Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXI. МАРАЗМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

НА ДИВІДЕНДИ ЗА ПРИВІЛЕЙОВАНИМИ АКЦІЯМИ НЕ НАРАХОВУЮТЬСЯ СТРАХОВІ ВНЕСКИ

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Листі від 12.04.2006  N 89-07-2 відмічає, що на дивіденди на користь фізичних осіб за акціями (іншими корпоративними правами), які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку акцію (корпоративне право), не нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

І це при тому, що виходячи із пункту 7.8.7. Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” такі дивіденди прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ЛИСТ

                       12.04.2006  N 89-07-2

Щодо надання роз'яснень

стосовно внесків за привілейованими акціями

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) розглянула Ваш лист щодо нарахування страхових внесків на дивіденди, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію, та які виходячи із пункту 7.8.7. Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням, і повідомляє.

Відповідно до статті 167 Господарського кодексу України корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правочинності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правочинності, передбачені законом та статутними документами.

Виходячи з норм статті 4 глави другої Закону України “Про цінні папери і фондову біржу” привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації.

Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим у процентах до їх номінальної вартості щорічно виплачуваним дивідендом. Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів за привілейованими акціями провадиться за рахунок резервного фонду.

Згідно зі статтею 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” розмір страхових внесків страхувальників обчислюється: для роботодавців — у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб.

При визначенні видів виплат, що включаються до фонду оплати праці, слід керуватися Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою Держкомстатом України від 13.01.2004 року N 5 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 року за N 114/8713 (далі — Інструкція).

Згідно з пунктом 3.35 Інструкції до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці, включаються доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями), а також доходи від здавання в оренду землі.

Таким чином, на дивіденди на користь фізичних осіб за акціями (іншими корпоративними правами), які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку акцію (корпоративне право), не нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Надання роз’яснення щодо оподаткування дивідендів за корпоративними правами, які передбачають виплату суми, яка є більшою за суми виплат, розраховані на інші частки, не належить до компетенції Фонду. За роз’ясненням з цього питання Вам необхідно звернутися до Державної податкової адміністрації.

Заступник директора                                           П.Тертичний

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                  18.04.2006  N ДЦ-09-2034/0/6-06


                      Про розгляд звернення
                  щодо сплати страхових внесків
                 на загальнообов'язкове державне
                 соціальне страхування на випадок
                   безробіття з суми дивідендів     Державний центр  зайнятості  -   виконавча   дирекція   Фонду
загальнообов'язкового  державного  соціального страхування України
на  випадок  безробіття,  розглянувши  Вашого  листа  щодо  сплати
страхових   внесків   на  загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування на випадок безробіття з  суми  дивідендів,  повідомляє
таке.

     Нарахування та      сплата      страхових      внесків     на
загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування  на  випадок
безробіття   здійснюється   відповідно  до  законів  України  "Про
загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування  на  випадок
безробіття"  [1533-14]  та  "Про  розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного     соціального      страхування"
[2213-14].  Цими  законами визначено,  що роботодавці сплачують
страхові внески у відсотках до  сум  фактичних  витрат  на  оплату
праці  найманих  працівників,  які  включають  витрати  на виплату
основної та додаткової заробітної плати,  інших  заохочувальних  і
компенсаційних  виплат,  у  тому  числі  в натуральній формі,  які
визначаються  згідно  з  нормативно-правовими  актами,  прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" [108/95-ВР],  та
підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб.

     При визначенні  виплат,  що  включаються   до   основної   та
додаткової    заробітної    плати,    інших    заохочувальних   та
компенсаційних виплат фонду оплати праці,  на  який  нараховуються
страхові  внески,  органи  державної  служби  зайнятості керуються
Інструкцією  зі  статистики  заробітної  плати,  яка   затверджена
наказом Державного комітету статистики  України  від 13.01.2004 р.
N 5 ( z0114-04 ) та зареєстрована в Міністерстві  юстиції  України
27.01.2004  р.  за N 114/8713,  з урахуванням видів виплат з фонду
оплати праці, які не підлягають оподаткуванню відповідно до Закону
України "Про податок з доходів фізичних осіб" [889-15].

     Відповідно до пункту 3.35 Інструкції зі статистики заробітної
плати ( z0114-04 ) доходи за акціями та  інші  доходи  від  участі
працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати
за паями), а також доходи від здавання в оренду землі, не належать
до   фонду   оплати   праці.   Таким  чином,  страхові  внески  на
загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування  на  випадок
безробіття на ці суми не нараховуються і не утримуються.

 Директор                                               В.Ярошенко

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/strax_nechast/21_9.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"