Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXI. МАРАЗМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

Які види журналів реєстрації з охорони праці та пожежної безпеки повинна мати українська компанія

Нормативні документи з безпеки праці передбачають, що організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві, здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи.

Існують такі види інструктажів: вступний, первинний, повторний, цільовий, позаплановий. Програма проведення інструктажів розробляється та узгоджується уповноваженими роботодавцем особами, затверджується керівником підприємства. Облік проведення інструктажів реєструється у відповідних журналах формату А4, які повинні бути пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою. Вони зберігаються у безпосереднього керівника робіт (особи, яка проводить інструктаж). Працівники не допускаються до роботи без проходження у встановлені строки інструктажів. Купити журнали реєстрації інструктажів з охорони праці можна тут.

Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці на підприємствах регламентується Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Положення № 15). Запис про проведення вступного інструктажу здійснюється в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці за формою додатка 5 до Положення № 15, який зберігається у служби охорони праці або у працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу. Запис про проведення інструктажів (окрім вступного) робиться в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці за формою додатка 6 до Положення № 15.
Порядок проведення інструктажів з питань пожежної безпеки на підприємствах регламентує Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 р. № 368 (далі — Типове положення № 368). Дані про проведення всіх видів протипожежних інструктажів (крім цільового) заносять до Журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки за формою додатка 2 до Типового положення № 368.
Порядок проведення інструктажів з питань безпеки руху на підприємствах регламентує Порядок проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку країни від 5 серпня 2008 р. № 975 (далі — Порядок № 975), який поширюється на автомобільних перевізників незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, що мають колісні транспорті засоби, які беруть участь у дорожньому русі. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в Журналі реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху за формою додатка 1 до Порядку № 975. Запис про проведення інструктажу (окрім вступного) робиться в Журналі реєстрації інструктажів з безпеки руху за формою додатка 2 до Порядку № 975.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/strax_nechast/21_17.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"