Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIX. МАРАЗМИ, НОВИНИ СТАТИСТИКИ

КОДИ ЄДРПОУ ВИДАЮТЬ І ФІЛІЯМ, ХОЧА ВОНИ НЕ Є ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 

Відповідно до пункту 1 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 118, єдиний державний реєстр підприємств та організацій України - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про підприємства та організації всіх форм власності, а також їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо). Нічого не змінилося і після

затвердження нової редакції Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України Постановою від 22 червня 2005 р. N 499.

І філії в Україні отримували і отримують код з реєстру ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ. Цей парадокс навіть відбувається після того, як Законом України від 04.02.2005 р. №2424-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"[1] із суб’єктів господарської діяльності з 25.02.2005 р. було виключено філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності. Таким чином суб’єктами господарювання стали визнаватися лише юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку, а також  громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. А філіям і надалі видають коди ЄДРПОУ.

Більш того, Держпідприємництво вважає, що зазначення ідентифікаційного коду відокремленого підрозділу при включенні відомостей про цей відокремлений підрозділ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців є обов'язковим.

Форма реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу (ф.№ 5), яка затверджена наказом Держпідприємництва від 09.06.2004 р. №67 у розділі VI “Реєстраційні дані”, якій заповнюється державним реєстратором - в графі “Дані про створення відокремленого підрозділу юридичної особи” зазначає номер запису, дата запису та ідентифікаційний код такого відокремленого підрозділу. Таким чином,  ідентифікаційний код відокремленого підрозділу присвоюється держреєстратором при включенні відомостей про цей підрозділ  до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Тобто в Листі Держпідприємництво вимагає зазначити код філії самостійно, а в своєму Наказі говорить про те, що такі коди надаються філіям держреєстраторами.

І це все "законно", оскільки стаття 10 Закону про державну статистику говорить, що Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України - це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про всіх юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться на території України, а також про юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України. Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України забезпечує єдиний державний облік та ідентифікацію всіх зазначених у частині першій цієї статті суб'єктів і є основою для проведення державних статистичних спостережень. Таким чином філії до ЄДРПОУ вносяться окремими записами а не у зв'язці із головним підприємством.

Віталій МОСЕЙЧУК


[1] Див. “ДК” №10/2005.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 січня 1996 р. N 118

Київ

Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 року N 1298,
від 25 серпня 1998 року N 1336

3 метою забезпечення єдиного державного обліку підприємств та організацій всіх форм власності Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (додається) і ввести його в дію з 1 січня 1996 року.

2. Міністерству статистики вжити заходів для створення та ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

3. Міністерству фінансів, Міністерству економіки під час формування Державного бюджету України та розроблення Державної програми економічного і соціального розвитку України передбачати щорічно виділення Міністерству статистики відповідних бюджетних асигнувань для забезпечення ведення і удосконалення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

4. Міністерству юстиції, Міністерству економіки, Міністерству статистики, Державному митному комітетові, Головній державній податковій інспекції у зв'язку із створенням Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в місячний термін підготувати і подати в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекти актів законодавства про вдосконалення діючої системи державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

5. Міністерству статистики:

в місячний термін розробити й затвердити в установленому порядку документи і тарифи, що випливають із Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

забезпечити формування бази даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на основі Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України із збереженням присвоєних суб'єктам господарської діяльності ідентифікаційних кодів.

Міністерству фінансів передбачити виділення Міністерству статистики асигнувань на виконання зазначеної роботи.

6. Підприємствам та організаціям, що не були внесені до Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України і згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України підлягають включенню до останнього, а також суб'єктам господарської діяльності, в реєстраційних даних яких сталися зміни, подати до 31 березня 1996 р. відповідним органам державної статистики документи, необхідні для включення до реєстру або внесення змін до нього.

7. Державним податковим інспекціям з 1 квітня 1996 р. вважати недійсними і не приймати звіти, декларації, розрахунки і платіжні доручення підприємств та організацій, а Державному митному комітетові не проводити декларування та митне оформлення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності - резидентів України без ідентифікаційних кодів з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та довідки про включення до нього. Просити Національний банк дати відповідні вказівки установам банків.

