Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XIX. МАРАЗМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НЕ ВСТАНОВИВ РОЗМІР ДОПОМОГИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ НА 2007 РІК. ТОМУ ДОПОМОГА, ЯКА ПРИЗНАЧЕНА В 2006 РОЦІ, ВИПЛАЧУЄТЬСЯ В РОЗМІРІ 122,44 ГРН., А ТІ, КОМУ ПРИЗНАЧЕНА ДОПОМОГА ВЖЕ В 2007 РОЦІ, ОТРИМУЮТЬ МЕНШЕ – 120,75 ГРН.

Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності “Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2007 рік” розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не встановлювався.

Згідно з абзацом п'ятим ст.  56  Закону  України “Про державний бюджет України на 2007 рік”  допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у 2007 році надається застрахованим особам у  розмірі,  що  дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб,  та середньомісячним сукупним доходом  сім'ї  в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців,  але не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, тобто 120,75 грн.

Для застрахованих осіб, яким виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку продовжується у 2007 році, її розмір у січні становитиме 122,44 грн. Таким чином допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка призначена в 2006 році, виплачується в розмірі 122,44 грн., а ті, кому призначена допомога вже в 2007 році, отримують менше – 120,75 грн. І це не дивлячись на інфляцію, хоча мали би отримувати однаково ! Що підтверджує і сам Фонд у Листі від 15.02.2007 р. N 04-29-293.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ФОНД СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТI

ЛИСТ

                     15.02.2007  N 04-29-293

1. Розглянувши звернення, повідомляємо, що відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078, та офіційно опублікованих індексів споживчих цін (IСЦ) за звітний місяць у 2006 році величина приросту IСЦ для проведення індексації у листопаді 2006 року становить 4,7 відсотка.

Розмір індексації визначається як результат множення грошового доходу, у даному випадку суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділеного на 100 відсотків, і становитиме у листопаді 2006 року 5,35 грн. (114 х 4,7 : 100). 114 гривень — мінімальний розмір зазначеної допомоги для застрахованих осіб, встановлений правлінням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. N 311 ).

2. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка надавалася у 2006 році за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до ст. 56 Закону України “Про державний бюджет України на 2007 рік” від 19.12.2006 р. N 489 (далі — Закон N 489), у 2007 році виплачується застрахованим особам за рахунок коштів державного бюджету в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2007 р. N 13.

Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності “Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2007 рік” розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не встановлювався.

     Згідно з абзацом п'ятим ст.  56  Закону  N  489  допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у 2007 році надається застрахованим особам у  розмірі,  що  дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб,  та середньомісячним сукупним доходом  сім'ї  в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців,  але не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, тобто 120,75 грн.

Для застрахованих осіб, яким виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку продовжується у 2007 році, її розмір у січні становитиме 122,44 грн., оскільки встановлений Законом N 489 новий розмір зазначеної допомоги не може бути меншим суми допомоги разом з індексацією, яка виплачувалася у грудні 2006 року (122,44 грн., з них 114 грн. — мінімальний розмір допомоги, решта суми — розмір індексації за грудень).

У разі настання права на індексацію в усіх випадках призначення такої допомоги індексації підлягатиме 120,75 грн., а частина допомоги, яка визначається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, індексації не підлягає.

Згідно з частиною першою ст. 50 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 р. N 2240 (із змінами та доповненнями), допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах застрахованим особам, які працюють на підприємствах, установах, організаціях на умовах трудового договору (контракту), призначається та надається за основним місцем роботи та за сумісництвом, за рахунок сплачених застрахованими особами страхових внесків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. Стосовно питання державної реєстрації нормативно-правових актів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, то відповідно до роз’яснення Міністерства юстиції України (лист від 22.02.2002 р. N 35-39-51 ) повідомляємо таке.

Статтею 1 Указу Президента України “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 03.10.92 р. N 493/92 (із змінами та доповненнями) визначено, що державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є некомерційною самоврядною організацією, діяльність якої регулюється Законом N 2240 та його Статутом, який затверджується правлінням і реєструється в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади.

     Абзацом   сьомим  частини   другої   ст. 10   Закону  N  2240  визначено,  що  рішення правління Фонду, прийняті в межах  його  компетенції,  є  обов'язковими  для  виконання  всіма страхувальниками та застрахованими особами.

Пунктом 3.1 розділу III Статуту Фонду передбачено право Фонду видавати у межах своєї компетенції постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції, методичні рекомендації з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Таким чином, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не відноситься до кола органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації.

Заступник директора С.Буринський

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/strax_neprac/19_21.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"