Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XX. МАРАЗМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З БЕЗРОБІТТЯ

ЗА ПОКАЗНИКОМ КІЛЬКОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ НА 10 ТИС. ОСІБ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ ЗАЙМАЄ ОСТАННЄ МІСЦЕ СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ І МАЄ ОДИН З НАЙВИЩИХ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ

Як сказано в абзаці 47 Постанови  Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. № 733 Про підсумки соціально-економічного розвитку України у I кварталі 2006 рок” за показником кількості малих підприємств на 10 тис. осіб Тернопільська область займає останнє місце серед регіонів України (34 підприємства) і має один з найвищих показників рівня безробіття.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 25 травня 2006 р. N 733

                               Київ

Про підсумки соціально-економічного розвитку України у I кварталі 2006 року

Діяльність Кабінету Міністрів України у I кварталі 2006 р. спрямовувалася на виконання завдань, визначених у Посланні Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році”, Основних напрямах урядової політики в економічній та соціальній сфері на 2006 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2006 р. N 42, а також на підтримання конкурентоспроможності національної економіки на належному рівні у зв’язку з новими умовами постачання в Україну природного газу та ускладненням торговельних взаємовідносин з деякими іноземними державами, збереження соціальних пріоритетів економічного зростання.

Імпортування протягом багатьох років газу за цінами, значно нижчими від світових, призвело до втрати у суб’єктів господарювання стимулу до зниження витрат на виробництво. Внаслідок монополізації енергомістких галузей промисловості, продукція яких переважає в структурі валового внутрішнього продукту та обсязі експорту, приріст прибутку в економіці в цілому відбувався за рахунок монопольної ренти у зазначених галузях, а його частка у валовому внутрішньому продукті перевищувала відповідні показники у розвинутих країнах світу.

Кабінетом Міністрів України ініційовано здійснення комплексу заходів щодо розширення та диверсифікації джерел постачання паливно-енергетичних ресурсів, удосконалення порядку їх використання, здійснення переходу на монетизацію розрахунків за імпортований з Російської Федерації газ. Проведено перевірки виконання надрокористувачами умов спеціальних дозволів на користування надрами, наданих у 2004 році. За результатами конкурсу визначено його переможця, якому надано право проведення розвідки та видобування вуглеводнів на умовах угоди про розподіл продукції в межах Прикерченської ділянки глибоководного шельфу Чорного моря. Затверджено економічно обґрунтовані граничні ціни на природний газ для усіх категорій споживачів.

Триває робота з виконання Указу Президента України від 27 грудня 2005 р. N 1863 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року “Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення”. Схвалено Енергетичну стратегію України на період до 2030 року.

У результаті роботи, проведеної протягом I кварталу, в національній економіці відбулися позитивні зміни, що визначають нові пріоритети в енергетиці.

Зросли обсяги виробництва паливно-енергетичних ресурсів.

Видобуток нафти збільшено порівняно з відповідним періодом минулого року на 8,9 відсотка, вугілля готового — на 2,7, природного газу — на 1,6, виробництво електроенергії — на 2,1 відсотка.

Скорочуються темпи приросту обсягів імпорту природного газу та його споживання. Обсяг імпорту (у фактичних цінах) порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився за січень у 1,7 раза, за січень-березень — в 1,4 раза. В результаті застосування енергозберігаючих технологій та використання альтернативних джерел енергії в промисловості обсяг споживання природного газу за I квартал скоротився на 10 відсотків.

Економічне зростання в обробній промисловості забезпечувалося за рахунок неенергоємних галузей. Збільшився обсяг виробництва у целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі на 13,3 відсотка, машинобудуванні на 9,1, харчовій промисловості на 7,7 та галузі виробництва деревини та виробів з неї на 3,2 відсотка.

Намітилася тенденція до скорочення відставання порівняно з минулим роком обсягів виробництва в тих галузях промисловості, підприємства яких споживають природний газ у значних обсягах. Так, у металургії та обробленні металу спад обсягів виробленої продукції зменшився з 4,2 відсотка у січні до 1,7 у січні-березні, в хімічній та нафтохімічній промисловості — з 4,7 до 0,7 відсотка.

Одним із факторів економічного зростання стала активізація інвестиційної діяльності. Валова додана вартість у будівництві зросла на 5 відсотків. Обсяги виконаних робіт з будівництва об’єктів транспортної інфраструктури — мостів, шляхових естакад, тунелів і ліній метрополітену зросли на 8,9 відсотка, доріг — на 15,7 відсотка.