8. Визнати такою, що втратила чинність з 1 січня 1996 р., постанову Кабінету Міністрів України від 14 липня 1993 р. N 538 "Про Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць України" (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 257)

 

 

Прем'єр-міністр України

Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО


 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 1996 р. N 118


ПОЛОЖЕННЯ
 про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

1. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України* - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про підприємства та організації всіх форм власності, а також їх відокремлені підрозділи** (філії, відділення, представництва тощо).

___________________

 * Далі - Державний реєстр.
** Далі - суб'єкти господарської діяльності.

2. Державний реєстр створюється з метою:

забезпечення єдиних принципів ідентифікації суб'єктів господарської діяльності та їх державного обліку в межах інформаційного простору України:

здійснення спостережень за структурними змінами в економіці, які відбуваються під час створення суб'єктів господарської діяльності, їх реорганізації та ліквідації;

забезпечення державних органів інформацією про суб'єкти господарської діяльності;

організації на основі Державного реєстру суцільних і вибіркових статистичних спостережень, одноразових обстежень та переписів;

взаємодії на єдиних методологічних засадах з базами даних Національного банку, Державної податкової адміністрації, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету, інших міністерств і центральних органів виконавчої влади;

(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1298)

забезпечення в межах законодавства доступності, гласності та відкритості інформації про суб'єкти господарської діяльності для заінтересованих користувачів;

забезпечення оперативного переходу до міжнародних систем класифікації та кодування.

3. До Державного реєстру включаються дані про такі суб'єкти господарської діяльності:

юридичні особи, а також їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території України і провадять свою діяльність на підставі законодавства України;

юридичні особи, а також їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи, розташовані за межами України, які створені з участю юридичних осіб України і діють відповідно до законодавства іноземних держав.

4. Інформаційний фонд Державного реєстру включає такі види даних:

ідентифікаційні - ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності, що є єдиним для всього інформаційного простору України, та його назва;

класифікаційні - дані про види діяльності, територіальну, відомчу належність, форму власності та організаційно-правову форму господарювання;

(абзац третій пункту 4 в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1298)

довідкові - дані про адресу, телефон, факс, прізвище керівника, засновників (інвесторів) тощо;

реєстраційні - дані про державну реєстрацію (перереєстрацію), спосіб створення, реорганізацію, ліквідацію тощо;

економічні - дані, які i характеризують виробничо-технічні та фінансово-економічні показники суб'єкта господарської діяльності.

5. Державний реєстр ведеться на основі нормативних, установчих (для включення до Державного реєстру) та ліквідаційних (для виключення з Державного реєстру) документів, а для суб'єктів підприємницької діяльності - на основі копії реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію в органах державної реєстрації за місцезнаходженням суб'єкта.

(абзац перший пункту 5 в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1298)

Класифікаційні дані формуються з використанням державних і міжнародних класифікацій.

Економічні показники, види діяльності суб'єкта господарської діяльності визначаються органами державної статистики на підставі даних установчих документів, державної статистичної звітності, а також вибіркових обстежень, переписів.

(абзац третій пункту 5 в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1298)

6. Створення і ведення Державного реєстру здійснюється Держкомстатом, що також є його розпорядником.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1298)

Розпорядником територіальних рівнів Державного реєстру є відповідні органи державної статистики в Авто номній Республіці Крим, областях і м. Києві.

7. Держкомстат здійснює:

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1298)

розробку організаційних і методологічних принципів ведення Державного реєстру;

забезпечення і організацію єдиного державного обліку всіх суб'єктів господарської діяльності, що підлягають включенню до Державного реєстру;

ведення резерву ідентифікаційних кодів, забезпечення ними територіальних органів державної статистики та інших державних органів, на які законодавчими актами покладено функцію присвоєння ідентифікаційних кодів;

контроль за використанням ідентифікаційних кодів;

присвоєння суб'єктам господарської діяльності ідентифікаційних кодів і кодів класифікаційних ознак за винятком суб'єктів підприємницької діяльності, яким ідентифікаційні коди присвоюють органи державної реєстрації;

(абзац шостий  пункту 7 із доповненням, внесеним згідно з  
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1298)

ідентифікація основного виду діяльності суб'єктів господарської діяльності;

контроль за повнотою заповнення облікових та реєстраційних карток;

розробку і вдосконалення технології та програмних засобів ведення Державного реєстру, систем класифікації;

виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Державного реєстру (накопичення, аналіз даних, що надходять від територіальних органів державної статистики, контроль їхньої достовірності, актуалізацію даних, їх зберігання, захист, контроль права доступу тощо);

автоматизоване ведення еталону Державного реєстру;

взаємодію з базами даних Національного банку, Державної податкової адміністрації, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету, інших міністерств і центральних органів виконавчої влади згідно з погодженим з ними порядком;

випуск бюлетенів і збірників на базі даних Державного реєстру;

інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними Державного реєстру;

розробку інструктивних, нормативних документів і тарифів на створення, ведення та користування даними Державного реєстру.

