Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXII. МАРАЗМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ, ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ(СОЦВНЕСКУ)

БЕЗНАДІЙНІ БОРГИ ІЗ СОЦІАЛЬНИХ ВНЕСКІВ СПИСУЄТЬСЯ ЗА РІЗНИМИ ПРАВИЛАМИ

Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання - останній з трьох фондів соціального страхування, який визначив порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості страхувальників. Порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності затверджено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.12.2003 р. №122 (далі – Порядок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності), а Порядок

проведення органами державної служби зайнятості — виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків затверджено постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 22.10.2002 р.  N 146 (далі – Порядок Фонду соціального страхування на випадок безробіття). Порядок Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання подібний до Порядку Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Ця подібність полягає в тому, що вони застосовуються лише у двох випадках – у разі визнання в установленому законодавством порядку страхувальника банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені за недостатністю майна банкрута, та у випадку смерті фізичної особи, яка використовує найману працю, якщо зобов'язання нерозривно пов'язані з цією фізичною особою й у зв'язку з цим не може бути виконане іншою особою.

Але Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності передбачає і інші випадки списання безнадійного боргу:

 

1) ліквідація філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи, коли зобов'язання залишилися непогашеними у зв'язку з недостатністю активів ліквідованого підрозділу та активів юридичної особи;

2) виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин, наприклад, стихії, війни, терористичного акту, масових заворушень, громадських демонстрацій тощо), тобто не з вини платника внесків, яким неможливо запобігти своїми заходами за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов'язань платника зі сплати внесків;

3) визнання судом фізичної особи - платника внесків до Фонду - безвісно відсутнім або недієздатним, за винятком випадків, коли з'являються інші особи, що вступають у права спадщини незалежно від часу набуття таких прав;

5) перебування фізичної особи у розшуку понад 720 днів відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу.

Як бачимо, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності підійшов для списання страхових внесків більш лагідно, ніж інші соцфонди, але звинувачувати в чомусь Фонд соцстраху від нещасних випадків важко, оскільки безпосередньо Закон України від 23.09.99 р. №1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" взагалі не передбачає жодної підстави для списання безнадійного боргу. Як, до речі, і Закон України від 02.03.2000 р. №1533-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Але й у Законі України від 18.01.2001 р. №2240-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" нічого не сказано про списання безнадійного боргу за соціальними внесками.

25.04.2004 20:53

 

 

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2004 року N 6

Про затвердження Порядку списання несплачених страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

З метою врегулювання порядку списання несплачених страхувальниками до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України страхових коштів, підвищення відповідальності робочих органів виконавчої дирекції Фонду за дотримання вимог чинного законодавства при вчиненні дій щодо визнання безнадійного боргу по несплачених страхових коштах, керуючись статтями 17, 45, 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

Затвердити Порядок списання несплачених страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (додається).

 

Голова правління 

Г. Ольховець 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 24 лютого 2004 р. N 6 


ПОРЯДОК
списання несплачених страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

1. Цей Порядок розроблено з урахуванням вимог Законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

2. Цей Порядок визначає підстави та умови списання несплачених страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання у випадку визнання в установленому законодавством порядку страхувальника банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені за недостатністю майна банкрута (стаття 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", стаття 53 Цивільного кодексу України), фізичної особи - підприємця визнаної в установленому законодавством порядку банкрутом (стаття 47, 48, 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"), а також у випадку смерті фізичної особи, яка використовує найману працю, якщо зобов'язання нерозривно пов'язані з цією фізичною особою і у зв'язку з цим не може бути виконане іншою особою (стаття 608 Цивільного кодексу України).

3. У тексті цього Порядку під терміном "безнадійний борг" необхідно розуміти страхові кошти на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що включають в себе страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, в тому числі строк сплати яких не настав, недоїмку із сплати страхових внесків, пеню, нараховану на цю недоїмку, штрафні санкції, що застосовуються до платника страхових коштів відповідно до вимог чинного законодавства, у випадках, передбачених пунктом 2 цього Порядку.

4. Страхувальники, якими є суб'єкти, передбачені статтею 6 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" зобов'язані своєчасно та повністю сплачувати в установленому порядку страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування від нещасних випадків) та виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, що визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованого на виробництві.