Зростання попиту на інвестиційні товари зумовило збільшення обсягу виробництва будівельних матеріалів на 7,7 відсотка, машин для металургії — на 31,7, для переробки сільськогосподарської продукції — на 10,7 відсотка.

Узгоджені дії Кабінету Міністрів України і місцевих органів виконавчої влади сприяли створенню належних умов для проведення весняно-польових робіт, завдяки чому вдалося значно скоротити відставання їх обсягів порівняно з минулим роком. Незважаючи на несприятливі погодні умови озимих зернових культур загинуло лише 5 відсотків. Сільськогосподарські підприємства забезпечені насінням зернових і зернобобових культур, кукурудзи, соняшнику, цукрових буряків у повному обсязі, мінеральними добривами — на 70 відсотків, засобами захисту рослин — на 58, дизельним пальним — на 87 відсотків.

Зростання купівельної спроможності населення позитивно вплинуло на збільшення обороту роздрібної торгівлі, його приріст становив порівняно з минулим роком 24,7 відсотка.

Збережено високий рівень соціального захисту. Протягом січня-березня реальний наявний дохід домашніх господарств зріс майже на 24,2 відсотка. Реальна заробітна плата працівників збільшилася на 23,6 відсотка, що дає змогу додатково наростити фінансовий потенціал Пенсійного фонду України.

За результатами проведених у I кварталі перерахунків розмірів пенсій середній розмір пенсійної виплати збільшився на 7,3 відсотка і становить майже 406 гривень.

В основу пріоритетів соціальної політики у 2006 році покладено розв’язання проблем соціально незахищених верств населення та малозабезпечених сімей. З 1 січня збільшено до 350 гривень розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Від 2,5 до 3,5 раза збільшено пенсії по інвалідності учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та членам їх сімей, громадянам, евакуйованим із зони відчуження, від 1,9 до більш як у 2 рази — інвалідам війни та іншим інвалідам з числа військовослужбовців, від 2 до 3,5 раза — державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

Встановлено розмір державної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, за принципом “гроші ходять за дитиною”.

Забезпечено збереження позитивних тенденцій у розвитку фізичної культури та спорту. В цілому всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності охоплено 13,4 відсотка населення.

Знизився порівняно з відповідним періодом минулого року рівень інфляції. На споживчому ринку ціни і тарифи зросли порівняно з груднем 2005 р. на 2,7 відсотка (у І кварталі минулого року — на 4,4). Зростання цін на продовольчі товари пов’язано з підвищенням цін на цукор (на 28,8 відсотка), картоплю і овочі (відповідно 29,3 і 31,9), крупи і бобові (на 11,1 відсотка). На ринку цукру зростання цін спричинене монопольним впливом. В результаті оперативного запровадження Кабінетом Міністрів України ліцензування експорту і збільшення обсягу продажу цукру на внутрішньому ринку ситуація стабілізувалася.

Ціни на промислову продукцію зросли з початку року на 1,9 відсотка, що у 2,6 раза менше ніж у минулому році. Помітно зросли ціни у галузях з підвищеним використанням паливно-енергетичних ресурсів і природного газу як сировини, зокрема у виробництві будівельних матеріалів ціни виробників зросли на 9,2 відсотка, у хімічній та нафтохімічній промисловості — на 4,9 та в електроенергетичній галузі — на 3,3 відсотка.

Створення умов для відновлення економічного зростання забезпечено шляхом активізації кредитної діяльності банківської системи. Досягнутий приріст кредитних вкладень (10 відсотків) є найвищим показником за останні чотири роки. Зменшилася вартість позик — середньозважена ставка за кредитами в національній валюті знижена з 16,4 до 15,8 відсотка, в іноземній — з 11,7 до 11,5 відсотка.

Підвищення фінансової спроможності суб’єктів господарювання сприяло зростанню частки довгострокових кредитів банківської системи до 61,9 відсотка, а їх обсяг порівняно з початком року збільшився на 10,2 відсотка.

