Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XX. МАРАЗМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З БЕЗРОБІТТЯ

Реєстрація та розривання трудових договорів між підприємцями та найманими робітниками до 13.11.09 р. відбувалася виключно у присутності останніх

Згідно з Порядком реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, який затверджено Наказом Мінпраці  N 260 від 08.06.2001 р. реєстрація та розривання трудових договорів між підприємцями та найманими робітниками відбувається виключно у присутності останніх. Але при розриві угоди найманий працівник може просто не приходити до центру зайнятості з будь-яких причин, так само це можливо і при реєстрації договору. І лише з 13.11.09 р. за Постановою Кабміну від 29 жовтня 2009 р. N 1168 фізособи-работодавці одержали можливість вирішувати в службі зайнятості реєстраційні питання з трудовими договорами без присутності найманого робітника.

Віталій МОСЕЙЧУК

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 жовтня 2009 р. N 1168

Київ

Деякі питання застосування законодавства про працю фізичною особою, яка використовує найману працю

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю (далі — фізична особа), затверджується Міністерством праці та соціальної політики.

2. Для реєстрації трудового договору фізична особа подає у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи державній службі зайнятості за місцем свого проживання підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера, копію такої довідки, виданої працівникові, його трудову книжку та пред’являє паспорт. Підпис у трудовому договорі працівника, який не був присутній під час його реєстрації, посвідчується нотаріально.

3. Відповідальна особа державної служби зайнятості реєструє в день подання фізичною особою документів, передбачених пунктом 2 цієї постанови, трудовий договір у книзі реєстрації трудових договорів, форма якої затверджується Міністерством праці та соціальної політики, після чого два примірники такого договору з відміткою про реєстрацію повертаються фізичній особі.

Фізична особа зобов’язана вручити під розписку працівникові один примірник зареєстрованого трудового договору протягом трьох робочих днів з дня його надходження, про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації, а також повернути трудову книжку із записом про прийняття на роботу.

4. У разі розірвання трудового договору за ініціативою фізичної особи у випадках, визначених Кодексом законів про працю України, така особа зобов’язана письмово повідомити про свій намір працівникові та у визначені строки провести передбачений законодавством розрахунок.

5. Зняття державною службою зайнятості з реєстрації трудового договору у випадках, передбачених пунктом 4 цієї постанови, проводиться за умови подання фізичною особою:

примірника трудового договору;

заяви про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати звільнення з роботи працівника та підстав розірвання зазначеного договору;

копій документів, що підтверджують:

- надсилання працівникові повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). У разі коли вручити поштове відправлення неможливо, подаються копії підтвердних документів;

- проведення передбаченого законодавством розрахунку з працівником або копію платіжної відомості із зазначенням суми депонованої заробітної плати.

6. Державна служба зайнятості протягом трьох робочих днів з дня надходження зазначених у пункті 5 цієї постанови документів знімає трудовий договір з реєстрації, про що робить відповідний запис у книзі реєстрації трудових договорів та повідомляє працівникові.

7. За зверненням працівника, який не був присутній під час зняття трудового договору з реєстрації, посадова особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів з дня такого звернення робить відповідну відмітку у виданому йому примірнику трудового договору та засвідчує у трудовій книжці запис про звільнення з роботи, внесений фізичною особою.

8. У разі коли документи, що подаються для реєстрації чи зняття з реєстрації трудового договору, не відповідають вимогам цієї постанови, органи державної служби зайнятості повертають їх без вчинення будь-яких дій із зазначенням причини.

9. Працівник має право оскаржити рішення фізичної особи щодо його звільнення з роботи у порядку, встановленому законодавством.

10. Міністерству праці та соціальної політики привести в місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 N 260 від 08.06.2001                 Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      27 червня 2001 р.

                                      за N 554/5745

 

Про затвердження Форми трудового договору між працівником

і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору

між працівником і фізичною особою

     

У зв’язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 року N 1356-XIV “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України”, відповідно до статей 24 і 24-1 Кодексу законів про працю України і на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 13 січня 2000 року та 14 липня 2000 року N 429/1 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Форму трудового договору між працівником і фізичною особою (додається);

Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою (додається).

