Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXII. МАРАЗМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ, ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ(СОЦВНЕСКУ)

БЕЗНАДІЙНІ СТРАХОВІ ВНЕСКИ СПИСАТИ З 1 КВІТНЯ 2001 РОКУ НЕМОЖЛИВО, НА ВІДМІНУ ВІД ПОДАТКІВ

 

Відповідно до преамбули Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон 2181) він є спеціальним законом з питань оподаткування, який встановлює порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів), включаючи збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. В той же час, Закон 2181 не може розширювати перелік податків і зборів (обов'язкових платежів), чи поширювати порядок погашення зобов'язань на платежі, які не входять до системи оподаткування. Закон 2181 прийнятий виключно у відповідності до Закону України „Про систему оподаткування", а соціальні внески не входять до системи оподаткування. Відповідно за Законом 2181, податковим боргом визначено податкове зобов'язання, яке в свою чергу складається із зобов'язання платника податків сплатити податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів.

Таким чином, не можна вважати страхові внески податковим боргом, на який поширюється дія Закону 2181, в тому числі щодо списання безнадійного податкового боргу у разі настання форс-мажорних обстави, згідно його преамбули, так як це суперечить вимогам, передбаченим ч.ч. З, 6, 8 ст. 1, ч. 4 ст. 2, ст.. З, 14 Закону України „Про систему оподаткування", ст. 67 Конституції України. Тобто правових підстав для проведення органами державної служби зайнятості - робочими органами виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання безнадійних боргів, визначених п. 18.2 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", немає.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

 

від 15.01.2004 р. N ДЦ-09-116

 

Стосовно списання сільськогосподарсько-виробничому кооперативу заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин

 На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року N 83542 стосовно списання сільськогосподарсько-виробничому кооперативу "Дружба" Бородянського району Київської області заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин, відповідно до пункту 18.2 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", повідомляємо.

 Відповідно до Закону України від 20.02.2003 р. N 550-IV "Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", який набрав чинності з 26 березня 2003 року, до контролюючих органів віднесені органи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування - стосовно внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

 Державний центр зайнятості як виконавча дирекція Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у своєму листі від 02.09.2003 р. N ДЦ-09-3134, який погоджено з директором Департаменту стягнення податкового боргу Державної податкової адміністрації України М. Голєвим, визначив, що порядок нарахування та строки сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття встановлюються законами України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування", а питання погашення та стягнення не сплачених у строк страхових внесків, пені та штрафних санкцій регулюються статтею 6 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

 Також у цьому листі визначено, що у зв'язку з тим, що до прийняття Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" у законодавстві не було передбачено положень щодо видів безнадійних податкових боргів і порядку їх списання, то повноваження щодо списання безнадійного податкового боргу надані виключно податковим органам, незалежно від того, який саме державний орган, у межах своєї компетенції, здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування відповідних податків, зборів, внесків. Зокрема обумовлено, що списання безнадійних боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкової державне соціальне страхування на випадок безробіття, визначених п. 18.2 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", органи державної служби зайнятості - робочі органи виконавчої дирекції Фонду як контролюючі органи повинні проводити відповідно до Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 14.03.2001 р. N 103 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 р. за N 16/6304.

 Слід при цьому зазначити, що Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування не визначені державними цільовими фондами, а страхові внески за своєю суттю не є податками, а формою резервування заробітної плати для забезпечення матеріальної підтримки та надання соціальних послуг у разі настання страхових випадків, у тому числі на випадок безробіття, що підтверджено практикою розгляду господарськими судами України справ по стягненню заборгованості зі страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. У той же час Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" використовує поняття "податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів".

 У зв'язку з вищевикладеним вважаємо, що правових підстав для проведення органами державної служби зайнятості - робочими органами виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання безнадійних боргів, визначених п. 18.2 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", немає.

 Відповідно до вищевикладеного, до вирішення питання щодо списання боргів зі сплати страхових внесків усіма фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування Державний центр зайнятості як виконавча дирекція Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття зупинив дію свого листа від 02.09.2003 р. N ДЦ-09-3134 у частині проведення списання боргу зі сплати страхових внесків до Фонду, який визначений як безнадійний відповідно до п. 18.2 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", у тому числі боргу, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини). Це питання розглядатиметься правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для прийняття остаточного рішення щодо проведення списання.

 Одночасно повідомляємо, що відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі. У зв'язку з цим при позитивному вирішенні цього питання правлінням Фонду списанню підлягатиме безнадійний борг внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після 26 березня 2003 року, тобто часу набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

  

 

Заступник Міністра 

 

Г. Галиць 

  

Надруковано:

"Галицькі контракти - Документи для роботи",

N 8, 23 лютого 2004 р.

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/strax_all/22_3.html

 


Попередня статтяНаступна статтяВаше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"