Формування доходів державного бюджету відбувалося в умовах скорочення обсягів виробництва та прибутку в основних бюджетоутворюючих галузях промисловості — металургії та обробленні металу, виробництві коксу та продуктів нафтопереробки, внаслідок чого зменшилися обсяги надходження коштів до нього з податку на прибуток підприємств, погіршилися фінансова дисципліна, стан розрахунків за використані енергоресурси. Існувала практика перерозподілу доходів на користь фінансово-промислових груп — нерезидентів, розташованих в офшорних зонах, через які було вивезено майже половину обсягу продукції, реалізованої на експорт.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надійшло доходів до зведеного бюджету на чверть, до державного — на 28,2 відсотка більше. План I кварталу з надходження коштів до загального фонду державного бюджету виконано на 102,7 відсотка. У повному обсязі забезпечено фінансування соціальних видатків.

Разом з тим від підприємств з виробництва коксу та нафтопереробних надійшло до державного бюджету коштів з податку на прибуток у 3,4 раза менше, металургійних — у два рази, легкої промисловості та видобування металевих руд — майже на третину, виробництва деревини та виробів з неї — більше ніж на чверть, від Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України" — у два рази.

На рахунках головних розпорядників бюджетних коштів залишилися невикористаними 1,6 млрд. гривень, зокрема Міністерства освіти — 154,8 млн., Міністерства аграрної політики — 145,9 млн., Міністерства праці та соціальної політики — 111 млн., Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи — 61,9 млн. гривень, що спричинено в основному несвоєчасним прийняттям відповідних порядків використання коштів державного бюджету. На 1 квітня не прийнято 121 порядок, що зумовило недофінансування загального фонду державного бюджету в обсязі 105,2 млн. гривень.

Погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури на традиційні товари вітчизняного виробництва, що експортуються, підвищення цін на природний газ та нафту, вжиття Російською Федерацією обмежувальних заходів до імпорту м’ясо-молочної продукції, горілчаних виробів, інших товарів спричинило зменшення обсягу експорту товарів у січні-березні на 4,4 відсотка. Водночас імпорт збільшився на 30,2 відсотка, що обумовило негативне сальдо у торгівлі товарами в обсязі 1,8 млрд. доларів США порівняно з позитивним сальдо за відповідний період минулого року в обсязі 855,9 млн. доларів США. Порівняно із січнем ц. р. за три місяці скоротилися темпи спаду обсягу експорту з 6,3 до 4,4 відсотка, а приросту імпорту — з 50 до 30,2 відсотка.

У торгівлі з Російською Федерацією з початку року спостерігається зниження темпів приросту обсягів як експорту, так і імпорту. У січні порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг експорту збільшився на 14,6 відсотка, у січні-березні — на 8,1, імпорту — відповідно на 36,4 і 17,1 відсотка. Обсяг експорту продукції до країн Європи зменшився на 9,8 відсотка, імпорту — збільшився на 35 відсотків.

Підвищилися темпи приросту експорту продукції рослинного походження від 5,1 у січні до 32,7 відсотка у I кварталі, харчових продуктів від 5,5 до 9,9, взуття від 13,2 до 21, жирів рослинного та тваринного походження від 33,8 до 80 відсотків, продукції хімічної та нафтохімічної промисловості, незважаючи на спад у січні на 8,2, у I кварталі до 4,3 відсотка.

Збільшився обсяг експорту інвестиційних товарів, зокрема транспортних засобів на 29,5 відсотка, машин та обладнання на 6,9, приладів — на 20,2 відсотка.

Знизилися темпи спаду обсягу експорту чорних металів. Якщо у січні їх обсяг скоротився на 15,6 відсотка, то протягом I кварталу — на 12,9 відсотка.

Знизилися темпи приросту обсягів імпорту харчових продуктів, нафти, природного газу, текстильних матеріалів, машин та обладнання.

Підсумки економічного і соціального розвитку регіонів свідчать про те, що зменшилася економічна активність в основних галузях економіки в умовах зростання платоспроможності населення, наявні негативні тенденції в умовах економічного зростання (зросли податкові борги та заборгованість з виплати заробітної плати), погіршилася фінансова дисципліна.

Збільшення обсягів промислового виробництва забезпечено у 20 регіонах. Водночас зменшення обсягів виробництва зафіксовано в Херсонській (на 38,7 відсотка), Одеській (на 19,4), Полтавській (на 11,7), Донецькій (на 3,5), Рівненській (на 2), Львівській (на 1,4) та Луганській (на 0,8 відсотка) областях, що спричинено передусім зменшенням обсягів переробки нафти, виробництва коксу, металургійної, хімічної та нафтохімічної продукції.

