Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXI. МАРАЗМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

ВСЮ СУМУ ЛІКАРНЯНИХ В 2004 РОЦІ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКІВ ОПЛАЧУЄ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Відповідно до статті 81 Закону України від 27.11.2003 р. №1344-IV “Про Державний бюджет України на 2004 рік” допомога   по   тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми,  не пов'язаноїз  нещасним  випадком  на виробництві,  застрахованим особам,  які працюють у бюджетних установах,  виплачується  Фондом  соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого  дня  непрацездатності  за  весь  період  до   відновлення працездатності  або  до  встановлення медико-соціальною експертною комісією   (МСЕК)   інвалідності    незалежно    від    звільнення застрахованої  особи  в  період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством. В той же час відповідно до статті 2 Закону України від 11.01.2001 р. № 2213-III “Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування” допомога   по   тимчасовійнепрацездатності  внаслідок захворювання або травми, не пов'язано їз  нещасним  випадком  на  виробництві, виплачується застрахованим особам   Фондом   соціального   страхування  з  тимчасової  втратипрацездатності  починаючи  з  шостого дня непрацездатності за весь період   до   відновлення   працездатності   або  до  встановленнямедико-соціальною    експертною   комісією   (МСЕК)   інвалідності незалежно  від  звільнення  застрахованої  особи  в  період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

На думку Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності це призвело до порушення принципу рівноправності всіх суб'єктів соціального страхування та солідарності використання коштів Фонду, На підставі цього доручено Виконавчій дирекції Фонду підготувати проект подання до Конституційного Суду України стосовно невідповідності статті 81 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» Конституції України.

 

03.04.2004 21:18

 Постанова Правління Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності від 04.03.2004 р. №24

 Про затвердження роз'яснення щодо здійснення окремих витрат за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановляє:

1. Затвердити роз'яснення щодо здійснення окремих витрат за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (додається).

2. Виконавчим дирекціям Фонду та його відділень довести це роз'яснення до страхувальників та забезпечити дієвий контроль за його виконанням. У разі порушення страхувальниками порядку витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застосовувати фінансові санкції, передбачені статтями 28 та 30 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням».

3. Враховуючи рішення Наглядової ради Фонду від 24.12.2003 р. №19 «Про оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності працівникам бюджетних установ» щодо неправомірності виплати допомоги за рахунок коштів Фонду за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності працівникам бюджетних установ, що призвело до порушення принципу рівноправності всіх суб'єктів соціального страхування та солідарності використання коштів Фонду, доручити Виконавчій дирекції Фонду підготувати проект подання до Конституційного Суду України стосовно невідповідності статті 81 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» Конституції України. Сторонам соціального партнерства сприяти його поданню до Конституційного Суду України.

 

Голова правління                                                  О. ГАРЯЧА

 

Затверджене постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 04.03.2004 р. №24

 

Роз'яснення щодо здійснення окремих витрат за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

З 1 січня 2004 року чинним законодавством запроваджено ряд норм, які викликають численні звернення до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. У зв'язку з цим Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) роз'яснює.

1. Нормою статті 81 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» передбачено, що працівникам бюджетних установ допомога по тимчасовій непрацездатності надається з першого дня за рахунок коштів Фонду.

Згідно з Бюджетним кодексом України (пункт 6 статті 2), бюджетними установами визнано неприбуткові організації, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету чи місцевих бюджетів. В той же час бюджетним організаціям чинним законодавством передбачено право надання цими організаціями платних послуг, які пов'язані з їх основною діяльністю.

За роз'ясненнями Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України, наданими листом від 09.01.2004 р. №16/3-17, положення статті 81 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» поширюється на організації, які фінансуються з державного або місцевих бюджетів, і є неприбутковими, але одночасно отримують кошти від надання платних послуг в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо частина заробітної плати працівника такої бюджетної установи або її відокремленого підрозділу виплачується за рахунок проведеної господарської діяльності, ця частина заробітної плати повинна враховуватися для розрахунку оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності і виплачуватися за рахунок коштів цієї установи. Тобто в такому випадку витрати по оплаті перших п'яти днів тимчасової непрацездатності відносяться на видатки частково за рахунок коштів Фонду та частково за рахунок коштів бюджетної установи.

До бюджетних установ не можуть бути віднесені органи фондів загальнообов'язкового соціального страхування (у т. ч. органи Пенсійного фонду), оскільки витрати на утримання їх працівників здійснюються за рахунок страхових внесків та інших джерел фінансування, а не за рахунок бюджетних коштів.

2. Відповідно до пункту 15 статті 11 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», до осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, належать особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Страхувальниками відносно зазначених осіб пунктом 1 статті 14 цього Закону визначені роботодавці, які використовують їх працю на умовах трудового договору (контракту) і мають сплачувати за цих осіб страхові внески до Пенсійного фонду (частина 1 статті 19). Відносно осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, Фонд не є роботодавцем-страхувальником.

Враховуючи зазначене, нарахування роботодавцями страхових внесків до Пенсійного фонду на допомогу по тимчасовій непрацездатності не можуть бути віднесені за рахунок коштів Фонду.

3. Відповідно до пункту 13 статті 11 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», до осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, належать особи, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Пунктом 2 статті 14 за зазначених осіб страхові внески до Пенсійного фонду повинні сплачувати організації за рахунок джерел, з яких виплачується ця допомога в порядку і строки, визначені Кабінетом Міністрів України (абзац 9 частини 6 статті 20). Тобто починаючи з 1 січня 2005 року (абзац 2 пункту 1 розділу «Прикінцеві положення») Фонд буде сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/strax_nechast/21_1.html

 


Попередня статтяНаступна стаття[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"