Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XX. МАРАЗМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З БЕЗРОБІТТЯ

ОДНОРАЗОВА ВИПЛАТА ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗРОБІТНИМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОСОБАМ, ЯКІ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 24 МІСЯЦІВ, ЩО ПЕРЕДУВАЛИ ПОЧАТКУ БЕЗРОБІТТЯ, БУЛИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЯК СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наказом Мінпраці від 14.11.2005 р. №375 "Про внесення змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності" передбачено, що Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності не здійснюється особам, які протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності. Тобто безробітний, який був підприємцем невдало, мусить два роки спокутувати свій “гріх”, щоб через 2 роки мати лише можливість отримати одноразову допомогу для другої спроби організації підприємницької діяльності. Вот таке стимулювання підприємницької діяльності ...

Віталій МОСЕЙЧУК

Про внесення змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 14 листопада 2005 року №375

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2005 р. за №1429/11709

З метою удосконалення порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності НАКАЗУЮ:

Унести зміни до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 №307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за №915/5136 (із змінами), що додаються.

 

 Міністр

І. Сахань

 ПОГОДЖЕНО:

  

 Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 А. В. Дашкевич

 Заступник керівника

робочої комісії профспілок

 Г. В. Осовий

 Перший заступник Голови

Федерації роботодавців України

В. Грищенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 14 листопада 2005 р. №375

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2005 р. за №1429/11709

Зміни
до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

1. У пункті 7.1:

а) абзац перший після слів «не можуть бути працевлаштовані» доповнити словами «за сприяння служби зайнятості протягом трьох місяців»;

б) абзац другий після слів «цього Порядку» доповнити словами «та особам, які протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності».

2. У пункті 7.2:

а) в абзаці четвертому слова «в галузях національної економіки» замінити словами «за всіма видами економічної діяльності»;

б) доповнити пункт абзацом п'ятим такого змісту:

«Одноразова виплата безробітним допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності здійснюється центрами зайнятості в межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду».

3. Пункт 7.4 викласти в такій редакції:

«7.4. Рішення про одноразову виплату допомоги по безробіттю (або відмову у її виплаті) приймається директором центру зайнятості на підставі висновку комісії з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (далі — комісія), щодо здатності безробітного до підприємницької діяльності.

Висновок комісії надається, виходячи з результатів професійної діагностики безробітного, набутих ним знань з організації підприємницької діяльності та аналізу його бізнес-плану.

До складу комісії, створення якої ініціює центр зайнятості, включаються представники центру зайнятості, районних та міських державних адміністрацій, організацій (об'єднань) роботодавців та профспілок.

Прийняте директором центру зайнятості рішення про одноразову виплату допомоги по безробіттю (або відмову в її виплаті) оформлюється наказом, з яким безробітний повинен бути ознайомлений під особистий підпис.

Рішення про одноразову виплату допомоги по безробіттю приймається протягом 10 робочих днів з дня подання всіх необхідних документів для її призначення, зазначених у п. 7.3 цього Порядку».

 

 Директор Департаменту політикидержавного соціального страхування

 О. Скрипник

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/strax_bezr/20_4.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"