8. Територіальні органи державної статистики здійснюють:

державний облік усіх суб'єктів господарської діяльності, що розташовані на їх території і підлягають включенню до Державного реєстру;

присвоєння суб'єктам господарської діяльності ідентифікаційних кодів і кодів класифікаційних ознак за винятком суб'єктів підприємницької діяльності, яким ідентифікаційні коди присвоюють органи державної реєстрації;

надання ідентифікаційних кодів органам державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та контроль за їх використанням;

ідентифікація основного виду діяльності суб'єктів господарської діяльності;

контроль за повнотою заповнення облікових карток та їх відповідністю нормативним і установчим документам, а для суб'єктів підприємницької діяльності - контроль за повнотою заповнення їх реєстраційних карток;

актуалізацію даних Державного реєстру на територіальному рівні;

автоматизоване ведення Державного реєстру на територіальному рівні;

передачу Держкомстату змін і доповнень до Державного реєстру на територіальному рівні згідно з установленим порядком;

взаємодію з базами даних відповідних територіальних органів державної влади;

інформаційно-довідкове обслуговування користувачів в установленому порядку.

9. Для включення до Державного реєстру суб'єкт господарської діяльності в десятиденний термін після його державної реєстрації (перереєстрації) або прийняття рішення (постанови, розпорядження, наказу) про створення, в тому числі філії, відділення, представництва тощо, подає до відповідного орг ану державної статистики заповнену облікову картку встановленого зразка, а також нормативні та установчі документи. Для включення до Державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності орган державної реєстрації у п'ятиденний термін з дня державної реєстрації передає відповідному органу державної статистики копію реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію.

(пункт 9 із доповненням, внесеним згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1298)

10. Нормативними та установчими документами є:

для суб'єктів господарської діяльності, які проходять державну реєстрацію (перереєстрацію), за винятком суб'єктів підприємницької діяльності, - свідоцтво про державну реєстрацію та нотаріально засвідчений примірник установчих документів з відміткою реєструючого органу, а для суб'єктів підприємницької діяльності - копія реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію в органах державної реєстрації за місцезнаходженням суб'єкта;

(абзац другий пункту 10 в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1298)

для суб'єктів господарської діяльності, які не проходять державної реєстрації, - рішення (постанова, розпорядження, наказ) про створення суб'єкта та Положення (статут) про нього.

У разі внесення в установленому порядку до нормативних чи установчих документів змін і доповнень, які тягнуть за собою необхідність внесення відповідних змін (доповнень) до облікової картки Державного реєстру, суб'єкт господарської діяльності в десятиденний термін подає змінені (доповнені) нормативні та установчі документи до відповідного органу державної статистики і вносить зміни (доповнення) до своєї облікової картки. У разі внесення змін і доповнень до установчих документів суб'єктів підприємницької діяльності орган державної реєстрації у п'ятиденний термін з дня державної реєстрації змін (доповнень) в установчих документах передає відповідному органові державної статистики копію реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію внесених змін (доповнень).

(абзац четвертий  пункту 10 із доповненням, внесеним згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1298) 

11. Заповнена облікова картка в органі державної статистики проходить контроль на повноту і відповідність нормативним та установчим документам і її дані заносяться до бази даних Державного реєстру.

12. Довідка про включення до Державного реєстру видається органом державної статистики суб'єкту господарської діяльності за його запитом у п'ятиденний термін.

(абзац перший пункту 12 в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1298)

Орган державної статистики в п'ятиденний термін після включення суб'єкта господарської діяльності до Державного реєстру подає відповідному органу державної податкової служби відомості щодо його реєстраційних даних.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. N 1336)

13. На суб'єкти господарської діяльності, розташовані за межами України, облікові картки заповнюються їх засновниками (власниками) або уповноваженими ними органами.