2. Контроль за додержанням законодавства про працю України фізичною особою, яка використовує найману працю, здійснює Міністерство праці та соціальної політики України.

3. Державному центру зайнятості забезпечити надання Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей щодо реєстрації державною службою зайнятості укладених трудових договорів між працівником і фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників або фізичною особою, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг. Порядок надання відомостей визначається угодами, укладеними Державним центром зайнятості з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування. (Наказ доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 208 від 29.06.2005)

4. З прийняттям цього наказу вважається такою, що не застосовується на території України, постанова Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань та Секретаріату ВЦРПС від 28 квітня 1987 р. N 275/13-76 “Про затвердження Положення про умови праці осіб, які працюють у громадян за договорами, та форми договору”.

Міністр І.Сахань

                                       Затверджено

                                       Наказ Міністерства праці та

                                       соціальної політики України

                                       08.06.2001  N 260

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      27 червня 2001 р.

                                      за N 554/5745

 

Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою

1. Цей Порядок поширюється на фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо).

2. Укладений у письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

3. При реєстрації трудового договору сторони повинні подати такі документи:

- фізична особа, суб’єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників — паспорт, свідоцтво про реєстрацію підприємницької діяльності, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код;

- фізична особа, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг, — паспорт, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код;

- працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи, — паспорт, трудову книжку, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код;

- особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки, -

паспорт, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код.

4. Відповідальна особа центру зайнятості в день подання фізичною особою трудового договору реєструє його у книзі реєстрації трудових договорів за формою, що додається. Трудовому договору присвоюється номер, за яким він зареєстрований у книзі, і ставиться дата його реєстрації.

5. На підставі запису про реєстрацію трудового договору, зробленого в книзі, відповідальна особа центру зайнятості робить на трьох примірниках трудового договору запис:

     Трудовий договір зареєстрований "__" _________ 200_ р. N ____

__________________________________________________________________

            (найменування державної служби зайнятості)

 

 М.П. ______________     _________________________________________

        (підпис)               (прізвище, ім'я, по батькові

                             посадової особи служби зайнятості)

 

6. У разі закінчення строку трудового договору або припинення його дії достроково в трудовому договорі фізична особа робить запис про підстави його припинення з посиланням на відповідні статті КЗпП України, про що сторони сповіщають державну службу зайнятості, яка зареєструвала трудовий договір.

7. Відповідальна особа центру зайнятості протягом трьох днів повинна зняти трудовий договір з реєстрації, про що робиться відмітка у книзі реєстрації трудових договорів.

На підставі цього запису відповідальна особа центру зайнятості робить на трьох примірниках трудового договору запис:

 Трудовий договір від "__" ____________ 200_ р. N ________

 знято з реєстрації   "__" ____________ 200_ р.

 _________________________________________________________________

            (найменування державної служби зайнятості)

 

 М.П. ______________       _______________________________________

        (підпис)                  (прізвище, ім'я, по батькові

                               посадової особи служби зайнятості)

 

8. Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести записи до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи.

9. Посадова особа центру зайнятості підтверджує особистим підписом записи, унесені фізичною особою до трудової книжки працівника, і засвідчує їх печаткою.

10. Посадова особа центру зайнятості повинна ознайомити сторони під розпис щодо порядку реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки працівника та її зберігання.

Начальник Юридичного управління І.О.Тубелець

                                               Затверджено

                                       Наказ Міністерства праці та

                                       соціальної політики України

                                       08.06.2001 N 260

 

ЗРАЗОК

Форма трудового договору між працівником і фізичною особою

     Місто_____________                  "__" ____________ 200_ р.

