Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIX. МАРАЗМИ, НОВИНИ СТАТИСТИКИ

ОБЛІК РОБІТНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ФОРМАМИ, ЯКІ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІН’ЮСТОМ

Наказом Міністерства статистики України від 27.10.95 N 277 затверджені типові форми первинного обліку особового складу, зокрема ф. N П-2 “Особова картка”. На думку Міністерства статистики, висловлену в Листі від 24.06.2005 р. N 14/1-2-25/58 “Щодо обліку особового складу “цей наказ має виключно внутрішньовідомчий характер, а затверджені ним форми первинного обліку особового складу мають стандартну структуру без роз'яснень і позначок, тому даний наказ не повинен був бути зареєстрований у Міністерстві юстиції України. При цьому  форма первинного обліку особового складу за N П-2 є обов'язковою для використання підприємствами, установами, організаціями тощо, що є юридичними особами та особами, які займаються підприємницькою діяльністю, на яких поширюється Закон України "Про державну статистику".

На нашу думку в Листі від 24.06.2005 р. N 14/1-2-25/58 “Щодо обліку особового складу Мінстат лише прикриває свій "прокол" через нереєстрацію свого Наказу від 27.10.95 N 277 в Міністерстві юстиції.

Справа в тому, що відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 р. №493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" з 1 січня 1993 року нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.

Наказ Мінстату від 27.10.95 N 277 має як міжвідомчий характер (його застосовують всі державні установи, організації, в тому числі і ті, які не підпорядковані Мінстату, та приватні і державні підприємства), а, головне, він і зачіпає права, свободи й законні інтереси громадян. Справа в тому, що відповідно до статті 23 Закону України від 02.10.92 р. №2657-XII "Про інформацію" інформація про особу - це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про особу.  Основними даними про особу (персональними даними) є: національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.

Джерелами документованої інформації про особу є видані на її ім'я документи, підписані нею документи, а також відомості про особу, зібрані державними органами влади та органами місцевого і регіонального самоврядування в межах своїх повноважень.

Однак при цьому забороняється збирання відомостей про особу без її попередньої згоди, за винятком випадків, передбачених законом. Жодним Законом не передбачено оформлення особової картки ф.№П-2, в якій є дані про освіту, сімейний стан, адресу, дату і місце народження, крім того при її заповненні не відбувається попередньої згоди на збір інформації про особу. Підпис під цією формою не є згодою про збір інформації, це є просто особистий підпис. А про згоду на збір інформації про себе має бути відповідне застереження а-ля “На збір інформації про свою особу погоджуюсь”.  Людина навіть не здогадується, що перед тим, як у неї візьмуть інформацію про себе, збирачі інформації мають отримати попередню згоду на це від особи. Тобто форма N П-2 “Особова картка” однозначно стосується надання права особи давати згоду на збір інформації про себе і зачіпає її законні інтереси, захищені Законом “Про інформацію”, а тому Наказ, яким затверджено цю форму має пройти державну реєстрацію. Зауважимо, що Закон “Про інформацію” набув чинності ще в 1992 році, а форма N П-2 “Особова картка” застосовується з 1 січня 1996 року, тобто Мінстат мав би знати про існування цього Закону та його вимог.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 24.06.2005 р. №14/1-2-25/58

Щодо обліку особового складу

Держкомстат України розглянув звернення Михайлової Т. А. щодо форми первинного обліку особового складу № п-2, яка затверджена наказом Мінстату України від 27.10.95 за №277 «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу», та листом (№14/1-2-25/58 від 24.06.2005 р.) повідомляє.

Згідно з Законом України «Про державну статистику» (надалі — Закон) основними завданнями органів державної статистики є збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації.

Відповідно до ст. 14 Закону органи державної статистики зобов'язані затверджувати статистичну методологію та звітно-статистичну документацію статистичних спостережень, а також типові форми первинної облікової документації, необхідної для їх проведення.

Згідно з Указом Президента «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі — Положення), Порядку проведення державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затвердженого наказом Мін'юсту України, реєстрації підлягають лише акти міністерств, інших органів виконавчої влади, що носять нормативно-правовий характер. Форми стандартного змісту без зазначення роз'яснень по заповненню приміток, не проходять державної реєстрації і набирають чинності з моменту видання розпорядчого документа, що підтверджується пп. е) п. 5 Положення. Випадки, режим обов'язковості чи альтернативності їх використання встановлюються іншими чинними нормативно-правовими актами, які зареєстровані в Мін'юсті України, мають правовий характер.

