку стягнення нарахованих чергових платежів за торгові патенти у разі їх несплати 18.08.2006 494
  Наказ Про внесення Змін до податкового роз'яснення від 15.07.2002 N 334 "Щодо застосування положень пункту 12.2 статті 12 Закону України від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" стосовно формування банківськими установам... 14.07.2005 269
  Наказ Про затвердження змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 14.01.2002 N 20 та податкового роз'яснення 29.07.2003 371
  Наказ Про затвердження Податкового роз'яснення щодо відповідальності за порушення граничних термінів сплати узгодженого податкового зобов'язання з акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби 29.11.2002 585
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення щодо окремих питань застосування абзацу п'ятого підпункту 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними ... 09.09.2002 423
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення щодо граничного строку сплати податкового зобов'язання у разі, коли день подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день 16.07.2002 338
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення 15.01.2002 25
  Наказ Про податкове роз'яснення положень статті 6 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" 21.11.2001 465
  Наказ Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо відображення в декларації з податку на прибуток підприємства витрат на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), які включаються до валових витрат 27.08.2008 552
  Наказ Про надання податкового роз'яснення стосовно застосування штрафної санкції 12.06.2007 348
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення 06.07.2006 385
  Наказ Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо застосування штрафних санкцій при сплаті орендної плати за землі державної і комунальної власності 05.07.2006 379
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення 23.06.2006 353
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення 07.10.2005 434
  Наказ Щодо затвердження Податкового роз'яснення щодо оподаткування акцизним збором та податком на додану вартість здійснення операцій з давальницькою сировиною (спиртом), закупленою на митній території України нерезидентами 30.11.2004 683
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення щодо застосування положень пункту 11.3 статті 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР стосовно включення торговцями цінними паперами до складу валових дох... 13.02.2003 71
  Наказ Про затвердження Податкового роз'яснення статей 8, 11 Закону України "Про плату за землю" 29.04.2002 202
  Наказ Щодо затвердження податкового роз'яснення 22.03.2002 123
  Наказ Про затвердження податкового роз'яснення 21.03.2002 117
  Наказ Про затвердження Податкового роз'яснення про порядок оподаткування земельних ділянок, наданих для Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України 12.03.2002 102
  Наказ Про затвердження Податкового роз'яснення щодо сплати земельного податку державними підприємствами зв'язку, які займаються розповсюдженням друкованої продукції, теле- і радіопрограм 05.02.2002 55

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_103.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"