Страхувальники здійснюють страховий внесок у Фонд соціального страхування від нещасних випадків у порядку і строки, визначені страховиком.

За порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання страхувальник сплачує штраф, а за прострочення сплати страхового внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків з страхувальника стягується пеня згідно з законодавством.

5. Зобов'язання страхувальника щодо сплати страхових коштів, передбачених пунктом 4 цього Порядку припиняється неможливістю його виконання у зв'язку з обставиною, за яку кожна із сторін не відповідає.

Зобов'язання страхувальників, якими є роботодавці, що в свою чергу є суб'єктами господарювання припиняються їх ліквідацією та смертю фізичної особи, яка є страхувальником.

6. Умови, порядок та наслідки оголошення суб'єктів господарювання банкрутами встановлюється Господарським кодексом України та іншими законодавчими актами.

7. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків (далі - робочі органи виконавчої дирекції Фонду) проводять роботу щодо виявлення страхувальників, стосовно яких порушено справу про банкрутство та тих, які ліквідуються з інших підстав, передбачених законодавством.

Достовірною інформацією для виявлення страхувальників, щодо яких прийнято рішення про оголошення його банкрутом, є газетні оголошення, розміщені в офіційних друкованих засобах масової інформації, зокрема у спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або офіційному друкованому органі державної влади або органу місцевого самоврядування за місцем знаходження суб'єкта господарювання - страхувальника.

8. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду за вимогами, що виникають до дня порушення впровадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують (акт перевірки правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду, Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на останню дату, тощо). Копії зазначених заяв та доданих документів робочі органи виконавчої дирекції Фонду надсилають боржнику та розпоряднику майном.

9. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду повинні дотримуватися строків та порядку заявлення вимог як кредиторів, передбачених чинним законодавством. Вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не подані взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними.

10. В разі, якщо боржник разом з розпорядником майна за наслідками розгляду зазначених вимог повністю або частково їх відхиляє, з обґрунтуванням підстав відхилення, про що розпорядник майна повідомляє письмово робочі органи виконавчої дирекції Фонду і господарський суд, то таке рішення про невизнання вимог може бути оскаржене робочим органом виконавчої дирекції Фонду до господарського суду, що порушив провадження у справі про банкрутство.

11. Вимоги робочих органів виконавчої дирекції Фонду, визнані боржником або господарським судом, включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

12. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду ведуть облік погашених страхувальником несплачених страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання у порядку черговості задоволення вимог кредиторів згідно з пунктом 6 частини першої статті 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

13. Суб'єкт господарювання, тобто страхувальник, вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності, а вимоги, не задоволені через відсутність майна суб'єкта господарювання, вимоги, не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявник у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення не звернеться до суду з відповідним позовом, а також вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.

14. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду приймають рішення про віднесення боргу страхувальника до безнадійного за умови наявності документів, що підтверджують факт його ліквідації та смерть фізичної особи.

15. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду приймають рішення про списання безнадійного боргу по несплачених страхових коштах за наявності відповідного документа про відмову у задоволенні вимог щодо погашення заборгованості через відсутність коштів та майна у суб'єкта господарювання, рішення суду про відмову у задоволенні вимог.

16. Не підлягає списанню робочими органами виконавчої дирекції Фонду безнадійний борг по несплачених страхових коштах за умови, якщо вони в установленому законом порядку визнані погашеними, якщо робочий орган виконавчої дирекції Фонду у встановлений законодавством чи судом строк не звернувся до органу, що здійснює ліквідацію страхувальника з вимогою про погашення його заборгованості перед Фондом соціального страхування від нещасних випадків, та з позовом до суду у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення вимоги щодо погашення заборгованості страхувальника, який ліквідується, перед Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

17. Списання безнадійного боргу фізичної особи, яка використовує найману працю, у випадку її смерті, якщо зобов'язання є нерозривно пов'язаним з цією фізичною особою і у зв'язку з цим не може бути виконане іншою особою, а також у разі оголошення фізичної особи померлою, здійснюються на підставі документів державних органів реєстрації актів цивільного стану, що підтверджують зазначений факт, а також рішень судів.