Місцевими органами виконавчої влади не використані можливості для нарощування обсягу виробництва споживчих товарів, пов’язані з підвищенням платоспроможності населення. Обсяги виробництва товарів легкої промисловості зменшилися у м. Севастополі (на 29,6 відсотка), Донецькій (на 26,2), Одеській (на 22,3), Рівненській (на 16,5) та Чернівецькій (на 9,2) областях, Автономній Республіці Крим (на 15,6), м. Києві (на 3,4 відсотка), харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції — в Донецькій (на 10,7), Чернігівській (на 3,4) та Черкаській (на 1,1 відсотка) областях.

Ситуація у сільському господарстві характеризується з одного боку зростанням обсягів виробництва, насамперед тваринницької продукції в сільськогосподарських підприємствах, підвищенням продуктивності худоби та птиці, з іншого — втратою заінтересованості у вирощуванні великої рогатої худоби і свиней та виробництві молока внаслідок зниження цін на реалізовану продукцію.

Обсяги виробництва валової продукції сільського господарства зменшилися в Одеській (на 18 відсотків), Кіровоградській (на 7,8), Луганській (на 5,2), Сумській (на 2,8), Закарпатській (на 2,6) та Харківській (на 0,2 відсотка) областях. Це відбулося насамперед внаслідок зменшення обсягів виробництва м’яса у господарствах населення (крім Закарпатської області), спричиненого скороченням поголів’я великої рогатої худоби.

Не вдалося поліпшити ситуацію, пов’язану з минулорічною тенденцією до зниження інвестиційної активності, в Херсонській області (обсяги будівельних робіт скоротились на 26,8 відсотка), Чернігівській (на 25,8), Миколаївській (на 5,8), Житомирській (на 5,3), Полтавській (на 3,8), Київській (на 2,7), Черкаській області та Автономній Республіці Крим (на 2,6 відсотка).

У 19 регіонах зросла заборгованість з виплати заробітної плати, зокрема у Закарпатській області та м. Києві майже в 1,4 раза, у Харківській на третину, в Одеській і Рівненській майже на чверть, Миколаївській — на 19,9 відсотка, Черкаській — на 7,4 та Кіровоградській області — на 6,5 відсотка.

Незважаючи на те, що держава в повному обсязі виконала свої зобов’язання в частині спрямування в місцеві бюджети запланованих трансфертів, у деяких регіонах інтереси державного бюджету залишаються поза увагою місцевих органів виконавчої влади.

Місцевими органами виконавчої влади не вжито дієвих заходів для дотримання вимог статті 58 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” щодо забезпечення під час затвердження місцевих бюджетів на 2006 рік у повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, теплову енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Так, із 27 регіонів задовольнили потребу в коштах на заробітну плату працівників бюджетної сфери в повному обсязі лише 10 регіонів (Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Херсонська, Хмельницька області та мм. Київ і Севастополь), а асигнуваннями на проведення розрахунків за енергоносії — 12 регіонів (Вінницька, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Херсонська, Хмельницька області та мм. Київ і Севастополь).

В деяких випадках не дотримано вимог бюджетного законодавства під час затвердження місцевих бюджетів.

Не виконано план з надходження коштів з податків та зборів до загального фонду державного бюджету, що контролюються Державною податковою адміністрацією. Обсяги їх надходження порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилися у Донецькій на 10,4 відсотка (69,3 відсотка плану), Закарпатській на 20,3 (86,8), Хмельницькій на 11,1 (88,4) областях, Автономній Республіці Крим на 12,9 відсотка (67,6 відсотка плану). Водночас надходження коштів з податків та зборів до місцевих бюджетів збільшилися у цих регіонах майже на чверть. Погіршилася ситуація з надходженням до державного бюджету платежів з податку на прибуток підприємств у Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Рівненській, Чернівецькій областях та м. Києві, де рівень виконання плану коливається від 51,2 до 85,1 відсотка.

У Тернопільській області борг за податковими зобов’язаннями платників податків до державного бюджету з початку 2006 року збільшився в 2,4 раза, Миколаївській — в 1,8, Харківській — в 1,5 раза, Дніпропетровській — на 20,2 відсотка, Сумській — на 18,2, Запорізькій — на 17,2, Хмельницькій — на 13,7, Київській — на 12,7 та Чернівецькій області — на 10,7 відсотка.

