Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XVI. МАРАЗМИ, НОВИНИ СТРАХУВАННЯ

ДПАУ заперечила право страхових компаній на купівлю векселів, але потім передумала

В Листі від 15.03.2011  N 7171/7/15-0517 ДПАУ сказала, що вкладення страховиками коштів у цінні папери, тобто купівля їх як товару, можливе лише шляхом придбання акцій, облігацій та іпотечних сертифікатів. Тому тільки вказані цінні папери можуть брати участь у операціях з торгівлі цінними паперами та відображатися у окремому податковому обліку фінансових результатів платника податку.

Тому під час здійснення документальних перевірок платників податку — страхових компаній слід звернути увагу на відсутність законодавчих підстав для здійснення операцій з купівлі-продажу векселів та їх подальшого відображення у розрахунку фінансових результатів операцій з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами.

Але в Листі від 31.05.2011  N 15197/7/15-0517 ДПАУ відмовилася від своєї дивної хибної думки.

Петро ПАТЛАТИЙ
26.06.2011

Векселі не можуть бути об’єктами інвестиційної діяльності

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.03.2011  N 7171/7/15-0517

 

( Лист відкликано на підставі Листа Державної податкової                                                       служби N 15197/7/15-0517 ( v5197837-11 ) від 31.05.2011 )

Державна податкова адміністрація України з метою упередження та виявлення схем мінімізації сплати податків страховиками з використанням цінних паперів, зокрема векселів, повідомляє таке.

Як свідчать дані податкової звітності у 2010 році, близько 150 страховиків або 32% від загальної кількості зареєстрованих декларують доходи та витрати від операцій з векселями.

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про страхування” (далі — Закон про страхування) предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Дозволяються виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов’язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб страховика.

Статтею 31 Закону про страхування встановлено, що кошти страхових резервів страховика повинні розміщуватися з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами, в переліку яких векселі відсутні.

Під господарською діяльністю відповідно до п. 1.32 ст. 1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (далі — Закон про прибуток) розуміється будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

Згідно з пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) господарська діяльність — це діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема, за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Разом з тим відповідно до Національного стандарту бухгалтерського обліку N 15 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу, при наявності низки вимог, зокрема, впевненості, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства або імовірності надходження економічних вигод від надання послуг.

Таким чином, забезпечення власних господарських потреб страховика — це операції із задоволення потреб суб’єкта господарювання, які виникають в процесі його функціонування і пов’язані лише з понесенням необхідних витрат, тобто не спрямовані на отримання доходу.

Статтею 31 Закону про страхування встановлено, що кошти страхових резервів страховика повинні розміщуватися з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами, в переліку яких векселі відсутні.

Відповідно до цієї статті страховики мають право здійснювати фінансову діяльність, пов’язану з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням шляхом вкладення коштів у цінні папери чітко визначених видів: акції, облігації, іпотечні сертифікати.

Виходячи з викладеного вкладення страховиками коштів у цінні папери, тобто купівля їх як товару, можливе лише шляхом придбання акцій, облігацій та іпотечних сертифікатів. Тому тільки вказані цінні папери можуть брати участь у операціях з торгівлі цінними паперами та відображатися у окремому податковому обліку фінансових результатів платника податку.

Зважаючи на викладене, під час здійснення документальних перевірок платників податку — страхових компаній слід звернути увагу на відсутність законодавчих підстав для здійснення операцій з купівлі-продажу векселів та їх подальшого відображення у розрахунку фінансових результатів операцій з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами. Сума коштів або вартість майна, отримана (нарахована) страховиками від торгових операцій з векселями відповідно до пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону про прибуток включається до складу валового доходу як доходи з інших джерел та оподатковується за загальною ставкою з урахуванням строків позовної давності, визначених законодавством.

В контексті Кодексу — сума коштів або вартість майна, отримана (нарахована) страховиками від торгових операцій з векселями відповідно до пп. 135.5.14 п. 135.5 ст. 135 Кодексу включається до складу інших доходів за звітний податковий період та оподатковується за основною ставкою податку на прибуток (набирає чинності з 01.04.2011 р.).

Заступнику Голови ДПА України — Голові ДПА у м. Києві, головам державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях та м. Севастополі довести зазначений лист до підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та процедур адміністративного оскарження.

Заступник Голови Комісії

з проведення реорганізації ДПА України, заступник Голови ДПА України О.Любченко

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

31.05.2011  N 15197/7/15-0517

ДПАУ у зв’язку з наданням Міністерством юстиції України правової експертизи (лист від 28.04.2011 р. N 3915-0-04-11/101) відкликає з місць застосування лист ДПАУ від 15.03.2011 р. N 7171/7/15-0517 “Про операції страховиків з торгівлі векселями”.

Заступник голови комісії з проведення реорганізації ДПАУ, заступник Голови О.Любченко

 

___________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/strax/16_19.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"