18. Підстави для списання робочими органами виконавчої дирекції Фонду безнадійного боргу виникають після вчинення ним всіх дій, необхідних для стягнення боргу страхувальника перед Фондом соціального страхування від нещасних випадків, передбачених зазначеними у пункті 1 цього Порядку законодавчими актами.

19. Безнадійний борг, що залишився несплаченим після ліквідації страхувальника та смерті фізичної особи, в подальшому підлягає списанню згідно з рішеннями районних, міських та районних у містах обласного значення відділень виконавчої дирекції Фонду (далі - відділення виконавчої дирекції Фонду).

20. Рішення про списання безнадійного боргу приймається на підставі таких документів:

- ухвали господарського суду про ліквідацію страхувальника - банкрута, в якій повинно бути зазначено, що вимоги Фонду незадоволені за недостатністю майна боржника і вважаються погашеними;

- рішення органу державної реєстрації про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності або його філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу (платника страхових внесків)*;

____________
* Після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" N 755-IV від 15.05.2003 року (з 01.07.2004 року) врахувати відповідні норми цього Закону.

- свідоцтва про смерть фізичної особи або рішення суду про оголошення фізичної особи померлою.

21. Рішення про списання безнадійного боргу приймається відділенням виконавчої дирекції Фонду протягом 10-ти календарних днів з дня виникнення підстав для списання безнадійного боргу, оформляється за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку та складається у двох примірниках. Перший примірник залишається у відділенні виконавчої дирекції Фонду, де разом з оригіналами документів, зазначених у пункті 20 цього Порядку, зберігається в обліковій справі страхувальника не менше 3-х років. Другий, з метою здійснення контролю за проведеним списанням безнадійного боргу та правильністю відображення суми в рядку 12 "Списано заборгованості" та рядку 13 "Списано пені" Звіту про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, зведеного по відділенню виконавчої дирекції Фонду - протягом 3-х календарних днів надсилається до управління виконавчої дирекції Фонду, разом з копіями документів, зазначених у пункті 20 цього Порядку, завіреними начальником відділення виконавчої дирекції Фонду.

22. На підставі рішення про списання безнадійного боргу відділення виконавчої дирекції Фонду проводить списання. Сума списаного безнадійного боргу відображається у первинних документах обліку страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, із зазначенням дати прийняття такого рішення та його номера.

23. Суми списаного безнадійного боргу надалі відображаються в рядку 12 "Списано заборгованості" та рядку 13 "Списано пені" Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

24. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду ведуть облік рішень про списання безнадійного боргу шляхом запису їх у журналі обліку (додаток 2 до цього Порядку). Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою робочого органу виконавчої дирекції Фонду з зображенням Державного Герба України та засвідчений підписом начальника відділення (управління).

25. Облік рішень проводиться в межах кожного календарного року окремо.

26. Управління виконавчої дирекції Фонду надсилають до виконавчої дирекції Фонду копії рішень про списання безнадійного боргу для підтвердження суми в рядку 12 "Списано заборгованості" та рядку 13 "Списано пені" Звіту про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, зведений по управлінню виконавчої дирекції Фонду, в термін, встановлений для подачі цього Звіту до виконавчої дирекції Фонду.

 

Додаток 1
до пункту 21 Порядку 


РІШЕННЯ N ___
від "___" ____________ року
про списання несплачених страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Відповідно до Порядку списання несплачених страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 24.02.2004 р. N 6, а також на підставі:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                     (перелік документів, які є підставою для визнання боргу безнадійним)
несплачені страхові кошти:
_________________________________________________________________
              (ідентифікаційний код, реєстраційний номер страхувальника і назва платника - 
                                                                         для юридичних осіб,
_________________________________________________________________
        ідентифікаційний номер, реєстраційний номер страхувальника і прізвище та ініціали - 
                                       для фізичних осіб, які використовують найману працю)
підлягають списанню:
у сумі ___________________________________________________________
                                                                     (сума цифрами і словами)
у тому числі: сума страхових внесків _________________________________
                                                                                                       (сума цифрами і словами)
пеня _____________________________________________________________
                                                                      (сума цифрами і словами)
штраф ___________________________________________________________
                                                                      (сума цифрами і словами) 

Начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
в ____________________ області 

 
 
 
 
________
(підпис) 

 
 
 
 
______________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

М. П. 