14. Присвоєння ідентифікаційних кодів та видача довідки про включення до Державного реєстру суб'єктам господарської діяльності, відомості про які становлять державну таємницю, здійснюються відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким Держкомстат передає ідентифікаційні коди для ведення відомчого обліку та здійснює контроль за їх використанням. Включення (виключення) до (з) Державного реєстру інших суб'єктів господарської діяльності, підпорядкованих цим міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, здійснюється на загальних засадах, визначених цим Положенням.

(пункт 14 в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.08. 98 р. N 1298)

15. У разі включення суб'єкта господарської діяльності до Державного реєстру йому присвоюються ідентифікаційний код і коди класифікаційних ознак. Суб'єктам підприємницької діяльності ідентифікаційний код присвоюється органами державної реєстрації під час реєстрації. Ідентифікаційний код є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за суб'єктом протягом усього періоду його існування.

(абзац перший пункту 15 в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1298)

У разі перереєстрації (створення) суб'єкта господарської діяльності, що є правонаступником прав і майнових зобов'язань свого попередника, за ним зберігається ідентифікаційний код попередника.

16. Використання ідентифікаційного коду з Державного реєстру є обов'язковим для всіх видів звітних та облікових документів, які використовуються за межами суб'єктів господарської діяльності. Звітні та облікові документи, в яких відсутній ідентифікаційний код з Державного реєстру, вважаються недійсними, їх використання тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.

17. Виключення суб'єкта господарської діяльності з Державного реєстру здійснюється за умови виконання всіх заходів щодо його ліквідації (реорганізації), які випливають із законодавства України.

18. Підставою для виключення з Державного реєстру є:

для суб'єктів господарської діяльності, що проходять державну реєстрацію (перереєстрацію), - рішення про ліквідацію суб'єкта після здійснення всіх заходів щодо його ліквідації згідно з законодавством шляхом виключення із журналу обліку;

для суб'єктів підприємницької діяльності - рішення органів державної реєстрації про скасування державної реєстрації;

(пункт 18 доповнено абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1298)

для суб'єктів господарської діяльності, що не проходять державної реєстрації, - рішення (наказ, постанова, розпорядження) про ліквідацію суб'єкта після здійснення всіх заходів щодо його ліквідації згідно з законодавством.

На підставі зазначених документів орган, який прийняв рішення про ліквідацію суб'єкта господарської діяльності, заповнює і в десятиденний термін подає до відповідного органу державної статистики ліквідаційну картку встановленого зразка. У разі скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності орган державної реєстрації надсилає відповідному органу державної статистики повідомлення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи згідно із законодавством.

( абзац п'ятий пункту 18 із доповненням, внесеним згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1298)

19. Користувачами даних Державного реєстру є державні органи, органи місцевого самоврядування та представницькі органи, підприємства, установи, організації та окремі громадяни.

Користування даними Державного реєстру є платним.

Верховна Рада України, Адміністрація президента України, Кабінет Міністрів України, Національний банк, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Уряд Автономної Республіки Крим, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші органи, що фінансуються з державного бюджету, користуються даними Державного реєстру за безоплатним принципом у межах виділених із бюджету асигнувань на створення і ведення Державного реєстру.

(абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1298) 

Порядок і умови користування даними Державного реєстру регулюються окремими нормативними документами.

Передача даних Державного реєстру третім особам на комерційній основі забороняється.

20. Фінансування витрат на створення і ведення Державного реєстру (надання інформаційно-обчислювальних послуг, пов'язаних з включен ням суб'єктів господарської діяльності до Державного реєстру та внесенням змін до нього) здійснюється за рахунок асигнувань з державного бюджету, а також коштів, одержаних від плати суб'єктів господарської діяльності за користування даними Державного реєстру.

[an error occurred while processing this directive]

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 16.02.2005 р. N 895

Про присвоєння коду ЄДРПОУ відокремленому підрозділу

На Ваше звернення щодо особливостей включення відомостей про відокремлений підрозділ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Закон про реєстрацію) відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру. В Єдиному державному реєстрі містяться, зокрема, відомості про ідентифікаційний код філії або представництва.

