Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XX. МАРАЗМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З БЕЗРОБІТТЯ

Розмір допомоги по безробіттю у випадках професійної перепідготовки та первинному обліку в статусі безробітного визначається урядом самостійно незважаючи на вимоги закону

Розмір допомоги по безробіттю визначається зокрема статтею 23 Закону України від 02.03.2000 р. № 1533-III “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (Закон є чинним з 1 січня 2000 року), який має відповідну статтю “Розмір допомоги по безробіттю”. Крім того до 2006 року існувала  стаття 27 Закону УРСР від 01.03.1991 р. № 803-XII “Про зайнятість населення” “Розмір матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки”:

1. Громадянам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу і безробітні, згідно з пунктом 1 статті 26 цього Закону, в період професійної підготовки і перепідготовки виплачується матеріальна допомога в розмірі 75 процентів їх середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

2. Громадянам, які звільнилися з підприємств, установ і організацій з інших причин, ніж встановлені пунктом 1 статті 26 цього Закону, або які вперше шукають роботу, або тривалий час (більше шести місяців) не працюють, або закінчили навчання у професійно-технічних і вищих закладах освіти чи звільнилися зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, зареєстрованим у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу і безробітні, у період професійної підготовки і перепідготовки виплачується матеріальна допомога у розмірі допомоги по безробіттю, передбаченої для цієї категорії громадян.

Натомість Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2000 р. №1650 "Про підвищення розмірів допомоги за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення" (далі - Постанова) збільшено на 20 відсотків розмір допомоги по безробіттю у випадках професійної перепідготовки, втрати права на отримання допомоги та первинному обліку в статусі безробітного.

Постановою підвищено розміри:

1)      допомоги по безробіттю згідно з підпунктом "б" пункту 1 статті 29 Закону України від 01.03.91 р. №803-XII "Про зайнятість населення" (далі – Закон "Про зайнятість населення", допомогу збільшено з 25 грн до 30 грн) - у всіх інших випадках, окрім якщо громадянин протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працював не менше 26 календарних тижнів, включаючи громадян, які шукають роботу вперше або після тривалої (більше шести місяців) перерви. Хоча за Законом "Про зайнятість населення" розмір допомоги по безробіттю не може бути нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати (118 грн);

2)      допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки згідно з підпунктом "б" частини першої пункту 1 статті 26, статтею 27 і підпунктом "а" пункту 1 статті 29 Закону "Про зайнятість населення" (мінімальний розмір збільшено з 25 грн до 30 грн). І в цьому випадку за Законом "Про зайнятість населення" розмір допомоги по безробіттю не може бути нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати ;

3)      матеріальної допомоги по безробіттю згідно з пунктом 1 статті 31 Закону України "Про зайнятість населення" (збільшено з 18 грн 75 коп. до 22 грн. 50 коп). Хоча за Законом безробітні після закінчення строку виплати допомоги по безробіттю можуть одержувати протягом 180 календарних днів матеріальну допомогу по безробіттю у розмірі до 75 процентів встановленої законодавством мінімальної заробітної плати за умови, що середньомісячний сукупний доход на члена сім'ї не перевищує встановленого законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

4)      4)      одноразової матеріальної допомоги безробітним і членам їх сімей згідно з пунктом 3 статті 31 Закону України "Про зайнятість населення" (збільшено з 12 грн 50 коп. до 15 грн). Хоча за Законом кожному з членів сім'ї, які перебувають на утриманні безробітного, а також громадянам, у яких закінчився строк виплати допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю, подається одноразова матеріальна допомога у розмірі 50 процентів установленої законодавством мінімальної заробітної плати.

Важко сказати, чому розміри допомоги по безробіттю досі визначаються на власний розсуд уряду. Можливо уряд користується статтею 2 Закону України від 01.06.2000 р. №1766-III "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік" (яким власне і встановлено з 1 липня 2000 року мінімальну заробітну плату в розмірі 118 грн., див. у "Документи для роботи" №27/2000), в якій сказано, що до прийняття Верховною Радою України змін до законів, у нормах яких для розрахунків застосовується мінімальна заробітна плата, Кабінету Міністрів України здійснювати перегляд цих норм виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України на 2000 рік.

Таким чином незважаючи на те, що в законах записано принципи застосування мінімальної заробітної плати, уряд має можливість встановлювати розмір допомоги по безробіттю на власний розсуд. Було би добре, щоб такі самі принципи, наприклад, сповідувалися державою у випадку накладання штрафів в кримінальному судочинстві, де для розрахунків застосовується мінімальна заробітна плата. Але держава грає з платниками податків лише в одні ворота. Цікаво, що очікуватиме на допомогу по безробіттю з 1 січня 2001 року, адже її розмір з Нового року не може бути меншим вже не мінімальної заробітної плати, а прожиткового мінімуму, розмір якого є більшим (270,1 грн) ?

Віталій МОСЕЙЧУК

Стаття 23. Розмір допомоги по безробіттю

1. Застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 22 цього Закону, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу:

до 2 років — 50 відсотків;

від 2 до 6 років — 55 відсотків;

від 6 до 10 років — 60 відсотків;

понад 10 років — 70 відсотків.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів — 100 відсотків;

протягом наступних 90 календарних днів — 80 відсотків;

у подальшому — 70 відсотків.

2. Допомога по безробіттю особам, зазначеним у частині другій статті 22 цього Закону, визначається у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Допомога по безробіттю інвалідам із числа осіб, зазначених у частині другій статті 22, не призначається.

3. Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, призначається відповідно до частин першої та другої цієї статті, і її виплата починається з 91-го календарного дня.

4. У середньомісячну заробітну плату (доход) для обчислення допомоги по безробіттю враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески. Допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць, і нижчою за прожитковий мінімум, встановлений законом.

5. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється у розмірі допомоги по безробіттю, нарахованої відповідно до цієї статті, у розрахунку на рік.

6. Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за погодженням з правлінням Фонду.

 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                  від 3 листопада 2000 р. N 1650

                               Київ

Про підвищення розмірів допомоги за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Відповідно до Законів України “Про зайнятість населення”, “Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік”, “Про Державний бюджет України на 2000 рік” (1458-14) та постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2000 р. N 1007 “Про затвердження плану дій на 2000 рік щодо реалізації Програми зайнятості населення на 1997-2000 роки та основних напрямів використання коштів державного фонду сприяння зайнятості населення на 2000 рік” установити за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення:

а) допомогу по безробіттю згідно з підпунктом “б” пункту 1 статті 29 Закону України “Про зайнятість населення" — у розмірі 30 гривень;

б) допомогу по безробіттю, матеріальну допомогу в період професійної підготовки та перепідготовки згідно з підпунктом “б” частини першої пункту 1 статті 26, статтею 27 і підпунктом “а” пункту 1 статті 29 Закону України “Про зайнятість населення" — у розмірі не менш як 30 гривень і не більш як середня заробітна плата, що склалася в галузях національної економіки відповідної області;

в) матеріальну допомогу по безробіттю згідно з пунктом 1 статті 31 Закону України “Про зайнятість населення" — у розмірі 22 гривні 50 копійок;

г) одноразову матеріальну допомогу безробітним і членам їх сімей згідно з пунктом 3 статті 31 Закону України “Про зайнятість населення" — у розмірі 15 гривень.

2. Визнати такою, шо втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 10 травня 1999 р. N 783 (783-99-п) “Про підвищення розмірів допомоги за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення” (Офіційний вісник України, 1999 р., N 19, ст. 824).

          Перший віце-прем’єр-міністр України                                             Ю.ЄХАНУРОВ Інд. 26

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/strax_bezr/20_12.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"