Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXI. МАРАЗМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

ДПА УКРАЇНИ ПРОПОНУЄ ОПОДАТКОВУВАТИ НЕВИКОРИСТАНІ КОЩШТИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

Перше питання. Отже, ДПА України в  Листі від 12.02.2004 р. N 2253/7/15-1317 пропонує оподатковувати невикористані протягом року кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Її не хвилює, що в одному році каліцтв та катастроф може бути більше, а в іншому менше і Фонд має мати такі резерви. З такою казуїстичною логікою пропонуємо податковим органам оподатковувати суму невикористаних коштів і в інших Фондах, у тому числі й Пенсійному, коли він через пять років стане недержавним.

Але, на жаль, податкові органи мають рацію через недосконалість українського законодавства.

ДПА України вважає, що на Фонд поширюється дія абзацу «г» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», оскільки згідно із зазначеним абзацом до неприбуткових установ і організацій належать інші, ніж визначені у абзаці «б» цього підпункту, юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів. А в абзаці «б» наведено органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Оскільки Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є некомерційною самоврядною організацією і не утримується за кошти державного чи місцевих бюджетів, то на нього поширюється дія абзацу «г» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» і управління та відділення виконавчої дирекції Фонду і власне Фонд включаються до Реєстру неприбуткових установ і організацій з ознакою неприбутковості «0011». Але ця ознака — єдина, на яку поширюється норма підпункту 7.11.9 Закону про оподаткування прибутку щодо сплати податку з нерозподіленої суми прибутку до суми перевищення. (У разі коли доходи Фонду та інших організацій з ознакою неприбутковості 0011 на кінець першого кварталу наступного за звітним року перевищують 25% загальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку.)

До того ж до Фонду не можна застосувати абзац «б» підпункту 7.11.1, який визначає неприбутковими громадські організації, створені з метою провадження оздоровчої, освітньої та наукової діяльності. Чи є Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України громадською організацією? Ні, оскільки громадська організація — це об’єднання громадян, а до складу правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків включаються представники трьох представницьких сторін: держави; застрахованих осіб; роботодавців. А це не самі лише громадяни.

Друге питання.

Структурні підрозділи підприємств, навіть за умови дотримання їх статутними документами вимог пункту 7.11 Закону про оподаткування прибутку підприємств, наприклад санаторії, не можуть бути включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Рекомендуємо відокремлюватися і реєструвати окрему юридичну особу.

 

09.05.2004 21:05

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

 від 12.02.2004 р. N 2253/7/15-1317

 

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі 

 Про включення до Реєстру неприбуткових установ і організацій

 

У зв'язку з численними запитами платників податків та державних податкових органів по деяких питаннях щодо включення установ і організацій до Реєстру неприбуткових установ і організацій Державна податкова адміністрація України повідомляє.

 1. Стосовно присвоєння ознаки неприбутковості управлінням та відділенням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) створено згідно із Законом України від 23.09.99 N 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (далі - Закон N 1105).

 Згідно зі статтею 15 Закону N 1105 Фонд є некомерційною самоврядною організацією, що діє на підставі статуту, який затверджується правлінням. Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду, є майно, придбане ним за рахунок коштів, що надходять до цього Фонду, а також майно, передане йому у власність іншими власниками (стаття 20 Закону N 1105).

 На Фонд покладено завдання проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці; відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань; відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей.

 Виходячи з наведеного, Фонд є неприбутковою організацією, і в частині визначення ознаки неприбутковості на Фонд розповсюджується дія абзацу "г" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон).

 Згідно з абзацом "г" зазначеного підпункту 7.11.1 Закону до неприбуткових установ і організацій відносяться інші, ніж визначені у абзаці "б" цього підпункту, юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів. Від оподаткування звільняються доходи таких неприбуткових організацій, отримані, зокрема, у вигляді коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.  

Крім того, на вказані неприбуткові організації з ознакою неприбутковості "0011" розповсюджується норма підпункту 7.11.9 Закону щодо сплати податку з нерозподіленої суми прибутку до суми перевищення.

 Відповідно до статті 18 Закону N 1105 виконавчим органом правління Фонду є виконавча дирекція Фонду. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Автономній Республіці Крим, обласних, містах Києві та Севастополі, відділення в районах та містах обласного значення. При цьому управління та відділення виконавчої дирекції Фонду є юридичними особами, мають самостійні кошториси, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, основною метою діяльності яких є організація та забезпечення виконання рішень правління Фонду.

 Враховуючи, що метою діяльності управлінь та відділень виконавчої дирекції Фонду є організація і забезпечення виконання рішень правління Фонду і їх діяльність не передбачає одержання прибутку згідно з нормами Закону N 1105, такі управління та відділення виконавчої дирекції Фонду можуть бути включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій з ознакою неприбутковості "0011" за умови дотримання ними вимог пункту 7.11 Закону.

 2. Щодо включення до Реєстру неприбуткових установ і організацій санаторіїв-профілакторіїв, які є відокремленими структурними підрозділами підприємств та організацій.

 Порядок включення до Реєстру неприбуткових установ і організацій філій та інших відокремлених підрозділів цих установ та організацій викладено в листі Державної податкової адміністрації України від 20.10.2003 N 16282/7/15-1317.

 В доповнення до цього листа звертаємо вашу увагу на діяльність санаторіїв-профілакторіїв, які є відокремленими структурними підрозділами підприємств та організацій - суб'єктів підприємницької діяльності.

 Оскільки підприємницька діяльність передбачає отримання прибутку, то такі підприємства і організації не можуть мати статус неприбутковості, та відповідно їх структурні підрозділи, навіть за умови дотримання їх статутними документами вимог пункту 7.11 Закону, не можуть бути включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

 Заступник Голови

ДПА України 

 

Ю. Гриб 

 

Надруковано:
"Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ",
N 9, 1 березня 2004 р.

  ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/strax_nechast/21_2.html


Попередня статтяНаступна стаття[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"