Надзвичайні погодні умови спричинили збільшення обсягів споживання електроенергії та природного газу і водночас погіршення розрахунків за них. Незважаючи на високий загальний рівень розрахунків за спожиту електроенергію — 94,9 відсотка (за відповідний період минулого року в середньому по Україні 94,1 відсотка), в Автономній Республіці Крим він становив 87,1 відсотка, Луганській області — 87,2, Донецькій — 88, Закарпатській — 90,1, Київській — 91,6, Херсонській — 91,7 та в Кіровоградській області — 93,7, м. Севастополі — 91,4 та м. Києві — 94 відсотки. У I кварталі ц.р. заборгованість споживачів за електроенергію зросла на 420,4 млн. гривень, у тому числі у Донецькій області на 74,3 млн., Луганській — 65,7 млн., Дніпропетровській — 29,8 млн., Запорізькій — на 20,2 млн. гривень. Станом на 1 квітня заборгованість споживачів за електроенергію становила 11 млрд. гривень.

Незадовільна ситуація склалася з розрахунками за природний газ. У I кварталі спожито 22,6 млрд. куб. метрів природного газу, з яких майже чверть не оплачена. Найменший рівень оплати по фондах обласних державних адміністрацій в м. Севастополі (48,4 відсотка), Харківській (48,9), Запорізькій (51), Донецькій (52,5), Луганській (54 відсотки) областях. Загальна заборгованість споживачів за використаний природний газ зросла у I кварталі на 1,5 млрд. гривень і становила 5,8 млрд. гривень.

В окремих регіонах низька виробнича активність є наслідком недостатньої уваги до підтримки малого підприємництва та зайнятості населення. За показником кількості малих підприємств на 10 тис. осіб Тернопільська область займає останнє місце серед регіонів України (34 підприємства) і має один з найвищих показників рівня безробіття, розрахованого за методологією Міжнародної організації праці (10 відсотків). Аналогічна ситуація склалася у Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях, де зазначені показники коливаються у межах 41-39 відсотків, а рівень безробіття — від 8,9 до 11 відсотків.

Місцеві органи виконавчої влади не вживають заходів до детінізації виплати заробітної плати, що суттєво впливає на надходження до Пенсійного фонду України та формування місцевих бюджетів і ставить на межу зубожіння майбутніх пенсіонерів з числа працівників малих підприємств. В останні роки збільшилася різниця між розміром заробітної плати працівників, зайнятих на великих та середніх і малих підприємствах. Якщо у Тернопільській області заробітна плата на малих підприємствах становить 66 відсотків заробітної плати працівників, зайнятих на великих підприємствах, то в м. Києві та Дніпропетровській області — менше 50, у Луганській — 50 відсотків.

У січні-березні в усіх регіонах, крім м. Києва, збільшилася заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги. Найвищий рівень її збільшення зафіксовано у Чернівецькій (на 20,1 відсотка), Рівненській (на 18,7), Кіровоградській (на 18,4), Волинській (на 16,3), Закарпатській (на 15,1) та у Хмельницькій (на 15 відсотків) областях.

В усіх регіонах, крім Херсонської та Полтавської областей, зросла заборгованість із сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Оцінюючи стан економіки в цілому як достатньо стабільний, Кабінет Міністрів України визначає такі проблеми, що істотно впливають на розвиток країни:

низька конкурентоспроможність окремих галузей економіки (у зв’язку з повільними темпами структурних реформ) та неефективне використання суспільних ресурсів одночасно з погіршенням зовнішньої кон’юнктури, що позначається на динаміці економічного зростання (темпи приросту валового внутрішнього продукту уповільнилися до 2,4 відсотка, а промислового виробництва — до 0,2 відсотка);

зниження інвестиційної активності та обмеженість інвестиційних можливостей підприємств, що стримує відновлення основних фондів (ступінь зносу основних засобів становить майже 50 відсотків);

відсутність законодавчого регулювання питань удосконалення оподаткування операцій експорту в офшорні зони та посилення взаємодії податкових і митних органів під час бюджетного відшкодування податку на додану вартість суб’єктам господарської діяльності, які проводять операції в офшорній зоні;

низький рівень продуктивності праці, що стримує економічне зростання та ускладнює процес наближення рівня життя населення України до європейського;

низький рівень життя населення та значне розшарування суспільства за рівнем доходів, що стримує розвиток людського капіталу (частка заробітної плати у валовому внутрішньому продукті не перевищує 47 відсотків, тоді як у державах — членах ЄС — у середньому 65 відсотків) і ускладнює процеси інтеграції національної економіки до світової.

