Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIX. МАРАЗМИ, НОВИНИ СТАТИСТИКИ

ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО ВИМАГАЄ ПРОСТАВЛЯННЯ ВІДМІТКИ ОРГАНУ СТАТИСТИКИ НА ФІНЗВІТНОСТІ ПРИ ПОДАННІ ЇЇ РЕЄСТРАТОРУ. А ОРГАНИ СТАТИСТИКИ НЕ БАЖАЮТЬ СТАВИТИ НА ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПОЗНАЧКУ ПРО ДАТУ ЇЇ ОТРИМАННЯ

З 1 січня 2007 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законів України” від 09.02.2006 N 3422 (, згідно з яким уносяться деякі зміни до Законів України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” (далі — Закон N 755 та “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Зміни до останнього передбачають, що підприємства (крім бюджетних установ) зобов’язані подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу звіту про річні фінансові результати. При цьому фінансова звітність подається державному реєстратору не пізніше 1 червня року, що настав за звітним періодом, і повинна містити відповідну відмітку органу державної статистики про дату отримання ним цієї звітності.

Тобто на думку Держпдприємництва, така звітність має містити позначку органу статистики про дату отримання (лист від 18.01.2007 № 332 “Про набрання чинності Законом України від 09.02.2006 N 3422 з 1 січня 2007 року”). Але Держкомстат в Листі від 14.03.2007 № 04/4-6/103 так не вважає, і він має рацію. По-перше, така вимога не була погоджена з Держкомстатом; по-друге, профільне законодавство не встановлює порядок поставляння на бланках фінзвітності такої інформації. А головне, навіщо держреєстратору така позначка ?

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

                        18.01.2007  N 332

                                      Представництвам Державного

                                      комітету України з питань

                                      регуляторної політики

                                      та підприємництва

                                      в Автономній Республіці

                                      Крим, областях,

                                      містах Києві та Севастополі

                                      (за списком)

 

              Про набрання чинності Законом України

            від 09.02.2006 N 3422 з 1 січня 2007 року

З 1 січня 2007 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законів України” від 09.02.2006 N 3422, згідно з яким уносяться деякі зміни до Законів України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” (далі — Закон N 755 та “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (далі — Закон N 996.

Зокрема, зазначеним Законом доповнюється:

- частина  друга  статті  17  Закону N 755 абзацом такого змісту:  "фінансова звітність про  господарську  діяльність юридичної  особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати";

- стаття  14  Закону N 996 частиною третьою такого змісту "Підприємства (крім бюджетних установ) зобов'язані подавати (надсилати   рекомендованим   листом)  державному  реєстратору  за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1  червня року,  що  настає  за  звітним  періодом,  фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу звіту про річні фінансові результати".

Тобто перелік відомостей про юридичних осіб, що включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр), доповнено відомостями про фінансову звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати.

Фінансова звітність подається державному реєстратору не пізніше 1 червня року, що настав за звітним періодом, і повинна містити відповідну відмітку органу державної статистики про дату отримання ним цієї звітності.

Юридичні особи, що віднесені до категорії суб’єктів малого підприємництва (СМП), повинні подавати звітність у складі форми N 1-м (Баланс) та форми N 2-м (Звіт про фінансові результати).

Решта юридичних осіб (крім бюджетних установ) повинні подавати звітність у складі форми N 1 (Баланс) та форми N 2 (Звіт про фінансові результати).

Державному реєстратору звіти можуть подаватись особисто або надсилатись рекомендованим листом. При надсиланні звітності рекомендованим листом доцільно оформити опис вкладення. При цьому нотаріального посвідчення підписів на звітності не вимагається, як це передбачено частиною другою статті 8 Закону N 755 для реєстраційної картки, повідомлення.

Звертаємо увагу на особливості подання державному реєстратору фінансової звітності новоствореними юридичними особами. Так, відповідно до частини другої статті 13 Закону N 996, перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим ніж 12 місяців, але не більшим ніж 15 місяців.

Наприклад, якщо юридична особа зареєстрована у листопаді 2006 року, то результати її діяльності за листопад та грудень можуть бути відображені у звітності за 2007 рік. Тобто в такому разі новостворена юридична особа може подати державному реєстратору перший річний звіт у 2008 році (до 1 червня 2008 року).

Звертаємо увагу на те, що можливість внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про фінансову звітність юридичної особи, на підставі відповідної відмітки органу державної статистики про дату отримання ним цієї звітності, буде реалізована після запровадження нової версії АРМу державного реєстратора, робота з яким з 15.01.2007 проводиться у тестовому режимі.

Стосовно права будь-якої особи звернутись до державного реєстратора із запитом про інформацію з фінансової звітності юридичної особи слід зазначити наступне.

     Оскільки частиною  другою  статті  20 Закону N 755 встановлено,  що відомості,  які містяться  в  Єдиному  державному реєстрі,  надаються,  зокрема,  у  вигляді витягу з Єдиного  державного  реєстру  або  довідки   про   наявність   або відсутність   в   Єдиному   державному   реєстрі  інформації,  яка запитується,  вважаємо, що інформація стосовно наявності в Єдиному державному  реєстрі  відомостей  про фінансову звітність юридичної особи (крім бюджетних установ) повинна  надаватись  відповідно  до цієї статті Закону N 755.

Враховуючи вищевикладене, повідомляємо, що надання інформації стосовно наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про фінансову звітність буде можливим після запровадження нової версії АРМу.

Держпідприємництво просить довести надані роз’яснення до органів державної реєстрації для використання в роботі.

 

Перший заступник Голови                                                                                                           К.Ващенко

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

                     14.03.2007  N 04/4-6/103

               Щодо відміток органів держстатистики

                 на формах фінансової звітності,

               що подається державному реєстратору

Держкомстат отримав від територіальних управлінь статистики запити стосовно реалізації вимог, наведених у листі Держпідприємництва від 18.01.2007 N 332, згідно з яким фінансова звітність юридичними особами подається державному реєстратору не пізніше 1 червня року, що настав за звітним періодом, і повинна містити відповідну відмітку органу державної статистики про дату отримання ним цієї звітності.

Неможливість надання Держкомстатом роз’яснень з цього питання регіональним управлінням статистики пов’язана з тим, що:

1) зазначений лист не був узгоджений з Держкомстатом;

2) у чинних нормативно-правових актах відсутній порядок наведення на бланках фінансової звітності інформації про її одержання користувачами, зокрема органами державної статистики;

3) незрозумілою є мета проставлення відмітки органом державної статистики про дату отримання ним фінансової звітності підприємства, оскільки звітна дата встановлена Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419.

З огляду на вищенаведене та у разі необхідності отримання Держпідприємництвом списку підприємств, які звітували органам державної статистики за річною фінансовою звітністю, Держкомстат пропонує використати перелік звітуючих одиниць, який може бути сформований та наданий Держпідприємництву на державному рівні у травні п. р. в електронному вигляді з наведенням таких ознак: ідентифікаційний код юридичної особи, її назва та місцезнаходження.

Користуючись нагодою, просимо звернути увагу на неприпустимість у подальшому залучення територіальних органів державної статистики до реалізації вимог, передбачених до них у листах Держпідприємництва, без узгодження з Держкомстатом.

Заступник голови Н.Власенко

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/stat/29_9.html 


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"