 

     Прізвище ____________________________________________________

     Ім'я ________________________________________________________

     По батькові ________________________________________________,

     Рік народження ______________________________________________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує

найману працю, пов'язану з наданням послуг) ______________________

__________________________________________________________________

     Ідентифікаційний код N ______________________________________

Для фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників

N ____________ свідоцтва про реєстрацію фізичної  особи-підприємця

     Ідентифікаційний код N ______________________________________

     Місце проживання ____________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

 

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

     Прізвище ____________________________________________________

     Ім'я ________________________________________________________

     По батькові ________________________________________________,

     Дата народження _____________________________________________

     Вид діяльності (професія) ___________________________________

     Останнє місце роботи ________________________________________

     Місце проживання ____________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

__________________________________________________________________

     Ідентифікаційний код N _____________________________________,

 

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений строк;

на визначений термін, установлений за погодженням сторін

_________________________________________________________________;

                   (указати строк дії договору)

 

таким, що укладається на час виконання певної роботи

__________________________________________________________________

                 (указати строк виконання роботи)

 

2. Працівник зобов’язаний виконувати ________________________

__________________________________________________________________

      (зазначаються докладні характеристики роботи продавця,

__________________________________________________________________

водія, секретаря, садівника, няньки тощо та вимоги до рівня

__________________________________________________________________

       її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю

__________________________________________________________________

виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,

__________________________________________________________________

дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

3. Фізична особа зобов’язується:

     оплачувати працю Працівника у розмірі _______________________

грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов’язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з _____________________

__________________________________________________________________

       (указується час початку та закінчення робочого дня)

 

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються ____________________________________

                                (указуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її

надання __________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов’язки (фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг

__________________________________________________________________

       (указати відомості про кількість дітей, утриманців,

                          інші підстави)

 

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий — у Працівника, третій — у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:

 Фізична особа ________________     Працівник ____________________

 "___" ________________ 200_ р.     "___" ________________ 200_ р.

 

16. Трудовий договір зареєстрований від “__” ________ 200_ р.

за N ________

__________________________________________________________________

            (найменування державної служби зайнятості)

 

 М.П. ______________        ______________________________________

         (підпис)               (прізвище, ім'я, по батькові

                              посадової особи служби зайнятості)

 

17. Трудовий договір розірваний сторонами “___” _____________ 200_ р.

__________________________________________________________________

       (підстави припинення договору вносяться з посиланням

__________________________________________________________________

                на відповідні статті КЗпП України)

 

Підписи сторін:

 Фізична особа ______________       Працівник ____________________

 

18. Трудовий договір від “___” ____________ 200_ р. за N ____

знято з реєстрації "___" ___________ 200_ р.

__________________________________________________________________

            (найменування державної служби зайнятості)

 

 М.П.  ______________        _____________________________________

          (підпис)                (прізвище, ім'я, по батькові

                               посадової особи служби зайнятості)

 

19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від

"___" __________ 200_ р.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

            (підстави та копія рішення суду додаються)

__________________________________________________________________

 

20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:

 Фізична особа ____________             Працівник ________________

 

 Начальник Юридичного управління                      І.О.Тубелець

 

Додаток

                                     до п.4 Порядку реєстрації

                                     трудового договору між

                                     працівником і фізичною особою

 

Форма Книги реєстрації трудових договорів

---------------------------------------------------------------------------------------------

| N  |Прізвище, ім'я,  |Адреси сторін |Дата       |Дата зняття |Підстави   |Відмітка про    |

|з/п |по батькові      |              |реєстрації |з           |припинення |завірення       |

|    |сторін,          |              |трудового  |реєстрації  |трудового  |підпису,        |

|    |які уклали       |              |договору   |трудового   |договору   |зробленого      |

|    |трудовий договір |              |           |договору    |           |фізичною особою |

|    |                 |              |           |            |           |у трудовій      |

|    |                 |              |           |            |           |книжці          |

|    |                 |              |           |            |           |працівника      |

|----+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+----------------|

| 1  |        2        |      3       |      4    |     5      |     6     |       7        |

|----+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+----------------|

|----+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+----------------|

|----+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+----------------|

|----+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+----------------|

|----+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+----------------|

|----+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+----------------|

|----+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+----------------|

---------------------------------------------------------------------------------------------

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/strax_bezr/20_18.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"