Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXVII. МАРАЗМИ ВНЕСКІВ ДО ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПОДАННЯ ФОРМИ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА N 10-ПІ  “ЗВІТ ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ” – НЕМАЄ

Відповідно до пункту 2 Порядку сплати підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. N 1767, підприємства, на яких працює 8 і більше чоловік, реєструються у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку не пізніше 1 лютого подають до зазначених відділень звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою, що затверджується наказом Мінпраці за поданням Фонду та погоджується з Держкомстатом.

Спочатку цей звіт було затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26 жовтня 1998 року N 360 “Про затвердження річної форми державної статистичної звітності з питань зайнятості інвалідів”, потім  наказом Державного комітету статистики України від 10.01.2002 р. N 49 “Про затвердження форми державної статистичної звітності з питань зайнятості інвалідів”, потім було затверджено його нову форму Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 338 “Про затвердження форми N 10-ПІ поштова - річна "Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів" та Інструкції щодо її заповнення”.

На цей звіт не розповсюджується штраф відповідно до підпункту 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", відповідно до якого платник податків, що не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку. Але на підставі Звіту не здійснюється нарахування та/або сплата податку (збору). Таким чином, немає підстав для застосування штрафних санкцій, встановлених підпунктом 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону N 2181 за неподання (несвоєчасне подання) Звіту.

Відповідно до частини першої статті 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України - тягне за собою накладення штрафу на громадян - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак Звіт подається до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, а не органам статистики, тому і КпАП також не застосовується. Звідси висновок - відповідальності за неподання форми статистичної звітності за N 10-ПІ  “Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів” – немає, що підтверджується Листом від 18.06.2003 р. N 3590 “Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення деяких норм законодавства”, непрямо це визнає і Фонд соціального захисту інвалідів в Листі від 16.04.2004 р. №06ю-140/578-195/1 "Щодо звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів". А в цьому Звіті є цікава графа – “Сума коштів штрафних санкцій за нестворені робочі місця для інвалідів, грн.”. Таким чином неподання цієї звітності залишає в неведенні Фонд соціального захисту інвалідів щодо штрафних санкцій і йому ці штрафи дістаються лише в судовому порядку ...

Однак з 1 січня 2006 року запроваджено відповідальність за неподання звітності за N 10-ПІ  “Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів”. Закон України від 06.10.2005 р. №2960-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів" доповнив статтю 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою такого змісту:
"Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Але відповідальності за невчасне подання цієї звітності все одно ще немає !

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ФОНД УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

ЛИСТ

від 16.04.2004 р. №06ю-140/578-195/1

Фонд соціального захисту інвалідів розглянув лист та повідомляє таке.

Норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків від загальної чисельності працюючих, а якщо працює від 15 до 25 чоловік — у кількості одного робочого місця, що передбачений ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. №875-XII, встановлюється для підприємств (об'єднань), установ і організацій незалежно від форми власності і господарювання, тобто для юридичних осіб.

Відповідно й звіти про зайнятість та працевлаштування інвалідів (за формою, що затверджується Держкомстатом за поданням Фонду) до територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів подаються лише зазначеними суб'єктами.

У випадку наявності у суб'єкта господарювання відокремлених відділень, що не зареєстровані як філії або представництва цього суб'єкта господарювання, форма статистичної звітності №10-ПІ «Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів» подається централізовано.

При вирішенні третього питання листа необхідно керуватися Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженою наказом Мінстату України від 07.07.95 р. №171, за погодженням з Мінекономіки України, Мінпраці України, Мінфіном України.

Питання встановлення чи невстановлення заборони щодо включення до середньооблікової чисельності інвалідів-сумісників при розрахунку середньооблікової чисельності працівників штатного складу не є предметом регулювання Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 року №314.

Відповідно до преамбули Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. №2181-III цей Закон є спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів), включаючи збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення.