Наказом Міністерства статистики України від 27.10.95 №277 затверджені типові форми первинного обліку особового складу, зокрема ф. № п-2. Цей наказ має виключно внутрішньовідомчий характер, а затверджені ним форми первинного обліку особового складу мають стандартну структуру без роз'яснень і позначок, тому даний наказ не повинен був бути зареєстрований у Міністерстві юстиції України.

Діюча форма первинного обліку особового складу за № п-2 є обов'язковою для використання підприємствами, установами, організаціями тощо, що є юридичними особами та особами, які займаються підприємницькою діяльністю, на яких поширюється Закон України «Про державну статистику», що підтверджується нормами пунктів 1.6 та 1.12 Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої Наказом Міністерства статистики України від 07.07.95 р. №171 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.08.95 р. за №287/823.

Крім того, згідно з п. 2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року за №58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за №110, зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 26 березня 1996 року №29, від 8 червня 2001 року №259/34/5 та від 24 вересня 2003 року №266/118/5 вищезазначена форма обов'язково заповнюється особами, що використовують найману працю.

Разом з тим, слід зазначити, що у поточному році Держкомстатом спільно з Міністерством праці та соціальної політики України проводиться робота щодо перегляду типових форм первинного обліку найманих працівників, у тому числі і форми № п-2, з метою їх удосконалення та приведення у відповідність з нормами чинного законодавства, яку після узгодження та апробації на підприємствах планується затвердити в установленому порядку до кінця поточного року.

Заступник Голови Держкомстату

Н. С. Власенко

 

Типова форма N П-2
Затверджена
наказом Мінстату України
від 27.10.95 N 277


>_________________________                **********
підприємство, організація          Код за УКУД **********

Ідентифікаційний ********   ***********************************
код ЄДРПОУ    ********   *Номер до-*Стать*Табельний*Алфавіт*
*кумента *ч/ж *номер  *    *
***********************************
***********************************

Особова картка N ___

           I. Загальні відомості

1. Прізвище __________________  7. Загальний стаж роботи _______
ім'я _________________  8. Безперервний стаж роботи ____
по батькові __________    _____________________________
2. Рік народження ____________  9. Останнє місце роботи, посада,
місяць ____ число _________    професія ____________________
3. Місце народження __________    _____________________________
4. Освіта            10. Дата і причина звільнення
а) ________________________    _____________________________
вища, н/вища, сер.спец.    _____________________________
________________________  11. Родинний стан _______________
сер., н/сер., поч.      _____________________________
б) ________________________    перелічити членів сім'ї із
назва і дата закінчення    зазначенням дати народження
вищого або прирівняного    _____________________________
до нього закладу*       _____________________________
в) ________________________    _____________________________
назва і дата закінчення  12. Паспорт: серія _____ N ______
професійно-технічного     Ким виданий _________________
(професійного) училища     _____________________________
г) Вид навчання: (денний,     Дата видачі _________________
вечірн., заочн.)      13. Домашня адреса ______________
________________________    _____________________________
потрібне підкреслити   14. Телефон _____________________
5. Спеціальність за дипломом     Особистий підпис ____________
(свідоцтвом)_______________
___________________________
які закінчили вищий
навчальний заклад
6. Кваліфікація за дипломом
(свідоцтвом)_______________
___________________________
які закінчили вищий
навчальний заклад*
Диплом   N ________ від
(свідоцтво)
"___" ___________ 199__ р.
Дата заповнення картки
"___" ___________ 199__ р.
______________
* Технікум (училище),  коледж,  інститут,  консерваторія,
академія, університет.

II. Відомості про військовий облік

Група обліку _________________    Військово-облікова
Категорія обліку _____________    спеціальність N _____________
Склад ________________________    Придатність до військової
Військове звання _____________    служби ______________________
______________________________    Назва райвійськкомату за
місцем проживання ___________
Перебуває на спецобліку N ___

 III. Призначення і переведення    IY. Відпустки

*****************************************************************
*Дата*Назва *Назва *Роз-*Під-*Підпис *Вид *За *  Дата  *Під-*
*  *струк-*профе-*ряд *ста-*власни-*від- *який*відпустки *ста-*
*  *турно-*сії, *(ок-*ва *ка тру-*пуст-*пе- ************ва *
*  *го пі-*посада*лад)*  *дової *ки  *ріод*по- *закі-*  *
*  *дроз- *   *  *  *книжки *   *  *чат-*нчен-*  *
*  *ділу *   *  *  *    *   *  *ку *ня  *  *
*****************************************************************

Додаткові відомості ______________________________________________
__________________________________________________________________
Дата і причина звільнення ________________________________________
(підпис власника трудової книжки)
Трудову книжку отримав "____________" 19__ р. ____________________
(підпис власника
трудової книжки)

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/stat/29_7.html 


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"