Програма АРМу, яка розроблена з урахуванням вимог Закону про реєстрацію, передбачає наявність ідентифікаційного коду відокремленого підрозділу.

Отже, зазначення ідентифікаційного коду відокремленого підрозділу при включенні відомостей про цей відокремлений підрозділ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців є обов'язковим.

 

Заступник Голови 

С. Третьяков 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 червня 2005 р. N 499

Київ

Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 118 "Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 193; Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1249, N 34, ст. 1277), виклавши його у редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 


Інд. 18

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 1996 р. N 118
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2005 р. N 499) 


ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

1. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) - це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.

2. Суб'єктами Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - Реєстр) є юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що знаходяться на території України та провадять свою діяльність на підставі її законодавства (далі - суб'єкти).

3. Реєстр ведеться з метою:

забезпечення єдиного державного обліку та ідентифікації суб'єктів;

класифікації суб'єктів для отримання статистичної інформації у формалізованому вигляді;

проведення спостережень за структурними змінами в економіці щодо видів діяльності, створення, реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) та ліквідації суб'єктів;

удосконалення статистичного обліку суб'єктів та створення реєстрів респондентів статистичних спостережень (статистичних реєстрів).

4. Інформаційний фонд Реєстру містить такі дані:

ідентифікаційні - ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;

класифікаційні - види економічної діяльності, територіальна належність, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить суб'єкт, тощо;

довідкові - місцезнаходження, телефон, телефакс, прізвище керівника, засновників тощо;

реєстраційні - відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них;

економічні - виробничі та фінансово-економічні показники діяльності суб'єкта.

5. Присвоєння ідентифікаційних кодів з Реєстру здійснюється:

державними реєстраторами - суб'єктам, на яких поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

органами державної статистики - суб'єктам, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" і відомості про які не становлять державну таємницю;

відповідними центральними органами виконавчої влади - суб'єктам, відомості про які становлять державну таємницю. Таким органам Держкомстат передає ідентифікаційні коди для ведення відомчого обліку. Порядок передачі ідентифікаційних кодів для присвоєння їх суб'єктам затверджується Держкомстатом разом з відповідними центральними органами виконавчої влади.

6. Ідентифікаційний код зберігається за суб'єктом, якому він присвоєний, протягом усього періоду його існування і є єдиним.

У разі перетворення юридичної особи за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код.

У разі припинення юридичної особи шляхом приєднання до іншої юридичної особи та створення на базі юридичної особи, що припинилася, відокремленого підрозділу ідентифікаційний код такої юридичної особи залишається за відокремленим підрозділом.

В інших випадках припинення юридичної особи присвоєння її ідентифікаційного коду новоствореним суб'єктам забороняється.

7. Ідентифікаційний код є обов'язковим для використання в усіх видах звітних та облікових документів суб'єкта і зазначається на його печатках та штампах.

8. Органи державної статистики на підставі даних державних статистичних спостережень визначають відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік основний фактичний вид економічної діяльності суб'єкта, який зазначається в Реєстрі, про що інформується державний реєстратор.

9. Ведення Реєстру здійснюється:

на державному рівні - уповноваженим Держкомстатом органом державної статистики;

на територіальному рівні - територіальними органами державної статистики.

10. Розпорядником Реєстру є Держкомстат, який:

1) визначає засади ведення Реєстру;

2) розробляє та затверджує нормативні і методичні документи з питань ведення Реєстру та користування ним, форми облікових карток та довідок з Реєстру;

3) узагальнює практику ведення Реєстру;

4) забезпечує ведення єдиного державного обліку суб'єктів;

5) формує резерв ідентифікаційних кодів;

6) передає ідентифікаційні коди та здійснює контроль за їх використанням;

7) визначає відповідно до статистичної методології основний фактичний вид економічної діяльності суб'єктів;

8) присвоює класифікаційні коди суб'єктам відповідно до державних класифікаторів;

9) вносить до Реєстру дані щодо виробничих та фінансово-економічних показників діяльності суб'єктів;

10) здійснює контроль за повнотою заповнення реєстраційних та облікових карток;

11) забезпечує:

розроблення та вдосконалення технологій та програмних засобів ведення Реєстру;

автоматизоване ведення Реєстру на державному рівні;

зберігання еталону (страхової копії) Реєстру;

12) передає територіальним органам державної статистики інформацію про внесення змін та доповнень до Реєстру;

13) взаємодіє з інформаційними системами інших органів державної влади;

14) видає бюлетені і збірники з питань Реєстру;

15) надає інформацію з Реєстру на запити юридичних та фізичних осіб відповідно до законодавства.