  

  


 

Додаток 2
до пункту 24 Порядку 


Журнал
обліку рішень про списання несплачених страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

N
п/п 

N рішення 

Дата винесення рішення 

Назва відділення, яке винесло рішення 

Назва або прізвище та ініціали страхувальника, який ліквідувався 

Ідентифіка-
ційний код 

Реєстраційний номер 

Сума несплачених страхових коштів, визнаних безнадійним боргом, всього, грн. 

В тому числі 

Примітка 

Страхові внески, грн. 

Пеня, грн. 

Штраф, грн. 

4* 

8 = 9 + 10 + 11 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
* Графа 4 заповнюється управлінням виконавчої дирекції Фонду.

____________

 

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2003 року N 122

Про затвердження Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до пункту 2 статті 25 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", положень Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та Стандарту бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. N 237, правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановляє:

1. Затвердити Порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (додається).

2. Порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності набуває чинності з моменту прийняття постанови правлінням Фонду.

3. Рекомендувати Виконавчій дирекції Фонду та робочим органам відділень Фонду списати дебіторську заборгованість по страхувальниках, які в процесі реформування Фонду соціального страхування України були передані робочим органам Фонду та не пройшли перереєстрацію в установленому порядку, не перераховували страхові внески, не надавали, з моменту передання, звітність по коштах Фонду та місцезнаходження яких встановити неможливо. Дебіторську заборгованість по цих страхувальниках за вказаних умов віднести до безнадійної, а її списання здійснити за наказом керівника робочого органу Фонду.

На підставі наказу, що складається у довільній формі, провести коригування на відповідну суму сальдо розрахунків страхувальника з Фондом шляхом внесення змін до форми в електронному виді, Ф4-ФСС ТВП в рядок 10 "Списано згідно із законодавством" із знаком "мінус". До наказу додаються копії останніх звітів страхувальників, заборгованість яких підлягає списанню, а також матеріали щодо розшуку таких страхувальників, документи про їх ліквідацію, рішення суду про визнання заборгованості безнадійною тощо. Копії таких матеріалів підшиваються до персональних справ страхувальників.

4. Перелік страхувальників, заборгованість яких списується відповідно до цієї постанови, надавати в пояснювальній записці до звіту Виконавчій дирекції Фонду за той період, у якому проведено списання.

 

Голова правління 

О. В. Гаряча 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 25 грудня 2003 р. N 122 


Порядок
списання безнадійної дебіторської заборгованості по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1. Безнадійна дебіторська заборгованість по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - дебіторська заборгованість) - це сума заборгованості страхувальника по сплаті внесків до Фонду, а також пені за порушення термінів розрахунків, штрафів за порушення вимог законодавства, реструктуризованого (розстроченого або відстроченого) боргу по коштах Фонду, відсотків, нарахованих на реструктуризований борг, інших передбачених законодавством надходжень до Фонду, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником.

2. Згідно із статтею 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням" від 18 січня 2001 року N 2240-III строк позовної давності по стягненню страхових внесків, пені та фінансових санкцій до Фонду не застосовується. Списання заборгованості страхувальника по коштах Фонду за терміном позовної давності не допускається.

3. Впевненість про неповернення боржником дебіторської заборгованості по коштах Фонду може виникати у наступних випадках:

а) ліквідації страхувальника, коли зобов'язання залишилися непогашеними у зв'язку з недостатністю активів страхувальника або активів засновників чи учасників, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов'язаннями страхувальника згідно із законодавством;

б) ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи, коли зобов'язання залишилися непогашеними у зв'язку з недостатністю активів ліквідованого підрозділу та активів юридичної особи;

в) прийняття рішення господарським судом про погашення вимог кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі під час провадження справи про банкрутство або про визнання страхувальника банкрутом;

г) виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин, наприклад стихії, війни, терористичного акту, масових заворушень, громадських демонстрацій тощо), тобто не з вини платника внесків, які неможливо попередити своїми заходами за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов'язань платника по сплаті внесків до Фонду;

д) смерті фізичної особи - платника внесків до Фонду;

е) визнання судом фізичної особи - платника внесків до Фонду - безвісно відсутнім або померлим чи недієздатним, за винятком випадків, коли з'являються інші особи, що вступають у права спадщини незалежно від часу набуття таких прав;

є) перебування фізичної особи у розшуку понад 720 днів відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу (за даними відповідних органів, які отримані на запит органів Фонду).

