Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXII. МАРАЗМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ, ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ(СОЦВНЕСКУ)

МІНПРАЦІ ПІДТВЕРДИЛО ПОМИЛКУ У ПРИКЛАДІ ДО ПОРЯДКУ ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги при безробітті та нещасному випадку на виробництві  обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі — Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266.

Але, як виявляється, приклад до пункту 20, наведений в Порядку, містить помилку, яку підтвердило Міністерство праці та соціальної політики України в Листі від 22.06.2006  N 401/020/99-06.

Приклад до пункту 20:

Застрахована особа була відсутня на роботі через тимчасову непрацездатність з 9 по 28 грудня 2005 року.

Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати є період з червня по листопад 2005 року. Страховий стаж — 10 років.

-------------------------------------------------------------------

|Розрахунковий|Відпрацьовані|Нарахована|  Заробітна |Середньоденна|

|    період   |     дні     |заробітна |  плата, з  |  заробітна  |

|             |             |  плата,  |    якої    |    плата,   |

|             |             |  гривень |обчислюється|   гривень   |

|             |             |          |   розмір   |             |

|             |             |          |  середньої |             |

|             |             |          | заробітної |             |

|             |             |          |   плати,   |             |

|             |             |          |  гривень   |             |

|-------------+-------------+----------+------------+-------------|

|Червень      |      20     |   4200   |    4100*   |             |

|-------------+-------------+----------+------------+-------------|

|Липень       |      21     |   4300   |    4100    |             |

|-------------+-------------+----------+------------+-------------|

|Серпень      |      22     |   3850   |    3850    |             |

|-------------+-------------+----------+------------+-------------|

|Вересень     |      22     |   4000   |    4000    |             |

|-------------+-------------+----------+------------+-------------|

|Жовтень      |      21     |   3750   |    3750    |             |

|-------------+-------------+----------+------------+-------------|

|Листопад     |      22     |   3800   |    3800    |             |

|-------------+-------------+----------+------------+-------------|

|Усього       |     128     |  23900   |   23600    |    186,72   |

-------------------------------------------------------------------

________________

* Тут і далі 4100 гривень — максимальна величина (гранична сума)  заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку),  з яких сплачуються страхові внески  до  фондів загальнообов'язкового  державного  соціального страхування, що встановлена на 2005 рік.

Виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:

оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця становить 933,6 гривні (186,72 гривні х 5 днів);

страхова виплата за рахунок Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності або Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань становить 1867,2 гривні (186,72 гривні х 10 днів).

Помилка полягає в тому, що середньоденну заробітну плату в 186,72 грн. отримано невірно. Замість того, щоб поділити підсумок за графою 4 (Заробітна з якої обчислюється розмір середньої заробітної плати) на підсумок графи 2 (Відпрацьовані дні), в прикладі поділили підсумок графи 3 (Нарахована заробітна плата) на підсумок графи 2 (Відпрацьовані дні) . Через це середньоденна зарплата виявилася завищеною, відповідно і розмір допомоги виявився завищеним.

Насправді середньоденний заробіток для розрахунку допомоги складає 184,38 грн. (23600/128, в Порядку ця сума складає 186,72).

Відповідно справжні виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за 15 робочих днів непрацездатності :

оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця становить 921,9 гривні (184,38 гривні х 5 днів, в Прикладі 933,6 гривні);

страхова виплата за рахунок Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності або Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань становить 1843,8 гривні (184,38 гривні х 10 днів, в Прикладі 1867,2 гривні).

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

П И С Ь М О

                   22.06.2006  N 401/020/99-06

 

                                      Газете украинского

                                      бухгалтера

                                      "Все для бухгалтера

                                      в торговле"

                                      ул. Сергиенко, 18,

                                      г. Киев, 02094

В Департаменте политики государственного социального страхования Министерства труда и социальной политики рассмотрели ваше письмо о разъяснении некоторых вопросов по поводу исчисления средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Средняя заработная плата для расчета пособия по временной нетрудоспособности исчисляется в соответствии с Порядком исчисления средней заработной платы (дохода) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию (далее — Порядок), утвержденным постановлением КМУ от 26.09.2001 г. N 1266, с учетом изменений, внесенных постановлением КМУ от 22.02.2006 г. N 193.

Согласно п. 7-9 Порядка средняя заработная плата исчисляется исходя из начисленной заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты (в том числе в натуральной форме), которые определяются согласно нормативно-правовым актам, принятым в соответствии с Законом Украины “Об оплате труда”, и подлежат обложению налогом с доходов физических лиц, в рамках предельной суммы месячной заработной платы (дохода) (с 01.01.2005 г. — 4100 грн., с 01.01.2006 г. — 4830 грн., с 01.04.2006 г. — 4960 грн.), на которые начисляются страховые взносы на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, обусловленными рождением и погребением. Предельная сумма месячной заработной платы применяется к каждому месяцу отдельно.

В примере к п. 20 Порядка сделана ошибка. Среднедневную заработную плату необходимо исчислять путем деления начисленной за расчетный период заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы (графа 4 — “Заработная плата, из которой исчисляется размер средней заработной платы"), на количество отработанных рабочих дней в расчетном периоде.

Директор Департамента

политики государственного социального страхования Т.Антоненко 

___________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/strax_all/22_13.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"