11. Територіальні органи державної статистики:

1) забезпечують ведення єдиного державного обліку суб'єктів на відповідній території;

2) передають державним реєстраторам ідентифікаційні коди і здійснюють контроль за їх використанням;

3) перевіряють відомості, що містяться у реєстраційних картках, отриманих від державних реєстраторів, та здійснюють актуалізацію даних Реєстру;

4) визначають відповідно до статистичної методології основний фактичний вид економічної діяльності суб'єктів;

5) присвоюють класифікаційні коди суб'єктам відповідно до державних класифікаторів;

6) вносять до Реєстру дані щодо виробничих та фінансово-економічних показників діяльності суб'єктів;

7) забезпечують автоматизоване ведення Реєстру на територіальному рівні;

8) передають інформацію про зміни та доповнення до Реєстру державного рівня;

9) видають бюлетені і збірники з питань Реєстру;

10) взаємодіють з інформаційними системами територіальних органів державної влади за погодженням із Держкомстатом;

11) надають інформацію з Реєстру на запити юридичних та фізичних осіб відповідно до законодавства.

12. Підставою для внесення до Реєстру або виключення з нього даних щодо суб'єктів, а також внесення змін до Реєстру є надходження від державного реєстратора до органу державної статистики інформації про вчинення реєстраційних дій, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Порядок надання інформації для внесення до Реєстру та інформації про дату взяття на облік і зняття з обліку в органах державної статистики затверджується Держкомстатом разом із Держпідприємництвом.

Органи державної статистики перевіряють повноту заповнення реєстраційної картки та відповідність відомостей державним класифікаторам і вносять їх до реєстру.

13. Відокремлений підрозділ іноземної юридичної особи в Україні для включення (внесення змін) до Реєстру в десятиденний строк після реєстрації подає відповідному органу державної статистики свідоцтво про реєстрацію, довіреність на здійснення представницьких функцій, положення про діяльність відокремленого підрозділу та заповнену облікову картку для включення (внесення змін) до Реєстру.

Підставою для виключення з Реєстру відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи в Україні є повідомлення органу, який здійснив реєстрацію такого підрозділу, про його ліквідацію, довідка державної податкової служби п ро зняття з обліку платників податків та заповнена облікова картка для виключення з Реєстру, які подаються до відповідного органу державної статистики.

14. Інформація про відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами, вноситься до Реєстру на підставі відомостей, що містяться у відповідній обліковій картці Реєстру, та витягу з торговельного (банківського) реєстру країни місцезнаходження щодо їх офіційної реєстрації або ліквідації, які подаються в органи державної статистики юридичними особами України, що створили такі підрозділи.

15. Органи державної статистики перевіряють повноту заповнення облікової картки та відповідність відомостей установчим документам суб'єкта і вносять їх до Реєстру.

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в обліковій картці Реєстру, несе особа, що її заповнила.

16. Довідка з Реєстру видається органом державної статистики на запит суб'єкта у п'ятиденний строк.

У разі коли відомості про суб'єкта становлять державну таємницю, довідка видається відповідним центральним органом виконавчої влади.

17. Дані, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком тих, що стосуються виробничих і фінансово-економічних показників діяльності суб'єктів та ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків.

18. Користувачами даних Реєстру є юридичні та фізичні особи.

Надання інформації з Реєстру здійснюється на підставі письмового запиту і є платним.

Органи державної влади звільняються від плати за надання інформації, необхідної для здійснення визначених законодавством повноважень.

Розмір плати за надання інформації з Реєстру, а також порядок і умови користування його даними встановлюються Держкомстатом.

Передача інформації, одержаної з Реєстру, третім особам на комерційній основі забороняється.

19. Ведення та вдосконалення Реєстру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Кошти, одержані за надання інформації з Реєстру, використовуються відповідно до законодавства для здійснення заходів, пов'язаних з веденням та вдосконаленням Реєстру.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/stat/29_4.html 


Попередня статтяНаступна стаття
Notice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"