Стаття 14 Закону України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. №1251-XII не відносить до податків і зборів (обов'язкових платежів) штрафні санкції до Фонду соціального захисту інвалідів за недотримання нормативу працевлаштування інвалідів на підприємстві. Зазначені санкції є мірою відповідальності за невиконання відповідних вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. №875-XII.

Таким чином, дія Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. №2181-III на штрафні санкції, встановлену форму звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів до Фонду соціального захисту інвалідів не поширюється.

При вирішенні питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності за неподання форми статистичної звітності №10-ПІ «Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів» необхідно виходити з диспозиції статті 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Перший заступник директора

 

Н. Джога

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 18.06.2003 р. №3590

Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення деяких норм законодавства

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва <...> повідомляє.

I. Щодо відповідальності за неподання форми статистичної звітності за №10-ПІ «Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів» (далі — Звіт), яка затверджена наказом Державного комітету статистики України від 10.01.2002 р. №49.

Згідно з підпунктом 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі — Закон №2181) платник податків, що не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.

Відповідно до статті 1 Закону №2181 податкова декларація, розрахунок (далі — податкова декларація) — документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу).

Фонд України соціального захисту інвалідів, до якого подається Звіт, не віднесено Законом №2181 до контролюючих органів, до того ж, на підставі Звіту не здійснюється нарахування та/або сплата податку (збору). Таким чином, немає підстав для застосування штрафних санкцій, встановлених підпунктом 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону №2181 за неподання (несвоєчасне подання) Звіту.

Відповідно до частини першої статті 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України — тягне за собою накладення штрафу на громадян — від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян — від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У статті 2443 цього Кодексу передбачено, що органи державної статистики розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень (стаття 1863). Від імені органів державної статистики розглядати справи і накладати адміністративні стягнення мають право керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики та його заступники, керівники органів державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах і містах та їх заступники.

Незважаючи на те, що ця форма належить до державної статистичної звітності, вона подається до відділень Фонду. А адміністративний штраф згідно із зазначеною статтею застосовується органами статистики за неподання даних саме до органів статистики. У той же час у Фонду немає повноважень щодо самостійного накладення адміністративних штрафів за неподання Звіту. Отже, адміністративна відповідальність за порушення термінів подання Звіту застосовуватися в нинішній час не може.

Інші законодавчі акти, зокрема Закон України від 21 березня 1991 року №875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», також не передбачають відповідальність безпосередньо за неподання Звіту.

II. Щодо забезпечення працівників, що направляються у відрядження, коштами на відрядження:

Відповідно до статті 121 «Гарантії і компенсації при службових відрядженнях» Кодексу законів про працю України працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку із службовими відрядженнями. Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством. Таким чином, забезпечення працівників коштами на відрядження віднесено до гарантованих трудових прав.

Згідно з Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 10 червня 1999 р. №146, підприємство, що відряджає працівника, зобов'язане забезпечити його грошовими коштами (авансом) у розмірах, установлених нормативно-правовими актами про службові відрядження. При цьому пунктом 10 розділу I «Порядок відрядження в межах України» Інструкції передбачено, що відрядженому працівникові перед від'їздом у відрядження видається грошовий аванс у межах суми, визначеної на оплату проїзду, наймання жилого приміщення, і добові. Аналогічні положення встановлені Інструкцією щодо відряджень за кордон.

Таким чином, законодавство встановлює обов'язок суб'єкта підприємництва в необхідному обсязі забезпечувати працівників коштами, які необхідні їм для виконання завдання у відрядженні.

Що стосується відповідальності за порушення зазначених вимог, то відповідно до частини першої статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення вимог законодавства про працю тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності від п'ятнадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до статті 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою цієї статті, розглядають судді районних (міських) судів, а протоколи про ці правопорушення мають право складати органи Міністерства праці та соціальної політики України, як це передбачено у статті 255 цього ж Кодексу.

 

Заступник Голови

Г. Білоус

 
Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/strax_invalid/28_6.html


Попередня статтяНаступна стаття


Notice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"