Розв’язання проблем підвищення ефективності державного будівництва та дієздатності влади потребує взаємоузгодженості та скоординованості зусиль Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.

З метою забезпечення послідовності в реалізації державної економічної політики, спрямованої на розв’язання існуючих проблем, наступності у роботі органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій зосередити зусилля на виконанні таких пріоритетних завдань:

продовження проведення адміністративної реформи, підвищення дієвості та ефективності державного управління, оптимізація системи центральних органів виконавчої влади та упорядкування їх функцій, запровадження системного підходу до проведення консультацій з громадськістю в процесі формування і реалізації державної політики, інституційний розвиток державної служби;

прискорення вступу України до Світової організації торгівлі;

підвищення ефективності управління об’єктами державної власності, поліпшення фінансового стану державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких є частка державного майна, збільшення обсягів надходження до державного бюджету коштів від державної власності;

створення сприятливого підприємницького клімату, спрощення процедури започаткування та провадження підприємницької діяльності, вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу;

проведення податкової реформи, спрямованої на переорієнтацію функцій податкової системи з фіскальної до стимулюючої з поетапним зниженням ставок податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, удосконаленням системи акцизних зборів;

безумовне виконання вимог статті 58 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” щодо задоволення при затвердженні місцевих бюджетів на 2006 рік в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, теплову енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

приведення у відповідність з вимогами бюджетного законодавства рішень про затвердження місцевих бюджетів;

ефективне використання енергоресурсів та здійснення заходів з енергозбереження;

реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності його функціонування та якості послуг, удосконалення ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг та реалізація політики енергозбереження в галузі;

забезпечення своєчасної виплати заробітної плати на підприємствах державного сектору економіки та виплати її у розмірах, не нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати. У разі невиконання цього завдання ініціювати розірвання контрактів з керівниками таких підприємств та притягнення їх до відповідальності;

реформування системи охорони здоров’я, перегляд засад фінансування галузі, формування законодавчих засад впровадження страхової медицини, боротьба з поширенням епідемії туберкульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу, зниження рівня дитячої смертності, забезпечення розвитку медицини у сільській місцевості;

розроблення та здійснення комплексних заходів щодо створення належних умов для охоплення населення фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою.

2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів за участю Національного банку розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про запровадження стратегічного планування роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади.

3. З метою прискорення вступу України до Світової організації торгівлі центральним органам виконавчої влади сприяти прийняттю Законів України:

Про скасування заборони експорту (вивезення) брухту легованих чорних металів, брухту кольорових металів та напівфабрикатів з їх використанням (щодо заміни заборони експорту (вивезення) брухту легованих чорних металів, брухту кольорових металів на встановлення експортного мита на вивіз зазначеної продукції);

Про внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” (щодо відкриття філій іноземних банків на території України);

Про внесення змін до статті 1 Закону України “Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів” (щодо зменшення ставок експортного мита);

Про внесення змін до Закону України “Про вивізне (експортне)

мито на живу худобу та шкіряну сировину” (щодо зменшення ставок експортного мита);

Про внесення змін до Закону України “Про ветеринарну медицину” (щодо приведення у відповідність до вимог угод СОТ);

Про внесення змін до статті 2 Закону України “Про адвокатуру” (щодо доступу адвокатів іноземних держав для провадження адвокатської діяльності на території України);

Про внесення змін до Закону України “Про молоко та молочні продукти” (щодо скасування експортних субсидій на молоко та молочну продукцію);

Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукрусирцю з тростини (щодо встановлення щорічної тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини в обсязі 260 тис. тонн);

Про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (щодо приведення норм Закону у відповідність з угодами СОТ);

Про внесення змін до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” (щодо приведення окремих правових норм у відповідність з вимогами СОТ та ЄС в частині регулювання імпортно-експортних операцій з об’єктами державного цінового регулювання, визначення та уточнення термінів);

Про внесення змін і доповнень до деяких Законів України (щодо забезпечення захисту нерозголошуваної інформації при здійсненні реєстрації лікарських засобів, пестицидів та агрохімікатів, а також охорони географічних зазначень);

Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо захисту права інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України);

Про внесення змін до Закону України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої” (щодо приведення у відповідність до вимог Угод ГАТТ та СОТ);

Про внесення змін до Закону України “Про видавничу справу” (щодо скасування заборони доступу до ринку для організацій, що займаються розповсюдженням видавничої продукції, у статутному фонді яких понад 30 відсотків іноземних інвестицій);

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо плати за ліцензії на виробництво спиртів, алкогольних та тютюнових виробів);

Про приведення умов використання біотехнологій у відповідність з міжнародними нормами (щодо державної системи біобезпеки при створенні, випробуванні та практичному використанні генетично модифікованих організмів);

Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” (щодо вилучення з механізму внутрішнього регулювання ринку цукру квот В, С).