4. Підставою для визнання дебіторської заборгованості по коштах Фонду в розрізі страхувальників безнадійною є, зокрема, такі документи:

а) для випадків, зазначених у підпунктах "а" і "б" пункту 3 цього Порядку - рішення Державної податкової служби про визнання заборгованості безнадійною, прийнятого у відповідності з Порядком списання непогашених податкових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 року N 1056, та на підставі пункту 12.3 статті 12 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року N 2181;

б) для випадку, зазначеному у підпункті "в" пункту 3 цього Порядку - рішення господарського суду про відхилення (повністю або частково) вимог Фонду до страхувальника, відносно якого порушено справу про банкрутство;

в) для випадку, зазначеному у підпункті "г" пункту 3 цього Порядку:

- документи Торгово-промислової палати України - про настання обставин непереборної сили (фарс-мажор);

- документи уповноважених органів іншої держави, які легалізовані консульськими установами України, - у разі настання обставин непереборної сили;

- рішення Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною Радою України, або рішеннями Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха;

- висновки інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати обставини форс-мажору;

г) для випадку, зазначеному у підпункті "є" пункту 3 цього Порядку - документи правоохоронних органів щодо перебування у розшуку понад 720 днів фізичної особи;

ж) для випадків, зазначених у підпунктах "д" і "е" пункту 3 цього Порядку - нотаріально завірене свідоцтво про смерть фізичної особи.

5. Рішення про визнання безнадійною дебіторської заборгованості по коштах Фонду та її списання приймається:

а) щодо випадків, передбачених підпунктами "а", "б", "в", "д", "е", "є" пункту 3 - керівником робочого органу відділення Фонду;

б) щодо випадків, передбачених підпунктом "г" пункту 3 - керівником виконавчої дирекції відділення Фонду.

Рішення приймається за формою згідно додатка N 1 до цього Порядку.

6. Рішення про визнання безнадійною дебіторської заборгованості по коштах Фонду та її списання у випадках, передбачених підпунктами "а", "б", "в", "д", "е", "є" пункту 3 Порядку складається в одному примірнику і підписується керівником робочого органу відділення Фонду.

7. Рішення про визнання дебіторської заборгованості по коштах Фонду безнадійною у випадках, передбачених пп. "б" п. 5 Порядку, складається у двох примірниках: перший - для виконавчої дирекції відділення Фонду, що приймає рішення про її списання, другий - надсилається районній, міжрайонній, міській виконавчій дирекції відділення Фонду, що здійснює списання.

8. У разі прийняття рішення про визнання безнадійною дебіторської заборгованості по коштах Фонду та її списання здійснюється коригування на відповідну суму сальдо розрахунків страхувальника з Фондом (зменшення дебіторської заборгованості) шляхом внесення змін в рядок 10 "Списано згідно із законодавством" із знаком "мінус" форми Ф4-ФСС ТВП в електронному виді. Первинні документи, на підставі яких приймалось рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості, та оригінал рішення про списання заборгованості по коштах Фонду зберігаються в персональній справі страхувальника за місцем його реєстрації.

9. На підставі рішення про визнання безнадійною дебіторської заборгованості по коштах Фонду та її списання в бухгалтерському обліку суми списаної заборгованості відображаються згідно з Порядком застосування Плану рахунків у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Реєстр страхувальників, заборгованість яких по коштах Фонду було списано в звітному кварталі, надається в пояснювальній записці до фінансового звіту.

10. Після списання безнадійної дебіторської заборгованості страхувальник може бути знятий з обліку відповідно до норм Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Положення про Єдиний реєстр страхувальників Фонду.

Його персональна справа зберігається 3 роки з моменту прийняття рішення про визнання та списання безнадійної дебіторської заборгованості по коштах Фонду.

 

Додаток 1
до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 


Штамп Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності 


Рішення N ___
від "___" ____________ року
про визнання безнадійною дебіторської заборгованості по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та її списання

На підставі документа ____________________________________________
від "___" ____________ 20__ року ___________________________, а також
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
заборгованість по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності ___________________________________________
                                                               (ідентифікаційний код і назва - для юридичних осіб)
_______________________________________________________________
                           (ідентифікаційний номер, прізвище та ініціали - для фізичних осіб)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
визнається безнадійною в сумі _____________________________ гривень.