Міністерству економіки забезпечити завершення переговорного процесу з укладення двосторонніх угод з Австралією та Киргизією.

4. Міністерству економіки забезпечити проведення дослідження економічних передумов та можливих наслідків для національної економіки від створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом з поглибленим аналізом готовності до лібералізації торгівлі з Європейським Союзом окремих секторів економіки (сільське господарство, енергетика, металургія, хімічна промисловість, транспортне машинобудування, легка промисловість, послуги тощо). Висвітлити позицію Української Сторони щодо змістовного наповнення проекту Угоди між Україною та Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі, визначити засади та механізм її імплементації.

5. Міністерству закордонних справ, Міністерству економіки разом з іншими органами виконавчої влади забезпечити виконання Плану дій Україна — ЄС та виконання зобов’язань, визначених Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом. Започаткувати проведення консультацій щодо укладення якісно нової угоди між Україною та Європейським Союзом, яка б передбачала надання Україні чіткої європейської перспективи та після вступу України до Світової організації торгівлі — переговорів щодо створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

6. Міністерству юстиції, Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій за участю громадськості розробити до 31 серпня 2006 р. проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування” щодо спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру органами місцевого самоврядування.

7. Міністерству фінансів, Міністерству економіки і Державній податковій адміністрації з метою усунення розбіжностей між фіскальною та економічною амортизацією розробити законопроект про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” щодо ведення податкового обліку амортизаційних відрахувань за принципами, встановленими законодавством з питань бухгалтерського обліку.

8. Державній митній службі з метою посилення контролю за додержанням митного законодавства, налагодження співпраці митних органів із суб’єктами господарювання підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку здійснення попереднього документального контролю товарів у пунктах пропуску через державний кордон України та про організацію роботи органів державної влади, що здійснюють контроль товарів і транспортних засобів за принципом “єдиного офісу”.

9. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству внутрішніх справ, Державній митній службі, Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва, Державній податковій адміністрації за участю громадських організацій подати до 15 червня 2006 р. пропозиції щодо доцільності запровадження механізму “наскрізної” накладної.

10. Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації, Державній митній службі, Міністерству економіки, Міністерству юстиції підготувати до 30 червня 2006 р. зміни до законодавства в частині вдосконалення оподаткування операцій, які здійснюються через офшорні зони.

11. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству юстиції, Міністерству праці та соціальної політики разом з іншими центральними органами виконавчої влади до 26 червня 2006 р. переглянути закони України, дія яких щороку зупиняється законами про державний бюджет України на відповідний рік у зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів, та внести відповідні пропозиції.

12. Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів подати пропозиції щодо стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності та виробництва високотехнологічної продукції.

13. Фонду державного майна вжити відповідних заходів для забезпечення виконання власником відкритого акціонерного товариства “Міттал Стіл Кривий Ріг” умов договору купівлі-продажу державного пакета акцій товариства в частині нарахування дивідендів на державну частку в статутному фонді за результатами роботи у 2005 році та їх спрямування до державного бюджету.

14. Міністерству економіки разом з іншими центральними органами виконавчої влади для підвищення ефективності управління об’єктами державної власності розробити у двомісячний строк проекти Законів України “Про внесення змін до Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”, “Про корпоратизацію державних комерційних підприємств” та нову редакцію проекту Закону України “Про управління об’єктами державної власності”.

15. З метою створення сприятливого підприємницького середовища:

центральним органам виконавчої влади, Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва закінчити до кінця червня розроблення проектів актів законодавства щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

Міністерству фінансів разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити проект Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”.

16. Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Державному комітетові по земельних ресурсах разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити проект Закону України “Про внесення змін до деяких Законів України щодо спрощення процедур одержання земельних ділянок та у сфері будівництва”.

17. Антимонопольному комітетові, Міністерству юстиції, Міністерству економіки разом з іншими центральними органами виконавчої влади підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства та визначення ефективного механізму моніторингу, спрямованого на запобігання деформації конкурентного середовища внаслідок антиконкурентних змов.

18. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству праці та соціальної політики разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади започаткувати підготовку проекту Податкового кодексу на основі таких пріоритетів: зниження ставок податків на додану вартість та на прибуток підприємств, запровадження єдиного соціального внеску, встановлення диференційованого податку на землю та податку на нерухомість, скасування податку на додану вартість на внесення активів до статутних фондів підприємств, розширення бази оподаткування та рівномірний розподіл податкового тиску серед платників податків, встановлення податкових стимулів лише для інвестиційної сфери, новітніх енергозберігаючих технологій, запровадження ефективних механізмів детінізації економіки та легалізації тіньових доходів і капіталів, отриманих некримінальним шляхом.

19. Національній комісії регулювання електроенергетики, Міністерству економіки, Міністерству палива та енергетики, Міністерству фінансів та Міністерству юстиції підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України про впорядкування тарифів на електроенергію та подальшого скорочення перехресного субсидування в контексті цінової і тарифної політики.

20. Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Міністерству палива та енергетики і Національній комісії регулювання електроенергетики підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України про порядок формування тарифів на централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення та централізоване опалення.

21. Міністерству палива та енергетики, Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”, Міністерству закордонних справ, Міністерству економіки, Міністерству фінансів:

вжити заходів до підписання з Урядом Російської Федерації протоколу на 2006 рік до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту російського природного газу по території України від 4 жовтня 2001 р. та про запровадження ринкових принципів співробітництва у газовій сфері;

активізувати переговорний процес з Туркменистаном, іншими країнами Центральної Азії та Кавказу, зокрема Узбекистаном та Азербайджаном, з питань постачання енергоносіїв в Україну та умов транзиту газу до Європи.

22. Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, Міністерству палива та енергетики розглянути в установленому порядку пропозиції підприємств щодо проектів енергозберігаючих технологій з метою включення їх до Комплексної державної програми енергозбереження.

23. Центральним органам виконавчої влади до кінця травня 2006 р. затвердити фінансові плани діяльності державних підприємств, а Міністерству фінансів та Міністерству економіки провести їх погодження.

24. Міністерству промислової політики разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади:

підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження переліку та обсягів матеріалів, устатковання і комплектувального обладнання, що використовуються для будівництва суден та ввозяться на митну територію України згідно з контрактами, укладеними підприємствами суднобудівної промисловості, для звільнення від сплати ввізного мита відповідно до Закону України “Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості” ;

активізувати переговорний процес з Російською Стороною щодо спільних проектів в авіаційній та ракетно-космічній галузі.

25. Міністерству транспорту та зв’язку, Міністерству економіки, Міністерству промислової політики розробити законопроект щодо створення умов для залучення інвестицій на оновлення парку повітряних суден літаками вітчизняного виробництва АН-140, АН-148, АН-74 та сучасними іноземними повітряними суднами через механізм лізингу.

26. Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Міністерству юстиції завершити розроблення проекту Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006-2010 роки, зокрема передбачивши механізми підтримки фермерського господарства.

27. Міністерству економіки, Міністерству аграрної політики, Аграрному фонду, Державному комітетові з державного матеріального резерву запровадити постійну координацію дій під час проведення Аграрним фондом товарних інтервенцій та поповнення Державним комітетом з державного матеріального резерву запасів державного матеріального резерву.

28. Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади з метою ефективного забезпечення захисту прав дітей розробити проект Закону України “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки”.

29. Міністерству охорони здоров’я розробити проекти Національного плану дій з реформування системи охорони здоров’я населення та державних цільових програм контролю за туберкульозом і розвитку сімейної медицини.

30. Міністерству праці та соціальної політики для запровадження нової соціальної гарантії — регульованої державою мінімальної погодинної заробітної плати — розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про оплату праці” та Кодексу законів про працю України”.

31. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям передбачити в комплексних регіональних програмах розвитку житлового будівництва на 2006 рік заходи щодо збільшення обсягів будівництва житла не менш як на 30 відсотків та створення будівельного заділу на 2007 рік.

32. Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством транспорту та зв’язку, Міністерством палива та енергетики, Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Міністерством юстиції розробити та подати проект рішення Кабінету Міністрів України щодо основних напрямів реформування системи пільг за соціальною ознакою.

Прем’єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 18

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/strax_bezr/20_6.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"