Керівник робочого органу
Фонду 

_________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 


М. П.

____________

 

ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ

ПОСТАНОВА

22.10.2002 N 146

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2002 р.

                                      за N 952/7240

 

Про затвердження Порядку проведення органами державної

служби зайнятості — виконавчою дирекцією Фонду

     загальнообов'язкового державного соціального страхування

    України на випадок безробіття списання непогашених боргів

зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків

Відповідно до статті 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (1533-14) та пункту 13 Статуту Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок проведення органами державної служби зайнятості — виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків.

2. Розглянути на правлінні Фонду в II кварталі 2003 року за результатами роботи за I квартал 2003 року стан проведення списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків.

Голова правління Фонду В.Пожидаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

                                      22.10.2002  N 146

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      6 грудня 2002 р.

                                      за N 952/7240

 

                             ПОРЯДОК

проведення органами державної служби зайнятості — виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового

державного соціального страхування України на випадок

безробіття списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків

1. Борги зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та реструктуризований (розстрочений або відстрочений) борг (у тому числі нараховані на такий борг відсотки), що після ліквідації платника страхових внесків на цей вид страхування залишилися непогашеними у зв’язку з недостатністю його активів або активів засновників чи учасників, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов’язаннями платника страхових внесків згідно із законодавством, вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню відповідно до цього Порядку.

Дія цього Порядку поширюється також на непогашені борги зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття фізичної особи — платника страхових внесків на цей вид страхування, який помер чи визнаний судом безвісно відсутнім або померлим чи недієздатним.

2. Борг зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, що залишився непогашеним після ліквідації платника страхових внесків, визнається безнадійним для подальшого його списання рішеннями центрів зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — регіональний центр зайнятості), за зверненням районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості (далі — базовий центр зайнятості).

Визнання безнадійним і списання боргу в сумі понад 50 тис.

гривень приймається за погодженням правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Рішення про визнання безнадійним та списання непогашеного боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків приймається на підставі одного з таких документів:

рішення органу державної реєстрації про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності або його філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу (платника страхових внесків);

повідомлення органу реєстрації актів громадянського стану про смерть фізичної особи (платника страхових внесків);

рішення суду про визнання фізичної особи (платника страхових внесків) безвісно відсутньою або померлою чи недієздатною.

3. Звернення базових центрів зайнятості, згідно з додатком 1, подається регіональному центру зайнятості разом з одним з документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

4. Рішення про визнання безнадійним та списання непогашеного боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків приймається у місячний термін з дня отримання звернення, оформляється згідно з додатком 2 та складається у двох примірниках: перший — для регіонального центру зайнятості, другий — для базового центру зайнятості.

5. На підставі рішення про визнання безнадійним та списання непогашеного боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків базовий центр зайнятості проводить списання такого боргу. Сума списаного безнадійного боргу відображається у первинних документах обліку платників страхових внесків, із зазначенням дати прийняття цього рішення та його номера.

Довідка про списання безнадійного боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття оформляється згідно з додатком 3 та складається у двох примірниках: перший — для базового центру зайнятості, другий — для регіонального центру зайнятості.

6. Сума безнадійного боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття за ліквідованими платниками визначається базовими центрами зайнятості за даними первинного обліку розрахунків з платниками страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на день звернення до регіонального центру зайнятості про визнання безнадійним та списання непогашеного боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків.

7. Якщо сума безнадійного боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття за ліквідованими платниками становить більше 50 тисяч гривень, регіональний центр зайнятості надсилає документи, указані в пункті 3 цього Порядку до Державного центру зайнятості як виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для погодження правлінням Фонду.

Після погодження постанова правління Фонду надсилається до регіонального центру зайнятості для подальшого списання безнадійного боргу відповідно до цього Порядку.

8. Суми списаного боргу надалі відображаються в рядку 5 “Списано заборгованості” та рядку 6 “Списано пені” Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 N 339 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за N 30/5221.

Начальник відділу доходів та фінансового забезпечення Державного центру зайнятості — виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття В.Деда

Начальник юридичного відділу Державного центру зайнятості — виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття С.Кікіна

Додаток 1

до пункту 3 Порядку

 Штамп базового центру зайнятості

 

                            ЗВЕРНЕННЯ

                    від "___" ___________ року

   до _______________________________________ центру зайнятості

      (назва регіонального центру зайнятості)

     про визнання безнадійним та списання непогашеного боргу

зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків

Відповідно до Порядку проведення органами державної служби зайнятості — виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 22.10.2002 N 146, непогашений борг зі сплати страхових внесків

за станом на _______________ за

                         (дата)

 _________________________________________________________________

(ідентифікаційний код і назва платника — для юридичних осіб,

__________________________________________________________________ ідентифікаційний номер, прізвище та ініціали — для фізичних осіб)

у сумі __________________________________________________________,

                         (сума цифрами і словами)

у тому числі: сума боргу ________________________________________,

                                 (сума цифрами і словами)

пеня, нарахована на цей борг ____________________________________,

                                   (сума цифрами і словами)

штрафні санкції __________________________________________________

                                   (сума цифрами і словами)

просимо визнати  безнадійним  та  надати  дозвіл  на  списання  на

підставі наданих документів:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

        (перелік документів: назва та кількість сторінок)

     МП

 

 Директор ________ центру зайнятості ________ ____________________

           (назва)                   (підпис) (прізвище,

                                              ім'я та по батькові)

 

Додаток 2

до пункту 4 Порядку

 Штамп регіонального центру зайнятості

 

                          РІШЕННЯ N ____

                    від "___" ___________ року

про визнання безнадійним та списання непогашеного боргу

зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків

Розглянувши звернення __________________ від "___" _________ року,

(найменування базового центру зайнятості)

відповідно до Порядку проведення органами державної служби зайнятості — виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 22.10.2002 N 146, а також на підставі:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

        (перелік документів, які є підставою для визнання

                        боргу безнадійним)

непогашений борг зі сплати страхових внесків за:

__________________________________________________________________

(ідентифікаційний код і назва — для юридичних осіб,

__________________________________________________________________ ідентифікаційний номер, прізвище та ініціали — для фізичних осіб)

__________________________________________________________________

визнається безнадійним та підлягає списанню:

у сумі __________________________________________________________,

                         (сума цифрами і словами)

у тому числі: сума боргу ________________________________________,

                                    (сума цифрами і словами)

пеня, нарахована на цей борг ____________________________________,

                                    (сума цифрами і словами)

штрафні санкції __________________________________________________

                                    (сума цифрами і словами)

  Погоджено* _____________________________________________________

 

_______________

* Якщо сума безнадійного боргу більша за 50,0 тис.гривень, необхідно вказати номер і дату постанови правління Фонду щодо погодження проведення списання

МП

 Директор ________ центру зайнятості ________ ____________________

           (назва)                   (підпис) (прізвище,

                                              ім'я та по батькові)

 

Додаток 3

до пункту 5 Порядку

 Штамп базового центру зайнятості

 

                          ДОВІДКА N ____

                   від "____" ____________ року

про списання безнадійного непогашеного боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків

Відповідно до Порядку проведення органами державної служби зайнятості — виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 22.10.2002 N 146, та на підставі рішення

__________________________________________________________________

(найменування регіональтного центру зайнятості)

про визнання безнадійним та списання непогашеного боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника

страхових внесків від "____" _____________ року N ___________

 

безнадійний борг зі сплати страхових внесків за

__________________________________________________________________

(ідентифікаційний код та найменування — для юридичних осіб;

__________________________________________________________________ ідентифікаційний номер, прізвище та ініціали — для фізичних осіб)

__________________________________________________________________

 

списано в сумі __________________________________________________,

                         (сума цифрами і словами)

у тому числі: сума боргу ________________________________________,

                                  (сума цифрами і словами)

пеня, нарахована на цей борг ____________________________________,

                                  (сума цифрами і словами)

штрафні санкції _________________________________________________,

                                  (сума цифрами і словами)

про що внесено запис у картку первинного обліку платника страхових

внесків __________

          (дата)

МП

 Директор ________ центру зайнятості ________ ____________________

           (назва)                   (підпис) (прізвище,

                                              ім'я та по батькові)

 

 

 

 


Попередня статтяНаступна статтяВаше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"